Ordbog, oversættelser

Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
jigger staysail abe
jigger abe
Junior Sealord admiral
jigger afholdningstov
jammer cleat aflaster
jammer aflaster
judgement of distance afstandsbedømmelse
jetty anlægsbro
jetty anløbsbro
job arbejde
job arbejde
jolly-boat båd
jolly-boat båd
jolly boat båd
judicher båd
joint owners of a boat bådelag
Jacob's ladder bådsmandsstige
jack baksgast
Jesuit's bard bard
jibboom guy bardun
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
jammed bekneb
jam a rope beknibe
jam beknibe
jammed rope beknibe
jib-headed rig bermudarig
join a ship at sea besejle
Julian year Besselsk år
jetty-head blok
jeer block blok
jear block blok
jeer block blok
jewel block blok
jewels-block blok
jeer block blok
jear block blok
joint bolt bolt
jib boom bom
jigger bom
jib boom bom
jigger boom bom
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
jaw of a boom bomklo
jibe bomme
jibe bomme
jettison bord
jack up boreplatform
jigger-tackle borgtalje
jigger topgallant staygsail bramstagssejl
jetty bro
jetty brygge
journal bearing bæreleje
jib-iron bøjle
judicher bøjle
journal dagbog
joiner bullkhead deleskot
judge appointed to decide upon matters of average dispachør
junk djonke, djunke
junksail djunkesejl
junction-dock dok
junction-dock dokbassin
jack dommekraft
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
jack donkraft, dunkraft
jack donkraft, dunkraft
jack-screw donkraft, dunkraft
jeer drejereb
jetsam drivgods
Jetsam drivgods
jettison dækslast
jettison of deck cargo dækslast
juniper nails were used in building the WASA enebær
juniper berry enebær
jib halyard fald
jeopardy fare
Jong Fairway is a two way traffic channel farvand
jib-topsail fløjenjib
joining - forbinding
joining together of all the timbers in a ship forbinding
joggling system forkrøbningssystem
jumboizing forlængelse
jib brail frihaler
join
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
jigger gaff top sail gaffeltopsejl
jear capstan gangspil
jibe gibbe
jib rigging gods
Jacob's staff gradstok, gradestok
jack gøs
jack knee gøsknæ
jackstaff gøsstage
jack staff gøsstang, gøsstok
jackstay håndliste
jigger-tackle to the windlass hundsvot
jammed brash barrier isbarriere
jack-up system jack-up system
jackup rig jack-up system
jackass barque jackassbark
jack stay jackstag
jib halyard jagerfald
jib-boom jagerstok
Jacob's ladder jakobsstige
jack stay jakstag
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
jammer jammer
Jannie Green sail jannie green sail
January januar
Japan Current Japanstrømmen
jekt jekt, jekta
jet foil jetfoil
jetprop jetprop
jet stream jetstrøm
jib-o-jib sail jib-o-jib sail
jigger mast jiggermast
jigger topsail jiggermærssejl
jigger royal sail jiggerrøjel
Joint Maritime Committee.
"Til varetagelse af skibsfartens forhold har ILO nedsat en kommission, Joint Maritime Commission (JMC), hvis medlemmer består af rederrepræsentanter, søfarende og repræsentanter for de søfarendes organisationer." [ADM p.30]
"The Governing Body of the International Labour Office, at its 303rd Session (November 2008), decided to convene a meeting of the Subcommittee on Wages of Seafarers of the Joint Maritime Commission from 12 to 13 February 2009 to update the ILO minimum basic wage of able seafarers
JMC
jockey pole jockeystage
Joëssel's formula Joëssel's formel
joggle joggle
joint service joint service
jolly boat jolle
jolly boat jolle
Jones Act Jones Act
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
Josephine knot josefineknob
Joshua Slocum Joshua Slocum
joule joule
journal journal
joystick joystick
Joint Rescue Co-ordination Centre JRCC
July juli
jumbo coaster jumbocoaster
jumboize jumboize
jumboization jumboize
jumper stay compass jumper stay compass
June juni
Jupiter Jupiter
jury rig juryrig
jekt jægt
Julian calendar kalender
Jewish calendar kalender
jettison of cargo kaste
jammer cleat klemme
jaw klo
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
jaw of a boom klo
jaw-rope klorakke
jib klyver
jib klyver
jib guy-pendant and fall klyverbardun, fast
jib shifting guy-pendant and fall klyverbardun, flytbar
jib-boom klyverbom
jib-boom footrope klyverbomspert
jib-boom lashing klyverbomssurring
jib-boom iron / jib -boom ring klyverbøjle
jib halyard klyverfald
jib tricing-line klyverfrihaler
jib man klyvergast
jib tack klyverhals
jib-boom iron inhaul klyverindhaler
jib-inhauler klyverindhaler
jib stay klyverlejder
jib downhauler klyvernedhaler
jib foot rope klyverpert
jib martingale-boom stay klyverpyntenetstag
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
jib sheet klyverskøde
jib stay klyverstag
jib boom stay klyverstag
jib-stay klyverstander
jib outhaul klyverudhaler
jib outhauler klyverudhaler
jam knibe
junction knudepunkt
jear bit kordelsknægt
jears kordelsknægt
jeers kordelsknægt
Japan Current Kuro Siwo Strøm, Kuroshiostrømmen
journal logbog
jack-cross-tree læsejlsspir
jolly jumpers månesejl
junior engineer maskinassistent
jigger mast mast
jury mast mast
Jack-tar matros
jack matrostrøje
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
jigger mesan
jigger halyard mesanfald
jigger mast mesanmast
jetty mole
jury mast nødmast
jury wheel nødrat
jury tiller nødrat
jury rig nødrig
jury rudder nødror
jettison of cargo opofrelse
join a ship at sea opsejle
jetson overbordkaste
jettison overbordkastning
jigger mast papegøje
jigger-boom papegøjebom
jigger mast / ringtail mast papegøjemast
jigger-yard papegøjerå
jigger sail papegøjesejl
jigger stock papegøjestok
joint owned shipping firm partrederi
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
jib-boom horse pert
jetty-head pier
joint bolts rappert
jerk the anchor rive
juga robænk
jump ship rømme
jack-stays sejl - 1.
jeers = tackles used for swaying, hoisting or striking the foresail, mainsail and mizen = equivalent of halyards for other sails sejl - 1.
jolly jumpers sejl - 1.
jib sejl - 1.
jib sejl - 1.
jigger sejl - 1.
jib-o-jib sejl - 1.
jib topsail sejl - 1.
Jamie Green sejl - 1.
Jimmie Green sejl - 1.
jibboom sejl - 1.
junk skibmandsgods
journal skibsjournal
jerking skrænse
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
jack yard skødrå
jam slire
Jack of the bread-room smørstikker
jeer capstan spil
joint bolt splitbolt
jigger stagsejl
jigger tackle stjertetalje
jack staff stok
jam the cable stoppe
jumper strut strut
jumper stay strutstag
jigger topmast staysail stængestagsejl
jam støtte
jam the bits støtte
jig sømand
joungman søvant
jigger tackle talje
junction buoy tilslutningstønde
jumping off point udgangspunkt
jib outhaler udhaler
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
junior officer understyrmand
junior ordinary seaman ungmand, jungmand
jellyfish vandmand
jet of water vandstråle
Jacob's ladder vantlejder
jetty vase
Jack in the lanthorn vejrlys
Jack with a lantern vejrlys
junk vurst