M A R I T I M   O R D B O G

Fritekst søgning : (søgetegn : _ for et enkelt bogstav eller % for flere tegn.)

Alle stikord - All keywordsFritekst søgning i oversættelser :

Engelske oversættelser - English translations   


 
Kilde oversigt - Sources    Forkortelser - Abbreviations   
 
 

Omfang Den maritime ordbog indeholder ord, der optræder i dansk søfartslitteratur. Hovedvægten ligger på navigation, sømandskab og kommunikation. I mindre grad er maskineri, shipping, sejlerverdenen, fiskeri, meteorologi og kemi medtaget.
Udarbejdelse Udarbejdelsen er foregået ved registrering af søfartsudtryk i erhvervslitteraturen. Kilderne til næsten alle opslagsord er anført med en kode sat i skarpe parenteser i slutningen af artiklerne.
Ordenes definitioner er fundet sammen med det excerperede ord eller taget fra anden faglitteratur, hvis kildekode også er anført i de skarpe parenteser.
Hjælp En nærmere forklaring på indhold og opbygning af ordbogens artikler findes under ordbogsforklaring.