Ordbog

Resultat : 239 ord startende med e
Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
E
1. Signalflag E, firkantet flag vandret delt i to lige store f ... Se artiklen
e-LORAN
"Den forbedrede version af navigationssystemet LORAN - kaldet e-LORAN - gik for ... Se artiklen
ebbe
(-n, -r): Vandstandens falden til sit laveste i forbindelse med vandets ... Se artiklen
ebbe
(vb): Tidevandet falder. ebb // it is falling water (1 ... Se artiklen
ebbeanker
Kaldes det af to ankre, der i strømfarvand ligger mod siden, hvortil vandet ... Se artiklen
ebbestrøm
(-men, -me): Den strøm, som er forårsaget af ebbens faldende vande. Det kan ... Se artiklen
ebbetid
(-en, -er): "Ebbe-Tiden."
ebb-tide.
[KOF]  Kilder
EBI
Eng. fork. for electronic bearing indicator.
[ARPA Manual]  Kilder
EBL
Eng. fork. for electronic bearing line.
[ARPA, NAV4 p.82, NAV4ny p.128]  Kilder
EBM
Engelsk forkortelse for electronic bearing marker.
[ARPA]  Kilder
ECA
Engelsk forkortelse for Emission Control Area. "MARPOL ... Se artiklen
ECDIS
Forkortelse for Electronic Chart Display System. Det af IM ... Se artiklen
echelon
(-en, -er): Formation af flådefartøjer, hvor skibene placerer sig til hver ... Se artiklen
eckkrum
(adj.): "Skibbygger-Benævnelse paa den runde Side af Krumtømmer, eller ... Se artiklen
eckkrumsmahl
(-en, -er): "Vedkomme kun Krumtømmer til et Skibs Klædning agter og for, og ... Se artiklen
ECSA
Fork. for European Community Shipowners' Association. Fæl ... Se artiklen
ED
1. Fork. for enhedsdrift.[ADM2] 2. Fork. ... Se artiklen
eddi
(-n, -r): Engelsk ord overtaget direkte. Cirkulær bevægelse af vand, ... Se artiklen
EEZ
Engelsk forkortelse for Eksklusive Økonomiske Zone: Esclusiv ... Se artiklen
efemeride
(-n, -r) Ephemerider (gl.): Tabel, der angiver tider og positioner for ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
effekt
(-en, -er): Fx dopplereffekt, middeleffekt, piezoelektrisk effekt, spidseffekt. ... Se artiklen
effektregulering
(-en, -er): Regulering af en effekts størrelse.outpu regulation ... Se artiklen
EfS
Fork. for Efterretninger for Søfarende. Ugentligt tidsskrift udgivet af ... Se artiklen
efterglød
(-en, -): Efterglød kan observeres på radarskærme, hvor et ekko bliver ... Se artiklen
efterhyre
(-n, -r): Hyre udbetalt til efterlevende, over for hvem sømanden har ... Se artiklen
eftermiddag
(-en, -e): Termen er på dansk løst defineret, men omfatter gerne tidsrummet ... Se artiklen
eftermiddagsvagt
(-en, -er): Forsk. definitioner. Vagten fra 1200-2000, også kaldet ... Se artiklen
Efterretninger for Søfarende
Periodicum, der udkommer hver uge og i Danmark udgives af Farvandsvæsenet. Det ... Se artiklen
efterse
(vb): Undersøge for skader og funktionsfejl.
overhaul.
[EL]  Kilder
efterslukning
(-en, -er): Slukning af brand efter flammerne er væk, men der endnu er gløder ... Se artiklen
efterspuling
(-en, -er): EKstra afskylning efter fx en rengøring af dæk eller lastrum. ... Se artiklen
eftersøgning
(-en, -er): Eftersøgning efter overbordfalden kan ske efter forskellige ... Se artiklen
eftersøgningsaktion
(-en, -er): Proces, hvor et antal skib og/eller fly undersøge et farvand for ... Se artiklen
eftersøgningsmønster
(-mønsteret, mønstre): De ruter, som eftersøgningsfartøjer og fly følger ... Se artiklen
eftersøgningsområde
(-en, -er): Området, som en eftersøgning inkluderer. Området begynder oftest ... Se artiklen
eftersøgningsoperation
(-en, -er): Dss. eftersøgningsaktion.search and rescue operation ... Se artiklen
efterår
(-et, -): Perioden mellem sommer og vinter. Efteråret defineres forskellig af ... Se artiklen
efterårsjævndøgn
(-et, -): Den 22. eller den 23. september. Dagen er vekslende efter årets ... Se artiklen
eg
(-n, -): Egetræ, træsort anv. i bådebygning pga. dets indhold af garvesyre, ... Se artiklen
ege
(-n, -r): Fartøjstype. "Egen er en udhulet stamme skabt ved ild og ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
egebarkun
(-en, -er): Se under barkun. Firkanthuggede egestamme ... Se artiklen
egenbevægelse
(-n, -r): I udtryk som: Retrograd egenbevægelse af himmellegeme. ... Se artiklen
egentyngde
(-n, -r): Dss. egenvægten. "Har man bestemt Summen af alle disse Vægte [v ... Se artiklen
egenvægt
(-en, -e): Den del af et skibs deplacement, der udgøres af vægten af skrog, ... Se artiklen
egetrum
(-met, -): Alle de rum i et skib, som er nødvendige for fremdrift, navigation, ... Se artiklen
egetømmer
Se under tømmer
oak timber.
[LUS p.40ff]  Kilder
EGR
Engelsk forkortelse for Exhaust Gas Recirculation = recirk ... Se artiklen
Einar Weilbach & Co.
"Den 5. August fejrede Kompasmagerfirmaet Einar Weilbach & Co., Ny Toldbodgade ... Se artiklen
Ejderkanal
(-en, --): Kanal mellem Ejderfloden og Kielerfjorden. Der var flere planer ... Se artiklen
ejerflag
(-et, -): Privatdesignet flag, kontorflag, hejst på et skib visende ejerens ... Se artiklen
ekko
(-en, -e): I radarvisning et elektronisk punkt, der ikke svarer til et ... Se artiklen
ekkoboks
(-en, -e): En elektronisk indretning, der kan udsende et ekkosignal, en ... Se artiklen
ekkograf
(-en, -er): Skrivende ekkolod.
echograph.
[NAV4 p.11]  Kilder
ekkogram
(-met, -): Udskrift fra en ekkograf.
echogramme.
[FISØ p.18]  Kilder
ekkoimpuls
(-en, -er): Det fra fx en radar eller ekkolod udsendte signal.echo ... Se artiklen
ekkolod
(-det, -der): Dybdemåler, der ved udsendelse af lydsignaler, hvis ekkoer fra ... Se artiklen
ekkolodning
(-en, -er): Processen, hvor et ekkolod aktiveres og foretager kontinuerlige ... Se artiklen
ekkosignal
(-et, -er): I ekkolod: Det fra havbunden reflekterede signal modtaget i ... Se artiklen
ekkoskop
(-et, -er): Dss. som et ekkolod.
echoscope.
[FISØ p.1]  Kilder
ekkostyrke
(-n, -r): I radar: Det reflekterede signals styrke.rain clutter ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
ekkotid
(-en, -er): Tiden fra et signal i et ekkolod eller en radar er udsendt til det ... Se artiklen
eklaireringstjeneste
(-n, -r): "Eklairerings- og meddelelsestjeneste." Opklarings- og meldetjeneste. ... Se artiklen
ekliptika
(-en, -er)Ecliptica (gl.): Storcirkel, der hælder 23° 28' med ækvator og ... Se artiklen
ekliptikagradnet
(-tet, -): Ekliptikagradnettet består af ekliptikabreddeparalleller, der er ... Se artiklen
Ekmanlaget
Vandlag, der ligger øverst i havet og derfor kan påvirkes af vinden. ... Se artiklen
ekscentricitet
(-en, -er): Jordmeridianens ekscentricitet. a parameter that speci ... Se artiklen
ekscentricitetsfejl
(-en, -): Fejl på en sekstant, hvor centerhullet ikke er præcist anbragt. ... Se artiklen
eksercerskib
(-et, -e): "Efter krigen var HAVFRUEN i en periode ekserserskib indtil den i ... Se artiklen
ekspansionsbeholder
(-en, -e): En i rumfang fleksibel beholder eller membran monteret på et ... Se artiklen
ekspansionstank
(-en, -e): Dss. ekspansionsbeholder.
expansion tank.
[ABC]  Kilder
ekspansionstrunk
(-en, -e): I ældre tankskibe kunne der være afdelt vingetanke under ... Se artiklen
ekspansionsåbning
(-en, -er): Fx i skanseklædning for udligning for stræk- og trykbevægelser i ... Se artiklen
ekspedition
(-en, -er): Besørgelse af signaler eller genstande, der skal forsendes. ... Se artiklen
ekspeditionsdokument
(-et, -er): Dokumenter anvendt i forbindelse med et skibs havneanløb for ... Se artiklen
ekspeditionsskib
(-et, -e): Skib, der sejler i en fart, hvor der transporteres ekspeditioner, ... Se artiklen
eksplosiometer
(-eret, -re): Intsrument til at måle mængden af gasarter i en atmosfære. ... Se artiklen
eksplosionsgrænse
(-n, -r): Øvre og nedre eksplosionsgrænse for luftblandinger indeholdende ... Se artiklen
eksplosionssikring
(-en, -er): Sikring mod eksplosion i et ladningsparti eller i anden forbindelse ... Se artiklen
eksplosiv
(-et, -er): Stoffer eller materialer, der kan eksplodere. Sådanne ladninger ... Se artiklen
ekstinktør
(-en, -er): Håndbrandslukker. "I ethvert Kedelrum og i hvert Maskinrum, der ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
ekvipage
(-n, -r): "Hvis prammen blev forlænget, kunne ekvipagen ikke vende i Odense ... Se artiklen
ekvipagemester
(-steren, -strer) eqvipagemester: Søværnsofficer tilknyttet flådeværft som ... Se artiklen
ekvipere
(vb): Dss. udruste og tiltakle.
-.
[SUN p.123, TUXS]  Kilder
elasticitetsgrænse
(-n, -r): Materialers styrke over for strækpåvirkninger og bøjningskræfter. ... Se artiklen
elbkahn
(ty.): Skibstype, der befor Elben. Kahntypen forbindes også med andre tyske ... Se artiklen
elefantøre
(-t, -r): Kaldenavn for pandekager af den bastante slags: "Pandekager, det er ... Se artiklen
elektriker
(-en, -e): Besætningsmedlem, der hører til maskindepartementet og er ... Se artiklen
elektromagnetisk log
Se under log. [ENCY, NAV3 p.1, NAV4 p.22, POS p.215]  Kilder
elektroniske søkort
Se under søkort samt under ... Se artiklen
elev
(-en, -er): Styrmandselev, maskinelev, skoleskibselev. Stillingsbetegnelse for ... Se artiklen
elevation
(-en, -er): Højdeindstilling af en kanon. "Kanonens lodrette Sigte over ... Se artiklen
elevationsskrue
(-n, -r): Skrue eller spindel, der under en kanon eller en karronades agterste ... Se artiklen
elevator
(-en, -er): Løfteapparat til ladningspartier, fx paller. palet lift ... Se artiklen
elger
(-en, -e): Fiskefartøj (1808).
fish gig.
[Saint]  Kilder
Elhabor
Stjerne af 1. størrelse i stjernebilledet Den Store Hund. Dss. ... Se artiklen
Ellehammers anlæg
Brandslukningspumpeanlæg, hvor en på dækket anbragt dieselmotor sørger for ... Se artiklen
ellipsoide
(-n, -r): For at kunne fastlægge positioner på jorden i et koordinatsystem ... Se artiklen
elongation
(-en, -er): Ved en planets eller solens elongation forstås himmellegemets ... Se artiklen
ELSBM
Engelsk forkortelse for: Exposed Location Single Buoy Mooring.
[OO p.39]  Kilder
Elton's kvadrant
En Daviskvadrant med kunstig horisont påsat og opfundet af John Elton, først ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
Eluen
Eluen er Benedichts navn for Elben, der løber ind forbi Hamborg.
[BEN p.250]  Kilder
elv
(-en, -e): Dss. flod. Anv. om nordiske vandløb.
river.
[KortA]  Kilder
ELAA
Engelsk forkortelse for European Liner Affairs Association ... Se artiklen
EM-log
(-gen, -ge): Eng. forkortelse for electromagnetic log.
[NAV4ny p.38]  Kilder
EMA
Eng. forkortelse for European Maritime Agency. EF-organisa ... Se artiklen
emaljefarve
(-n, -r): Særlig robust lakfarve med høj glans.
-.
[HIS1 p.222]  Kilder
emballage
(-n, -r): Indpakning af alle arter til ladningspartier.packing ... Se artiklen
emballere
(vb): Indpakke - om ladningspartier i sække, kasser, bundter etc. ... Se artiklen
embargo
(-en, -er): Beslaglæggelse af skib og evt. ladning pga. gæld, el. føring af ... Se artiklen
embolon
(gr.): Antikkens krigsfartøjer var oftest udstyret med en snabel eller rambuk ... Se artiklen
emerge
(adj.): Formodentlig en anglicisme, der skal betyde hæve sig op af vandet ... Se artiklen
emigrantskib
(-et, -e): Passagerskib, der transporterer emigranter. Gerne skibe med en ... Se artiklen
EMILE ROBIN
Navn på redningsfartøj - motor rescue boat - hjemmehørende i Hvide Sande. ... Se artiklen
emission
(-en, -er): Udstødning, udsendelse. Om udstødningsgasser, der sendes ud i ... Se artiklen
EMLO
Engelsk forkortelse for European Maritime Lawyers' Organization ... Se artiklen
emmert
(-en, -er): Spand i pumpe. Se også ammer og under pumpe ... Se artiklen
EMPA
Eng. fork. for European Maritime Pilots' Association. ... Se artiklen
EMS
Eng. forkortelse for: Emergency Procedures. IMOs EMS-p ... Se artiklen
EMSA
Forkortelse for European Maritime Safety Agency. "EMSA ... Se artiklen
emtre
(vb): Gl. stavemåde for entre;  Kilder
Stikord Beskrivelse
EMUC
Fork. for Europas Maritime Udviklingscenter. Netværksorganisation med ... Se artiklen
en-til-en-ordning
Kaldenavn for aftaler om fordelingen mellem arbejde og hjemmeperiode, hvor ... Se artiklen
ENC
Engelsk forkortelse for Electronic Navigational Chart. ... Se artiklen
ende
(-n, -r): 1. Tovværkslængde el. enden heraf, hovedsageligt o ... Se artiklen
endebjælke
(-n, -r): Bjælke ved lugekarms ende.
-.
[SKT70 p.156]  Kilder
endebændsel
(-slet, -sler) Endebindsel (gl.): Bændsel eller takling for at sikre en ... Se artiklen
endevende
(vb): Udtage et tov fra fx en talje eller anden rigningsdel og skære den ... Se artiklen
endøgns
I udtryk som fx: Endøgns flod = et højvande per døgn. diurnal f ... Se artiklen
enebær
(-et, -): Ved fra enebær rådner ikke under vand. Wasa var samlet med ... Se artiklen
energi
(-en, -er): Kraft, kraftforsyning. the capacity to do work, wheteh ... Se artiklen
energiindeks
(-et, -er): Indeks for placering af skibe i forhold til miljø og forurening. ... Se artiklen
engangspalle
(-n, -r): Palle, der kan kasseres efter brug. Palle, der ikke skal returneres. ... Se artiklen
Engelands Ende
Engelands Ende er Benedichts navn for Land's End, England vestligste punkt i ... Se artiklen
Engelhardt's båd
Engelhardt's sammenklappelige redningsbåd. Se herunder.
[Gads DkMag1/1912 p.536, HIS2 p.1422]  Kilder
Engelhardt's patentsliphage
Sliphage til brug ved udsætning af redningsbåde. Sliphagerne i hver ende af ... Se artiklen
Engelhardts redningsbåd
Engelhardts sammenfoldelige redningsbåd. Båden bestod af en dobbelt vandtæt ... Se artiklen
engelsk hytte
(-n, -r): Skab med tremmesider til anbringelse af meteorologiske instrumenter. ... Se artiklen
engelsk knob, englænderstik
(-et, -): Dss. fiskerstik, fiskerknob, færgemandsknob, helleflynderknob, ... Se artiklen
engelsk måleregel
Tonnagemåleregel som foreskrevet i engelsk lovgivning, og som danske målinger ... Se artiklen
engelskmand
(-manden, -mænd): 1. Om tovværk, et særligt knob. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
enhedsbesætning
(-en, -er): Organisationsform for mandskab, hvor de menige søfolk kan arbejde ... Se artiklen
enhedsladning
(-en, -er): Ladning, der er pakket eller bundtet i henhold til visse normer ... Se artiklen
enhedsmandskab
(-et, -er): Dss. enhedsbesætning. general purpose crew // crew wi ... Se artiklen
enhedsofficer
(-en, -er): Officer, der både kan udføre opgaver i maskinafdeling og i ... Se artiklen
enhjørning
(-en, -er): [Man] ... "fabrikerede en Art Feltmorterer, de saakaldte Haubitser, ... Se artiklen
ENI
Engelsk forkortelse for European Number of Identification. ... Se artiklen
enkanalmodtager
(-en, -e): Radiomodtager i forskellige navigationsinstrumenter. Modtager kun ... Se artiklen
enkeltblok
(-ken, -ke): Enkeltskivet blok.
single block.
[S&M]  Kilder
enkeltbænket fartøj
Fartøj, der ros af en mand per bænk. Roeren kan enten have en åre til hver ... Se artiklen
enkeltbåndsmodtager
(-en, -e): Radio, der modtager signaler i et frekvensområde kaldet et bånd. ... Se artiklen
enkeltbåndstelefoni
(-en, -er): Telefonikommunikation, hvor samtaler føres i et enkelt ... Se artiklen
enkeltkrum
(adj): I udtryk som fx: Enkeltkrum linje.
single-curved line.
[NAV1 p.7]  Kilder
enkeltmandskammer
(-meret, -re):single berth room // single cabin.
[EST]  Kilder
enkeltrebet
(adj.): Om sejl, der kun er stukket et reb i.
single-reefed.
[Benzon]  Kilder
enkeltrejse
(-n, -r): Befragtningsudtryk. Aftale for transport af ladning for en enkelt ... Se artiklen
enkeltskrogstanker
(-en, -e): "1995 til 2010, da den allersidste enkeltskrogstanker skal være ... Se artiklen
enkeltskåret
(adj): Om løber i en blok, hvor den kun er ført om en enkelt blokskive. ... Se artiklen
enmands-
(adj): Anvendt i udtryk som fx: Enmandsbetjent bro; enmandsvagt: s ... Se artiklen
enrollere
(vb): Lade sig enrollere til flåden = optage i flåde, lade sig forhyre. ... Se artiklen
ensrettet
(adj): Ensrettet færdsel.
one-way traffic.
[EST]  Kilder
Stikord Beskrivelse
enterlopper
(-en, -e): Smugler, der omgår lokale regler for blokade, kontrabandetrafik ... Se artiklen
entre
(vb): 1. Borde et andet skib, dvs. gå om bord i andet skib en ... Se artiklen
entrebil, emtrebil
(-en, -er): Økse med langt skaft og buet hage i den ene side og skær i den ... Se artiklen
entredræg
(-et, -): Mindre ankerlignende redskab med line i røringen. Det kastes med ... Se artiklen
entredræg, emtredræg
(-et, -): Mindre to-, tre- eller firefliget anker med modhager på armenes ... Se artiklen
entregast, emtregast
(-en, -er): Besætningsmedlem med den funktion af enten a) entre op i ... Se artiklen
entrehage, enterhage
(-n, -r): Bådshage med stærk krog benyttet til at fastholde et andet skib ... Se artiklen
entreluge
(-n, -r): Mindre åbninger med lukke, hvorigennem mandskab kan flygte, når ... Se artiklen
entrenet
(-tet, -): Net opsat fra rælingen og opefter i rigningen for at forhindre ... Se artiklen
entrenetsstøtte
(-n, -r): "Ere lange Støtter, der som oftest ere af Jern, og staae med ... Se artiklen
entrepig, emtrepig
(-gen, -ge) entrepik: Kortskaftet økse med skarp spids, der kan gribe fat i et ... Se artiklen
entreprenørskib
(-et, -e): Skib udstyret med redskaber for udbygnings- og bundarbejde, såsom ... Se artiklen
entreskifte
(-t, -r): Del af skibsmandskab, der deltager i entringsopgave. Der kan være ... Se artiklen
entring
(-en, -er): Dss. enten a) en opstigning i mast eller rig, eller b) ... Se artiklen
entringsrampe
(-n, -r): Rampe anvendt i forbindelse med evakuering af personer fra skib til ... Se artiklen
epakt
(-en, -er; oftest ben. i pl.): 1. Antal dage, sedes e ... Se artiklen
epibades
(gr.): Eller epibatides. Græske antikke transportskibe, der blev brugt ... Se artiklen
epidromos
(gr.): Antikkens gr. navn for mesansejlet.
epidromos.
[Röding]  Kilder
epifauna
(-en, -er): Dyr fastsiddende på bunden.
epifauna.
[FOH p.10, LIH]  Kilder
EPIRB
Fork. for Emergency Position Indicating Radio Beacon. A statio ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
epoke
(-n, -r): 1. Begyndelsestidspunkt for et tidsrum eller en ær ... Se artiklen
epoxy
(-en, -): Stof der indgår i maling. "Epoxy bruges også pga. sine ... Se artiklen
epoxybindemiddel
(-midlet, -midler): Bindemiddel i malingstype, der blandes af to komponenter ... Se artiklen
equinox
(-en, -er): Equinoctierne (gl.). Jævndøgn. Se også ... Se artiklen
equipagemester
(-mesteren, -mestre): Medarbejder ved et værft med funktionen at holde øje ... Se artiklen
equipere
(vb): Udruste et orlogsskib med rigning, stores, våben, proviant etc. ... Se artiklen
ERBL
Eng. forkortelse for Electronic Relative Bearing Line. ... Se artiklen
erhvervsdykker
(-en, -e): Dykker, der har professionelt dykkercertifikat udstedt af dansk ... Se artiklen
erhvervsfisker
(-en, -e): Erhvervsfiskeri udøves af erhvervsfiskere, der har en ... Se artiklen
erhvervshavn
(-en, -e): Havn, der er forbeholdt erhvervstrafik.commercial port ... Se artiklen
Ericssonske torpedo
(-en, -er): "Den Ericssonske Torpedo er bygget af tynde Jernplader og delt i to ... Se artiklen
Eridanus
Stjernebilledet Floden på den sydl. halvkugle med stjernen Achenar. ... Se artiklen
Erman system
Lugedækselsystem, hvor lugesektionerne rulles indeni hinanden som en roulade. ... Se artiklen
erstatning
(-en, -er): Den sum, der efter en indtruffet forsikringshændelse udbetales til ... Se artiklen
erstatningskrav
(-et, -): Fx ved ladningsskade modtagerens krav på bortfragteren, her skibet. ... Se artiklen
erstatningstonnage
(-n, -r): "I øjeblikket er der ikke aktuelle planer om indkøb af ... Se artiklen
ertsladning
(-en, -er): Ladning bestående af mineralholdig klippe- eller jordarter. ... Se artiklen
ertstankskib
(-et, -e): Dss. OBO-carrier, skib = oil-bulk-oil carrier.
[LAB p.38]  Kilder
ESC
Eng. forkortelse for European National Shippers' Council. ... Se artiklen
Eschareus
"Græsk for besætningsmedlem, der specielt tog sig af ilden om bord. Nogle ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
ese
(vb): Sætte agn på fiskekroge.
bait.
[DkFisk.føri p.57]  Kilder
eselhoved
(-et, -er): Forældet stavemåde. Se æselhoved. ... Se artiklen
eselørn
(-en, -e): Forældet stavemåde for æseløre. Se også ... Se artiklen
eskadre
(-n, -r) Escadre (gl.): Antal krigsskibe, der udgør en del af en større ... Se artiklen
eskadrechef
(-en, -er): Kommenderende officer for en eskadre.squadron leader ... Se artiklen
eskadresejlads
(-en, -er): Sejlads med flådefartøjer i grupper af eskadrestørrelse. ... Se artiklen
eskortejager
(-en, -e): Orlogsskibstype.
destroyer // escort chaser.
[MHVT p.103]  Kilder
eskortesejlads
(-en, -er): Sejlads, hvor en slæbebåd eller andet hjælpefartøj ledsager ... Se artiklen
ESN
Forkortelse for European Shortsea Network, en sammenslutni ... Se artiklen
esping
(-en, -er): Skibsjolle = hækjolle, skibsbåd. dinghy. ... Se artiklen
essing
(-en, -er): Øverste kant langs skibssiden på åben båd, også kaldet ... Se artiklen
estakade
(-n, -r): Kystsikring bestående af en række pæle nedrammede i vandkanten ... Se artiklen
este
Sydeuropæisk, ital. for en vind; l'este = vind.
-.
[NauM p.55]  Kilder
ET
Engelsk forkortelse for Ephemeries Time.
[NAV1 p.166]  Kilder
et-to-tre proportioner
"as applied to beam, keel length and overall length." Afvi ... Se artiklen
ETA
Engelsk forkortelse for Estimated time of arrival.
[NAV2ny]  Kilder
etape
(-n, -r): Del af rejserute bestående af flere dele.leg // leg of ... Se artiklen
etbogstavssignal
(-et, -er): Signal autoriseret i signalbogen og bestående af et enkelt udsendt ... Se artiklen
etetet
(-eren, -ere): Udtales et-et-et (111); etetet-rigget: Tremastet ... Se artiklen
etmål
(-et, -): Døgn, tidsforløb fra klokken 1200 en dag til klokken 1200 den ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
etmålspenge
(-, -ne): Afgift betalbar til lodser efter den om bord medgåede tid beregnet ... Se artiklen
EURO-palle
(-n, -r): "Der blev også spildt en god portion krudt på at skrive ... Se artiklen
europajolle
(-n, -r): Enmandsjolle i olympisk kvindeklasse. L: 3,35 m, B: 1,44 m, vægt 60 ... Se artiklen
europæisk datum
Fælleseuropæisk gradnet til brug for kortproduktion, forkortet ED 50 ef ... Se artiklen
europæisk fart
Fartsområde, der dækker Atlantkysten af Europa, Middelhavet med tilhørende ... Se artiklen
evakueringsområde
(-t, -r): 1. Udskibningsområde til redningsflåde. Område p ... Se artiklen
evakueringsport
(-en, -e): "Jollen gik langs siden, og man åbnede færgens evakueringsport i ... Se artiklen
evakueringssliske
(-n, -r): Sliske, der ligger stuvet på båddæk eller dækket, hvorfra ... Se artiklen
evektion
(-en, -er): Månens største ujævnhed i dens bane omkring jorden. Den skyldes ... Se artiklen
eventyr
(-et, -): "Det samme som Risico (Fare). Bruges i Chr. den 5tes Lov om Bodmeri ... Se artiklen
evert
(-en, -er): Enmastet skibstype på 1 til 35 læster, anvendt fra ca. 1780 til ... Se artiklen
evertgalease
(-n, -r): "Skibet var hol. bygget, og var en såkaldt evertgalease, ... Se artiklen
evie
(-n, -r): Strømhvirvel. eddy.[Röding] "Såda ... Se artiklen
EVIMAR
Forkortelse for Det Europæiske Virtuelle Maritime Institut = European ... Se artiklen
evolere
(vb): Ændre plads i formation under formationssejlads. Bruges kun af ... Se artiklen
evolution
(-en, -er): Manøvrering med flådestyrke med taktiskt formål. [DMO, TUXS] ... Se artiklen
evolutionskurve
(-n, -er): Den del af drejningscirklen for et skib, der beskrives fra roret ... Se artiklen
exemptionsskib
(-et, -e): Underklasse af defensionsskibe. Defensionsskibene 1650-1700 ... Se artiklen
exosfære
(-n, -r): Atmosfærens yderste område, der ikke har tryk eller atmosfære, og ... Se artiklen