Ordbog

Resultat : 89 ord med fritekstsøgning
Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
admiralsflag
(-et, -): Admiralsflag og admiralssstandere. Disse flag etc. afviger i nogle ... Se artiklen
afgangsflag
(-et, -): Flag, der sættes som tegn på skibets snarlige afgang. Signalflag ... Se artiklen
afsejlingsflag
(-et, -): P, »Blue Peter«.  Kilder
bekvemmelighedsflag
(-et, -): Registreringsland, der ikke kræver samme afgifter og skatter, el. ... Se artiklen
betelflag
(-et, -): Hvidt flag med en gul og blå stribe og med en gylden sol i midten. ... Se artiklen
blodflag
(-et, -): Firkantet flag af rød flagdug tidl. ben. som tegn på at gå i kamp. ... Se artiklen
blåt flag
Der anv. i europæisk samarbejde - på land - et blåt flag, der tildeles for ... Se artiklen
bogstavflag
(-et, -): Signalflag, hvis farve og symbol har betydning af et bogstav. ... Se artiklen
broflag
(-et, -): Flag, der sættes før en bro, der kan åbnes, for at tilkendegive, ... Se artiklen
Campagne-Flag
(-et, -): Gl. 1700-1850. Nationsflag. ensign // national ensign ... Se artiklen
dueflag
(-et, -): Missionsflaget, der ofte i 1800-tallet blev sat fra et skib, når der ... Se artiklen
dykkerflag
(-et, -): Signalflag A, der om dagen skal føres fra fartøj, hvorfra dykker ... Se artiklen
ejerflag
(-et, -): Privatdesignet flag, kontorflag, hejst på et skib visende ejerens ... Se artiklen
f-flag
Fremmed flag. »En del rederier foreslår danske navigatører at mønstre i ... Se artiklen
flag
(-et, -): 1. Symbol for nation. Ofte et rektangulært stykke ... Se artiklen
flagcertifikat
(-et, -er): Registreringsbevis for fritidsfartøj under fem tons, der med et ... Se artiklen
flagdug
(-en, -e): Dss. hårdug. Tidl. uldent stof, i dag oftest kunststoffer med mere ... Se artiklen
flage
(-n, -r): Vindstød eller vindbyge. Dss. [Saint]s flagger nedenstående ... Se artiklen
flage
(vb): At sætte eller have flag sat. flag. flage ud ... Se artiklen
flagfald
(-et, -): Linen, hvormed man hejser og haler ned et flag.flag haly ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
flagføring
(-en, -er): [XLIV, Stk. 2] "Flagføringen angaaende, da skulle alle paa disse ... Se artiklen
flaggaffel
(-gaflen, -gafler): "Signalrå på fokkemast og flaggaffel på stormast." ... Se artiklen
flaggalej
(-en, -er): En flådes kommandochefs galej. commanding galley.
[KOF]  Kilder
flaggast
(-en, -er): Sømand, hvis opgave det er at sætte og bjærge flagene, især ... Se artiklen
flagger
(-en, -e): Vindpust. puff of wind.[Saint] Se også ... Se artiklen
flagkaptajn, Flagcapitain
(-en, -er): En slags generaladjudant hos admiralen i en flåde.[DMO] ... Se artiklen
flagknap
(-pen, -per): Lille træskive fastgjort oven på flagspillet. Den har to ... Se artiklen
flagknob
(-et, -): Også kaldet skostik, skødestik og væverknob. Knob, der særligt ... Se artiklen
flagknop
(-pen, -per): Dss. fløjknap.
acorn // truck.
[Röding]  Kilder
flagline
(-n, -r): Line, der er skåret i et flagspil og som flaget fastgøres i, når ... Se artiklen
flagmand
(-manden, -mænd): 1. Officer af admiralsrang, der har ret ti ... Se artiklen
flagpose
(-n, -r): Pose til opbevaring af flag. Posens indhold er skrevet / malet ... Se artiklen
flagre
(vb): Flagre et skib. Pynte et skib ved at sætte mange flag ved festlige ... Se artiklen
flagsang
(-en, -e): For Dannebrog er skrevet mange sange. Her er et ... Se artiklen
flagskib
(-et, -e): 1. Største, nyeste, fineste eller toppen af anden ... Se artiklen
flagspil
(-let, -): En lodret el. skråtstillet stang rejst på eller nær agterenden og ... Se artiklen
flagstang
(-stangen, -stænger): Rundholt, der lodret eller næsten lodret er anbragt ... Se artiklen
flagstik
(-ket, -): Dss. flagknob. sheet bend.
[D/E]  Kilder
flagstok
(-ken, -ke): Lille rundholt på toppen af masten, som kommandotegnet, ... Se artiklen
flagsæk
(-ken, -ke): Større sejldugspose, der kan indeholde flag. flag sa ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
flagtid
(-en, -er): De tidspunkter i døgnet, hvor flagning kan finde sted jf. lokalt ... Se artiklen
forsikre flaget
(vb): Udtryk brugt under kommunikation med andet skib for at understrege sin ... Se artiklen
fredsflag
(-et, -): Flag ført af krigsskib under væbnet konflikt, når dette - ... Se artiklen
gudstjenesteflag
(-et, --): Flag, der sættes om bord, når der skal afholdes gudstjeneste. ... Se artiklen
gæsteflag
(-et, -): Høflighedsflag for den nation, man besøger. Det føres under ... Se artiklen
handelsflag
(-et, -): Nationalflagstypen ført af handelsskibe. For danske skibe er det ... Se artiklen
honnørflag
(-et, -): Dss. gæsteflag. Visning af det besøgte lands flag på fortoppen. ... Se artiklen
hækflagstang
(-stang, -stænger): Flagstang anbragt helt agter i skibet og anvendt til ... Se artiklen
høflighedsflag
(-et, -): Nationalitetsflag der sættes i yderste styrbords flagfald under ... Se artiklen
håndflag
(-et, -): Flag på kort stang, der holdes i hånden under signalering med ... Se artiklen
indflage
(vb): Indkøbe et udenlandsk skib og overføre det til registrering i dansk ... Se artiklen
isflage
(-n, -r): Enkelt stykke havis, der driver. great flake of ice ... Se artiklen
justitsflag
(-et, -): Et rødt flag, der også var signalflaget for kamp bl.a. brugt af ... Se artiklen
kampagneflag
(-et, -): "kaldes det Flag Skibene fører agter og viiser hvad Nation de ere ... Se artiklen
karantæneflag
(-et, -): Gult signalflag, siden indførelsen af de nugældende signalflag. ... Se artiklen
koffardiflag
(-et, -): Handelsflag, idet visse nationer har flere flag for skibsfart, fx UKs ... Se artiklen
kommandoflag
(-et, -): Dss. kommandotegn. Det flag, stander eller vimpel, som en officer på ... Se artiklen
kommisflag
(-et, -): Flag til fx handelskompanier og kaperflag = dannebrog splitflag med ... Se artiklen
kongeflag
(-et, -): Fra ca. 1800. Normalt det samme som orlogsflag (i 1800-tallet). ... Se artiklen
kontorflag
(-flaget, -flag): Et rederis særlige flag med bomærke etc. "De i Dansk Int ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
krudtflag
(-et, -): Flag sat på et orlogsskib under håndtering af krudt og anden ... Se artiklen
lodsflag
(-et, -): Signalflaget H, delt lodret på midten, så farven langs liget er ... Se artiklen
lodskaldeflag
(-et, -): Som lodskaldeflag kan anvendes tre forskellige flagsignaler: Signa ... Se artiklen
lodskendingsflag
(-et, -): Flag ført af lodsbåd og lodsskib for at tilkendegive, at de er klar ... Se artiklen
marinesplitflag
(-et, -): Dannebrog som splitflag sat på et orlogsfartøj. "Dansk marinespl ... Se artiklen
mærkeflag
(-et, -): Flag på stage på et sømærke. buoy flag. ... Se artiklen
nationalflag, nationalitetsflag
(-et, -): En stats officielle flag anv. som kendingstegn på skibe. ... Se artiklen
nummerflag
(-et, -): Flag med et havnekendingsbogstav samt et skibsnummer. Systemet var en ... Se artiklen
omflage
(vb): "I forbindelse med en storstilet flag-reorganisering af den totale flåde ... Se artiklen
orlogsflag
(-et, -): Dannebrog med split og i en mørkere farve end det alm. flag. ... Se artiklen
paketflag
(-et, -): Dss. høflighedsflag iflg. kilden, men noget speciel betydning. Et ... Se artiklen
parlamentarflag
(-et, -) Parlementairflag gl.: "Et hvidt Flag, der heises, naar man ønsker ... Se artiklen
passiarflag
(-et, -): "For de skibe, som sejlede i konvoj eller admiralskab, som det i ... Se artiklen
postflag
(-et, -): Kendingsflag eller nationalflag med særligt mærke tilkendegivende, ... Se artiklen
rederiflag
(-et, -): Kontorflag. Reklameflag for et rederi. Rederiflag og ... Se artiklen
repeterflag
(-et, -): "Et Flag, som heises paa det Skib, som Signalet gives til, for at ... Se artiklen
salutflag
(-et, -): Ordet er benyttet i lystsejlerlitteraturen, som tegn på en ... Se artiklen
sejlflag
(-et, -): Signalflag P sat ved afgang betyder alle mand om bord, skibet skal ... Se artiklen
signalflag
(-et, -): Særligt udformede flag, der anvendes ved signalering mellem skibe ... Se artiklen
splitflag
(-et, -): Flag med tunger i den frie ende. I Danmark to tunger, I andre ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
stormflag
(-et, -): Mindre flag end normalt ville være passende på en flagstang eller ... Se artiklen
stutflag
(-et, -): Det almindelige dannebrogs form. square flag ... Se artiklen
toldflag
(-et, --): Flag, der identificerer et toldmyndighedsfartøj. I Danmark har ... Se artiklen
topflag
(-et, -): Flag, der sættes i mastetoppen, fx kommandoflag for admiraler. ... Se artiklen
udflagning
(-en, -er): Afmelding af et skibs registrering og overførsel til et andet ... Se artiklen
udflagningspolitik
(-ken, -ker): "F-flagene er resterne af udflagningspolitiken."- ... Se artiklen
Union Flag
1. Engelske Union jack = Union flag Brugen ... Se artiklen
yachtflag
(-et, -): Dannebrog med split og Y. F. i gul i øverste inderste firkant. ... Se artiklen
YF-flag
(-et, -): Dss. yachtflag. yacht flag.[DS p.134, KD ... Se artiklen