Ordbog, oversættelser

Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
vice admiral admiral
veer affire
virtual buoyage system afmærkning
variable distance ring afstandsring
ventilation aftræk, aftrækning
vertical clearance airdraft
veer the cable ankerkæde
vernal equinoctial point Ariespunktet
volley artillerisalve
vanguard avantgarde
van-squadron avantgarde
van of the fleet avantgarde
vertical circle azimuthcirkel
vessel båd
veer cable bakke et anker ud
very dry weather barometri
veteran sailor befaren
vessel beholder
være beredt: be prepared beredskab
vessel sailing on a wind bidevinder
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
velella bidevindsejler
voyol block blok
victuals allowance bordpenge
violent storm brandstorm
voyal Cabellaring
vent astragal and fillet Canon
vent Canon
vertical prismatic coefficient cylinderkoefficient
vapour damp
Vertical Reference Datum datum
variation deklination, declination
very open pack ice drivis
vertical ende
veer falde
velocity fart
velocity fart
velocity: the combination of direction of motion and speed fart
voyage fart
variable error fejl
variable error fejl
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
variance fejlvisning
veer fire
veer handsomely fire
veer handsomely fire
veer cheerly fire
volatile oil flygtig
vane fløj
vane-stock fløjramme
vlieboot fløjte
vernal season forår
vernal equinox forårsjævndøgn
vernal equinox forårspunkt
vessel running before the wind fordevindsejler
Vertical clearances of bridges and overhead cables are in feet (meters) above mean high water... clearances of drawbridges are for the closed position, although the open clearances are also given for vertical-lift bridges frihøjde
vent of a gun fænghul
vice admiral of the fleet Generaladmiralløjtnant
vessel of first - second - third generation generationsskib
vang gerd
vang gerd
vang for a crane gerd
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
vang pendant gerdskinkel
vang-pendant tackle gerdtalje
vaulted counter gilling
veer the glass glas
valve casing gliderkasse
volume of trade godsomsætning
vessel employed in whale-fishery grønlandsfarer
vang gærde
vang gærde
veer hals
veer halse
veered before the gale halse
vessel in distress havsnød
voyage chartering helbefragtning
venereal disease inspection herreparade
vertical clearance højde
vertical height sensor højdesensor
vertical angle højdevinkel
vernal equinox or first point of Aries jævndøgn
vernal equinoctial point jævndøgnspunkt
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
voyal kabelar
voyal chock kabelarklods
voyal kabelarring
voyal sheave kabelarskive
voyal drum kabelartromle
vacant berth kajplads
vent-astragal and fillets kanon
vent astragal and fillets kanon
vent kanon
vent kanon
vent field kanon
vent-astragal and fillets kanon
vent-field kanon
vessel manager kaptajn
visible horizon kiming, kimming
visible horizon circle kimingscirkel
valve klap
veer kovende
veer in the admiral's wake kovende
veer under bare poles kovende
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
vessel of the Baltic Sea krejert
VTS officer kystudkigsvæsen
view of a coast landtoning
view landtoning
vessel of burthen lastdrager
volume capacity lastevolumen, lastevolumin
V-shaped depression lavtryksudløber
vrtical stem ligestævnet
vacant berth liggeplads
veer in succession linje, linie
vertical lodret
Vessel Monitoring System LRITS
Venus Lucifer
ventilator pipe luftrør
velocity of sound lydhastighed
veer no more læger
vertically sliding door løftedør
volvelle måne
variation misvisning
variation chart misvisningskort
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
Venus morgenstjerne
visual navigation navigation
vernier scale nonie, nonius
variaton west nordvestring - nordøstring
veering wind nægte
variable wind omløbe
vertical line through the centre of buoyancy opdriftslinje
veer opfire
very deeply loaded ship overlaste
visual bearing pejling
variable pitch propeller propel
victuals proviant
victualing proviantering
victualing magazine proviantgård
victualer proviantskib
Venetian pump pumpe
valve of a pump pumpehjerte
veer away rede
voyage rejse
voyage charter rejsebefragtning
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
voyage charter-party rejsecerteparti
voyage charter-party rejsecharter
voyage course rejseforløb
voyage progress rejseforløb
voyage freight rejsefragt
voyage estimate rejseoverslag
voyage planning rejseplanlægning
voyage report rejserapport
Vertical or straight stem retstævnet
volume table rumfangstabel
veer rumme
veer aft rumme
volume tonnage rumtonnage
Vigil of St. John Sankthans
ventilator sejl - 1.
vessel sejler
vertical keel sidekølplade
visibility sigtbarhed
visibility deteriorate sigtbarhed
visibility condition sigtbarhedsforhold
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
visor sigte
view of land sigte
veer skage
vessel skib
vessel: includes any ship or boat, or any other description of vessel used in navigation skib
vessel skib
vessel not under command skib
voyol skibmandsvifte
viol skibmandsvifte
vessel stevedore foreman skibsformand
vessel-type superintendent skibstypeinspektør
veering wind skral
visible horizon slag
veer the hawser slæk
voyal drum spilring
vane-spindle spindel
vessel sewed up in a harbour stå
veer out the cable end stikke
veer out stikke
veer away stikke
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
veer out stikke
veer away stikke
veer more rope stikke
veer away the cable to the end stikke et anker fra sig
veer out stikke ud på et anker
violent storm storm
volume control styrkekontrol
vertical joint stød
veer no more støtte
vang støttegerd
vibration test svingningsprøve
visible hemisphere synlig
visual range synsgrænse
visual distance synsgrænse
visibility range synsvidde
very rough turbulent short sea
value of ship and freight søformue
voice pipe talerør
voice tube talerør
veer away the cable end tamp
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
veer out the cable ens tamp
vertical plan tegning
veer out the cable end for end tov
violent short squall of wind travat
voyage tur
view point udsigtspunkt
viewpoint udsigtspunkt
vacuumeter vaccuumeter
vane vager
vacillate vale
variation in the moon's orbit movements variation
vedette boat vedetbåd
Vega Vega
vegetable oil vegoil
velle derrick vellebom
velum velum
veer vende
veer vende
veer under bare poles vende
veer vende
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
valve. "The valves are so arranged on the cylinder covers that each valve can be removed independently of the other valves. The exhaust valve is made with spindle of heatresistant steel. The valve housing, which is water-cooled, is of good closegrained cast iron and is secured to the cover by means of heavy studs ventil
ventilation valve ventilationsventil
ventilator ventilator
ventimeter ventimeter
Venus Venus
veripos system veripossystem
vertical vertikal
vertical intensity vertikalintensitet
vertical ring vertikalring
vetting vetting
Very High Frequency VHF
vice-admiral viceadmiral
vice-admiral vicegeneraladmiral
viking ship vikingeskib
victualling viktualie
variable wind vind
veering wind vind
variable wind vind
vane gear vindstyring
vane steering vindstyring
Sorter efter engelskEngelsk Sorter efter dansk stikordStikord
Virgo Virgo
Visby maritime law rules Visby Søret
visitation visitation
very large crude carrier VLCC
Very Large Gas Carrier VLGC
Very Large Ore Carrier VLOC
Vmg Vmg
vessel-operating common carriers VOCC
void space void space
Voith-Schneider propeller Voith-Schneider propel
voyage cleaner voyage cleaner
voyage charter voyagecharter
variable range marker VRM
vessel traffic service VTS