Ordbog

Resultat : 877 ord startende med d
Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
D
D: 1. Deviationskoefficient. D. ... Se artiklen
D-bøjle
(-n, -r): Bøjle på mast med en bom.
D-bracket.
[ABC, JM]  Kilder
Dacon Scoop-net
"Dacon Sccop-net, der kan anvendes til plukning af skibbrudne, når vejret er ... Se artiklen
dacron
(-en, -): Kunststofmateriale anv. til sejl. Dss. Terylene. Polyesterfibre fra ... Se artiklen
DAF
Fork. Incoterm. Forkortelse for »leveret ved grænsen« d ... Se artiklen
dag
(-en, -e): 1. Det tidsrum, hvor Solen står over horisonten el ... Se artiklen
dagafmærkning
(-en, -er): Farvandsafmærkning uden lysafgivelse, fx bøjer med topbetegnelse. ... Se artiklen
dagaptering
(-en, -er): beboelsesindretning til brug om dagen,dvs. uden sovemuligheder. ... Se artiklen
dagarbejde
(-t, -r): Arbejde, der udføres om dagen.
day work.  Kilder
dagbog
(-bogen, -bøger): Dss. journal eller logbog. Skibets log for de hændelser, ... Se artiklen
dagbogsføring
(-en, -er): Det at indføre hændelser i dagbogen. Der er for dagbøgerne ... Se artiklen
dagbræk, dagbrækning
(-en, -er): Dagens begyndelse, hvor solen endnu ikke er stået op, men hvor der ... Se artiklen
dagbue
(-n, -r): Den del af et himmellegemes bane, som ligger over horisonten, og som ... Se artiklen
dagbænk
(-en, -e): Solens skær i øst før, den står op. Gl.
[KALK]  Kilder
dagbøje
(-n, -r): Flydende sømærkeafmærkning uden lysudsendelse.
day buoy.  Kilder
dagbølge
(-n, -r): Radiobølgers bane om dagen under indvirkning af de af Solen dannede ... Se artiklen
dagbåke
(-n, -r): faststående afmærkning uden lysudsendelse. day beacon ... Se artiklen
dagcirkel
(-cirkelen, -cirkler): Et himmellegemes bane parallelt med himlens ækvator på ... Se artiklen
dagcirkellinie
(-n, -r): Den del af et himmellegemes bane, der kan iagttages om dagen fra ... Se artiklen
dagdriver
(-en, -e): Besætningsmedlem, der driver rundt uden at passe sit arbejde. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
dagemot
(-en, -er): Dss. et døgn, gl.E. egt. det tidspunkt, hvor det ene døgn stø ... Se artiklen
dagfart
(-en, -er): Rutefart med daglig afgang, eller om fart, som varer en dag = mens ... Se artiklen
dagfrost
(-en, -): Frost, der vedvarer om dagen.
day frost.  Kilder
dagfører
(-en, -e): Dss. morgenstjernen eller Venus. Gl. "Da ... Se artiklen
daggry, daggryning
(-et, -): Dss. dagbrækning, dagrand, dagskær og dagning. dawn // ... Se artiklen
daghimmel
(-himlen, -himler): Himlen om dagen.
daylight sky.  Kilder
dagkikkert
(-en, -er): Kikkert til brug om dagen. Tidligere, hvor prismekikkerter var ... Se artiklen
daglig
(adj. og adv.): 1. Det, der har med dagen eller døgnet at gøre ... Se artiklen
dagliganker
I danske sejlskibe oftest det bb. bovanker under kranbjælken. Dets ankertov er ... Se artiklen
dagliganker
(-keret, -kre): "Kaldes det Anker der almindelig bruges og som først falder og ... Se artiklen
dagligklyver
(-en, -e): Forsejl, dss. daglig klyver til forskel fra den mindre stormklyver. ... Se artiklen
dagligkæde
(-n, -r): Ankerkæde, der anvendes sammen med dagligankeret, se dette. Kæden ... Se artiklen
dagligtov
(-et, -): Ankertov, der anvendes sammen med dagligankeret. De danske skibe ... Se artiklen
daglys
(-et, -): Dss. dagslys. daylight.
[MOL, ODS]  Kilder
daglængde
(-n, -r): length of the day.  Kilder
dagløn
(-en, -): dagløn som afregningsmetode = daghyre. wages by the day ... Se artiklen
dagmand
(-manden, -mænd): Besætningsmedlem, der ikke går vagt, men arbejder som i ... Se artiklen
dagmen
(?): Dss. morgengry, gl.
[KALK]  Kilder
dagmoder
(-moderen, -mødre): Dss. morgenrøde, gl.
[KALK]  Kilder
dagmærke
(-t, -r): Dss. dagafmærkning. Afmærkningsbøje, der ikke er udstyret med ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
dagmåne
(-n, -r): Det, man kan se af Månen i dagslys.
day-moon.
[D/E, ODSS2]  Kilder
dagnavn
(-et, -e): Navnene på ugens dage. Se også i ... Se artiklen
dagning
(-en, -er): Dss. dagbrækning eller daggry. dawn // dawning // daybrea ... Se artiklen
dagnummer
(-nummeret, -numre): Quantities that facilitate hand calculation of th ... Se artiklen
dagpenge
(kun pl.): 1. Godtgørelse udbetalt til arbejdsløse eller syg ... Se artiklen
dagrand
(-en, -e): Dss. dagskær el. daggry.
[KALK]  Kilder
dagregn
(-en, -): Regn, der vedvarer dagen ud, eller længerevarende regnvejr. ... Se artiklen
dagrum
(-met, -): Opholdsrum for mandskabet - deres »daglig-stue«. » ... Se artiklen
dagsejlads
(-en, -er): Sejlads, der foretages om dagen til forskel fra natsejlads. ... Se artiklen
dagside
(-n, -r): Dagside af fx Månen: den side af Månen, der modtager Solens lys. ... Se artiklen
dagsignal
(-et, -er): Signaler, der kan aflæses om dagen; ofte flagsignalering, men ... Se artiklen
dagsignallampe
(-n, -r): Lampe, der udsender så kraftigt et lys, at den kan anvendes i ... Se artiklen
dagskær
(-et, -): Lyset før daggry. Se daggry. ... Se artiklen
dagslys, dagsbelysning
(-et, -): Solens lys, som det forekommer i dagtimerne. daylight ... Se artiklen
dagslyslampe
(-n, -r): Signallampe, der kan sende så kraftigt lys, at det på afstand kan ... Se artiklen
dagsrate
(-n, -r): "... skibet fortsætter i en meget lav charterhyre på 8.750 US$ om ... Se artiklen
dagsregn
(-en, -): Dss. dagregn. Vedvarende regn.
day rain.
[DORD]  Kilder
dagstjerne
(-n, -r): Dss. morgenstjerne. Navn givet planeten Venus, når den ses på ... Se artiklen
dagsætning
(-en, -er): Dss. aftenstund.
[KALK = Moth.]  Kilder
dagsømærke
(-t, -r): Sømærke uden lysafgivelse.
day buoy.
[BRE p.161, SEH p.125]  Kilder
Stikord Beskrivelse
dagtank
(-en, -e): Tank, der indeholder dagsforbruget af brændstof til maskineriet. ... Se artiklen
dagtime
(-n, -r): De timer i døgnet, i hvilke solen er over horisonten. d ... Se artiklen
dagtjeneste
(-n, -r): Arbejdstid om dagen til forskel fra vagttjeneste, der drejer døgnet ... Se artiklen
dagtø
(-en, --): Tøvejr om dagen.
sunthaw.  Kilder
dagvagt
(-en, -er): 1. Den vagt, der gås om morgenen fra 0400 til 080 ... Se artiklen
dagveksling, dagvexling
(-en, -er): Dss. tusmørke, gl.
[KALK]  Kilder
daktilioi
(gr.) "Sådan kaldtes hos antikkens folk de sten med gennemborede huller, der ... Se artiklen
dale, daling
(-en, -er): 1. Oftest dss. kimingdalingen. Vinklen mellem det vandret ... Se artiklen
dam
(-men, -me): 1. Dæmning.dam.[S ... Se artiklen
dambåd
(-en, -e): Fiskefartøj med indbygget dam til opbevaring af levende fisk. ... Se artiklen
damdæk
(-ket, -): Dækket, der i en fiskedam med direkte tilløb af havvand danner ... Se artiklen
damdæksbjælke
(-n, -r):
well-deck beam.
[TS3/1993-95]  Kilder
damekahyt, damelukaf, damesalon
(-ten, -ter): Kahyt, salon el. lukaf forbeholdt damer. ladies' lou ... Se artiklen
damesejlads
(-en, -er): 1. Sejlads for damer i en sejlklub. ... Se artiklen
damevejr
(-et, -): Behageligt sejlvejr med ringe vind. "Damevind" udtrykker det samme. ... Se artiklen
damjolle
(-n, -r): Fiskefartøj med indbygget dam med gennemstrømmende vand til ... Se artiklen
damkutter
(-en, -e): Fiskefartøj med indbygget dam med gennemstrømmende vand til ... Se artiklen
damloper
(-en, -e): "Et Slags Skib i Holland at sejle i Kanalene med." a ve ... Se artiklen
Dammen
(prop.): Uformelt navn for Atlanterhavet. " Skoleskib skal atter tur over ... Se artiklen
damp
(-en, -): Vanddamp. steam. Anden form for damp. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
dampavler
(-en, e): Dss. kedde.
boiler.
[H&S74 p.8]  Kilder
dampbarkasse
(-n, -r): Mindre fartøj fremdrevet med en dampmaskine. steam laun ... Se artiklen
dampbåd
(-en, -e): Mindre dampskib. steamboat // steam-boat. ... Se artiklen
dampchalup
(-pen, -per): steam launch.
[DDV p.208]  Kilder
dampe
(vb): steam. dampe afsted. boil a ... Se artiklen
dampejektor
(-en, -er):
steam ejector.
[LAB p.64]  Kilder
dampemaskine
(-n, -r): Gl. for en dampkasse til opvarmning og fugtning af tømmer, der skal ... Se artiklen
damper
(-en, -e): Dss.dampskib.
steam ship.
[DORD, ODSS2]  Kilder
dampfart
(-en, -er): Skibstrafik med dampskibe.
steam traffic.
[FOLK, ODS, ODSS2]  Kilder
dampfartøj
(-et, -er): Skib fremdrevet med dampmaskine. steam-boat // steam ves ... Se artiklen
dampfløjte
(-n, -r): Skibssignalfløjte, hvor lyden frembringes ved udslip af damp langs ... Se artiklen
dampfærge
(-n, -r): Færge fremdrevet med dampmaskine. Dampfærgernes tid falder sammen ... Se artiklen
dampfærgehavn
(-en, -e): Særlig indrettet havn for færgetrafik. Havnen har anlægslejer for ... Se artiklen
damphastighed
(-en, -er):
steam velocity.
[D/E, LAB p.82]  Kilder
damphjul
(-et, -): Skovlhjulene på et dampdrevet hjulskib.
wheel.
[HAR]  Kilder
dampkanonbåd
(-en, -e):
steam gun boat.
[ORL p.23, SCH]  Kilder
dampkasse
(-n, -r): Indretning til bøjning af tømmer ved hjælp af damp. Dampkassebad. ... Se artiklen
dampkedel
(-dlen, -dler): Kedel til produktion af vanddamp til dampmaskiners drift. ... Se artiklen
dampkorvet
(-ten, -ter): Krigsskib fremdrevet med damp af størrelse som en korvet, dvs. ... Se artiklen
dampledning
(-en, -er): steam pipe.
[SØF45/1994]  Kilder
Stikord Beskrivelse
dampmaskine
(-n, -r): Kraftmaskine, der fungerer ved omdannelsen af damptryk til roterende ... Se artiklen
dampmaskinmester
(-steren, -stre): Teknisk uddannet person, der kan vedligeholde og manøvrere ... Se artiklen
damppibe
(-n, -r): steam pipe.
[TUS p.300]  Kilder
dampsejlskib
(-et, -e): Skib fremdrevet med damp og sejl." Grønlandske handels stolte da ... Se artiklen
dampskib
(-et, -e): Skib fremdrevet med damp. Efter dampmaskinens opfindelse i 1698 af ... Se artiklen
dampskibsbro
(-en, -er): Dss. skibsbro.
steamer wharf // steamship pier.
[D/E, KOB]  Kilder
dampskibsfart, dampskibsforbindelse
(-en, -er): Skibsfart med dampskibe. steamship trade // steamship ... Se artiklen
dampskibslanterne
(-n, -r): steamship navigation light.
[H&S45 p.93, SCH]  Kilder
dampskibslinje
(-n, -r): steamship line.
[NEM, SCH]  Kilder
dampskibsselskab
(-et, -er): steamship company // steam navigation Company. ... Se artiklen
Dampskibsselskabet Norden A/S
"Dampskibsselskabet Norden A/S stiftedes den 11. februar 1871 af M.C. Holm. ... Se artiklen
dampskonnert
(-en, -er): "KGH har solgt den gamle dampskonnert s/s 'Godthaab' til ... Se artiklen
dampsky
(-en, -er): steam cloud.
[LAB p.81]  Kilder
dampspil
(-let, -): steam winch.
[SCH, SKT81 p.249, TMO]  Kilder
dampstøvle
(-n, -r): Dss. dampmaskinecylinder (1841) steam-engine cylinder ... Se artiklen
damptryk
(-ket, -): steam pressure // pressure of steam.
[LAB p.53, SCH, TMO, WOL]  Kilder
damptæt
(adj): . hermetically sealed // steam-tight. [NEM, SCH ... Se artiklen
dampvarmeledning
(-en, -er): I tanke, hvor ladningen skal holdes opvarmet nedlægges damprør i ... Se artiklen
dampyacht
(-en, -er): Fritidsfartøj fremdrevet med dampkraft. steam-yacht ... Se artiklen
damstille
(adj): Dss. dødstille, uden vind. dead calm // quite calm ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
damtragt
(-en, -e): Det langskibs skot, der i en fiskedam i et fartøj danner det ... Se artiklen
danabøje
(-n, -r): Lille bøje bestående af et flydelegeme med en lodret rundstok ... Se artiklen
Danforth anker
Letvægtsanker med armene dannet som flige af plane el. vinklede stålplader og ... Se artiklen
danforthanker
(-keret, -kre): Ankertype med lange flade brede flige, der sidder tæt til ... Se artiklen
dank
Fiske på dank. Dvs. at have et ekstra net med, dvs. en ekstra part, der ... Se artiklen
Danmark Rundt
Kapsejlads på en rute rundt i Danmark. Sejladserne arrangeres af KDY.
[KSL]  Kilder
Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser
Danish Institute of Fisheries and Marine Research.  Kilder
Danmarks Fyrmuseum
"Der er nu god gang i bestræbelserne på at åbne Danmarks Fyrmuseum i påsken ... Se artiklen
Danmarks Havfiskeriforening
Danish Seafishery Association.  Kilder
Danmarks Museum for Lystsejlads
Museum oprettet på Valdemar Slot 1996. Ophavsmanden Bent Aarre var også aktiv ... Se artiklen
Danmarks Rederiforening
Arbejdsgiverorganisation og brancheorganisation for rederier, der driver ... Se artiklen
Danmarks Skibsførerforening
Tidligere: Almindelig danske Skibsførerforening. Stiftet 1874-12-22 med 69 ... Se artiklen
Danmarks Skibskreditfond
"Danmarks Skibskreditfond er en privat selvejende finansieringsvirksomhed, der ... Se artiklen
Danmarks Skibsmæglerforening
kibsmæglerforeningen er brancheorganisation for Danmarks skibsmæglere. Af dem ... Se artiklen
Danmarks Skibsmæglerforening
Danish Shipbrokers' Association.
[Kbh. Havneblad Nov 1990 p.14]  Kilder
Danmarks Søfartsradio
"Siden 1. maj 1936, men dog afbrudt i tiden 9. april 1940 - 17. oktober 1945, ... Se artiklen
Danmarksslup
(-pen, -per):
-.
[H&S65 p.110]  Kilder
Dannebrog, D/S A/S
"I året 1883 stiftedes A/S Dampskibsselskabet Dannebrog under ledelse af ... Se artiklen
Dannebrog, danebrog
(-en, -e): Flaget, der ifølge sagnet faldt ned fra himlen under slaget ved ... Se artiklen
dansegulv
(-et, -e): Området agter for slæbespillene på det åbne hoveddæk i ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
dansemester
(-steren, -stre): Passer med buede, udadkrummede ben, der kan måle indvendige ... Se artiklen
Dansk Center for Havforskning
Centret blev oprettet 2010-01-01 og fik base hos DTU Aqua under DTU, Danmarks ... Se artiklen
Dansk Dampskibsrederiforening
Tidl. navn for Danmarks Rederiforening - se denne ovenstående. [DaSøSø ... Se artiklen
Dansk Fiskeriforening
Stiftet 1. juni 1887 ved en fusion af Foreningen til Fiskeriernes Fremme i Da ... Se artiklen
Dansk Fiskerimuseum
Dansk Fiskerimuseum lå i 1960'erne i København, Nørregade 7 over gården. ... Se artiklen
Dansk Forening for Lystsejlads
-.
[SEH p.6]  Kilder
Dansk Forening for ældre Lystfartøjer
-.
[SEH p.26]  Kilder
Dansk Internationalt Skibsregister
Se nærmere oplysninger herom i Søfartsstyrelsens hjemmeside. Dan ... Se artiklen
Dansk Lodsforening
2 Dansk Lodsforening stiftedes 13. februar 1905. Foreningens formål er at ... Se artiklen
Dansk Maskinbesætningsforbund
Ikke nærmere undersøgt.
-.
[SKR p.8]  Kilder
dansk nationalitetsbevis
Se nationalitetsbevis.  Kilder
dansk normaltid
Ikke nærmere undersøgt.
-.
[NAV1 p.158]  Kilder
Dansk Sejlerdag
Ikke nærmere undersøgt.
-.
[SEH p.25 + 322]  Kilder
Dansk Sejlskibsrederiforening for mindre skibe
I 1895 organiserede sejlskibsrederiene sig i Dansk Sejlskibsrederi-Forening ... Se artiklen
Dansk Sejlunion
Forkortes DS. Fællesforening for danske sejlklubber. Foreningen blev stiftet i ... Se artiklen
Dansk Skibsadoption
"Dansk Skibsadoption blev stiftet i 1948-09-21 på initiativ af Foreningen til ... Se artiklen
Dansk Skibsrederiforening
[H&S47 p.118]  Kilder
Dansk Skipperforening af 1942
Foreningen oprettedes i 1942 og er faglig organisation for kystskippere og ... Se artiklen
Dansk Styrmandsforening
Danish Merchant Navy Officers' Association. [Navigatø ... Se artiklen
Dansk Sø-Restaurations Forening
"Dansk Sø-Restaurations Forening stiftedes den 12. november 1907 som ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
Dansk Søfarts Tidende
"Den 22. September 1943 var det 50 Aar siden, at det første Nummer af Dansk ... Se artiklen
Dansk Søforsikringskonvention
Ikke nærmere undersøgt.
[FOR p.11]  Kilder
Dansk Sømandskirke i fremmede Havne
The Danish Church Abroad - Danish Seamen's Church. "Da ... Se artiklen
Dansk Søredningsselskab
Dansk Søredningsselskabs formål er med frivillig og ulønnet mandskab at yde ... Se artiklen
Dansk Veteranskibsklub
Forening til gamle skibes bevarelse stiftet den 19/4 1963. Udsendte ... Se artiklen
Dansk-Franske Dampskibsselskab A/S
"A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab stiftedes på et møde i København 19. ... Se artiklen
Danske Lods, Den
Sejladshåndbog med anvisninger for navigatøren om forhold af betydning for ... Se artiklen
Danske Maritime
"... foreningen, der sidste år skiftede navn fra Skibsværftsforeningen. ... Se artiklen
Danske Maritime Fond, Den
The Danish Maritime Fund. "Omlægningen af Danmarks Sk ... Se artiklen
Danske Navigatørers Bibliotek
Ved et møde i Skibsførerforeningen i 1917-11-03 blev der nedsat et udvalg til ... Se artiklen
Danske Rederes Retsværn
"Danske Rederes Retsværn er stiftet den 25. november 1924 af en kreds af Dansk ... Se artiklen
Danske Søfarendes Mindefond af 1945
"Danske Søfarendes Mindefond stiftedes i henhold til lov nr. 480 af 1. oktober ... Se artiklen
danske søfartsblade
Ved danske søfartsblade forstås tidsskrifter med jævnlige og faste ... Se artiklen
Danske Sømands Fond, Den
"Den danske Sømands Fond begyndte med bogen Den danske Sømand, hvis o ... Se artiklen
Danske Sømandsfond, Den
"Den danske Sømandsfond stiftedes af Dansk Dampskibsrederiforening den 24. ... Se artiklen
Dansken
Dansken eller Dansick er Benedichts navn for Danzig i Polen.
[BEN p.249]  Kilder
Danube Rule
Danube Rule.
[DAH p.84]  Kilder
Dardanellerne
Tidligere kaldet Hellespont. Strædet mellem Anatolien på den tyrkiske s ... Se artiklen
daske
(vb): Slingre og rulle med et skib i dønning. "Ankomne hertil, måtte vi l ... Se artiklen
DASOKU
DASOKU: Danske skibsofficerers Koordinationsudvalg. Dannet 1. september 1994 ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
dato
(-en, -er): Tidspunkt i året eller epoken, kalenderdagen udtrykt med dagens ... Se artiklen
datogrænsen
(-n, -r): Datolinjen. Skillelinje for datoen, der ved ca. 180 grader længde ... Se artiklen
datotidsgruppe
(-n, -r): date-time group.
[DS p.709, RuteT p.7]  Kilder
datum
(-et, -er): 1. Horisontal referencenet, der lægges over jorde ... Se artiklen
david, devis
(-en, -er) davide, davit, devis, devit: Kranarm anv. til ophængning og ... Se artiklen
davidsbom
(-men, -me): »Hvorunder var ophængt en gig.«
[MarK12 p.8]  Kilder
davidskogger
(-en, -e): Kogger i en barkasse, hvori ankerdavidens nederste ende sættes, ... Se artiklen
davidsnok
(-ken, -ker): Ikke nærmere undersøgt.
-.
[SKT70 p.188]  Kilder
Davidsonstrøm
Strømmen løber i Nordlige Stillehav i nordlig retning mellem Den Californiske ... Se artiklen
daviot
(eng): a kind of cathead for raising the anchor without injuri ... Se artiklen
Davis' kvadrant
Se også kvadrant. Navigationsinstrument til måling ... Se artiklen
davit
(-en, -er): Ældre stavemåde for david.
davit.
[DSH]  Kilder
Davy Jones
(prop.): Engelsk eufemisme for det besjælede hav, havguden eller havånden. ... Se artiklen
Davy's sikkerhedslampe
(-n, -r): Lampe, der er indrettet, så en eksplosiv luftart kun vil forårsage ... Se artiklen
daycruiser
(-en, -e): Bådtype. Motorbåd med stort opholdsareal, men mindre køje-plads. ... Se artiklen
DBB, D.B.B.
Engelsk forkortelse for deals, battens and boards, dvs. pl ... Se artiklen
DBT
Fork. for Double bottom tank.
[SKT63]  Kilder
ddb
Engelsk forkortelse for deals, battens and boards, der er et udtr ... Se artiklen
De syv Have
Benyttet om Nordlige og sydlige Atlanterhav, Nordlige og sydlige Stillehav, ... Se artiklen
dead beat kompas
(-set, -ser): dead beat compass.
[NAV2 p.12, NAV2ny p.22]  Kilder
Stikord Beskrivelse
dead weighttonnage
(-n, -r): dead weight tonnage.
[DAH p.83]  Kilder
debarkere, debarqvere
(vb): Ilandsætte, fra skib. disembark. debarkering ... Se artiklen
Decca
(-en, -er): 1. Kort- og mellemdistance, lavfrekvent, 70-130 MH ... Se artiklen
deccadækning
(-en, -er): Decca coverage.
[RuteT p.5]  Kilder
deccakoordinat
(-et, -er): Decca co-ordinate.
[NAV3 p.105]  Kilder
deccakort
(-et, -): Decca chart.
[NAV3 p.107]  Kilder
deccakæde
(-n, -r): Decca chain.
[Mar p.5, NAV3 p.92]  Kilder
deccamodtager
(-en, -e): Decca receiver.
[RuteT p.13]  Kilder
deccastedlinie
(-n, -r): Decca position line.
[NAV3 p.93]  Kilder
deccasystem
(-et, -er) Decca system.
[NAV3 p.64]  Kilder
december
(-en, -e): Årets 12. og sidste måned med 31 dage. Gammelt navn er Kristmåned ... Se artiklen
decemremis
(lat.): Græsk fartøj med ti robænke. Der er usikkerhed omkring anbringelse ... Se artiklen
decennium
(-iet, -ier): ti år. decennium. E. lat. decem + annus ... Se artiklen
decentreringsspole
(-n, -r): off-centering coil.
[NAV4 p.79]  Kilder
decimalgrad
(-en, -er): En hundrededel af afstanden fra ækvator til en pol med en længde ... Se artiklen
decimaltomme
(-n, -r): En tiendedel tomme.
decimal inch.
[H&S74 p.35]  Kilder
decometer
(-teret, tre): Indikator for deccavisningen af en lanedecimalværdi. ... Se artiklen
Dectra
(eng): Fork. for Decca Track and Range. Systemet blev opre ... Se artiklen
deep sea traders
deep sea traders.
[SØT-C21]  Kilder
deep-sea-skib
(-et, -e): Skibe, der går i world wide fart og har en betydelig størrelse til ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
deepwellpumpe
(-n, -r): »Alle tanke har egen deepwellpumpe, der yder op til 1700 kbm/t.« ... Se artiklen
defensionskommission
(-en, -er): Kommission, der ledede Københavns sødefension i begyndelsen af ... Se artiklen
defensionslinje
(-n, -r): Flådeenheder udlagt som forsvarslinje foran et landanlæg som by ... Se artiklen
defensionsskib
(-et, -e): Handelsskib bygget med mulighed for udrustning med skyts - og ofte ... Se artiklen
defleksion
(-en, -er): Lysets deflektion. the angle by which the apparent pat ... Se artiklen
deflektor
(-en, -e): 1. Instrument til undersøgelse af deviationen på ... Se artiklen
dehle
Gl. benævnelse for et bræt. "Branden opstod den 5te Juni Kl. 5 Morgen i den ... Se artiklen
dejse
(vb) deise, deyse: Mindske fart ved at løbe op i vinden med sejlskib. Dejse ... Se artiklen
dekade
(-n, -r): Tidsrum på 10 år, 10 måneder, eller 10 dage. decade ... Se artiklen
deklination, declination
(-en, -er): 1. Himmellegemers højde, vinkelafstand, fra himlens ækv ... Se artiklen
deklinationscirkel
(-kelen, -kler): Gradnet på himmelkuglen bestående af lillecirkler parallelle ... Se artiklen
deklinationsforandring
(-en, -er): change of declination.
[NAV1 p.218]  Kilder
deklinationsnål
(-en, -e): Kompasnål, der kan svinge omkring en lodret akse og drejer i det ... Se artiklen
deklinationsparallel
(-len, -ler): declination parallel.
[NAV1 p.135]  Kilder
dekompressionstabel
(-len, -ler): decompression table.
[H&S46 p.49 + 54]  Kilder
dekompressionstank
(-en, -e): decompression tank.
[H&S46 p.49 + 54, OO p.27, ODSS2]  Kilder
delbefragtning
(-en, -er): part charter.  Kilder
delbefragtning
(-en, -er): Befragtning for en del af et skibs tonnage eller for en del af ... Se artiklen
deleskot
(-tet, -ter): Skot opsat i større rum for at kunne fastholde ladning i ... Se artiklen
delestreg
(-en, -er): graduation mark.
[D/E, EL]  Kilder
Stikord Beskrivelse
delfin
(-en, -er): 1. Hvalart af hovedgruppen tandhvalerne. Der er tr ... Se artiklen
deling
(-en, -er): mindre del af en større flådestyrke. division ... Se artiklen
delingslinje
(-n, -r): dividing line.
[NAV6 p.178]  Kilder
delladning, dellast
(-en, -er): Ladningsmængde, der ikke kan fylde skibet totalt. par ... Se artiklen
delta
(-et, -er): 1. Landområde, ofte trekantet af from, i flodmund ... Se artiklen
deltaanker
Plovanker uden drejeled for fritidsfartøjer.delta anchor ... Se artiklen
demagnetisering
(-en, -er): Dss. afmagnetisering.  Kilder
demarkationslinje
(-n, -r): Grænse mellem to parter eller to stater, anvendes ved indgåelse af ... Se artiklen
demgording
(-en, -er): Gl. for dæmpegårding. ... Se artiklen
demijohn
(-en, -er): Beholder til transport af flydende materialer og med en størrelse ... Se artiklen
demurrage
(-n, -): Dss. overliggedagspenge. Betaling til bortfragter for de ekstra ... Se artiklen
Den danske Sømandsfond
Den danske Sømandsfond blev stiftet af Dansk Dampskibsrederiforening den 24. ... Se artiklen
Den kanariske Strøm
Havstrøm i Nordatlanten, der sætter mod S ud for Portugals kyst og ned langs ... Se artiklen
Den Østgrønlandske Strøm
(prop.):
East Greenland current.
[NauM p.144]  Kilder
Deneb
Stjerne. Alfa Cygni, stjerne i stjernebilledet Cygnus, Svanen, på den nordlige ... Se artiklen
DENGERNETH
Fork. for Denmark Germany Netherland. Navnet hentyder til den samarbejdsaftale ... Se artiklen
Dennetts bjærgningsraket
Dennett's life saving rocket. Dennetts raketappar ... Se artiklen
dens
(lat.): Ankerflig; afbilledet med hage eller krog.
dens.
[RIC]  Kilder
densitet
(-en, -er): Densitet = (vægt i vaccum af X ml olie ved t=1 grad C) divideret ... Se artiklen
depachebåd, depechebåd
(-en, -e): Mindre og hurtigtsejlende orlogsfartøj, der foretager ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
deplacement
(-et, -er): Vægten af det totale element: Skrog plus indhold. Et skibs væg ... Se artiklen
deplacementsberegning
(-en, -er): Beregning af et fartøjs nedsænkede rumfang og dets vægt ... Se artiklen
deplacementsbåd
(-en, -e): Fartøj, der sejler med en væsentlig del af skroget nedsænket og ... Se artiklen
deplacementscenter
(-teret, -tre): Dss. deplacementstyngdepunkt og opdriftscenter = det ... Se artiklen
deplacementsfart
(-en, -): displacement speed. "... 37'eren sejler ... Se artiklen
deplacementsfærge
(-n, -r): Færge, der er traditionelt bygget med enkelt skrog og ... Se artiklen
deplacementshovedstykke
(-t, -r): Ikke nærmere undersøgt. -.
[SØM22 p.294 + 300]  Kilder
deplacementskurve
(-n, -r): curve of displacement.
[NEM, TMO, TUS p.43]  Kilder
deplacementskølstykke
(-t, -r): Ikke nærmere undersøgt.
-.
[SØM22 p.294 + 300]  Kilder
deplacementsror
(-et, -): displacement rudder.
[SKT-70 p.149]  Kilder
deplacementsskala
(-en, -er): Skala, der for et bestemt skib viser dets deplacement ved ... Se artiklen
deplacementstonnage
(-n, -r): Deplacementet ved nedlastning til sommerfribordsmærket i saltvand. ... Se artiklen
deplacementstyngdepunkt
(-et, -er): Dss. deplacementscenter og opdriftscenter. Tyngdepunkt for den ... Se artiklen
deplacere
(vb): "Efter Ombygningen deplacerede Skibet 44728 Kbfd."
[JORD p.53]  Kilder
depotskib
(-et, -e): Hjælpeskib inden for orlogsflåden, hvori der opbevares ... Se artiklen
depottank
(-en, -e): -. »... krav om depottank, hvorfra ... Se artiklen
depression
(-en, -er): 1. En stjernes depression er dens negative højde, ... Se artiklen
desarmere
(vb): Udtage armeringen af et krigsskib. I sejlskibstiden desuden nedtagning af ... Se artiklen
designated person
(eng.): "Der er én Designated Peson (DP) i rederiet, som er DP for alle ... Se artiklen
designator
(-en, -e):
designator.
[RuteT7]  Kilder
Stikord Beskrivelse
designeret
(adj): I udtrykket designeret person. En medarbejder, der er ... Se artiklen
despatch
(-en, -er): Godtgørelse for hurtigere lastning el. losning end forudsat i ... Se artiklen
despot
(-en, -er): Skibsejer i antikkens Grækenland. Den tilsvarende romerske titel ... Se artiklen
destillermaskine
(-n, -r): "En Destillermaskine af Kobber til at gøre Saltvand ferskt med. Og ... Se artiklen
destination
(-en, -er): Bestemmelsested for skib el. ladning.destination ... Se artiklen
destinationshavn
(-en, -e): Havn til hvilken skib el. ladning er bestemt. port of d ... Se artiklen
destinere
(vb.): beordre et skib til at sejle til et angivet bestemmelsessted. ... Se artiklen
destroyer
(-en, -e):Mindre, hurtigtsejlende krigsskib, der anvendes til fx ubådsjagt. ... Se artiklen
detektor
(-en, -e): detector.
[NAV4ny p.84]  Kilder
detritus
(-en, -er): På havbunden: henfalden organisk materiale fra planter og dyr. ... Se artiklen
devanning
(-en, -er): Eng. udtryk for tømning af container.
devanning.
[SØT]  Kilder
deviation
(-en, -er): 1. Magnetisk afvigelse af kompasset pga. skrogets ... Se artiklen
deviationbøje
(-n, -r): En eller flere bøjer udlagt i et havneafsnit, hvor skibene kan rette ... Se artiklen
deviationbåke
(-n, -r): deviation beacon.  Kilder
deviations duc d'albe
deviation dolphin.  Kilder
deviationsbestemmelse
(-n, -r): Dss. deviationsundersøgelse. adjustment of the compass ... Se artiklen
deviationsbog, deviationsjournal
(-bogen, -bøger):
deviation journal.
[ADM p.42, NAV1 p.280, ODS, SCH]  Kilder
deviationsforandring
(-en, -er): deviation alteration.
[NAV1 p.264, NAV2ny p.59]  Kilder
deviationsformel
FONT face="Tahoma" size="2"> (-mlen, -mler): deviation formula ... Se artiklen
deviationskoefficient
Deviationskoefficienternes formler er: A = (dn + dnø ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
deviationskurve
(-n, -r): deviation card.
[NAV1 p.18, SCH]  Kilder
deviationstabel
(-len, -ler): Tabel over deviationerne på fx hver tiende grad styret kurs. ... Se artiklen
deviationstønde
(-n, -r): deviation buoy.
 Kilder
deviationsundersøgelse
(-n, -r): deviation survey.
[NAV1 p.249, SCH]  Kilder
devierende
(adj): deviative // deviating. devierende kurs: ... Se artiklen
devierende kurs
Den kurs, som styres efter kompasset. compass course // course by ... Se artiklen
devierende misvisning
(-en, -er): Summen af deviation og misvisning.
-.
[NAV1 p.25, TUR]  Kilder
devierende nordretning
Devierende nord.
deviating north.
[NAV1 p.8]  Kilder
devierende pejling
compass bearing.
[NAV1 p.8]  Kilder
devils klo
(kloen, klør): Dss. dyvelsklo. Krog med to modsatstillede hager, hvis spidser ... Se artiklen
devis
(-en, -er): Dss. david, men i sejlskibe også brugt om en bom, der sættes med ... Se artiklen
DF
Eng. fork. for direction finder // direction finding, dvs. ... Se artiklen
DGPS
Eng. fork. for Differential Global Positioning System. ... Se artiklen
DH88 regler
Se også under måling.
DH88 rules.
[POS p.131]  Kilder
dhaw, dhow
(-en, -er): Betegnelse for forsk. arabiske fartøjer med 1-3 master og med ... Se artiklen
DHS
Fork. for DampHjulSkib.
[SØM22 p.221]  Kilder
diafon
(-en, -er): Signalafgiver. En cylinder med en el. flere sprækker hvorigennem ... Se artiklen
diagonal
(-en, -er): I en lukket form betegner ordet en linje, der ikke er en side, men ... Se artiklen
diagonalbræt
(-et, -ter): Hjælpemiddel ved flådemanøvrer. Redskabet består af en ... Se artiklen
diagonalbygget, diagonalbygning
(-en, -er): Beklædningmetode for skrog, hvor brædder eller finer lægges ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
diagonalforbinding
(-en, -er): Ståldragere, der diagonalt forbinder pladerne med spanterne. ... Se artiklen
diagonalnåd
(-en, -er): Sømmen på et forsejl, hvor endestykkerne af to sejldugsbaner ... Se artiklen
diagonalplade
(-n, -r): diagonal tie-plate.
[KEN p.56, NEM, SCH, WOL]  Kilder
diagonalskinne
(-n, -r):Jernskinne i skrogbygningen indsat diagonalt mellem spanter eller ... Se artiklen
diamant
(-en, -er): 1. Kvadratisk flade med lodret diagonal. ... Se artiklen
diamantafstivning
(-en, -er): Afstivning af en mast ved at lade stag udgå fra masten og blive ... Se artiklen
diamantknob
(-et, -): Knob forklaret i [KUSK p.25, PSØM p.59]  Kilder
diamantplade
(-n, -r): Svær plade der i lugekarmshjørner under dæksbjælkerne afstiver ... Se artiklen
diamantstag
(-et, -): Stag, der afstiver øverste mastedel ved at gå fra toppen ud over ... Se artiklen
diamantvant
(-et, -er): Dss. som diamantstag.
diamond-shroud.
[SES p.53, SKO p.184]  Kilder
diametrallinje
(-n, -r): fore-and-aft line // middle-line.
[EL, NEM, TMO]  Kilder
diametralplan
(-et, -er): Langskibs, lodret plan gennem skibets midte delende skibet i en ... Se artiklen
diametralskot
(-tet, -ter): Dss. længdeskot. longitudinal bulkhead // centre-li ... Se artiklen
diekplus
(gr): Flådemanøvre benyttet af grækerne, men overtaget fra fønikerne, hvor ... Se artiklen
dieseldyr
(-et, -): Svamp, Amorphoteca resinae, der lever af og i olie og kan tilstoppe ... Se artiklen
dieselektrisk maskineri
diesel-electric engine.
[HIS3 p.2221]  Kilder
dieselmotor
(-en, -er): Motor, der som brændstof anvender dieselolie. Oprindeligt en motor ... Se artiklen
dieselolie
(-n, -r): "Betegnelsen Dieselolie omfatter baade Solarolie og Raaolieresten ... Se artiklen
dieselseparator
(-en, -er): diesel separator.
[ABC]  Kilder
differenstalje
(-n, -r): Kaldes også patenttalje og Westons talje. Den består af to blokke, ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
differenstransformer
(-en, -e):
differential transformer.
[NAV2ny p.125]  Kilder
differential-GPS
differential-GPS er en GPS-modtager med facilitet for modtagelse af signaler ... Se artiklen
dige
(-t, -r): 1. Vold af jord, sand eller sten, der i lavvandede o ... Se artiklen
dige
(vb): Slå dige.
embank.
[D/E, FOLK, Turist74-5]  Kilder
digebrud
(-det, -): breach of a dike.
[D/E, FOLK]  Kilder
digekam
(-men, -me): top of a dike.
[D/E, FOLK]  Kilder
digt
(-et, -): Dss. værk, der bruges til kalfatring.
[ODS]  Kilder
digt
(adj): Tæt i udtryk som: holde digt = holde tæt = være vandtæt. ... Se artiklen
digte
(vb): †, dss. tætne, kalfatre. Stoppe værk i nåderne og derefter ... Se artiklen
digtehammer
(-meren, -mre): Dss. klaphammer
-.
[FUN]  Kilder
digtekiste
(-n, -r): Lille kiste til opbevaring af redskaber, småt tømmer etc. Benytes ... Se artiklen
digtning
(-en, -er):
caulking.
[NEM, SBL39]  Kilder
dikrotos
(gr.): Fartøjstyper i de græske og romerske flåder. Typebetegnelsen blev ... Se artiklen
dimension
(-en, -er): Størrelse, tykkelse. dimension. I skibsbygning ... Se artiklen
dimmeldag
(-en, -e): Dagene før påske, eller kun onsdag til fredag. Analogt: dimmeluge ... Se artiklen
dimmer
(-en, -e):
dimmer.
[NAV2 p.13]  Kilder
dinette
(-n, -r): Indretning af fritidsbådes kahyt, således at et bord med sidebænke ... Se artiklen
dingle
(-n, -r): Dss. jolle.
dingy.
[SCH, TUR, VerV2, WOL]  Kilder
diopos
(gr.): Skibsofficer i antikken. Hans rolle var at bistå kaptajnen, og der er ... Se artiklen
diopter
(-eret, -tre): 1. Sigteredskab på pejlskive etc. Instrumentet ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
dioptri
(-en, -er): dioptre.»Indstilling af dioptri kan i øv ... Se artiklen
dipning
(-en, -er): »... påføre evt. bemærkninger i kystvagtens skemaer ... være ... Se artiklen
dipol
(-en, -er): dipole.
[NAV3 p.1, OED]  Kilder
Direktoratet for Søfarende
Direktoratet for Søfarende blev oprettet 1973-01-01 til at udføre ... Se artiklen
Direktoratet for Søfarende
Direktorat under Handelsministeriet, der indtil dannelsen af Søfartsstyrelsen ... Se artiklen
dirk
(-en, -e): Tov, hvormed yderenden af en bom højdereguleres. derri ... Se artiklen
dirke
(vb): I udtryk som: dirke op = løfte en boms agterende med bomdirken ... Se artiklen
DIS
Fork. for Dansk internationalt Skibsregister. Danish International ... Se artiklen
dis
(-en, -): Om sigtbarheden, når denne er 1-10 km. Dis kan skyldes vandpartikler ... Se artiklen
discard
?discard. »Forbud mod discard. Det er helt uanst ... Se artiklen
discardfisk
(-en, -): discarded fish.
[Havfiskeren17/1 1991]  Kilder
disciplin
(-en, -er): " Disciplin i flåden. En veldisciplineret organisation er en or ... Se artiklen
disig, diset
(adj): Om nedsat sigtbarhed. Se dis. Den letteste form for usigtbart vejr. ... Se artiklen
diskantsirene
(-n, -r): Sirenetype, der udsender lyd af højere frekvens sammenlignet med en ... Se artiklen
diskvalificere
(vb): I kapsejladser: dømme deltager for ikke at have opfyldt kravene til ... Se artiklen
dispache
(-n, -r): Opgørelse for en søskade. Dokument udstedt i forbindelse med havari ... Se artiklen
dispacheforretning
(-en, -er): De aktiviteter og funktioner, der er forbundet med en ... Se artiklen
dispacheprotokol
(-len, -ler): Ikke nærmere undersøgt.
-.
[H&S51 p.12]  Kilder
dispachør
(-en, -er): Person, der bedømmer de økonomiske forhold omkring havarisager. ... Se artiklen
dispergering
(-en, -er): Spredning. Om de funktioner, hvor man ved fx et miljøskadeligt ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
dispergeringsmiddel
(-midlet, -midler): Kemikalie, der kan nedbryde eller opløse olieprodukter, ... Se artiklen
disponere
(vb): Disponere et skib vil sige at sælge en transportydelse med skibet til en ... Se artiklen
dissel
(dislen, disler): Økse, hvor skæret sidder vinkelret på skaftet. Skæret kan ... Se artiklen
dissele
(vb): Arbejde med en dissel.
dub .
[Röding]  Kilder
distance
(-n, -r): Den strækning, der adskiller to punkter, linjer eller flader. Afs ... Se artiklen
distancefragt
(-en, -er): Den del af fragten, som kan beregnes forholdsmæssigt, når en ... Se artiklen
distanceindikator
(-en, -er): distance indicator.
[NAV4 p.26, NAV4ny p.51, SCH]  Kilder
distancekapsejlads
(-en, -er): Kapsejladser, der foregår uden for korte baner. Sejladsen kan fx ... Se artiklen
distancemil
(-en, -): Dss. breddeminut. Også udtrykket distanceminut anvendes om ... Se artiklen
distancemåler
(-en, -e): For artilleri og torpedo etc. udryddelseapparater: dist ... Se artiklen
distanceobservation
(-en, -er): Udregning af en distance mellem sol og måne til brug ved ... Se artiklen
distancesejlads
(-en, -er): Længere kapsejlads. distance race.
[LAP12, SCH]  Kilder
distancetillæg
(-get, -): distance supplement.
[EfS51/1994]  Kilder
distancetælleværk
(-et, -):
-.
[NAV4 p.24]  Kilder
distinktionstegn
(-et, -): 1. Særlige uniformstegn, der viser indehaverens ran ... Se artiklen
distributionsfart
(-en, -er): Fart mellem en oceanterminal og mindre havne med fragt, der er ... Se artiklen
divi-divi
(masseord): "Divi-divi er stærkt krummede og vredne brunrøde, temmelig skøre ... Se artiklen
diviere
(vb) fejlstavning af: deviere. "... der i en artikel påstod, at danske skib ... Se artiklen
division
(-en, -er): Del af en flådes skibe med op til ni enheder (1780); derover ... Se artiklen
Dixon Kemp's formel
Formel til måling af lystfartøjer: L x SA (tons) SA = sejlareal. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
diæta
(Lat.) diaeta, diaita: Telt, der blev indrettet i skibets agterende til brug ... Se artiklen
djonke, djunke
(-n, -r): Kinesisk fartøjstype med 1-3 master og mellem 50 og 500 tons. ... Se artiklen
djunkesejl
(-et, -): Sejltype anvendt på djunker. Sejlet er luggerform med flere ... Se artiklen
djævel
(-elen, -ler): Slang for nådden mellem yderste dæksplanke (the devil) og ... Se artiklen
djævelsplanke
(-n, -r): De planker, der bruges til at etablere et langskibs slingreskot ... Se artiklen
DKCPC
Eng. fork. for Danish Cable Protection Committee. "Opr ... Se artiklen
DL
Forkortelse for Dansk Lasteliniemærke. DL // Danish Loadli ... Se artiklen
DMU
Fork. for Dansk Motorbådsunion. Unionen er integreret i Dansk Sejlunion. [KSL]  Kilder
dobbe
(-n, -r) dobber: Se dobber.
[FOLK]  Kilder
dobbelt halvstik
(-ket, -r): Også kaldet bådsmandsstik. Knob eller stik anvendt til ... Se artiklen
dobbeltaffutage
(-n, -r): »Der er tale om to styks af de 150 mm dobbeltaffutager, der ... Se artiklen
dobbeltbalance
(-n, -r): Dss. kardansk ophængt.
gimbal suspension.
[EL, JM, WOL]  Kilder
dobbeltbarometer
(-teret, -tre): Barometer med to væsker, fx kviksølv og finsprit. ... Se artiklen
dobbeltblok
(-ken, -ke): Blok med to blokskiver på samme pind. double block ... Se artiklen
dobbeltbund
(-en, -e): Skib, hvis bund består af to lag pladeskal med et mellemrum ... Se artiklen
dobbeltbundskonstruktion
(-en, -er): Skibsbygningstype, hvor skibets underside er delt i to lag med et ... Se artiklen
dobbeltbundstank
(-en, -e): Tank i bunden af et skib mellem yderklædningen og tanktoppen. ... Se artiklen
dobbeltbænket
dobbeltbænket fartøj er et rofartøj med to roere per bænk. dou ... Se artiklen
dobbeltekko
(-et, -er): double echo.
[FISØ p.13]  Kilder
dobbeltender
(-en, -e): »Typen minder om Tycho Brahe på HH-overfarten som såkaldt ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
dobbeltfløjet klapbro
Klapbro med to bevægelige modstående klapper. double bascule bridge ... Se artiklen
dobbeltfregat
(-en, -er): double-frigate.
[9362 Hohlenberg p.59]  Kilder
dobbeltfyr
(-et, -): To fyr, der operer sammen, fx som fyrmærke med et forfyr og et ... Se artiklen
dobbelthage
(-n, -r): Dobbeltkrog.double hook.[DAH p.40] "Dobbel ... Se artiklen
dobbelthelling
(-en, -er): Et knob. midshipman's bend.
[Benzon]  Kilder
dobbeltkikkert
(-en, -er): Kikkert med to okularer.
binocular.
[FOLK, NAV7 p.155, NEM]  Kilder
dobbeltkranmetode
(-n, -r): Lastemetode, hvor to kraner deles om en byrde. double cr ... Se artiklen
dobbeltkrum linje
Linje, der er krum i mere end en retning.
-.
[NAV1 p.7]  Kilder
dobbeltlig
(-et, -): Dobbelt ligtov lagt omkring skødbarmen på et sejl. clu ... Se artiklen
dobbeltløft
(-et, -): Løft af ladning i to bomme samtidigt.
-.
[ABC]  Kilder
dobbeltmærke
(-t, -r): Navigationsudtryk; stedsbestemmelse ved mærker, hvor skibet befinder ... Se artiklen
dobbeltpropeller
(-en, -e): To propeller på samme skib el. to propeller på samme aksel. Dss. ... Se artiklen
dobbeltpullert
(-en, -er): Pullert med to opstandere.
double bollard.
[ABC]  Kilder
dobbeltrat
(-tet, -): Styreanordning, hvor der på ratstammen eller ratakslen er sat to ... Se artiklen
dobbeltsculler
(-en, -e): Rofartøj anvendt til kapsejlads. Båden ros med to årer per mand. ... Se artiklen
dobbeltsejl
(-et, -): Om sejlføring, når mærssejl og bramsejl er delt op i oversejl og ... Se artiklen
dobbeltskin
(-net, -): Dss. dobbeltskrogskonstruktion. » Dobbeltskin-konstruktionen er ... Se artiklen
dobbeltskrog
(-et, --): Skib, der er bygget med dobbelt skrog med et mellemrum mellem ... Se artiklen
dobbeltskruet
(adj): Om skib med to skruer.
twin-screw.
[NEM, SKT81 p.454]  Kilder
dobbeltskåret
(adj): Om taljer, hvor løberen skæres to gange gennem blokkene, så trækket ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
dobbeltspant
(-et, -er): double frame.
[Skibs&Bådeb.1987: ark. i klipgr16, NEM]  Kilder
dobbeltstjerne
(-n, -r): To stjerne, komponenter, der er så tæt på hinanden, at de ses som ... Se artiklen
dobbelttransportør
(-en, -er):
-.
[NAV5 p.89]  Kilder
dobbelttrawle
(-et, -): Trawling med ??
double trawling.
[Havfisk17/1 1991]  Kilder
dobbeltåre
(-n, -r): Om årer, når der roes med to årer fra samme tofte. - ... Se artiklen
dobber
(-en, -e) dobbe: Dss. bøje. Ordet benyttet fra c.1545 ... Se artiklen
Dobbie McInnes tank teledep system
Dobbie McInnes tank teledep system.
[SKT70 p.367]  Kilder
dobling
(-en, -er): Område ved klyssene, hvor pladerne lægges dobbelt for større ... Se artiklen
doblingsplade
(-n, -r): Forstærkningsplade. Fx forstærkningsplade uden om klys: ... Se artiklen
DOC
DOC: Fork for eng. drop off charge. Omkostninger der betal ... Se artiklen
dodshoved
(-et, -er): Se dukshoved. heart ... Se artiklen
dogge
(vb): Med sejlskib at ligge stille eller for små sejl kun at holde styrefart. ... Se artiklen
dogge, doggeskude
(-n, -r): Fiskefartøj i Nordsøen, gl. c. 1690.
[KALK]  Kilder
Dogger Banke
Fiskebanke i Nordsøen mellem 54 og 56° bredde. Dybde 12 til 40 m, ca. 150 ... Se artiklen
Doggett's Coat and Badge
Doggett's Coat and Badge.
[ROS p.6]  Kilder
Doghouse
(eng): Overbygning på motorbåd og sejlbåd omkring styrepladsen med ekstra ... Se artiklen
dogre
(vb): fiske i en doggerbankebåd. fish in a dogger-boat.
[Röding]  Kilder
dok
(-ken, -ke) dock: 1. Flydedok. Konstruktion med bundtanke og t ... Se artiklen
dokbassin
(-et, -er): Havnebassin aflukket med dokporte. dock // wet-dock-ba ... Se artiklen
dokbund
(-en, -e): flat of a dock // bottom of a dock.
[SKT81 p.103, TMO, WOL]  Kilder
Stikord Beskrivelse
dokbænk
(-en, -e): De afsatser af trappetrinsform, som er bygget indvendigt i en ... Se artiklen
dokdæk
(-ket, -): Ikke nærmere undersøgt. -.
[SKT81 p.106]  Kilder
dokeftersyn
(-et, -):Kontrol - reparation - klassifikationsefter-syn: dock ins ... Se artiklen
dokhavn
(-en, -e): Havnebassin aflukket med dokporte. Dss. dokbassin. wet ... Se artiklen
dokkapacitet
(-en, -er): dry dock capacity.
[SØF9/1995]  Kilder
dokke
(vb): Anbringe og tørsætte et skib i en flydedok eller tørdokke, doksætte, ... Se artiklen
dokklods
(-en, -er): "I Dokkens Bund findes langs Midten, Dokklodserne, der i Reglen er ... Se artiklen
dokkøl
(-en, -e): docking keel.
[SØM2 p.126]  Kilder
dokliste
(-n, -r): Liste over reparationer og udskiftninger, som skibet skal have ... Se artiklen
dokmester
(-teren, -tre): dockmaster.
[ADM p.125, SCH, SKT81 p.103, TMO]  Kilder
dokning
(-en, -er): docking.
[SKT81 p.73]  Kilder
dokningsinterval
(-let, -ler): docking interval.
[DkSkibs4-5/1988, SØF9/1995]  Kilder
dokoi
(gr.): Bjælke i almindelighed i skib. dokoi // beam.
[CAS p.220]  Kilder
dokophold
(-et, -): [SØF9/1995] "Jeg havde tilsyn på skibet under det meste af dokop ... Se artiklen
dokplan
(-en, -er): Tegning visende de detaljer for et skib, som dokmesteren skal bruge ... Se artiklen
dokport
(-en, -e): 1. Indgangen til dokken. dock entrance ... Se artiklen
dokshoved
(-et, -er): Dss. dukshoved. Træskive fastgjort til ... Se artiklen
dokshovedøje
(-øjet, -øjne): Hullet i et dokhoved. eye of a dead-block.
[Röding]  Kilder
doksluse
(-n, -r): dock gate.
[HAV p.64, NEM]  Kilder
doksætning
(-en, -er): "Derefter slæbes havaristen til doksætning i Fredericia." ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
doktelegraf
(-en, -er): dock telegraph.
[FKT p.111]  Kilder
doktor
(-en, -er) doctor: 1. Læge, skibslæge. I både handelsskibe ... Se artiklen
doktærskel
(-kelen, -kler): Passere en doktærskel. sill of the apron of a do ... Se artiklen
dolator
(lat.): Sømand, tømmermand, soldat på et romersk fartøj dolator ... Se artiklen
dolbord
(-et, -): "norsk Benævnelse paa Klædningsplanken nærmest Essingen." ... Se artiklen
doldrums
(eng): Udtryk for stillebæltet el. kalmebæltet ved Ækvator, hvor der er ... Se artiklen
dolfin
Dårligt oversat eng. udtryk dolphin for ducd'albe.
dolphin.
[SøensF]  Kilder
dolhaler
(-en, -e): smækker line på tung blok for at forhindre denne i at falde ned og ... Se artiklen
dollenbåd
(-en, -e): "en letbygget Kaproningsbaad, hvor Aarerne hvile i en Tollegang, der ... Se artiklen
dolon
(Lat.): 1. Oprindeligt en nødrig med navnet akateion, ... Se artiklen
dolphin striker
Eng. udtryk for pyntenetstok.
dolphin striker.
[VerV2]  Kilder
dome
(eng): Kuppeldække over en antenne, fx radarantennen.
dome.
[KSL]  Kilder
dommekraft
(-en, -e): Dss. donkraft.
hand-screw // jack.
[Röding]  Kilder
dommerskib
(-et, -e): Skib, der fungerer som opholdssted for dommere under en kapsejlads. ... Se artiklen
Donauregel
(-reglen, -regler): Regel som skibe måles efter. Reglen er behandlet ... Se artiklen
donkeykedel
(-len, -ler): Dampmaskine, der frembragte damp til dæksspil o.a. ... Se artiklen
donkeymand
(-manden, -mænd): Besætningsmedlem i maskinen, der sørger for damp på ... Se artiklen
donkraft, dunkraft
(-en, -er): 1. Donkraftpram. Pram udstyret med en kran el. ga ... Se artiklen
dopper
(-en, -e): Redskab til at lapsalve og tjære med bestående af en håndfuld ... Se artiklen
dopplereffekt
(-en, --): Frekvensændring fra sender til modtager pga. at sender el. modtager ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
dopplerfrekvensskifte
(-t, -r) dopplerskift: Forandring i tone pga. lydkildens relative ... Se artiklen
dopplerlog
(-gen, -ge): Loggen udsender en lydbølge med konstant frekvens. Når skibet ... Se artiklen
dopplersonar
(-en, -er): Sonarinstrument, der virker efter dopplerprincippet. d ... Se artiklen
doradeventil
(-en, -er): Ventil i ventilationssystemet på en båd. Doradeventiler lader ... Se artiklen
dori
(-en, -er). Åben rofartøj fremdrevet af to-tre mand med årer eller sejl, og ... Se artiklen
Dorresteins nomogram
Nomogram anvendt ved forudsigelse af bølger på dybt vand. Et nomogram viser ... Se artiklen
dory
(-en, -er): Jolle med flad bund. Doryen blev oprindeligt brugt til fiskeri, ... Se artiklen
double-sculler
(-en, -e): Kaproningsfartøj, hvor to personer samtidig betjener årene. ... Se artiklen
doublere
(vb): 1. Doublere fjenden; i kamp at kunne beskyde fjenden med ... Se artiklen
Douglas skala
(-en, -er): Skala for angivelse af søens tilstand. Skalaens værdier er ... Se artiklen
Douwes metode
Douwes metode bruges til at kalkulere bredden vha. to højdemålinger uden for ... Se artiklen
dovenmandskrog
(-en, -e): En krog, der virker som en forlængerarm og bruges af havnearbejdere ... Se artiklen
downburst
(eng.): Meteorologisk udtryk for kraftig nedadrettet luftstrøm med bygeskyer. ... Se artiklen
Downton's pumpe
(-n, -r): Sugepumpe opkaldt efter Jonathan Downton fra Blackwell og patenteret ... Se artiklen
DP-system
(-et, -er): DP-system.
[NytfSøf4/1990]  Kilder
DPP
Eng. fork. for Dirty Petroleum Products.
[SØF 39/07 p.10 sp.4]  Kilder
drabant
(-en, -er): Dss. biplanet eller satellit.
-.
[MEY, NAV1 p.129, SCH]  Kilder
drabler
(-en, -e): Dss. vatersejl. Sejl, der sættes under en bonnet, der er anbragt ... Se artiklen
dracone
(-n, -r): Genstand, der slæbes og som næsten malflyder og er uden egen ... Se artiklen
draft
(-en, -): "På Mariager Fjord ... er der lodspligt for alle skibe med længde ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
draftindicator
(-en, -e): Engelsk for dybgangsviser.
draft indicator.
[SKT81 p.315]  Kilder
drag
(-et, -): 1. Løb el. rende, sejlløb.[SØS1 p.27] I [ ... Se artiklen
dragbånd
(-et, -): Jernbånd sat uden om en raperts hjulaksler og derved fastholder ... Se artiklen
drage, drageskib
(-n, -r): 1. Lystbådstype med en mast og tre mands besætnin ... Se artiklen
dragebardun
(-en, -er): »... en dragebardun over strutsaling.« Bardun der går fra ... Se artiklen
drageline
(-n, -r): Ikke nærmere undersøgt.
-.
[DAS p.56]  Kilder
dragemaskine
(-n, -r): Ikke nærmere undersøgt.
-.
[K-56 p.54]  Kilder
drager
(-en, -e): 1. Langskibs del af spantekonstruktionen. Forstærk ... Se artiklen
drageskib
Se drage 2.  Kilder
dragesnekke
(-n, -r): Dss. drageskib og drage.
[SØK p.30]  Kilder
draghytte, draghyttel
(-n, -r / -telen, -tler): "Ved ankeroptagningen brugtes et særligt apparat, en ... Se artiklen
dragskude
(-n, -r): Trækskøjte. Fartøj, der kan trækkes med kraft fra land.
[FOLK]  Kilder
dragvod, dragvåd
(-det, -): Gl. Fiskegarn, våd, der kan trækkes gennem vandet til forskel fra ... Se artiklen
drakonistisk omløbstid
(-en, -er): Omløbstid for
-.
[NAV5 p.98II]  Kilder
dravat
(-en, -er): Pludseligt optrædende hvirvelstorm, især på troperne. ... Se artiklen
dravattøj
(-et, -): Tøj, der passer til klimaet i et blæsende område.- ... Se artiklen
dreadnought
(-en, -er): Krigsskib. Panserskib bygget i 1905 i England gav navn til en type ... Se artiklen
drej
(-et, -): Retningsændring. "Gå i drej."
turn.
[NAV2 p.125, NEM]  Kilder
dreje
(vb): 1. Svinge, ændre retning. turn. dreje ... Se artiklen
dreje ankeret ved stokken
gimbleting the anchorr.
[HAR]  Kilder
Stikord Beskrivelse
drejebasse, drejbas
(-n, -r): Mindre kanon, der er fastgjort på et drejebeslag. swive ... Se artiklen
drejebom
(-men, -me): Spir eller tømmerstav, som anvendes i en spansk vinde. ... Se artiklen
drejecirkel
(-len, -ler) drejningscirkel: Den cirkel, et skibs kurs følger, når roret ... Se artiklen
drejeeffekt
(-en, -er): turning effect.
[MarS]  Kilder
drejehastighed
(-en, -er): "Det betyder, at brugerne udover kurs kan aflæse fart, ... Se artiklen
drejehastighedsindikator
(-en, -er): Viserinstrument for hastigheden som et skib drejer med. ... Se artiklen
drejemanøvre
(-n, -r): Ikke nærmere undersøgt.
-.
[NAV4ny p.134]  Kilder
drejemekanisme
(-n, -r): Drejemekanisme for lugedæksellukke.
-.
[SKT81 p.305]  Kilder
drejemoment, drejningsmoment
(-et, -er): Produktet af en kraft og den arms længde, som kraften virker på ... Se artiklen
drejeprøve
(-n, -r): Kontrol af et skibs drejevne.
turning tral.
[NEM]  Kilder
drejepunkt
(-et, -er): turning point.
[DFT2/1-1992, NAV4ny p.134]  Kilder
drejer
(-en, -e): 1. Redskab til brug ved lægning af bændsler eller tothal ... Se artiklen
drejeradius
(-radien, -radier): "... tæt passage af Hatter Barn-fyret om styrbord og ... Se artiklen
drejereb
(-et, -): Tov eller kæde, hvori en rå hænger. Drejerebet går gennem et ... Se artiklen
drejerebsblok
(-ken, -ke): Blok i drejerebets ende modsat råen. tye block // ba ... Se artiklen
drejerebsfald
(-et, -): Mindre treskåret talje, der sættes i den halende part på et ... Se artiklen
drejerebsgie
(-n, -r): Større talje, gerne femskåret, der benyttes ved ophaling af de ... Se artiklen
drejerebsslået
(adj): Tovværk, der er slået med fire kordeler og med kalv. - ... Se artiklen
drejerebsstik
(-ket, -): Det knob, hvormed drejerebet gøres fast omkring råen. ... Se artiklen
drejesaling
(-en, -er): Ved bomarrangement.
[SKT70 p.327]  Kilder
Stikord Beskrivelse
drejesignal
(-et, -er): Signal, der afgives af skib ved drejemanøvrer. Der gives en kort ... Se artiklen
drejetal
(-let, -): Omdrejningstal for skibsskruer.
-.
[SØF14/1992]  Kilder
drejetøj
(-et, -): Anordning til ændring af skrueblades stigningsgrad.
-.
[ABC]  Kilder
drejl
(-et, -): Gl. Tov, hvormed fartøjer trækkes af sted fra landbaseret trækkraft.
[KALK]  Kilder
drejlsjakke
(-et, -): Jakke syet af drejlstøj, der er et sejldugsagtigt stof, som kan ... Se artiklen
drejning
(-en, -er): turning.
[NEM, WOL]  Kilder
drejningsakse
(-n, -r): Ikke nærmere undersøgt.
-.
[NAV2 p.70]  Kilder
drejningscirkel
(-len, -ler): Dss. drejecirkel.
turning circle.
[SKT81 p.458]  Kilder
drejningsdiameter
(-ren, -re): Den største diameter, som et skib ved en given hastighed ... Se artiklen
drejningseffekt
(-en, -er): Den effekt en drejningsmanøvre har på skibets bevægelser og ... Se artiklen
drejningsmoment
(-et, -er):
-.
[NAV2 p.70]  Kilder
drejningspåvirkning
(-en, -er):
-.
[SKT81 p.492]  Kilder
dreng
(-en, -e): 1. Knudetov ved båddavider. Tovet kan benyttes som ... Se artiklen
drengekammer
(-kammeret, -kamre): "Jeg blev indlogeret i et 2-mandskammer sammen med ... Se artiklen
drengeskinne
(-n, -r): preventer plate // preventer bolt.
[Benzon]  Kilder
drev
(-et, -): Dss. værk, tætningsmateriale. »... dig ... Se artiklen
drift
(sb / vb): 1. Flytte sig utilsigtet; om skib, der er inoperati ... Se artiklen
drifte
(vb): Dss. drive. drift. "Vind og især strøm tog tan ... Se artiklen
drifter
(-en, -e): Letvejrsgenua med en ret dyb bug - temmelig hul - og skødebarmen ... Se artiklen
driftsbesætning
(-en, -er): Den til skibets drift nødvendige besætning. Det vil ofte også ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
drikkebæger
(-gret, -gre): "Slaaet Platting og andet Skibsarbejde, der skal f.Eks. sættes ... Se artiklen
drikkevand
(-et, -): Ferskvand af en kvalitet, der kan drikkes.drinkable wate ... Se artiklen
drikkevandspumpe
(-n, -r): Ikke nærmere undersøgt.
-.
[DS p.834]  Kilder
drikkevandstank
(-en, -e):
-.
[DS p.834]  Kilder
drille
(vb): Øve (med kanoner). drill.[SUN p.27] dri ... Se artiklen
driv
(-et, -): Gl. Dss. værk, opplukket tovværk brugt til kalfatring.
[KALK]  Kilder
drivaksel
(-akslen, -aksler): 1. Skrueaksel for et skib. prope ... Se artiklen
drivanker
Se direkte under drivanker.  Kilder
drivanker
(-et, -kre): 1. Enhver form for flydende redskab udsat fra en ... Se artiklen
drivbolt
(-en, -e): Bolt, der bruges til at få drevet en anden bolt ud af sit sæde. ... Se artiklen
drivbom
(-men, -me): Bom fra forenden af fiskefartøj, hvortil drivvoddets ene side ... Se artiklen
drive
(vb): 1. Bevæge sig uden at være under kontrol. Drive for vi ... Se artiklen
drive for ankeret
Gøre fart over grunden med ankeret slæbende på bunden. drag the ... Se artiklen
drivende
(adj): drifting.
[MarS, D/E]  Kilder
driver
(-en, -e): Sejl, der sættes på agterkanten af et gaffelsejl i godt vejr. Der ... Se artiklen
driverbom
(-men, -me): Bom, der anbringes på mesanbommen, og hvorpå driveren ... Se artiklen
driversejl
(-et, -): sejl, der sættes på mesanbommen.driver // ring-tail ... Se artiklen
drivert
(-en, -er): Besætningsmedlem, der arbejder som dagmand, dvs. uden at gå vagt. ... Se artiklen
driverum
(-met, -): Plads, som et skib kan drive på, når det af vind el. strøm ... Se artiklen
drivesand
(-et, -): Bevægelig sandbanke i søen.
drifting sand.
[Röding]  Kilder
Stikord Beskrivelse
drivetorpedo
(-en, -er): Ikke nærmere undersøgt.
-.
[TUS p.165]  Kilder
drivflaske
(-n, -r): Ikke nærmere undersøgt.
-.
[FOH p.112]  Kilder
drivgarn
(-et, -): Fiskegarn, der udlægges frit svævende i vandet hængende lodret ned ... Se artiklen
drivgarnsfisker
(-en, -e): drifter.
[EL, NEM]  Kilder
drivgarnsfiskeri
(-et, -er): drift-net fishing.
[FISK p.297, NEM]  Kilder
drivgods
(-et, -): Flydende gods el. udstyr fra forlist skib. E. flotsen = flotson ... Se artiklen
drivhammer
(-meren, -mre): Hammer, der benyttes til at slå på drivjern med. ... Se artiklen
drivis
(-en, -): Al havis, der ikke er fast, men flyder i vandet. Drivis er hoveds. ... Se artiklen
drivisansamling
(-en, -er): Drivis, der danner et sammenhængende område mindre end 10 km i ... Se artiklen
drivissamling
(-en, -er): ice path.  Kilder
drivjern
(-et, -): Værktøj af form som en kile på hvis brede ende, der slås med en ... Se artiklen
drivkraft
(-kraften, -kræfter): motive power // driving power // driving force ... Se artiklen
drivkvase
(-n, -r): Fiskebådstype, hvor et bundskrabende garn udsættes fra to bomme ... Se artiklen
drivmine
(-n, -r): Ikke nærmere undersøgt ordet.
-.
[SØK p.179]  Kilder
drivpose
(-n, -r): Dss. drivanker.-.[DAH p.287, JegerSejler ... Se artiklen
drivskrue
(-n, -r): Skrue i et motordrevet skib.propeller // screw propeller ... Se artiklen
drivsky, driversky
(-en, -er): Sky, der driver. send // scend. [HAR] - o ... Se artiklen
drivtryk
(-ket, -): thrust of propeller // forward pressure. ... Se artiklen
drivtømmer
(-et, -): Tømmer og andet, der driver på havet. -. ... Se artiklen
drivvod
(-det, -) (drivvåd): »Vod sat mellem klyverbom og drivbom agter i drivkvase, ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
dromon
(-en, -er) dromo: Skibstype særlig kendt fra den byzantinske periode omkring ... Se artiklen
dronefartøj
(-et, -er): Ubemandet fartøj, der kan manøvreres fra ledsagebåd eller land. ... Se artiklen
dronningens kvarter
Den del af mandskabet i et krigsskib, der har kvarter om bagbord, modsat ... Se artiklen
drop down ledning
Lasteledning i tankskibe, hvorigennem ladningen pumpes direkte fra land ned i ... Se artiklen
droppe
(vb): "Vi droppede ned ad Floden og ankrede udenfor Flodmundingen i aaben Sø, ... Se artiklen
dropventil
(-en, -er): "... og herudover er 3-lasten udstyret med store, såkaldte ... Se artiklen
dros
(-set, uden pl.): Bundfald af fx tjære. dregs of bad tar. [ODS, Röding]  Kilder
drue
(-n, -r): Knoppen i bagenden af en kanon. På forladerkanoner er druen både ... Se artiklen
druebøjle
(-n, -r): Bøjle over eller sammen med druen på kanonens agterpart, og ... Se artiklen
druehals
(-en, -e): .
pomiglion // cascabel // button.
[DMO, FUN, SCH]  Kilder
drukne
(vb): Miste livet i vandet ved kvælning eller udmattelse. drown / ... Se artiklen
druknehul
(-let, -ler): "Det var på ca. 4.000 bruttotons, havde 4 luger, hvor 1-lugen ... Se artiklen
drumpel
(-pelen, -pler): Se drømpel.
[KOF]  Kilder
druochon
(gr): Kølen på et skib.
druochon.
[Röding]  Kilder
dry index
(eng.): "Dry index beregnes som den samlede faktor for dagsrater opnået for ... Se artiklen
dryppe ankeret
Dss. kaste anker.
[ODSS1]  Kilder
dræg
(-et, -): Mindre fire- el. flerarmet anker. Opr. konstrueret til at trække ... Se artiklen
dræg
(-et, -): 1. Lille anker med tre el. flere flige, men uden sto ... Se artiklen
drægge
(vb): 1. Slæbe et dræg langs bunden for at søge at opfiske ... Se artiklen
drægklo, drægklør
(-en, -): Spidserne på et drægs arme.
grapnel claw.
[Benzon]  Kilder
Stikord Beskrivelse
drægtig
(adj): Rummelig, om skibs lasteevne.of ... burthen // of ... burden ... Se artiklen
drægtighed
(-en, -er): Laste- el. bæreevne. Rumfanget af det indre rum, der er beregnet ... Se artiklen
drægtov
(-et, -e) dræggetov: Tov til et dræg - svarer til ankertov. cabl ... Se artiklen
drænprop
(-pen, -per): Ikke nærmere undersøgt ordet.
-.
[SKT81 p.409]  Kilder
drænventil
(-en, -er): »En drænventil forrest i U-båden var ikke lukket, og skvalp ... Se artiklen
dræt
(-ten / -tet, -ter / -): Træk med fiskenet for fangstoptagning.E. af drage ... Se artiklen
drøgbræt
(-brættet, -bræder): Firkantet rmme af tømmer med udspændt sejldug i ... Se artiklen
drøge
(vb): Tjære især tovværk. Gl. udtryk.tar new rope. ... Se artiklen
drømpel
(-pelen, -pler) drumpel: Kanonports overkantstømmer. Drømpelens underkant er ... Se artiklen
drøn
(-et, -): Siges om et rofartøj med god opdrift. Dvs. at det fortsætter ... Se artiklen
DSC
1. Engelsk forkortelse for digitalt selektivt opkald, som er e ... Se artiklen
DSS
Forkortelse for dampSkrueSkib.
[SØM22 p.221]  Kilder
dualofficer
(-en, -er): Besætningsmedlem, der har gennemgået en kombineret maskinmester- ... Se artiklen
dualuddannelse
(-n, -r): Uddanelse til både dæksofficer (navigatør) og maskinmester. [S ... Se artiklen
Dubhe
Ursae Maioris. Stjernen Alfa Ursa Major - Store Bjørn, det nordligste baghjul ... Se artiklen
dublere
dublere forbjerget-.[SØK p.10] dublere linjen ... Se artiklen
dublere et anker
Katte et anker, oftest et mindre, foran et andet anker for at opnå forbedret ... Se artiklen
duc d'albe
(-n, -r) dukdalbe: Fortøjningspæl, strømpæl. En el. flere pæle nedrammet ... Se artiklen
ducktail
(eng. sb.): På roro-skibe em platform udstikkende agten for agterstævnen tæt ... Se artiklen
ducting

ducting.
[NAV4ny p.120]  Kilder
Stikord Beskrivelse
dueflag
(-et, -): Missionsflaget, der ofte i 1800-tallet blev sat fra et skib, når der ... Se artiklen
duelighedsbevis
(-et, -er): Bevis på gennemførelse og bestået eksamination af ... Se artiklen
duelighedsprøve
(-n, -r): Prøve afholdt for opnåelse af duelighedsbevis - se ovenstående. ... Se artiklen
dug
(-gen, -): 1. Vanddamp i luften, der fortætter. Fortætning a ... Se artiklen
dug
(-en, -e): 2. Sejldug à bredder på 0,5 m [S&M]. Sejl angives ... Se artiklen
duge
(vb): 1. Sætte sejl, gammeldags udtryk. [KALK] 2. ... Se artiklen
dugpunkt
(-et, -er): Temperaturen som luften skal afkøles til for at være mættet, ... Se artiklen
dugpunktsmåler
(-en, -e):
-.
[NauM p.59 + 62 , SKT-81 p.280]  Kilder
dugregn
(-en, -): Gl. Finregn.
[KALK]  Kilder
dugt
(-en, -er): Dss. kordel. Et antal garn, der er spundet sammen, former en ... Se artiklen
Duinkirche
Duinkirche er Benedichts navn for Dunkerque på den franske side af Kanalen.
[BEN p.250]  Kilder
Duins
Duins er Benedichts navn for de hvide klinter ved Dover på Englands sydkyst. ... Se artiklen
dukke
(-n, -r): Hovedet, enden af akslen, hvorom der tages tørn på et gangspil. ... Se artiklen
dukshoved
(-et, -er) dodshoved, dokshoved, durhoved, duxhoved: Jomfru med et enkelt s ... Se artiklen
dulm
(-et, - + adj): Gl. Tyk tåge; uigennemsigtigt om vejret. [KALK]  Kilder
dumpe
(vb): 1. Dumpe en kanon: anbringe kanonen tværskibs. ... Se artiklen
dumpning
(-en, -er): 1. Tilsigtet bortskaffelse i havet af affald fra s ... Se artiklen
dumpningsområde
(-et, -er): dump site // dumping area. " ... Se artiklen
dungaree
(eng.): Egentligt navnet for et simpelt indisk bomuldsstof, der blev anvendt ... Se artiklen
dunkirkerfribytter
(-en, -e): Kaper fra byen Dunkirk i Frankrig i 1600-tallet. "I 1600-tallet b ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
dunkraftfartøj
(-et, -er): Pram med et kraftigt dæk, hvorpå er anbragt en udliggerkranarm ... Se artiklen
dunnage
(-n, -): Stuvetræ. Træ, der anvendes ved stuvning af ladning. dunn ... Se artiklen
Dunthornske længdemetode
(-n, --): Navigationsmetode til udregning af en positions længde. ... Se artiklen
duodecimaltomme
(-n, -r): Ikke nærmere undersøgt ordet.
-.
[NAV6-68]  Kilder
duoviri navales
(lat.): Embedsmand valgt til at forestå forsvaret af egne kyster samt opsyn og ... Se artiklen
dup, dop
(-pen, -pe): Kompasrosen centrumsleje, der hviler på den i bunden fastsiddende ... Se artiklen
duration
(-en, -er) el. (eng.): Varighed.
duration.
[NAV1 p.320]  Kilder
durhoved
(-et, -er): Dss. dukshoved. Jomfru med et enkelt stort hul benyttet til ... Se artiklen
durkslag
(-et, -):Ordet ikke nærmere undersøgt.
-.
[DAH p.102]  Kilder
duster
Forkortelse for det engelske The Red Duster: Det engelske flag af typen = ... Se artiklen
DUT1
Fork. for: DUT1 = the predicted value of the difference betwee ... Se artiklen
dutchman
(dk/eng): 1. Bådtype.Dutchman. ... Se artiklen
duve
(vb) due: Op- og nedgående bevægelser af et skibs for- og agterende i søen. ... Se artiklen
duver
(-en, -e): Om skib, der duver meget. pitcher .
[Röding]  Kilder
duvning
(-en, -er) duening: Skibs - bløde - bevægelser om en tværskibs akse. For- og ... Se artiklen
duvningsbevægelse
(-n, -r): pitch movement // pitching movement.
[SKT70 p.409]  Kilder
duvningskardanring
(-en, -e): Kardanske ringe, der optager skibets duvningsbevægelser. ... Se artiklen
duxhoved
Dss. dukshoved.  Kilder
dvalegrund
(-en, -e): Grund, der ikke er stationær, men ændrer udstrækning ved ... Se artiklen
dvejl
(-en, -er): Svaber eller træstok med et bundt klude fæstnet på enden anv. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
dvæl, dvælg
(-et, -): Træskaft med klude svøbt om den nedre ende benyttet som kost eller ... Se artiklen
DW
DW: 1. Forkortelse for deep water route.[BR ... Se artiklen
DWT
Eng. fork. for dødvægttonnage.
deadweight tonnage.
[SAMO p.87]  Kilder
dyb
(-et, -): 1. Sejlløb med dybde tilstrækkelig til at større ... Se artiklen
dybde
(-n, -r): 1. Kendingsmål. Hoveddimensionen for et skibs dybd ... Se artiklen
dybdeanker
Alm. patentanker af mindre størrelse end skibets normalanker.  Kilder
dybdeanker
(-eret, -re): Ordet ikke nærmere undersøgt.
-.
[DAH p.92, HIS2 p.1312]  Kilder
dybdekurve
(-n, -r): 1. I søkort: linjer gennem punkter med samme dybde, ... Se artiklen
dybdelod
(-det, -der) dyblod, dybslod: Konisk vægt anvendt til måling af havdybder. ... Se artiklen
dybdemåler
(-en, -e): Den simpleste dybdemåler er en stage, som man kan måle en ... Se artiklen
dybdeprofil
(-en, -er): » til optegnelse af dybdeprofil, efter hvilke undersøgelser ...« ... Se artiklen
dybderor
(-et, -): Ordet ikke nærmere undersøgt.
-.
[ORL p.274]  Kilder
dybdeskala
(-en, -er): depth range.
[NAV4 p.12]  Kilder
dybdestrøm
(-men, -me): Ordet ikke nærmere undersøgt.
-.
[NauM p.142]  Kilder
dybdetal
(-let, -): Dss. lodskud.
figures for ordinary soundings.
[KortA]  Kilder
dybe
(-n, -r): Sandbanke.  Kilder
Dybet
Dybet er Benedichts navn for og en oversættelse fra hollandsk for den franske ... Se artiklen
dybgang
(-en, -e): Dybgangen, som hoveddimension for målingsregel, er afstanden fra ... Se artiklen
dybgangsbegrænsning
(-en, -er):
draught limitation.
[EST]  Kilder
dybgangsforandring
(-en, -er):
-.
[SKT81 p.83 + 231]  Kilder
Stikord Beskrivelse
dybgangsforøgelse
(-n, -r):
draught increase.  Kilder
dybgangsmærke
(-t, -r): Dybgangstal, amning. Påmalede målestreger på skibets forende og ... Se artiklen
dybgående, dybtgående
(sb og adj): dybtgående. Afstanden fra kølens underkant til vandlinjeplanet ... Se artiklen
dybhav
(et, -): De områder af havene, der ligger så dybt, at der gælder særlige ... Se artiklen
dybhavsgrav
(-en, -e): Havdybde væsentligt under det omliggende havs. Aflang grav, der ... Se artiklen
dybhavsreje
(-n, -r): Dss. dybvandsreje. Pandalus borealis.deep-sea prawn // d ... Se artiklen
dybhavsslam
(-met, -): Lavtstående dyr af foraminifererordenen i klassen slimdyr, hvis ... Se artiklen
dybspant
(-et, -er): Dybdespant.
deep frame.
[NEM, SKT61 p.73]  Kilder
dybsøkabel
(-let, -ler): »Dybsøkabel udlægges på vanddybder større end 1100-1300 m. ... Se artiklen
dybtank
(-en, -e): For at forøge mængden af medført vandballast eller flydende ... Se artiklen
dybtliggende
(adj.): Skib nedlastet kraftigt og med ringe fribord. Også om læk skib, der ... Se artiklen
dybvandsbølge
(-n, -r): Overfladebølge med dybde mindst 2 x bølgelængden.- ... Se artiklen
dybvandsdykker
(-en, -e):
deep water diver.
[ORL p.356]  Kilder
dybvandshavn
(-en, -e): Havn med så stor dybde, at de største oceanskibe kan anløbe. ... Se artiklen
dybvandsrute
(-n, -r): deep water route.
[IALA, Komma]  Kilder
dykke
(vb): Bevæge sig under vandoverfladen med eller uden åndedrætsapparatur. ... Se artiklen
dykkedybde
(-n, -r): diving depth.
[DS p.634 + 636]  Kilder
dykker
(-en, -e) dukker: 1. Person, der er udstyret med åndedrætsappara ... Se artiklen
dykkerapparat
(-et, -er): Åndeapparat med enten slangeforbindelse til overfladen eller ludt ... Se artiklen
dykkerarbejde
(-t, -r): diving work.
[DS p.631, KbhH1/90]  Kilder
Stikord Beskrivelse
dykkerassistent
(-en, -er): diving asistant.
[DS p.632]  Kilder
dykkerbåd, dykkerfartøj
(-en, -e): diver's boat.
[KbhH1/1990, SAL]  Kilder
dykkerdragt
(-en, -er): diving dress // diving suit // diver's dress. ... Se artiklen
dykkerflag
(-et, -): Signalflag A, der om dagen skal føres fra fartøj, hvorfra dykker ... Se artiklen
dykkerklokke
(-n, -r): Tidligste former var en klokkeformet beholder, der er lufttæt i ... Se artiklen
dykkernæringsbevis
(-et, -er): diver's licence.
[H&S46 p.27 + 38]  Kilder
dykkerpram
(-men, -me): Pram fra hvilken dykningsoperationer foretages.diving ... Se artiklen
dykkerpumpe
(-n, -er): Pumpe, der forsyner en dykker med luft.
diver's pump.
[TMO]  Kilder
dykkersyge
(-n, -): Ordet er ikke nærmere undersøgt.
-.
[H&S46 p.54]  Kilder
dykkersystem
(-et, -er): diving system.
[DS p.631, Nyt fSØF4/1990]  Kilder
dykkerudrustning
(-en, -er): diver's gear.
[DS p.631, WOL]  Kilder
dykkested
(-et, -er):
diving place // diving position.
[DS p.634 + 636]  Kilder
dykning
(-en, -er): Alm. dykning kaldes også luftdykning. Vanskeligere dykkeropgaver ... Se artiklen
dynamisk
(adj): dynamic. dynamic loading in moorings ... Se artiklen
dynamisk reststabilitet
dynamic residual stability.
[SKT81 p.289]  Kilder
dynamisk stabilitet
dynamic stability. [SKT81 p.289] "Dertil kommer sk ... Se artiklen
dyne
(-n, -r): Dss. klit. dune. [TUX]
down.
[Röding]  Kilder
dyppe
(vb): "Kaldes det på mindre fartøjer, når de stamper for meget i søen." ... Se artiklen
dyrekreds
(-en, -e): Smalt bælte - ca. 16 grader bredt - omkring ekliptika, hvori solen ... Se artiklen
dyseror
(-et, -): nozzle rudder.
[NEM, SKT70 p.148]  Kilder
Stikord Beskrivelse
dystløb
(-et, -): Konkurrence mellem et antal hold, der kæmper fra fartøjer, hvor ... Se artiklen
dyvelsklo, dyvelsklør
(normalt kun pl.): To flade kroge, dobbelthage, med fælles toppunkt, men ... Se artiklen
dæk
(-ket, -): 1. Et el. flere plane, vandrette adskillelser, der ... Se artiklen
dækfisk
(-en, -): Dæksplanker, der løber mellem de midterste skærstokke og hvori ... Se artiklen
dække
(vb): tage vind fra en anden sejlbåd. -.
[S&M]  Kilder
dækmole
(-n, -r): Afskærmningsvold eller mur foran en havn. breakwater ... Se artiklen
dækningsområde
(-t, -r): area covered.
[NAV3 p.70]  Kilder
dæks
(-en, -er): Slang for dæksdrengen.
boy.
[SØF47/1990]  Kilder
dæksarmering
(-en, -er): Kanoner, der er anbragt på et dæk. deck armament ... Se artiklen
dæksbesætning
(-en, -er): Skibets personale, der er beskæftiget på dækket, dvs. foretager ... Se artiklen
dæksbjælke
(-n, -r): Tværskibs tømmer - eller i stålskibe af stål, hvorpå ... Se artiklen
dæksbolt
(-en, -e): Bolt, der holder dæksplanker fast til dæksbjælkerne eller ... Se artiklen
dæksbredde
(-n, -r): width of deck.
[MÅL p.30]  Kilder
dæksbue, dæksbugt
(-n, -r / -en, -er): Dækkets tværskibs bueform med sit højeste punkt i ... Se artiklen
dæksbåd
(-en, -e): Båd med dæk.decked boat. [Bangsbo89 p ... Se artiklen
dæksbånd
(-et, -ene): Tømmerkonstruktioner indvendigt i skib tværskibs forbindende ... Se artiklen
dæksdrager
(-en, -e): Langskibs vandret bjælke under dæksbjælker.- ... Se artiklen
dæksdreng
(-en, -e): Yngste medlem af dæksbesætningen med under et års sejltid. Før ... Se artiklen
dæksfisk
(-en, -): Træskibs dæksbjælker mellem midterste skærstokke. Igennem fisken ... Se artiklen
dæksglas
(-set, -): Glasprisme indbygget i dæk for at give lys til underliggende dæk ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
dækshus
(-et, -e):
deckhouse.
[ABC, KSL, LAB p.41, NEM, SKT70 p.171, TMO]  Kilder
dækshøjde
(-n, -r): 1. Højden fra vandoverflade til vejrdæk.freeboa ... Se artiklen
dækskanon
(-en, -er): Kanoner, der føres på et dæk.
deck gun.
[MHT2/1983 p.25]  Kilder
dæksklædning
(-en, -er):
deck planking.  Kilder
dæksknæ
(-et, -): Vinkel af træ el. stål, der forbinder skibside el. spant med ... Se artiklen
dæksknæk
(-ket, -):
-.
[SØM22 p.363]  Kilder
dækskontor
(-et, -er):
deck office // deck's office.
[SKT-81 p.405]  Kilder
dækskran
(-en, -er): deck crane.
[ABC]  Kilder
dækskravel
(-en, -ler): Korte tømmerstykker indsat langskibs mellem dæksbjælkerne, så ... Se artiklen
dækskurve
(-n, -r): Den kurve et dæk har i et tværsnit, hvor det højeste punkt er i ... Se artiklen
dækskåg
(-gen, -ge): Krejlbåd med dæk.
[9600Krejler p.10]  Kilder
dæksladning
(-en, -er): deck cargo.
[LAB p.41]  Kilder
dækslast
(-en, -er): Ladning der stuves i det fri på et dæk. Farligt gods, ... Se artiklen
dækslayout
(-et, -er):
deck lay-out.
[POL30/12-89]  Kilder
dækslinje
(-n, -r): Overkant af den vandrette streg, der anbringes lige over ... Se artiklen
dæksluge
(-n, -r): Luge gennem et dæk.hatchway.[FUN] " ... Se artiklen
dækslys
(-et, -): Lamper, der er anbragt på vejrdækket, så de kan give arbejdslys om ... Se artiklen
dæksmand
(-manden, -mænd): deck hand.
[EST, DH, MarE1, NEM]  Kilder
dæksmandskab
(-et, -er):
deck crew // deck hands.
[SML94 p.14]  Kilder
dæksmaskineri
(-et, -er):
deck machinery.
[SKT-81 p.301]  Kilder
Stikord Beskrivelse
dæksnåd
(-den, -der): Samlingerne mellem planker både for langsider og endesider. Se ... Se artiklen
dæksofficer
(-en, -er): på krigsskibe: warrant officer // chief pety officer ... Se artiklen
dækspassager
(-en, -er): deck passenger // steerage passenger // unberthed passenge ... Se artiklen
dækspersonale
(-t, -r): Crew members who are chiefly employed on deck, contrary to engine a ... Se artiklen
dæksplade
(-n, -r): deck plating.  Kilder
dæksplads
(-en, -er): Passagerbefordring uden egen kahytsplads, men med fælleslokale til ... Se artiklen
dæksplan
(-en, -er): 1. Det plan, som et dæk danner, fastlagt uden en ... Se artiklen
dæksplanke
(-n, -r): Træplanker, der danner dækket. Dæksplanker lægges gerne langskibs ... Se artiklen
dæksprop
(-pen, -per):
deck dowel // deck plug.
[TMO]  Kilder
dæksribbe
(-n, -r) dæksrebbe: Tømmer, der er anbragt mellem dækskravellerne og ... Se artiklen
dækssalon
(-en, -er): Salon på dækket af et skib. deck-salon.
[TMO]  Kilder
dækssol
(-en, -er): Stor lampe med flere pærer, der kan lyse et lastrum op fx under ... Se artiklen
dæksspring
(-et, -): Dækkets langskibs bue. Dækkets spring måles i diametralplanet som ... Se artiklen
dæksstringer, dækstringerplade
(-en, -e): vaterbordsplade. I stålskibe langskibs vinkel, der forbinder ... Se artiklen
dæksstøtte
(-n, -r): Vertikale støtter mellem dæksbjælker fra et dæk til et andet. ... Se artiklen
dækstank
(-en, -e): Tank placeret fast på dækket i fx et gastankskib. dec ... Se artiklen
dæksudrustning
(-en, -er):
deck equipment.
[LAB p.120]  Kilder
dæksvejen
(-): I bestemt form synonym med en uddannelse til søs på dækket, fx menig, ... Se artiklen
dæksventil
(-en, -er): deck light // bull's eye.
[NEM]  Kilder
dæksvinkel
(-elen, -ler): deck angle.
[LAB p.8]  Kilder
Stikord Beskrivelse
dæksvæger
(-en, -e): Indvendige, kraftige, vandrette planker langs skibsiden, og hvorpå ... Se artiklen
dækvarp
(-et, -e): Dækwarp.
deck-transom.
[Röding]  Kilder
dæle
(-n, -r): Dss. brædder, planker. Formodentligt afsmitning fra engelske deals ... Se artiklen
dæmning
(-en, -er): 1. Forhindring bygget af jord, beton etc. for at ... Se artiklen
dæmpe
(vb): 1. dæmpe sejl. Formindske vindpresset på et sejl for a ... Se artiklen
dæmpebeholder
(-en, -e): damping container.
[?][NAV2ny p.113]  Kilder
dæmpefejl
(-en, -): Ordet er ikke nærmere behandlet.
-.
[NAV2ny p.111]  Kilder
dæmpegårding
(-en, -er) demgording, dæmpgårding: Tove på mærssejls forside anvendt ti ... Se artiklen
dæmpesystem
(-et, -er): Ordet er ikke nærmere undersøgt.
-.
[NAV2 p.81]  Kilder
dæmpning
(-en, -er): Dæmpning af sidesløjfe: . Det er vist noget sludder! Skal ... Se artiklen
dæmring
(-en, -er): Tusmørke før solen står op, morgendæmring, eller efter solen er ... Se artiklen
dæmringstal
(-let, -): For kikkert. Kvadratroden af produktet af forstørrelsen og den ... Se artiklen
døbe
(vb): Linjedåb ved passage af ækvator eller polarcirklen. Se ... Se artiklen
død
(-en, --): Som i udtryk: død hund. Beskøjter fugtet i vand og tilsa ... Se artiklen
dødbider
(-en, -e): Dss dødsejler. Dårligt sejlende eller langsomt skib, dårlig ... Se artiklen
Dødemand
Dødemand er Benedichts navn for Dodman Point på den engelske kanalkyst ... Se artiklen
dødemandsalarm
(-en, -er): 1. Alarm på broen, der aktiveres, såfremt vagtha ... Se artiklen
dødflade
(-n, -r): Den forreste kant eller del af fyrristen i et fyr til en ... Se artiklen
dødfragt
(-en, -er): Betaling til bortfragter for difference mellem aftalt og virkeligt ... Se artiklen
dødholt
(-et, -er): Ordet er ikke nærmere undersøgt.
-.
[DAH252]  Kilder
Stikord Beskrivelse
dødlast
(-en, -er): Ladning med høj massefylde. Ladningen kan ikke udfylde lastrummet ... Se artiklen
dødsejler
(-en, -e): 1. Dss. dødbider. Udtryk for et dårligt sejlende skib, langs ... Se artiklen
dødsfald
(-et, -): [1.] "Skal Assistenten eller Skriveren paa Skibet, alle Domme, ... Se artiklen
dødssejler
(-en, -e): Fiktiv eller overtroisk ide om spøgelsesfartøjer, der fra ... Se artiklen
dødsø
(-en, -er): Dss. dønning. "Naar det, efter en Storm paa Havet, atter er ble ... Se artiklen
dødtid
(-en, -er): Tidevandets svageste tidspunkt = niptid. neap tide ... Se artiklen
dødtræ
(-et, -): Fyldetømmer, som ikke indgår i skibets styrke. Fyldetræ i frit ... Se artiklen
dødvande
(-t, -): 1. Vand, som et skib slæber med sig pga. farten gen ... Se artiklen
dødvejr
(-et, -): dead calm.
[Saint, Benzon]  Kilder
dødvind
(-en, -): I udtrykket: Få sine sejl i dødvinden af et skib. Dvs. ligge i læ ... Se artiklen
dødvægt
(-en, -e): Den del af et skibs deplacement, der udgøres af ladning, ... Se artiklen
dødvægtsbæreevne
(-n, -r): Dss. dødvægtskapacitet.
deadweight capacity.
[KEN p.6]  Kilder
dødvægtskapacitet
(-en, -er): Den totale vægt af ladning, bunkers og stores, som et skib kan ... Se artiklen
dødvægtsladning
(-en, -er): dead-weight cargo.
[LAB p.41, SKT, WOL]  Kilder
dødvægtstonnage
(-n, -r): Vægten af ombordværende ladning, når skibet er nedlastet til ... Se artiklen
døgn
(-et, -): Tidsenhed, 24 timer. Jordens omdrejning en gang om egen akse. Døgnet ... Se artiklen
døgncirkel
(len, -ler): En stjernes bevægelse på himmelkuglen på et døgn (360 grader). ... Se artiklen
døgndrift
(-en, -er): Arbejdet fortsætter i døgnets 24 timer.round the clo ... Se artiklen
døgntank
(-en, -e): Forbrugstank med bunkerolie tilstrækkeligt til et døgns drift. ... Se artiklen
dønning
(-en, -er) dynning †: »Død sø« el. »Gammel sø«. Havets ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
dønningshøjde
(-n, -r): height of swell.
[NauM p.158]  Kilder
dønningslængde
(-n, -r): length of swell.
[DS p.705]  Kilder
dønningsperiode
(-n, -r): Kort, halvlang, lang.
period of swell.
[DS p.705]  Kilder
Dønvigs redningsbøje
[SAL] omtales under redningsapparater.  Kilder
dør
(-en, -e): Lukkeplade i åbning i skot for passage. door ... Se artiklen
dør
(adj): 1. Stiv - om fx et tothalet tov. taught ... Se artiklen
dørg
Line med blylod og en el. to kroge, udsættes lidt under havoverfladen fra båd ... Se artiklen
dørge
(vb): Fiskeline, hvor der med mellemrum er påsat kroge.fishing li ... Se artiklen
dørhale
(vb) døerhale : Stramme, hale tot. "Saa snart Vanter og Stage ere paalagde, ... Se artiklen
dørhoved
(-et, -er): dead block.
[Saint]  Kilder
dørk
(-en, -e): 1. Dss. gulv. Anv. om de indvendige dæksflader, m ... Se artiklen
dørkluge
(-n, -r): Luge i underste dæk på et sejlførende krigsskib. Lugen fører ned ... Se artiklen
dørkplade
(-n, -r): Metalplade, der danner gulv i et af skibets indre rum.fl ... Se artiklen
dørkport
(-en, -e): To små porte i agterspejlet, der giver udluftningsmuligheder for ... Se artiklen
døve
(vb): Skodde med årerne = døve med årerne. Se også ... Se artiklen
dåb
(-en, -): 1. Skibets navngivning ved søsætningen. ... Se artiklen
dåsebarometer
(-teret, -tre): Kviksølvsbarometer med beholder i form af en dåse. ... Se artiklen