Ordbog, oversættelser

Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
general at sea admiral
give notice advisere
gale from the north af
give all clear signal afblæsning
gas flare stack afbrændingstårn
garbage affald
garbage chute affaldsskakt
gun carriage affutage
gun mounting affutage
give a signal afgive
get her off the ground afhale
ground way afløbningsslæde, afløbsslæde
get under sail afsejle
great circle distance afstand
go down aftage
go astern agter
great maple ahorn
give alarm alarm
guard zone alarmzone
gony albatros
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
gooney albatros
guillemot alkefugl
general purpose work alterneringsarbejde
general purpose ratings alterneringsmandskab
general purpose bonus alterneringstillæg
good trim amning
general chart anduvningskort
grapnel anker
gravity shackle ankerbalancebeslag
gimblet ankeret hopper
gimlet ankeret hopper
ground tackle ankergrej
general term for all anchors, cables, chains, buoys, purchases etc. used at mooring and unmooring a vessel ankergrej
good anchoring ground ankergrund
gratings ankertov
go to windward or to the weatherside anluve
go alongside a pier anløbe
gas-free certificate anløbscertifikat
geometrical dip apparente kimingdaling
general arrangement plan apteringstegning
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
general arrangement apteringstegning
Gaussic year år
gas-free certificate arbejdscertifikat
general labourer arbejdsmand
grommet åre
gun room arkeli
gunner arkelimester
gunner's mate arkelimester
gunner of a ship of war arkelimester
gunner's mate arkelimester
gun-room port arkeliport
general arrangement plan arrangementstegning
gunnery artilleri
gunnery artilleri
gunnery-officer artilleriofficer
gunnery-ship artilleriskib
gig båd
gig båd
gunwale båd
group of boats bådklump
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
gripe bådskrappe
gripe bådskrave
guessrope or guest rope of a boat bådslæb
gun bådsmandspibe
go astern bakke
go astern bakke
go astern bakke
gangin bakkefiskeri
gimbal balancebøjle
gravity shackle balancering
go on ballast ballast
go on the ballast ballast
globe ballon
globe buoy ballonvager
grass wrack båndgræs
gardener's garter båndgræs
grass wrack båndtang
gunwale barkholt
gunwales barkholt
gunwale barkholt
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
gunwale barkholt
gimbals barometer
gunnery officer batterichef
gundeck batteridæk
gunport batteriport
goniometer Bellini-Tosiantenne
gaskets beslå
gooseneck beslag
gasket beslagsejsing
gasket beslåsejsing
guard-ship bevogtningsfartøj
grand bill of sale bilbrev
gyro stabilized image billede
gyro stabilized presentation billede
gyro stabilized projection billede
gyro stabilized picture billede
gyro stabilized screen billede
goal posts bipodmast
girder.
A large piece of squared timber proportionally longer than its breadth. Horisontal transverse timber.
bjælke
gundeck's beam bjælke
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
get in the studding sail bjærge
Great Bear bjørn
glittering blank
group flashing light blinkfyr
groove blok
gorge blok
gorge blok
gin block blok
gear block blok
gear block blok
gooseneck bom
guys bom
gaff boom bom
genoa boom bom
gybe bomme
gibe bomme
guess-rope bomslæber
guess-rope bomslæber
guess-warp bomtov
guess-rope bomtov
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
goods in bond bonded goods
go a-board bord
go on board bord
go aboard bord
go to sea bortsejle
gentle breeze bovenbramsejlskuling
gaff-sail bovenmesan
gallant head bramafsats
gallant funnel bramafsats
gallant stop bramafsats
gallantmast rigging bramgods
gentle - moderate - fresh breeze bramsejlskuling
galled rope brandgods
gantline brandjolle
girtline brandjolle
geocentric latitude bredde
geodetic latitude bredde
geographic latitude bredde
gyro error breddefejl
grating briks
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
give in bringe
gentle breeze brise
gangway bro
gang-plank bro
ground sea brodsø
gun tackle brog
gripe brog
ground tackle brog
ground rope brog
GRT BRT
gap brud
grating bruser
gross register tonnage bruttoregistertonnage
GRT bruttoregistertonnage
gross tonnage bruttotonnage
GT bruttotonnage
glacier bræ
glacier ice bræis
get the anchor a trip brække ankeret
galeass in the firewood trade brændegalease
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
gas oil brændselsolie
gangplank usually with cleats or steps nailed on it bræt
GT BT
gifte-rope bugsertov
gin buk
gun bukshorn
guy of a boom bullentov
ground. The solid bottom on earth underlying the sea bund
ground bund
ground net bundgarn
ground mine bundmine
goosewing bungel
Goose-wings of a sail, the clues or lower corners of a ship's main-sail or fore-sail, when the middle part is furled or tied up to the yard bungel
galley bysse
gras wack bændeltang
groundage bøjepenge
guard iron bøjle
ground sea bølge
group speed bølge
giant wave bølge
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
gun bøsse
gunner bøsseskytte
gunner Canoneer
gun-boat Canoneer
gunner Canoneer
gunner's mate Canoneer
gnomonic projection centralprojektion
Gunter's chain chain
grass-line coir
general cargo container
gantry crane containerkran
Gunter quadrant cursor-kvadrant
galley cybaea
go astern dejse
graduation mark delestreg
guy-mast-head to the davit devis
general average adjuster dispachør
greatcircle-line distance distance
gimbal suspension dobbeltbalance
gunwale dolbord
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
girder drager
gooseneck of the tiller drager
gimbleting the anchorr dreje ankeret ved stokken
go adrift drift
go adrift drive
go a-stern drive
grapnel dræg
graping iron dræg
grapling dræg
grapnel dræg
grapling dræg
grappling dræg
grapling-iron dræg
grapnel claw drægklo, drægklør
grapling rope drægtov
grapnel rope drægtov
grapling-hawse drægtov
gather up a sail duge
gather up the sails duge
gimbals for pitching duvningskardanring
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
globigerina ooze dybhavsslam
globigerina mud dybhavsslam
gundeck dæk
gun-deck dæk
gun-deck dæk
gun-deck beam dæksbjælke
gunner's store room dørk
gunner's hatchway dørkluge
general purpose crew enhedsbesætning
general purpose crew enhedsmandskab
go aloft entre
go aloft entre
get up in the rigging entre
grapling-iron entrehage, enterhage
going aloft entring
gunwale essing
galeass-ewer evertgalease
ground tier fad
gear fald
gravity davit falddavid
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
gangway faldereb, faldreb
gangway faldereb, faldreb
gangway faldereb, faldreb
gangway ladder faldereb, faldreb
grease the gangway faldereb, faldreb
gangplank. A runway or board fitted with wooden cleats for the use of persons boarding and leaving a vessel faldereb, faldreb
gangway faldereb, faldreb
gangway ladder faldereb, faldreb
gangway port falderebsdør
gangway davit falderebsgalge
gangway man falderebsgast
gangway step falderebsklampe
gangway cadet falderebslærling
gangway port falderebsport
gangway stanchion falderebsscepter
gangway winch falderebsspil
gangway falderebstrappe
gangway ladder falderebstrappe
gangway step falderebstrin
go a-head fart
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
gathering sternway fart
gather way fart
gather headway fart
get sternway fart
Greenland trade fart
great-coasting-trade fartsområde
grease cup fedtkop
grease gun fedtpresse
grommet fender fender
googing fingerling
gudgeon fingerling
gangway netting finkenet
gulf fjord
Gunter's bow flitsbue
Gunter's cross-bow flitsbue
Godfrey's mariner's bow flitsbue
give one blast in the whistle fløjte
girtline of the stay tackle forhaler
guy forhaler
girt line of a tackle forhaler
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
girt-line of the stay-tackles forhaler
gain forstærkning
galley-frigate fregatgalej
general average fælleshavari
Great trigonometrical survey station (In India) = GTS førsteorden
go out of the way of
give way to
go astern
go aft
go ahead
go under the topsail
go ashore
go free
go ashore
go ashore
go below
go on board
go aboard
go onboard
go about
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
go about
get under way
go alongside
get under sail
gaff gaffel
gaff halyard gaffeldrejereb
gaff-halyard gaffelfald
gaff-foresheet gaffelfokskøde
gaff-guy gaffelgerd
gaff sddle gaffelklo
gaff leech gaffellig
gaff parrel with trucks gaffelrakke
gaff rig gaffelrig
gaff sail gaffelsejl
gaff top sail gaffeltopsejl
gaff topsail downhauler gaffeltopsejlnedhaler
gaff topsail halyard gaffeltopsejlsfald
gaff topsail tack gaffeltopsejlshals
gaff topsail sheet gaffeltopsejlsskøde
gaiasse gaiasse
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
gain gain
gaing Gaing
guy gaj
guyline gajline
galandria Galandria
galeas galease
galeass galease
galeasse galease
great galley galease
galley galej
galley port galejhavn
galeon galeon
galiot galeot
gallow galge
gallow-bitt galgestøtte
Galileo Project Galileo-projektet
galliot galiot
gallow galje
gallow bit galje
gallery galleri
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
gallivaten gallivaten, galwetten
gallivat gallivaten, galwetten
Gamlen tank cleaning apparatus Gamlen apparat
Gamma coefficient gamma
gangplank gangbræt
gangway gangbræt
gang-board gangbræt
gangway gangway
gantelope gantlet
gauntlet gantlet
gantry crane gantrykran
garbage compartment garbagerum
gill net garn
gas gas
gas discharge gasafgang
gas drain system gasafledningssystem
gas-blower gasblæser
gas certificate gascertifikat
gas detector gasdetektor
gasfreeing gasfreeing
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
gas-free gasfri
gas first-aid kit gasførstehjælpsudstyr
gas first aid equipment gasførstehjælpsudstyr
gas generator gasgenerator
gas installation gasinstallation
gas cargo gasladning
gas navigation light gaslanterne
gas leakage gaslækage
gas oil gasolie
gasometer gasometer
gas free gassikker
gas tanker gasskib
gas tanker gastankskib
gas carrier gastankskib
gas turbine gasturbine
gas proof gastæt
gas valve gasventil
gate gat
Gauss projection gauss projektion
gear gear
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
geared geared
gearet geared, gearet
geared and boxed singledecker geared, gearet
gearless gearless
Gee navigation system gee-navigationssystem
gel-coat gelcoat
Gelle Gelle
Gemini Gemini
GENCON charter party GENCON certeparti
general purpose voyage contract GENCON certeparti
general admiral generaladmiral
general alarm generalalarm
general declaration generalangivelse
general arrangement generalarrangement
general chart generalkort
Genoamax genoamax
geocentric latitude geocentrisk
geodetic latitude geodætisk
geographical latitude geografisk
geographical coordinates geografisk
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
geoid. An equipotential surface that coincides with mean sea level in the open ocean. On land it is the level surface that would be assumed by water in an imaginary network of frictionless channels connected to the ocean geoide
geostationary geostationær
geostrophic wind geostrofisk
guy gerd
guy-span gerd
guy block gerdblok
guy pendant - a pendant that connects the head of a boom with a guy tackle and serves to shorten the length of the guy tackle. Some guy pendants are fitted with swivels at one or both ends for the purpose of keeping the guy tackle free of turns gerdskinkel
guy winch gerdspil
German rule German rule
Germanischer Lloyd Germanische Lloyd
Greeenwich Hour Angle GHA
Greeenwich Hour Angle is the arc of the celestial equator between the upper branch of the Greenwich celestial meridian and the hour circle of a point on the celestial sphere, measured westward from the Greenwich celestial meridian through 360° GHA
ghanjah ghanjah
ghoster ghoster
gybe gibbe
gybe gibbe
gybe gibe
gybe pendant gibskinkel
gig gig, gigbåd
gig boat gig, gigbåd
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
gig gig, gigbåd
goring gilling
girth gird
girth measure girdmål
girth girth
garnet givtov
girth gjord
glacial glacial
glass glas
glass glas
glacier ice gletcheris
glacier berg gletcheris
glacier tongue gletchertunge
glacier gletscher
gliding boat glidebåd
globe globus
gore globus
GLONASS GLONASS
Global Navigation Satellite System GLONASS
GM GM
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
Global Marine Distress and Safety System GMDSS
GMDSS GMDSS
Greenwich Mean Time GMT
gnomon gnomon
gnomonic chart gnomonisk kort
gnomonic projection gnomonisk projektion
goods gods
goods turnover godsomsætning
goods traffic godstrafik
golar vent system golar vent system
gulf golf
Gulf area Golfområdet
gondola gondol
gondola of Venice gondol
gong gongong
goniometer goniometer
Global Ocean Observing System GOOS
Gordian knot gordisk knob
Global Position System GPS
general purpose vessel GPV
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
grab grab
graduated graddelt
gradient. The degree of steepness of a graph at any point, measured by the tangent of the angle between the horizontal axis and either a straight line or the tangent to the curve gradient
graduation gradinddeling
graticule gradnet
grid gradnet
graduation. "All plans are now being graduated in skeleton style before publication in order to facilitate easy reference to astronomical positions....
In this connection it is pointed out that, whenever possible, a position should be transferred from one chart to another by bearing and distance from a distinguishing feature common to both, such as a point of land or a light, etc., and not by the graduation, which may differ owing to one of the charts being constructed on later and more complete astronomical data than the other."
gradnet
graticule gradnet
grid gradnet
grain capacity grain
Grand Bank Schooner Grand Banks skonnert
grandfather clause grandfather clause
graphometer graphometer
grating grating
gravity davit gravitationsdavid
grey area gråzone
Green Passport Green Passport
GREENPOS GREENPOS
Greenwich interval Greenwichinterval
Gregorian calendar. The calendar in which every year divisible by 4 - excapting century years - and every century year divisble by 400 are bissextile or leap years with 366 days. All other years are common years and have 365 days. The average length of the year is 365,2425 days. gregorianske kalender
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
Gregorius Gregorius
Gregory I Gregorius
gear grej
Greta Garboo jib Greta Garbo jib
grabrail gribeliste
grid compass gridkompas
Griffith's propeller Griffiths skrue
grog grog
grommet wire rope sling with thimble-eyes grommet wiresling
grommet grommetring
gross tonnage grosdrægtig
general average groshavari, havari grosse
general average statement groshavariopgørelse
groupage cargo groupage cargo
groupage containers groupage cargo
ground grund
green bottom grund
ground abounding with flints grund
ground grund
ground abounding with pointed shells grund
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
gravel bottom grund
ground abounding with shells grund
ground grund
ground grund
get a-float grund
get off the ground grund
grounding grundberøring
ground swell grundbrod, grundbråd
ground sea grundbrod, grundbråd
ground rope grundbrod, grundbråd
ground grundstøde
grounding grundstødning
ground grundsætte
ground sea grundsø
ground-tackle grundtakkel
group gruppe
group flashing gruppeblink
group flashing light gruppeblinkfyr
group occulting gruppeformørkelse
group quick, flashes come with a frequency of 50 to 60 per minute gruppehurtigblink
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
group call channel gruppekaldekanal
gravel. Coarse sand and small stones. Between 2 and 4 mm stones grus
grass line græstovværk
grass line græstrosse
Greenlander grønlandsfarer
granny's bend grønlandsstik
gross tonnage GT
gas turbine torpedo boat GTB
guard vessel guard vessel
Guiana Current Guayana Strøm
gubernaculum gubernaculum
godmother gudmoder, gudmor
Guinea Current Guineastrøm
gun cleaner gun-cleaner
Gunter's chain gunterkæde
Gunter rig gunterrig
Gunter rig gunterrig
Gunter's quadrant Gunters kvadrant
Gunter's bow Gunters kvadrant
Gunter's cross-bow Gunters kvadrant
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
Gunter's cross-staff Gunters kvadrant
Gunter-rig sail guntersejl
Gunter's scale gunterskala, Gynters skala, Gynthers skale
gusset plate. "A bracket plate usually positioned in a horizontal or almost horizontal plane gussetplade
gust front gustfront
guy guy
Golden number gyldental
gyratory radius gyrationsradius
gyro gyro
gyro binnacle gyrohus
gyro ball gyrohus
gyro tank gyrohus
gyro binnacle gyrohus
gyro container gyrohus
gyro gyrohus
gyro compass gyrokompas
gyro course gyrokurs
gyro bearing gyropejling
gyro precession gyropræcession
gyro repeater gyrorepeater
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
gyro signal gyrosignal
gyroscope gyroskop
gyroscope compass gyroskopkompas
GZ GZ
gang gæng
goose-neck of the mizzen hage
gooseneck hage
gain on hale
galeas halvandenmaster
gill net hankegarn
gripe harpestykke
gammoning piece harpestykke
general average havari
general average havari grosse
general average havari grosse
gross average havari grosse
general average act havari grosse
general average clause havari grosse
general average loss havari grosse
general average expenditure havari grosse
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
general average guarantee havariindeståelse
gulf havbugt
groundage havnepenge
granny's bend helling
Gibraltar Herkulesstøtterne
go north over homebound hjem
give a wide berth holde
ground holdebund, holdegrund
geoidal horizon horisont
geometrical horizon horisont
geocentric parallax horisontalparallakse
gauge huggejern
gunner's yeoman hulgast
gauge of the sheave huling
garnet hundefok
great white whale hval
gyre hvirvelstrøm
get a berth (as …) hyre
groin høfde
groyne høfde
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
grown sea høj
groove indfugning
grounded ice is
grey ice is
great flake of ice isflage
glazed frost islag
growlers isskosse
glazed frost isslag
give chase to a ship jage
give chase jagt
guard-iron to the head figure jern
guard-iron to the poop-lanthorn jern
girt line jolle
girtline-block jolleblok
girt line jolletov
ground wave jordbølge
geomagnetism jordmagnetisme
gypsy wheel kabelarhjul
galley kabys
galley kabys
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
galley kabys
galley hatch kabysluge
galley crew kabyspersonale
great cabin kahyt
great cabin kahyt
go alongside kaj
gybe kaje
Gregorian calendar kalender
Greek calendar kalender
growlers kalvis
gun kanon
gun-boat kanonbåd
gunboat flotilla kanonbådsflotille
gun crew kanonbesætning
gunboat kanonchalup
gunner kanonér
gunner's mate kanonermath
gun-lock kanonlås
gun-sling kanonlænge
gun metal kanonmetal
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
gun-port kanonport
gun-room port kanonport
gunport lintel kanonport
gunport sill kanonport
gun schooner kanonskonnert
gun-shot kanonskud
gun sledge kanonslæde
gun tackle kanontalje
grain capacity kapacitet
go a-privateering kaper
garnet karnat
general cargo kassegods
glass kikkert
gimlet an anchor kippe et anker
graveyard watch kirkegårdsvagt
goose neck of the tiller klampe
gooseneck of the tiller klampe
get a cable ready klar
give a good berth to a bank klare
get aloof from a bank klare
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
grey water kloakspildevand
globular cloud klodeformet
granny's bend knob
grandmother's knot knob
gangway kobrygge, kobryg
gang-board kobrygge, kobryg
gang-way kobrygge, kobryg
galley boy koksmath
ground kold
gyro compass kompas
gyro compass kompas
gunner konstabel
gunner's crew konstabel
gears kordel
gear block kordelsblok
gear bit kordelsknægt
grommet kordelstrop
grain hatch kornåbning
grain elevator kornelevator
grain trade kornfart
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
grain calculation instruction korninstruks
grain fittings. "When grain is carried in bulk, feeders are erected to feed the different parts of the holds or compartments thereby filling any free space which might result from the setting of cargo during the voyage.
When carrying grain in bulk, shifting boards of sufficient strength have to be erected, in order to prevent the grain cargo from shifting
kornladning
grain hatch kornluge
grain fitting kornskot
grain elevator kornsuger
gunsmith korporal
gunsmith's bench korporalsbænk
gunnade kort
grommet krans
gripes kraper
gripe krig
grapple a ship kroge
gun-powder krudt
gunpowder boat krudtbåd
grind krænge
gale warning kulingsvarsel
guideway steering kulissestyring
ground track kurs
great circle course kurs
Guinea man kystfarer
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
granny knot kællingeknob
grandmother's knot kællingeknob
garboard strake kølbord
grid iron / careening place. To careen = to turn a ship over kølhalingsplads
garboard streak kølplanke
garboard strake kølplanke
garboard strake kølplanke
garboard plate kølrang
garboard strake kølrang
gantry crane- kørekran
gun carriage lade
gangway port ladelem
gunner's ladle ladeskuffe
gun-ladle ladeskuffe
give a broad-side lag, laug
group of alto-cumulus clouds lammesky
go on shore land
ground a ship land
gang board landbræt
gangboard of a boat landbræt
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
gangway landgang
gangway landgangsbro
gangway, cargo and coaling ports fitted below the margin line landgangsport
gangway landgangsstige
Good Friday langfredag
goose barnacle langhalse
grating lås
grating in a made mast lås
go on the ballast last
grain capacity lastrumskapacitet
guide pulley lederulle
getting under sail letning
get under sail lette
get under way lette
get under sail lette
go under the topsails ligge
go under a pair of courses ligge
gin lossehjul
gin block - a skeleton iron frame fitted with a metal sheave used for loading and discharging cargo. The upper gin block is fitted with a swivel hook. The lower gin block is fitted with a square plate with bolt holes, which permits it to be fastened to the deck. lossehjul
garnet-tackle lossetakkel
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
gutter ledge lugekravel
gain the wind luv
go to windward or to the weather side luve
griping luvgerrig
gripe luvgerrig
griping luvgerrig
good plyer luvholder
gleam indicator lysblinkindikator
go into the road lægge
grommet sling længe
guy of a lower studding-sail boom læsejl
go under the stern løbe
grounding the ship løbe
ground løbe
gangway løbebro
gangway of the orlop løbegrav
gangway løbeplanke
guy fitting on deck løftedrager
guy lead block løftedrager
guy runner løftedrager
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
gunwale lønning
gunwale stanchion lønningsstøtte
great circle maximum maksimum
gauge måle
gang mandskab
gibbous måne
give notice to the month's end måned
give notice måned
gauge. "A gauge with shut-off valve for starting air pressure and gauges with shut-off cocks for the pressure in cooling water, lubricating oil, cooling oil, and fuel oil systems, as well as for the scavenging pressure are fitted on the maoeuvring platform manometer
gunner's mate math
great cabin messelukaf
greaser motormand
grating top mærs
groove nåd
gillnet nedgarn
gob line. "Gob lines are used as tie-downs for the tow cable or hawser, and are used to restrain its movements or retain it between the norman pins nedrider
grommet strap nedrider
garland netting net
gauge sensor niveausensor
geograhic north pole nordpol
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
gun for distress nødskud
gyrosphere omhylningskugle
give way omsejle
gather up the sails opduge
get up a rope opfange
give up the sheet opgive
girt-line to haul up the mizzen brails ophal, ophaler
girt-line to haul up the whip of the throat-brail ophal, ophaler
girt-line to haul up the mizzen brails ophal, ophaler
ground a vessel ophale
go to windward opluve
go to the weather side opluve
go aloft hand over hand oppalme
gunner's yeoman oppasser
grain shifting boards oprigge
give notice opsige
give up tacks and sheets opstikke
go by the board overbordskyllet
gunwale overgang
gunner overkanoner
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
gunner overkonstabel
general chart oversejlingskort
go about overstag
gasket pakning
Good Friday påske
guard-boat patruljebåd
gauge rod pejlestok
gauge rod of a pump pejlestok
great-circle bearing pejling
gaff pik
gunner's store-room pik
gaff halyard pikfald
gun pjece
gunwale platessing
guaiacum pokkenholt
geographical position = GP polpunkt
gun-room port / / stern-port port
gun-port port
gun-port port
gantry crane portalkran
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
gantry crane portalkran
gun-port rope portetov
gun-port line portetov
gudgeon of the port-lids porthængsel
Gunter rig portugisisk takling
get practic praktik
gnomonic chart projektion
ground ways pudekile
groyne pæleværk
great bucket pøs
go slower R
grommet of the hole råbåndshul
go adrift rage
garboard strake rang
gun carriage rappert
grommet rebbånd
grommet hole rebhul
good roadstead red
go into the road red
galeon registerskib
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
get your oars to pass rejse
goole of a shoal rende
gunwale, angular designed rendestensvinkel
gunwale angle rendestensvinkel
graving a ship rengøre
girth retgird
grid rist
grate rist
grating rist
grating ristværk
gale river
give way together ro
gudgeon ror
gudgeon rorløkke
googing rorløkke
goodgeon rorløkke
goodgin rorløkke
goodgeon rorløkke
gyroscope compass rotationskompas
go free to bear up rum
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
guard boat rundebåd
going the rounds rundering
gallows rundholtsgalje
gallow-bits rundholtsgalje
gunnel ræling
gunwale ræling
gunnel to ræling
go astern sakke
gather sternway sakke
going astern sakning
guillotine stopper saksestopper
guillotine bar bow stopper saksestopper
grit sweeping sandblæsning
grit sweeping sandblæsning
gritty sandet
grit chamber sandfanger
gammoning knee santerningsknæ
goring sail sejl - 1.
gallant-sails sejl - 1.
goring sejl - 1.
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
gaff-sail sejl - 1.
gaff top-sail sejl - 1.
gaff topsail sejl - 1.
goose-wing sejl - 1.
go under small sail sejl - 1.
get under sail sejl - 1.
go under way sejl - 1.
go under sail sejl - 1.
go under topsails sejl - 1.
goosewing sejl - 1.
gain ground of a ship sejle
go with all the sails set sejle
go at a speed of sejle
go under easy sail sejle
good sailer sejler
good plyer sejler
good leeward ship sejler
grease horn sejlhorn
get under sail sejlklar
galeas sejlskib
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
gasket sejsing
gasket sejsing
gasket sejsing
gasket sejsing
gasket to furl the middle of a sail sejsing
gun tackle sidetalje
gravel singels
grease ice sjapis
gall skamfile
galled skamfilet
gunnel skandæk
gunwale skandæk
gun of the quarterdeck skansekanon
grape-shot skarp
good sailer skarp
go below skeje ud
ground station - "mobile terminals which communicate to ground stations through eleven geostationary telecommunications satellites. skibsjordstation
gauging skibsmåling
Government Inspection of Ships skibstilsyn
garbage sling skidtslæng
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
grain bulkhead skot
grape-shot skråsæk
gun fire skud
gun fired without shot skud
gun fired with a shot skud
gain skyde
gain to windward skyde
gain ground of skyde
gunnery range skydeområde
gunning punt skydepram
gate valve skydeventil
gunboat skytpram, skytspram
gun port skytsport
gun boat skærbåd
gutter ledge skærstok
gutter-ledges skærstok
gauge skølping, skølp
good board slagbov
good board slagbov
guy to steady heavy things when hoisted into a ship in rolling motions slingrebardun
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
gimbals slingrebøjle
gimmals of the lamp or of the sea-compass slingrebøjle
gate of a dock sluse
guess-boom slæbebom, slæberbom
guest-line slæberende
guest-line slæberende
guest-rope slæbetov
guess-rope slæbetov
gas oil solarolie
gnomon solstav
gear capstern spil
gear capstan spil
gypsy head. spilkop
get under sail with a spring spring
general service pump spulepumpe
graving-piece spunds
gore spunds
garnish a thing with rope-yarn spække
garnish a sail with rope yarns spække
girt line stagtakkel
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
go about stagvende
girt-line of the stay tackles stagøje
government harbour statshavneadministration
government request statsrekvisition
geographical position sted
geodetic position sted
granny's bend stik
granny's bend stik
give up tacks and sheets stikke
go to sea stikke
gangboard stilling
gauge rod of a pump stok
guillotine bar stopper
great circle storcirkelbue
great circle distance storcirkeldistance
great circle chart storcirkelkort
great circle course storcirkelkurs
great circle line storcirkellinje
great circle minute storcirkelminut
great circle bearing storcirkelpejling
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
great circle track storcirkelrute
great circle sailing storcirkelsejlads
gale storm
gale of wind storm
gallery ladder stormlejder
gale warning stormvarsel
grounding stranding
grommet strop
grommet of an oar strop
ground-tow stry, stryg
good tack strækbov
good board strækbov
gyre strømhvirvel
good stowning stuvning
general cargo stykgods
general cargo ship stykgodsbåd
general cargo tranportation stykgodsbefordring
general cargo liner service stykgodsfart
general cargo stykgodsladning
general cargo liner service stykgodslinje
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
general cargo ship stykgodsskib
gun port stykport
gun-tackle styktalje
goose-neck svanehals
goose-neck svanehals
gooseneck fitting svanehalsbeslag
goose-wing a sail svigte
goosening-topsail. svigte
governor wheel svinghjul
gyrosphere svømmekugle
give the voice in working synge
go a-ground synke
groundway synkebedding
geographical range synsvidde
gunny sækkelærred
great sea
grown sea
great sea
guardrail søgelænder
go to sea søs
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
go out søs
good sea-boat søskib
get a ship afloat tage
girt-line takkeljolle
gain purchase talje
gun tackle talje
gun tackle talje
goose-neck tap
glass timeglas
gunnel of a boat tollegang
guy topreb
guy topreb
gaff-topsail topsejl
guy tov
grommet tovløjert
grummet tovstrop
girtline træktov
German Rule tyske regel
guy tackle tørnetalje
guy tørnetov
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
guy used to steady heavy things, when they are put in motion tørnetov
gangway udenbordstrappe
girt-line udhaler
get under sail udløbe
gear udrustning, udrustningsgenstand
give a good berth to a rock or bank udsejle
go below under
gunner's mate underkanoner
ground ways underløb
go under the courses undersejl
go under a pair of courses undersejl
graveyard watch vagt
go on watch vagt
guard ship. vagtskib
guard ship duty vagtskib
guard ship captain vagtskib
gauge glass vandstandsglas
gunner's level vaterpas
guard boat vejledningsfartøj
go about vende
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
go about vende
going west vestre
gusset plate vifteplade
give way manoeuvre vigemanøvre
give-way rule vigeregel
get wind from abaft vind
go about vind
gain vinde
gain ground of a ship vinde
get to windward vinde
gain ground of a ship vinde
gain the wind vinde
gain the weather gauge vinde
get to windward vinde
gust of wind vindkast
gusty wind vindstød
gust of wind vindstød
goring vinge
goring cloth vinge
gangway of a galley vinge
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
gooseneck scraper vinkelskraber
good wintering place vintertid
grow vise
gammoning vuling
gammoning of the bowsprit vuling
gammoning rope vulingstov
galvanized wire rope clips wirelås
group of islands øgruppe