Ordbog

Resultat : 687 ord startende med h
Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
H
Signalflag H, firkantet flag lodret delt i to lige store felter, mod ... Se artiklen
Hadar
Stjernen Beta Centauri i stjernebilledet Centaurus eller Kentauren på den ... Se artiklen
Hadleys kvadrant
Dss. Hadleys oktant. En tidlig form for spejlreflektionsinstrument til ... Se artiklen
Hadleys oktant
Dss. Hadleys kvadrant. En tidlig form for spejlreflektionsinstrument til ... Se artiklen
Hadleys sekstant
En tidlig form for spejlreflektionsinstrument til vinkelmåling. Instrumentet ... Se artiklen
hage
(-n, -r): 1. Krog, fx en krog i en blok samt i sammensætning ... Se artiklen
hageblok
(-ken, -ke): Enhver blok med en krog i den frie ende.hook-block ... Se artiklen
hagebolt
(-en, -e): Se under bolte.
[DMO, FUNCH, KOF]  Kilder
hagelask
(-en, -e): Metode til samling af tømmer, hvor der skæres Z-lignende spor i ... Se artiklen
hagestød
(-det, -): Forløbning. hook-butt.[Benzon] Hagest ... Se artiklen
hagetov
(-et, -): Kort tov med en krog i den ene ende. Det bruges til ophalertov ved ... Se artiklen
hagjedag
(-en, -e): Kød eller suledag. Dage, hvor kosten indeholdt animalske dele. ... Se artiklen
hagl
(-et, -): Ispartikler, gennemsigtige eller opale, der falder fra en sky. ... Se artiklen
hairing
(?): "Anvendes om et luftfænomen eller en tåge, når det ser ud, som om ... Se artiklen
haj
(-en, -er): Fiskebådstype, snurrevodskutter. "Med reduceret sejlføring og ... Se artiklen
hajfinne, hajhale
(-n, -r): Gelænderbøjle anv. i stævnen på lystfartøjer af facon som en ... Se artiklen
hajkutter
(-en, -e): Mindre snurrevodskutter, der fremkom efter år 1900 og fik ... Se artiklen
hajkæber
(pl. -ne): 1. Kædekniber eller k ... Se artiklen
hajskind
(-et, -): Dss. hajhud. 18 mm tyk filmbelægning med små parallelle riller el. ... Se artiklen
hak
(-ket, -): Firkantet indskæring i et tømmer, der griber over et andet ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
hakke
(vb): "Hakke i Vinden, siges naar et Skib der seyler ved Vinden, ligger for ... Se artiklen
hakkebolt
(-en, -e): Hagebolt. Se også under bolt.
rag bolt.
[Saint]  Kilder
hakkebord
(-et, -): "Hakkebord fra hollandsk fløjte." (1639). Dss. hakkebræt. ... Se artiklen
hakkebræt
(-tet, -ter): Agterstævnens øverste del tæt på lønningen. Hakkebrættet ... Se artiklen
hakkebrætsvejviser
(-en, -e): "Kassen [med loddeapparat til dybdelodning] er enten fast opstillet ... Se artiklen
hale
(-n, -r): 1. En flådes agterste skibe. the trai ... Se artiklen
hale
(vb): Trække, hive på fx tov eller wire. haul // heave // pull ... Se artiklen
halegat
(-tet, -ter): Kæber, klys eller bøjler, som liner kan fare igennem eller ... Se artiklen
halekæbe
(-n, -r): Beslag opsat på lønning etc. med en u-formet åbning i hver side, ... Se artiklen
haletov
(-et, -e): Hestetov, svigtetov.
swifter.
[Benzon]  Kilder
Hall anker
Også kaldet Halls anker. Stokløst ankertype.Hall anchor ... Se artiklen
Hall's anker
Hall udviklede oprindeligt et stokanker, der kunne deles længdemæssigt ... Se artiklen
hallandsfarer
(-en, -e): 1. Ekstra stykke tømmer, der indpasses mellem to p ... Se artiklen
Hallberg-Rassy
Fritidsbådstype. Cruiser (type 34): lgd. 10,28 m, lg vandlinie 9,40 m, br. ... Se artiklen
hallelujasejlads
(-en, -er): Sejlskibsejlads, hvor vinden kommer fra den rigtige retning for at ... Se artiklen
Hallen-bomme
Bomarrangement, hvor en bom er opstillet mellem to skrævende, tværskibs ... Se artiklen
hallig
(-en, -er): Term for en ø i et tidevandsområde, hvor den oversvømmes ved ... Se artiklen
halmprik
(-ken, -ker): Sømærke i mindre befærdet farvand. Det består af en forankret ... Se artiklen
halo
(-en, -er): Ring af lys uden om sol el. måne pga. iskrystaller i luften, der ... Se artiklen
Halon 1301
"Halon 1301 blev introduceret som brandslukningsmidddel i 1970'erne i fast ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
halonanlæg
(-get, -): Brandslukningsanlæg, der anvender Halon 1301 som slukningsmiddel. ... Se artiklen
hals
(-en, -e): 1. Reb, der er fastgjort i et bomsejls nederste fo ... Se artiklen
halsbarm
(-en, -e): Nederste, forreste hjørne af et sejl. "Det Hjørne af et Seil, s ... Se artiklen
halsbeslag
(-et, -): Nokbøjle.
crance.
[FMK p.93, SØM22 p.258]  Kilder
halsbolt
(-en, -e): Forstærkning på et sejl ved halsen, hvor seldugen kan være ... Se artiklen
halsbændsel
(-bændslet, -bændsler); Bændsler bundet ved et sejls hals.tack- ... Se artiklen
halse
(vb): "Halse om, det er at vende med et Skib, siges egentlig ved at vende for ... Se artiklen
halsefok
(-ken, -ke): Et lille forsejl, der sættes, når skibet sejler tæt til vinden, ... Se artiklen
halsgat
(-tet, -ter): To huller, et i hver side i skanseklædningen, og lige neden ... Se artiklen
halsklampe
(-n, -r): "Træe Klods med en Skive udi der er boltet uden paa Siden af et Skib ... Se artiklen
halsknob
(-et, -): Stopperknob på tampen af et tov. "Paa Underseilene til de mindre ... Se artiklen
halsløjert
(-en, -er): tack-cringle.
[Benzon]  Kilder
halsophaler
(-en, -e): tack tricing-line.
[Benzon]  Kilder
halsring
(-en, -e): Ring omkring klyverbommens yderende, hvori kan fastgøres klyverens ... Se artiklen
halsspant
(-et, -er): "Hals-Spantet, kaldes det Spant, hvor omtrent Hals Klampen staar, ... Se artiklen
halsstopper
(-en, -e): Tovværksstopper eller anden type stopper for løbende ender fra en ... Se artiklen
halsstrækker
(-en, -e): Talje eller spil til at hale løbende ender fra en hals tight med. ... Se artiklen
halstalje
(-n, -r): Mindre talje, hvormed et sejls hals hales ned. tack tack ... Se artiklen
halstræ
(-et, -): bed.
[Saint, Benzon]  Kilder
halv
(adj): I udtryk som: mærssejlene på halv stang.topsai ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
halv tid
"Halv-Tiid, kaldes naar Floden har løbet tre Timer ind og dens halve ... Se artiklen
halvandenmaster
(-en, -e): Ketch el. yawl type med en meget lille mesanmast i forhold til ... Se artiklen
halvbefaren
(adj): I udtryk som: halvbefaren matros.ordinary sailor ... Se artiklen
halvbjælke
(-n, -r): Dæksbjælke fra skibside til lugeside.half beam ... Se artiklen
halvbundstok
(-ken, -ke): Bundstok i et træskib, der kun rækker over en mindre del af ... Se artiklen
halvcirkeldeviation
Deviation på et magnetkompas fremkaldt af jerndele i skibet. ... Se artiklen
halvdiameter
(-meteren, -metre): Et himmellegemes halve diameter. Begrebet benyttes inden ... Se artiklen
halvdæk
(-ket, -): Dæk, der i mindre både dækker den forreste del af båden, men ... Se artiklen
halvdæksbjælke
(-n, -r):
breast-beam.
[Benzon]  Kilder
halvdæksbåd
(-en, -e): Fartøj uden gennemgående dæk. Se foregående stikord. ... Se artiklen
halvdæksspidsgatter
(-en, -e): Fritidsfartøjstype.
-.
[TS p.32]  Kilder
halvfast
(adj): I udtryk som: halvfast magnetisme. Den magnetisme der dannes i ... Se artiklen
halvfordæk
(-ket, -): "Nogle fløjter, der er målt i Christiansand i 1671, får i ... Se artiklen
halvknob
(-et, -): 1. "Halvknob gøres ved at tage Tampen gennem en Bug ... Se artiklen
halvkugle
(-n, -r): Østlige, vestlige, nordlige, sydlige, synlige, usynlige halvkugle. ... Se artiklen
halvmodel
(-len, -ler): Model af skib, hvor kun den ene halvdel er udført efter et ... Se artiklen
halvmåne
(-n, -r): Månens fase midt mellem fuldmåne og nymåne. first qu ... Se artiklen
halvmånedlige
(adj): I udtryk som: halvmånedlige afvigelse. Tidevandets halvmåned ... Se artiklen
halvruf
(-fet, -): Overbygning på dækket for at give fuld ståhøjde under dæk. Et ... Se artiklen
halvsekstant
(-en, -er): Sekstant, der kan måle mere end en oktant, men mindre end en ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
halvshelterdækker
(-en, -e): Shelterdækker med tonnageluge, åben eller lukket. " ... Se artiklen
halvskygge
(-n, -r): Det skyggeområde, som kastes af solens stråler bag jorden. Det ... Se artiklen
halvslag
(-et, -): "Herved forstaaer Sømanden en Tilkastning med et Toug om en Pæl ... Se artiklen
halvstik
(-ket, -): Enkelt halvstik er et knob. En rundtørn. half hitch // ... Se artiklen
halvstreg
(-en, -er): Halvdelen af en streg, der er en vinkel på halvdelen af 11,25 ... Se artiklen
halvt spant
"Ethvert Kantspant, saavel som ethvert Spant agter og for, der ingen Bundstok ... Se artiklen
halvtalje
(-n, -r): Talje bestående af en blok med en løber.whip ... Se artiklen
halvtidevandsbassin
(-et, -er): Tidevandsbassin i en havn, hvor der er adgang til bassinet i den ... Se artiklen
halvtømmer
(-et, -): Hvis tømmeret har lidt mindre dimensioner - mellem 10 og 15 cm sider ... Se artiklen
halvtørn
(-en, -er): Kan være en bugt, en rundtørn eller et halvstik. Termen er uklar. ... Se artiklen
halvvind
(-en, -e): Vind, der kommer fra en retning ca. tværskibs eller 90 grader på ... Se artiklen
halvvindsben
(-et, -): Den kurs, der på en kapsejladsbane eller under kryds styres med ... Se artiklen
halvø
(-en, -er): Landfast tange eller ø-lignende landområde, der ved ... Se artiklen
Hamal
Alfa Arietis, stjerne i stjernebilledet Aries, Vædderen, på nordl. halvkugle. ... Se artiklen
hammer
(hammeren, hamre): Redskab af forskellig art til at slå på andre emner med: ... Se artiklen
hamp
(-en, -): Græsart med lange taver af familien Cannabaceae: Fibre fra plant ... Se artiklen
hampedug
(-en, -e): Sejldug fremstillet af hampegarn.
hemp canvas.
[ABC]  Kilder
handelsflag
(-et, -): Nationalflagstypen ført af handelsskibe. For danske skibe er det ... Se artiklen
handelsflåde
(-en, -er): Et lands eller anden enheds samlede merkantile skibsfart i videste ... Se artiklen
Handelsflådens velfærdsråd
"Lov om Velfærdsforanstaltninger for søfarende - LOV nr. 188 af 30/4 19 ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
handelskvase
(-n, -r): Skibstypen kvase er et mindre en-mastet sejlskib, der kan være ... Se artiklen
handelsskib
(-et, -e): Ethvert skib med undtagelse af fiskeskibe og fritidsfartøjer. Skib, ... Se artiklen
handymax
(eng): Størrelsesbetegnelse for massegodsskibe med en dødvægtstonnage på ... Se artiklen
handysize, handysizer
(eng): Størrelsesbetegnelse for massegodsskibe med en dødvægtstonnage på ... Se artiklen
handytanker
(eng): Benyttet om tankskibe i størrelsesgruppen 30.000 til 40.000 tdw. ... Se artiklen
hanefod
(-foden, -fødder): Reb, der er fastgjort i samme emne med et mellemrum mellem ... Se artiklen
hanefodsline
(-n, -r): Line med todelt tamp i den ene ende. Se ovenstående om hanefod. ... Se artiklen
hanefodsstrammer
(-en, -e): Anvendes ved lystbådes agterstag endende i en hanefod. ... Se artiklen
hangarskib
(-et, -e): Flådeskib af betydelig størrelse, der kan medføre luftfartøjer, ... Se artiklen
hanger
(-en, -e): 1. Tov, kæde eller wire, hvormed en lossebom løftes og h ... Se artiklen
hangerblok
(-ken, -ke): "Saaledes kaldes den af Sidetaklets Gie- eller Tallieblokke, som ... Se artiklen
hangerspil
(-let, -): topping lift winch.[EL] "Ti stk. ha ... Se artiklen
hangerstød
(-det, -): "Underenden af Hangeren, hvor den hviler paa Overenden af den ... Se artiklen
hangerwire
(-n, -r):hanger wire. "De 20 bomme skulle lægges ... Se artiklen
hankegarn
(-et, -): "De kobbede Garn har de fleste Steder afløst de tidligere, bl.a. i ... Se artiklen
Hansaprogrammet
Skibsbygningsprogram i Tysland under WW2. Programmet blev også virkeliggjort i ... Se artiklen
Hansaskib
"Hansa-skibsprojektet blev udtænkt i Tyskland under Anden Verdenskrig som ... Se artiklen
harke
(-n, -r): Jernkam på lang stang med net under brugt til ålestangeri.
[SØS1 p.157]  Kilder
Harmattan
NE-lig vind, der blæser fra Sahara ud i Den Guineiske Bugt fra novembers ... Se artiklen
harmonikakøje
(-n, -r): "Alle besætningsmedlemmer havde enekammer - de fleste dog med ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
harpestiv
(adj.): "Harpestivt siges om et Toug, der er meget stivt." tight a ... Se artiklen
harpestykke
(-t, -r): "Saaledes kaldes den triangulaire Opfyldning som dannes af Træerne ... Se artiklen
harpiks
(-en, -er): Harpiks fra nåletræer, der efter det er afkogt og renset ... Se artiklen
harpun
(-en, -er): "et Slags Kaste Spyd som bruges til at kaste i Valfiske for dermed ... Se artiklen
harpunér
(-en, -ere): Besætningsmedlem på en hvalfangerbåd, der kastede eller afskød ... Se artiklen
harpunkanon
(-en, -er): Kanon, der med en sprængladning kan afsende en harpun for at ... Se artiklen
harpunlog
(-gen, -ge): Slæbelog, hvor logmeteret sidder i eller på logflynderen, så ... Se artiklen
Hartshalss
Hartshalss eller Hartzhalss er Benedichts navn for Hirtshals i Vendsyssel.
[BEN p.255]  Kilder
hav
(-et, -e): Større og største vandområder. ocean. ... Se artiklen
havanlæg
(-et, -): Ved havanlæg forstås platforme o.a. anlæg til brug i forbindelse ... Se artiklen
havarere
(vb): Beskadige, forlise.
damage.
[Saint]  Kilder
havari
(-et, -er): Skade på skib, maskineri eller ladning. damage (to the ... Se artiklen
havari grosse
(fr/eng): "I praksis fungerer det sådan, at når et rederi har en større ... Se artiklen
havariattest
(-en, -er): average certificate.  Kilder
havaribekæmpelse
(-n, -r): damage control // damage.
[ORL p.256]  Kilder
havariberegning
(-en, -er): average statement.  Kilder
havaribesigtigelse
(-n, -r): survey of damage // damage survey.  Kilder
havaribidrag
(-et, -): average contribution.  Kilder
havariekspert
(-en, -er): surveyor.  Kilder
havarifordeling
(-en, -er): average adjustment.
[SØR p.60]  Kilder
Stikord Beskrivelse
havarifordring
(-en, -er): average claim.  Kilder
havariindeståelse
(-n, -r): general average guarantee.
[ADM p.260]  Kilder
havarikommission
(-en, -er): average commission // accident investigation board ... Se artiklen
havariopgørelse
(-n, -r): average statement // average adjustment.  Kilder
havariprocent
(-en, -er): average percentage.
[SØR p.60]  Kilder
havarirapport
(-en, -er): Rapport, der efter et havari udfærdiges om bord af enten ... Se artiklen
havarirulle
(-n, -r): damage roll.
[ORL p.371]  Kilder
havariskade
(-n, -r): average damage.  Kilder
havariskole
(-n, -r): "Indenfor søværnet lægges der stor vægt på skibsbesætningernes ... Se artiklen
havarispecifikation
(-en, -er): damage specification.
[ADM p.118]  Kilder
havarist
(-en, -er): Skib, der på grund af skade på skrog, maskineri eller andet det ... Se artiklen
havaritjeneste
(-n, -r): "Indenfor søværnet lægges der stor vægt på skibsbesætningernes ... Se artiklen
havblik
(adj): Helt stille hav uden krusning på vandet, ingen vind. dead- ... Se artiklen
havbrug
(-et, -): Erhvervsanlæg til produktion af fisk, der drives i bassiner eller ... Se artiklen
havbugt
(-en, -er): Havets indskæring i kysten. bay.[HAR, ... Se artiklen
havbund
(-en, -e): Havets faste bundoverflade eller mere eller mindre af det ... Se artiklen
havbundsprofil
(-en, -er): Formen på havbunden samt bundformen aftegnet grafisk fx en ... Se artiklen
havbækken
(-et, -er): "[Havet X] opfattedes tidligere som det mindste Ocean, medens man i ... Se artiklen
havbåd
(-en, -e): Fiskefartøjer, der benyttes til fiskeri på åbent hav. I ... Se artiklen
havdige
(-t, -r): Dige opført langs en kyst til beskyttelse af det i det forliggende ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
have
(vb): I udtryk som: have luven. "Siges om et Skib, der er til Luvart ... Se artiklen
havets stolte svaner
Dss. sejlskibe.
sailing ships.
[H&S54 p.22]  Kilder
havflade
(-n, -r): Dss. havoverflade.
surface of the sea.
[NAV1 p.88]  Kilder
Havforskningsråd, Det Internationale
"ICES er et internationalt og objektivt videnskabeligt organ, der rådgiver EU ... Se artiklen
havfrue
(-n, -r): Mytisk kvindelig skikkelse, der lever i havet. mermaid ... Se artiklen
havfyr
(-et, -): Fyrtårn placeret til søs på skær eller kunstigt underlag. ... Se artiklen
havgal
(adj): Slang for søsyg.
seasickness.
[SøensF]  Kilder
havgus
(-en, -): Tåge over land opstået ved kold havluft blæser ind over et ... Se artiklen
havis
(-en, -): Is, der er dannet på det åbne hav af og i saltvand (eller i ... Se artiklen
havkapsejlads
(-en, -er): Kapsejlads på åbent hav med større lystfartøjer. o ... Se artiklen
havkapsejladsbåd
(-en, -e): Fartøj konstrueret til kapsejladser på åbent hav. Bygges efter ... Se artiklen
havkrydser
(-en, -e): Generisk navn for søgående lystfartøjer, oftest af en vis ... Se artiklen
havmand
(-manden, -mænd): Mytisk væsen af hankøn, der lever i havet. me ... Se artiklen
havmandstro
(-en, -): Tidselplante, Eryngium maritimum, også lydende navnet ... Se artiklen
havmiljø
(-et, -er): Begreb omfattende biologiske og fysiske processer og tilstande i ... Se artiklen
havn
(-en, -e): 1. Bugt eller indløb med helt el. delvis beskyttel ... Se artiklen
havneadministration
(-en, -er): En havns myndighed, der sørger for, at alt i havnen fungerer og er ... Se artiklen
havneafgift
(-en, -er): Dss. bolværkspenge, bolværksafgift. dock dues // harbo ... Se artiklen
havneafsnit
(-tet, -): Del af en havns område, fx. passagerhavn, frihavn, en kaj af flere ... Se artiklen
havneaktivitet
(-en, -er): port activity.
[KbhH 1/1990]  Kilder
Stikord Beskrivelse
havneanker
Anker eller flere ankre sammenføjede med kæde og permanent fastgjort på ... Se artiklen
havneanløb
(-et, -): Ankomst og ophold af skib i en havn. call of port ... Se artiklen
havneanordning
(-en, -er): De forskrifter, der gælder for havnens drift. "Hvert ankommende ... Se artiklen
havnearbejder
(-en, -e): Arbejder, der foretager lastning og losning af et skibs ladning. ... Se artiklen
havneassistent
(-en, -er): Funktionær ved et havnevæsen. Havneassistenter tager sig af det ... Se artiklen
havneballast
(-en, -er): Ballast indtaget eller losset i en havn til stabilisering af et ... Se artiklen
havnebassin
(-et, -er): Afdelt vandområde med tilstrækkelig dybde og kajlængde, hvor ... Se artiklen
havnebetjent
(-en, -e): Funktionær ved et havnevæsen eller embedsmand ved politiet med ... Se artiklen
havnebus
(-sen, -ser): Dss. vandbus. Offentlig rutesejlads mellem forskellige dele af en ... Se artiklen
havnedybde
(-n, -r): Vanddybden i en havn.
depth of water in a port.
[BÅD12/1989]  Kilder
havnedæk
(-ket, -): Dæk på turret-dæksskibe.harbour deck. ... Se artiklen
havnefacilitet
(-en, -er): Hjælpemidler og serviceforhold, der stilles til rådighed i en ... Se artiklen
havnefoged
(-en, -er): Funktionær ansat i en havn til at udføre arbejder med havnens ... Se artiklen
havneforordning
(-en, -er): Dss. havnereglement.
port regulations // harbour byelaws.  Kilder
havnehoved
(-et, -er): "Naar en Havn dannes af en i Søen udløbende Dæmning, saa kaldes ... Se artiklen
havnehul
(-let, -ler): Dss. havneindløbet, mundingen mellem havnemolerne. "Skibsfør ... Se artiklen
havneindløb
(-et, -): Sejlløbet mellem dækmoler eller anden form for adgangsgivende ... Se artiklen
havnekaptajn
(-en, -er): "Kommandanten i Havnen, eller den der vedligeholder Orden." [KOF] ... Se artiklen
havnekendingsnummer
(-nummeret, -numre): Nummer, der af myndighederne tildeles fiskefartøjer. ... Se artiklen
havnekommission
(-en, -er): "Havne-Commission. Det samme for de mindre Søstæder som ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
havnekontor
(-et, -er): Havnemyndighedernes kontor, hvorfra havnen administreres. ... Se artiklen
havnekran
(-en, -er): Kran konstrueret til brug i en havn tiil fx lastning og losning. ... Se artiklen
havnelods
(-en, -er): 1. Lods, der vejleder skibene i havn. ... Se artiklen
havnelodsning
(-en, -er): Lodsning i en havn foretaget af en havnelods.harbour p ... Se artiklen
havneløb
(-et, -): Indsejlingen til en havn. "Hvis et skib går ned i havneløbet og ... Se artiklen
havnemester
(-steren, -stre): Ældre titel for havnefoged.master attendent ... Se artiklen
havnemotor
(-en, -er): Motor, der i havn leverer kraft til belysning og spil m.v., når ... Se artiklen
havnemunding
(-en,-er): Dss. havneindløbet. Området mellem en havns dækmoler eller anden ... Se artiklen
havnemyndighed
(-en, -er): Myndighed, der har ansvar for en havn og udsteder retningslinjer ... Se artiklen
havnemærke
(-t, -r): Farvandsafmærkningen, der leder ind til en havn.harbour ... Se artiklen
havneområde
(-t, -er): En havns område. Udtrykket kan dække både havnens landområde og ... Se artiklen
havneophold
(-et, -): Et skibs tidsmæssige anløb af en havn.harbour stay // ... Se artiklen
havnepenge
(--, -ne): Afgift for at benytte en havn. Pålægges alle besøgende fartøjer. ... Se artiklen
havneplads
(-en, -er): Især for fritidsfartøjer: kaj- eller broplads som fast plads til ... Se artiklen
havnerapport
(-en, -er): Rapport udfærdiget af et fragtskib efter anløb af havn for ... Se artiklen
havnereglement
(-et, -er): Ordensregler for en havn.port regulations // harbour b ... Se artiklen
havneregnskab
(-et,-): Regnskab udfærdiget om bord på et skib over dets omkostninger i ... Se artiklen
havnerende
(-n, -r): Indløb til en havn. Ordet rende er gerne benyttet om mindre løb, ... Se artiklen
havnesjover
(-en, -e): Dss. havnearbejder, løsarbejder, der antages per job af ... Se artiklen
havneskriver
(-en, -e): Embedsmand ved toldmyndighederne, der fører kontrol med ankommende ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
havneslæber
(-en, -e): Slæbebåd, der operer i havneområder. port tug // por ... Se artiklen
havnestatskontrol
(-len, -ler): "Danske skibe får noteret flere fejl og mangler end tidligere ... Se artiklen
havnetakst
(-en, -er): Afgift per enhed for at benytte og anløbe en havn. Takstenheden ... Se artiklen
havnetid
(-en, -er): Det tidsforløb, der skal tillægges månens lokale ... Se artiklen
havnetrafik
(-ken, -ker): Anløb og betjenening af skibe og eventuelt landtrafik i og ved ... Se artiklen
havnevagt
(-en, -er): Personen, der om bord på et skib har vagten under et havneanløb, ... Se artiklen
havnevedtægt
(-en, -er): Dss. havnereglement.
port regulations.  Kilder
havnevæsen
(-væsenet, -væsner): Dss. havneadministration.
port authorities.  Kilder
havområde
(-t, -r): Inddeling af oceanerne med det formål at standardisere ... Se artiklen
havoverflade
(-n, -r): Øverste lag af vand i et ocean.surface of the sea // se ... Se artiklen
havpige
(-n, -r): Dss. havfrue.
mermaid.
[H&S 1967 p.11]  Kilder
havpram
(-men, -me): Fartøj, der fra åben strand kan søsættes og benyttes til ... Se artiklen
havrebark
(-en, -er): "… den franske forbindelse, der var rederiet Pappas og Presser i ... Se artiklen
havret
(-ten, -ter): De juridiske internationale aftaler, der gælder for sejlads og ... Se artiklen
havretskonference
(-n, -r):
Law of the sea conference.
[STCW p.5]  Kilder
havretskonvention
(-en, -er): Nedskreven aftale mellem mange lande om regler, der regulerer ... Se artiklen
havskib
(-et, -e): "… skibsejerne. - En sådan havde f.eks. tre havskibe hvert med ti ... Se artiklen
havsnød
I udtryk som: være i havsnød: Dss. være i fare på grund af søens ... Se artiklen
havstok
(-ken, -ke): Den del af havet, der ligger nærmest kysten og rækker ud til ... Se artiklen
havstrøm
(-men, -me): Vandret bevægelse af vandmasse i ocean. Havstrøm løber uden ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
havtest
(-en, -s): "Men skibet som sådan rystede i øvrigt prøvelserne af sig ... Se artiklen
havtåge
(-n, -r): Advektionståge, der dannes, når luft over varmere overflade ... Se artiklen
havundersøgelse
(-n, -r): Videnskabelig undersøgelse af hydrologiske eller andre ... Se artiklen
havvand
(-et, --): Den mængde og type vand, der indeholdes i havet. Havvand er ... Se artiklen
havvild
(adj.): Faret vild på havet.lose one's way. [K034, Rams ... Se artiklen
Hawkins's Patent Anchor
Forløber for det stokkede anker. Fligene er dobbelte på hver arm, der står ... Se artiklen
heavyliftskib, heavylifter
(-et, -e): Skib indrettet til at tage store tunge elementer om bord. De har ... Se artiklen
heeling-system
(-et, -er): Overvågnings- og alarmsystem for et skibs krængning og udligning ... Se artiklen
hefnerlys
(-et, -): Enhed for måling af lysstyrke. Enheden af styrke omtrent som et ... Se artiklen
hejs
(-et, -): En eller flere grupper af signalflag sat på samme flagline. ... Se artiklen
hejse
(vb) heyse, hidse gl.: Bringe noget højere op ved hjælp af tov eller talje. ... Se artiklen
hejsebåre
(-n, -r): Båre, hvorpå en skadet person kan fastspændes, så båren kan ... Se artiklen
hejseline
(-n, -r): Line anvendt til fx at hejse et sæt signalflag med. "si ... Se artiklen
hejsemiddel
(-let, -ler): Udtryk, der omfatter det grej, der anvendes ved losning og ... Se artiklen
hejseskorsten
(-en, -e): Skorstenstype monteret på tidlige dampskibe, der kunne sænke den ... Se artiklen
hejseskrue
(-n, -r): Skrue moteret på tidlige dampskibe, hvor den kunne frigøres fra ... Se artiklen
heks
(-en, -e): 1. Også stavet: Hex. Dss. sjækkel.s ... Se artiklen
hel
(adj): I udtryk som: helt bagbord. Dss. hårdt bagbord. ... Se artiklen
helbefaren
(adj.): "En person som vil passere for helbefaren bør billig kunne svare til ... Se artiklen
helbefragtning
(-en, -er): Befragtning af helt skib. "Rejsebefragtning kan være ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
helbredstilstand
(-en, -e): Sundhedstilstand.
medical fitness.
[STCW p.5]  Kilder
helcharter
(-en, -e): Dss. helbefragtning - se ovenstående.
[SØT p.44]  Kilder
HELCOM
Organisation for sikkerheden til søs i Østersøområdet. Medlemmerne er ... Se artiklen
helde
(vb) nu: hilde: Sammenbinde, forene, holde sammen.make a hawser-be ... Se artiklen
helding
(-en, -er) nudansk: hilding: Sammenbinding på trosse.hawser-bend ... Se artiklen
heldækket
(adj.): Om båd, der er forsynet med et vandtæt dæk fra for til agter over ... Se artiklen
heldæksbåd
(-en, -e): Båd, hvor der findes et vandtæt dæk gående fra for til agter. ... Se artiklen
helidæk
(-ket, -): Helikopterdæk.
helicopter deck.
[SØF24-25/2003 p.3 sp.3]  Kilder
helikopter
(-teren, -tere): helicopter. "SAR helicopters are fitted with VHF ... Se artiklen
helikopterdæk
(-ket, -): Dæk eller dæksafsnit på et skib, hvor en helikopter kan lande. ... Se artiklen
helikopternet
(-tet, -): Kraftigt net ca. 15 x 15 meter til udlægning over helikopterdækket ... Se artiklen
helikopterplatformskib
(-et, -e): "Og det er ikke helt ligetil at få en rolle som ... Se artiklen
heliocentrisk
(adj.): Betydende med solen i midten. Benyttet om vores verdensbillede med ... Se artiklen
heliograf
(-en, -er): Signalspejl, der kan sende lysglimt ved at spejle solen og sende ... Se artiklen
heliometer
(-teret, -tre): Intsrument med hvilket man - som navnet siger - kan måle ... Se artiklen
helle
(vb): Sammenføje med bestemte knob to trosser. "... helle trosser sammen." - ... Se artiklen
hellebændsel
(-bændslet, -bændsler): "De Bændsler, som bruges til at gjøre denne ... Se artiklen
hellegat
(-tet, -ter) helgat, hællegat: Forrådsrum for bådsmandens stores. Kun ... Se artiklen
hellegatsbakke
(-n, -r): Den samlede del af mandskabet, der er tilkommanderet tjeneste i ... Se artiklen
hellegatsfolk
(-et, -ene): De søfolk, der er tildelt opgaver i forbindelse med forvaltningen ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
hellestik
(-ket, -): Se helling.
[FUN]  Kilder
helligdag
(-en, -e): 1. Område i malerarbejde, hvor malingen utilsigte ... Se artiklen
helling
(-en, -er) gamle former: hælling, helding: 1. Gl. for ophal ... Se artiklen
helplanende
(adj.): Om maskindrevet fartøj, der ved høj fart kan hæve skroget så meget ... Se artiklen
helsekstant
(-en, -er): Dss. sekstant, vinkelmålende over 120 grader. sextant ... Se artiklen
Helsingør Skibsværft
Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S blev grundlagt i 1882 af skibsreder ... Se artiklen
Helsingørbolle
(-n, -r): Dekoreret porcelænspunchebolle, som Helsingørklarererne i en ... Se artiklen
helsingørjolle
(-n, -r): Sejljolle, halvdækket, længde ca. 16 fod, enmastet.Els ... Se artiklen
Helsinki-konventionen
The Helsinki Convention. "... en undersøgelse af, hvo ... Se artiklen
helskygge
(-n, -r): Det skyggeområde, som kastes af solens stråler bag jorden. Det ... Se artiklen
helsvejst
(adj.): Samlemetode for stålskib, hvor alle spanter, plader og øvrige dele er ... Se artiklen
hennegat
(-tet, -ter): Hul for rorpinden.
helm-port.
[Röding]  Kilder
Herkulesstøtterne
Antikkens navn for Gibraltarstrædet og særligt med henvisning til de to ... Se artiklen
hermafroditbrig
(-gen, -ger): Også kaldet en skonnertbrig. Tomastet sejlskib med en fuldrigget ... Se artiklen
herreluft
(-en, -): En relativ hård vind, hvor mindre robuste sejlere måske indstiller ... Se artiklen
herreparade
(-n, -r): "Når vi kom til USA fra Cuba skulle hele besætningen stille til ... Se artiklen
Hesperus
Græsk navn for planeten Venus, når den er i position som aftenstjerne. ... Se artiklen
hest
(-en, -e) hæst (gl.):1. Ridder. Tove med en længde på 70-8 ... Se artiklen
hestebredde
(-n, -r): Betegnelse inden for meteorologien for det bælte, der ligger mellem ... Se artiklen
hestekraft
(-kraften, -kræfter): Måleenhed for effekt (arbejde/tid). Nu afløst af Watt. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
hestesko
(-en, -): Dss. redningskrans af facon som en hestesko, altså åben på noget ... Se artiklen
hesteskoklampe
(-n, -r): Lukket beslag af form som en hestesko anbragt udvendigt på ... Se artiklen
hesteskoluge
(-n, -r): Luge på bargedækket midtskibs hvor igennem ankertrosserne blev ... Se artiklen
hesteskosplejsning
(-en, -er): Dss. stilkøje. Splejs på en bugt i et tov, hvor et andet stykke ... Se artiklen
hestetov
(-et, -e) gl. Hestetoug: Tov der sættes fast på de ydre ender af alle ... Se artiklen
HF
Engelsk forkortelse for High Frequencies. Anvendt på radi ... Se artiklen
HFO
Eng. fork. for Heavy Fuel Oil. "Brændselsoliesystemet ... Se artiklen
High-Cube container
(-en, -e): "Samtidig med at kølecontainernes antal vokser kraftigt, bliver de ... Se artiklen
himmel
(himlen, himle): Luftrummet over jordoverfladen.heaven // firmamen ... Se artiklen
himmelkugle
(-n, -r): Dss. himlen. "An imaginary sphere of arbitrary radius up ... Se artiklen
himmellegeme
(-t, -r): Fællesnavn for planeter, kometer og stjerner etc.celest ... Se artiklen
himmellods
(-en, -er): Dss. sømandspræst. sky pilot - a chaplain, either a cr ... Se artiklen
himmelmeridian
(-en, -er): "Planer, som indeholder verdensaksen, kaldes for meridianplaner. ... Se artiklen
himmelpol
(-en, -er): Himmelkuglens poler er beliggende hvor forlængelsen af jordens ... Se artiklen
himmeltegn
(-et, -): Dss. stjernetegn. Gruppe stjerner, der kan tolkes som dannende en ... Se artiklen
himmelækvator
(-en, -): "Et plan gennem himmelkuglens centrum, vinkelret på verdensaksen, ... Se artiklen
hindring
(-en, -er): Forhold, der umuliggør en tilsigtet handling.obstruct ... Se artiklen
hindringslys
(-et, -): "to røde hindringslys." Fyrtype, der angiver en forhindring eller ... Se artiklen
hiv-stabilisator
(-en, -er): "Kranen har hiv-stabilisator, der holder krogen i stabil højde, ... Se artiklen
hive
(vb): heave.[HAR] I udtryk som: hive ballast ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
hive et anker hjem
Hale et anker op. Opvinde ankeret, vinde ankeret hjem. Hive et anker op. Dss. ... Se artiklen
hjelm
(-en, -e): Overdækning, beskyttelse for et kompas i et nathus.hoo ... Se artiklen
hjem
I udtryk som: gå norden om hjem.go north over homebound ... Se artiklen
hjemforlovet
(adj.): Dss. hjemsendt fra militærtjeneste. "Efter nogle Dages Forløb afgi ... Se artiklen
hjemgående
(adj.): Bruges i udtryk som: "Hjemgaaende Skib. Et Skib, som er bestemt til ... Se artiklen
hjemmehørende
(adj): I udtryk som: Skibet er hjemmehørende i X, dvs. registreret i byen X ... Se artiklen
hjemmesejler
(-en, -e): Søfarende, der er mønstret på skib, der sejler i indenrigsfart ... Se artiklen
hjemrejse
(-n, -r): Rejse til den by, hvor skibet er registreret, eller ... Se artiklen
hjemrejseret
(-ten, -ter): Den ret en forhyret søamnd efter et bestemt antal dage eller en ... Se artiklen
hjemsted
(-et,-er): Skibets indregistreringssted.port of register // homepo ... Se artiklen
hjerte
(-t, -r): 1. Midterindlæg i trosse eller wire. En tyndere lin ... Se artiklen
hjerteblok
(-ken, -ke): Kæbejomfru, enøjet - men ikke rund - jomfru. bowspr ... Se artiklen
hjertebændsel
(-bændslet, -bændsler): "Kaldes ethvert Bindsel, der lægges om tvende Touge, ... Se artiklen
hjertediagram
(-met, -mer): Diagram, der viser modtagelsen af radiobølger i en antenne for ... Se artiklen
hjertegarn
(-et, -): Den indlægningsline, der danner kernen i et firslået tovværk eller ... Se artiklen
hjortspringbåden
"Fartøjet er framdraget på Als og stammer sandsynligvis fra ca. år 400 ... Se artiklen
hjul
(-et, -): I udtryk som: rapperthjul.truck of a carriage ... Se artiklen
hjulaviso
(-en, -er): Hjuldamper, der er hurtigtsejlende og bringer post frem. ... Se artiklen
hjuldamper
(-en, -e): Dampskib, hvor dampmaskinens kraft overføres til enten side hjul ... Se artiklen
hjulkasse
(-n, -r): Den konstruktionsdel udvendig på skibssiden eller på agterenden, ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
hjulkassefartøj
(-et, -er): "En egen Art af Redningsmateriel, der var ejendommelig for denne ... Se artiklen
hjulskib
(-et, -e): Dss. hjuldamper, men hjulskib var den faglige korrekte term, mens ... Se artiklen
hjulvand
(-et, -): Det vand, som et hjulskibs skovlhjul kaster agterud under sejldas. ... Se artiklen
hjælm
(-en, -e) gl. stavemåde for hjelm: Beskyttelse over fx kompasset i nathuset. ... Se artiklen
hjælpeantenne
(-n, -r): Lodret radiopejlerantenne, der sammen med hovedantennen afgør ... Se artiklen
hjælpeborg
(-en, -e): "Er paa Underræerne en Borg, som er smækkrere end den egentlige ... Se artiklen
hjælpebrog
(-en, -e): Hvor en brog anvendes, og man ønsker at sikre sig mod brud på ... Se artiklen
hjælpefartøj
(-et, -er): Et hvilket som helst fartøj, der assisterer et andet fartøj, ... Se artiklen
hjælpelig
(-et, -): Ekstra lig indsat i fx et sejl.
double bolt rope.
[Saint]  Kilder
hjælpelods
(-en, -er): Ekstra lods, der enten er uden fuld licens eller under uddannelse. ... Se artiklen
hjælpemahl
(-en, -er): "Hjelpemahl, Mellemmahl. Er en særlig Mahl, som optages paa ... Se artiklen
hjælpemotor
(-en, -e): Mindre motor, der producerer kraft til drift af større motor og ... Se artiklen
hjælpesejl
(-et, -): Sejlføring på et maskindrevet skib som en brændstofbesparende ... Se artiklen
hjælpesenter
(-en, -e): "Hjelpesenter. Saaledes kaldes de Senter, der slaaes imellem de ... Se artiklen
hjælpeskala
(-en, -er): Ekstra skala indsat i søkort til brug for bedre aflæsning af ... Se artiklen
hjælpeskøde
(-t, -r): "Halse, Gietouge etc. Tougværk der sættes op naar et Skib gaaer til ... Se artiklen
hjælpestag
(-et, -): "Nødstage der sættes op for at styrke det almindelige eller faste ... Se artiklen
hjælpetov
(-et, -e): Udtryk der kan bruges om adskillige forskellige ender om bord, hvor ... Se artiklen
hjælpevant
(-et, -er): "kaldes nogle Vanter, der lægges undertiiden paa Masterne, foruden ... Se artiklen
hjælpevaterstag
(-et, -): "Ligger udenfor de faste Vaterstage, er smækkrere end disse og hales ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
hjørnebeslag
(-et, -): Her specielt om beslag til fastholdelse af containere. c ... Se artiklen
HNS-konventionen
IMO's ikke-ratificerede konvention om erstatningsregler i forbindelse med ... Se artiklen
HNS-stof
"Herefter har man skærpet ansvaret for søtransport af farlige og forurenende ... Se artiklen
hodometer
(-meteret, -metre): Skibshodometer er en log. Hodometer betyder egentligt ... Se artiklen
Hofden, Hoften
(prop.): Området sydligst i Nordsøen, hvor farvandet bliver smallere og går ... Se artiklen
hofmester
(-steren, -stre) hovmester.
captain's steward.
[Röding]  Kilder
hogging
Engelsk udtryk for et skibs lodrette, langskibs bevægelser i søen, hvor ... Se artiklen
hold
(-et, -): 1. Fat i grund, holdebund. holding ground ... Se artiklen
holde
(vb): I udtryk som: ankeret holder. the anchor bits ... Se artiklen
holdebund, holdegrund
(-en, -e): Bundmateriale og sammensætning, der gør ankring mulig. ... Se artiklen
holdhage
(-n, -r): Dss. jærnbuk.
dog.
[Benzon]  Kilder
holk
(-en, -e): 1. Middelalderlig skibstype, der ligner koggen. Ken ... Se artiklen
holla
(udråb): Gammeldags prajeråb.hoy // a-hoy // ship hoy ... Se artiklen
hollandsk lask
(-en, -e): Hagelask med ekstra låsetap.fish joint with lock ... Se artiklen
hollænder
(-en, -e): 1. "En Krænge paa et Toug, hvori en Talliehage kan ... Se artiklen
hollænderstik
(-ket, -): Knob.
cat's paw.
[Benzon]  Kilder
holm
(-en, -e): 1. Mindre ø. island. ... Se artiklen
Holmen
Holmen.The Royal Dockyard.[HAR] Holm ... Se artiklen
Holmes Lys
"Om Natten anvendes Bjærgemærsene altid i Forbindelse med en Natbøje med ... Se artiklen
Hongkong betingelser
Særlige forhyringsbetingelser for søfolk, der mønstrede danske skibe i ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
honnørflag
(-et, -): Dss. gæsteflag. Visning af det besøgte lands flag på fortoppen. ... Se artiklen
honnørkaj
(-en, -er): " På Lynettens honnørkaj var der modtagelse."- ... Se artiklen
honnørreglement
(-et, -er): Militært reglement for, hvorledes en honnør udføres. ... Se artiklen
Hooke's lov
Inden for et materiales elasticitetsgrænse er enhver formforandring ... Se artiklen
hookup arbejde
Arbejde på boreplatform med montering af af moduler, trækning af kabler og ... Se artiklen
Hopfgartner's loddeapparat
"For kort Tid siden har den østerrigske Sølieutenant Hopfgartner konstrueret ... Se artiklen
hopperbund
(-en, -e): "I dettet rum er der hopperbund og kæde-conveyors, som fører ... Se artiklen
hoppersidetank
(-en, -e): Ballasttanke med trekantet form placeret langs kimingen i bulkskibe, ... Se artiklen
hoppertank
(-en, -e): hopper tank. Om hopperbegrebet se ... Se artiklen
horisont
(-en, -er): Et vandret plan gennem iagttagerens øje beskrivende en storcirkel ... Se artiklen
horisontal
(adj): Dss. vandret. Vinkelret på tyngdekraftens retning på ... Se artiklen
horisontalakse
(-n, -r): Den horisontale akse i gyroteknik.horisontal axis ... Se artiklen
horisontalalidade
(-n, -r): Den af de to alidader på en Bordas cirkel, der har kikkerten og ... Se artiklen
horisontaldiagram
(-met, -mer): Vedrørende en antennes modtagekarakteristik. Et ... Se artiklen
horisontalintensitet
(-en, -er): Den vandrette komposant af jordmagnetfeltets totalintensitet. ... Se artiklen
horisontalparallakse
(-en, -er): Geocentrisk horisontalparallakse. Forskellen mellem den sande og ... Se artiklen
horisontalplan
(-et, -er): Et plan vinkelret på lodlinen.
horizontal plane.
 Kilder
horisontalrefraktion
(-en, -er): Den afbøjning af lysstråler i jordens atmosfære, der finder ... Se artiklen
horisontalvinkel
(-kelen, -kler): Vinkel mellem to punkter i samme vandrette niveau. ... Se artiklen
horisontgradnet
(-tet, -): Gradnet på himmelkuglen bestående af azimuthcirkler og ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
horisontplan
(-et, -er): Se horisontalplan.
[NAV1 p.132]  Kilder
horisontspejl
(-et, -e): Spejl på sekstant placeret ret foran sigtekikkerten og hvorigennem ... Se artiklen
horn
(-et, -): 1. I udtryk som: salingshorn. "Kaldes den Deel a ... Se artiklen
hornklampe
(-n, -r): Krydsholt. Klampe med to horn, hvorom tovværket kan belægges. ... Se artiklen
hornklys
(-et, -): Klys med horn anbragt på indersiden, så trosser ført igennem ... Se artiklen
hornlygte
(-n, -r): Lanterne, hvor lysåbningerne er dækket af tyndt horn, som tillader ... Se artiklen
horometer
(-teret, -tre): Tidsmåler som fx timeglas og ure.horometer ... Se artiklen
Horsens Skipperkasse
"Horsens Skipperkasse blev stiftet på kronprins Frederik's, den senere kong ... Se artiklen
hospitalsskib
(-et, -e): "et Skib der er indrettet som et Hospital, til at modtage i Søen de ... Se artiklen
hotelbarge
(-n, -s): Pram bygget med overbygning til beboelse for et stort antal ... Se artiklen
hov, sætte om hov
(adv.) omhoug gl.: Dss. foden på en stang. Sætte om hov vil sige at anbringe ... Se artiklen
hoved
(-et, -er): 1. yderste del af en pynt. point // ... Se artiklen
hovedafbryder
(-en, -e): Afbryder fx på en strømtavle eller ved strømindgang til et ... Se artiklen
hovedbånd
(-et, -): "Naar Masten var rejst, blev den støttet ved et Tov, nemlig Stag, ... Se artiklen
hoveddimension
(-en, -er): Et skibs hoveddimensioner er forskellige alt efter, hvilket ... Se artiklen
hoveddæk
(-ket, -): Skibets gennemgående dæk, der kan lukkes vandtæt og hvorfra ... Se artiklen
hovedfarvand
(-et, -): Vigtigste besejlingsfarvand. I Danmark vil Kattegat - Storebælt - ... Se artiklen
hovedkompas
(-set, -ser): Skibets vigtigste kompas, der skal opstilles efter bestemte ... Se artiklen
hovedkurs
(-en, -er): Kursen, der direkte skal følges for at nå sit mål. Udtrykket er ... Se artiklen
hovedløb
(-et, -): Et farvands vigtigste løb. Hvor der er flere løb benævnes de ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
hovedmaskineri
(-et, -): Skibets fremdrivningsmaskineri. main propulsion engine ... Se artiklen
hovedmotor
(-en, -er): Skibet fremdrivningsmotor.
main engine.
[EST]  Kilder
hovedopdriftsrum
(-met, -): Skibets vigtigste og største opdrftsrum, fx en tank eller et ... Se artiklen
hovedplanet
(-en, -er): Kaldenavn for de planeter, hvorom der kredser biplaneter = ... Se artiklen
hovedpumpe
(-n, -r): Skibets vigtigste pumpe til håndtering af ladning eller vigtigste ... Se artiklen
hovedpæl
(-en, -e): Faststående fiskeredskaber skal, hvor yderste hovedpæl i en ... Se artiklen
hovedskib
(-et, -e): De største af kongens skibe (1630-1700): 800-1400 tons. ... Se artiklen
hovedskibssrute
(-n, -r): Den rute de største og den største tonnagemængde følger gennem ... Se artiklen
hovedspant
(-et, -er): Vedrørende hovedspant i cellesystemet. "Hovedspanterne bestaar ... Se artiklen
hovedstreg
(-en, -er): Kompassets fire hovedkurser: nord, øst, syd og vest. ... Se artiklen
hovedsyn
(-et, -): Hovedsyn deles op i første hovedsyn og periodiske syn. Hovedsyn ... Se artiklen
hovedtov
(-et, -e): "kaldes hver enkelt Toug af et under Vant." "Hermed forstaaes Van ... Se artiklen
hovedtræ
(-et, -er): De kraftigste vigtigste tømmerstykker til et skibs bygning: ... Se artiklen
hovercraft
(-en, -): Fartøj, der, når det bevæger sig, svæver på en luftpude over ... Se artiklen
hovmandsvejr
(-et, -): Hårdt barsk vejr.
foul weather.
[SØS1 p.42]  Kilder
hovmester
(-steren, -stre): Chefen for forplejningen om bord. chief steward ... Se artiklen
hub
(-ben, -s): Opsamlingshavn for containerlinjer mellem kontinenterne. Til en hub ... Se artiklen
hud
(-en, -er): 1. Forhudning. Et skibs beskyttelsesdække på un ... Se artiklen
hudplanke
(-n, -r): Udenbordsklædningen på et træskib.planks of the outer ... Se artiklen
Hudson's formel
Formel for beregning af dimensionering af stenkastninger som værn mod bølger ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
hugge
(vb): 1. I udtryk som fx: hugge i søen vil sig ... Se artiklen
huggejern
(-et, -): "Tømmermands Redskab."
burr // chissel // gauge.
[HAR, KOF]  Kilder
huggepibe
(-n, -r): Redskab, hvormed man kan hugge et hul i sejldug eller tynd plade. ... Se artiklen
huggert
(-en, -er): Anden stavemåde for hukkert. Fartøj mindre end en pinke, større end en ketch.  Kilder
huk
(-ket, -): Landområde som en pynt.hook // point // foreland ... Se artiklen
hukkert
(-en, -er) huker: Skandinavisk rundgattet og fyldig sejlskibstype med en, to ... Se artiklen
hukkertgalease
(-n, -r): "et Slags toe Mastet Fartøy og ere som Tægningen viiser [Pl. 8, ... Se artiklen
hukkertgaliot
(-en, -er): Etmastet fiskefartøj, der kunne sejle havsejlads. Flere typer og ... Se artiklen
hukkertjagt
(-en, -er): Etmastet fiskefartøj, der kunne sejle havsejlads. Flere typer og ... Se artiklen
hukmand
(-manden, -mænd): Agterspejlets sideforstærkninger. Dss. sidebue, fx med ... Se artiklen
hukstøtte
(-n, -r): "de krumme Tømmere eller Opstandere der giør Agter Speylets Side ... Se artiklen
hul
(-let, -ler): I udtryk som: 1. hul i sejl til råbånd og rebb ... Se artiklen
hulbunder
(-en, -e): Kanoner fremstillet i Sverige med konveks stødbund, ca. 1800. ... Se artiklen
huldert og bulder
"I det 4. glas kappede vort tov og gik sejl østen over, som var huldert og ... Se artiklen
hulgast
(-en, -er): Krudtmagasinmandskab. "en Mand der har opsigt over alt Artilleri ... Se artiklen
huling
(-en, -er): 1. Huling i et sejl I det efterfølgende eksem ... Se artiklen
hulk
(-en, -e): Nedrigget sejlskib. "Modellen forestiller et nedrigget sejlskib, ... Se artiklen
hulklampe
(-n, -r): hollow-cleat.[KOF, Saint] comb ... Se artiklen
hulskuffe
(-n, -r): Dss. en skovl.
shovel.
[KOF]  Kilder
hulsø
(-en, -er): Hul sø, "en Søe der uden stærk Vind at være oprørt af, har ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
humberkeel
(eng.): Betegnelse for mindre skibstype med lodrette stævne og med en mast med ... Se artiklen
Humboldtstrømmen
Dss. Perustrømmen. Kold havstrøm langs Sydame ... Se artiklen
hummer
(-en, -e): Udbygning ved hjælp af et par klodser eller tværtræer på en ... Se artiklen
hummerbåd
(-en, -e): Fartøj, der sætter hummertejner. potting boat. "… o ... Se artiklen
hummergat
(-tet, -): Hul gennem enden på et rundholt. I hullet er ofte anbragt en ... Se artiklen
hundedage
(kun pl.): Navn givet til sommerens varmeste dage. Henvisninger kendes tilbage ... Se artiklen
hundeende
(-n, -r): Hundeenden af et tov. "kaldes Enderne af en nye Trosse som viiser at ... Se artiklen
hundefok
(-ken, -ke): Betegnelse for en lossetakkel. "et Slags arbeyds Takkel der h ... Se artiklen
hundekrejert
(-en, -er): Fartøjstype.
-.
[MarK12 p.96]  Kilder
hundekøje
(-n, -r): Køje, der kun er åben i den en ende, så den skal benyttes som en ... Se artiklen
hundende
(-n, -r): "Hundende, den ubesatte Ende af et Toug saaledes som det kommer fra ... Se artiklen
hundepynt
(-en, -er): Kattestjert, kattepynte, hundepynte. At katte en tovværks ende. ... Se artiklen
hunderumpe
(-n, -r): "Tampene var forsynet med Hunderumpe, dvs. de yderste Garn var bøjet ... Se artiklen
hundevagt
(-en, -er): Vagten mellem 2400 og 0400. middle watch // the watch ... Se artiklen
hundeøre
(-t, -r): 1. En slags kællingeknude "en kort Strop med et ... Se artiklen
hundredeårsbølge
(-n, -r): Særlig kraftig bølge, der statistisk kun skulle forekomme en gang ... Se artiklen
hundredeårsuvejr
(-et, -): Særlig kraftigt uverj, der statistisk kun skulle indtræffe en gang ... Se artiklen
hundsvot
(-ten, -ter) hundsfot: Blokkens øje, hvor den faste tamp af taljeløberen ... Se artiklen
huri
(-en, -er): Bådtype. Arabisk fiskefartøj, khaskab.huri // huwari ... Se artiklen
hurtigblink
(-et, -): Fyrkarakter. Fyret afgiver blink med hurtig hastighed, mindst 60 ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
hurtiglukker
(-en, -e): Lukkegreb på dæk eller bro til at stoppe en maskine eller motor ... Se artiklen
hurtigrute
(-n, -r): fast service.
[EL]  Kilder
hus
(-et, -e): 1. Komme i hus er det samme som komme i bekneb i fx ... Se artiklen
husbåd
(-en, -e): Fartøj, der med stationær position anvendes til beboelse i et ... Se artiklen
hustrusejlads
(-en, -er): Ægtefælles medsejlads uden at være ansat om bord. m ... Se artiklen
hval
(-en, -er): whale.[STCW3] grønlandshval ... Se artiklen
hvalbåd
(-en, -e): Typebetegnelse for flere forskellige store rofartøjer. 1. ... Se artiklen
hvalfanger
(-en, -e): Hvalfangerskib. Skib indrettet til fangst af hvaler. Det har forrest ... Se artiklen
hvalfangerchalup
(-pen, -per): Dss. hvalbåd (1).
whale boat.
[H&S55 p.161]  Kilder
hvalfangstbåd
(-en, -e): Dss. hvalbåd (1).
whale boat.
[FKT p.39]  Kilder
hvalfisk
(-en, -): Dss. hval.
whale.  Kilder
hvalkoger
(-en, -e): Hvalkogeri, hvalfangerskib, hvor den industrielle forarbejdning af ... Se artiklen
hvalp
(-en, -e): Fordybning i kabelarhjulet på et spil, passende til et kædeled. ... Se artiklen
hvalpning
(-en, -er): windlass-lining.
[Benzon]  Kilder
hvalpningsskinne
(-n, -r): whelp.
[Benzon]  Kilder
hvalrygskib
(-et, -e): Skrogform med afrundet overside som en hvalryg. Skibssiderne går i ... Se artiklen
hvarik
(-ken, -ker): "en Slags lukte Baade, som bruges meget i Vestindien og America." ... Se artiklen
hvarpanker
Alternativ stavemåde for varpanker.
[TAFM230/181]  Kilder
hvarre
(-n, -r): Et sted i strømmen, hvor vandet løber hurtigt omkring en hvirvel ... Se artiklen
hvergarnsstribe
(-n, -r): Ornamentstriber i forsk. farver på skanseklædning el. langs ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
hvergarnsstribe
(-n, -r): Talesrogsterm for et fra skrogfarven afvigende farvet bælte langs ... Se artiklen
hvidlinje
(-n, -r): På et ekkolod med farvevisning af dybder og fisk aftegnes der en ... Se artiklen
hvidlinjekontrol
(-len, -ler): Kontrol af hvidlinjens aftegning på ekkoloddet.whit ... Se artiklen
hviler
(-en, -e): Dss. fender. Sejldugspose aflang eller kugleformet fyldt med kork ... Se artiklen
hvirre
(vb) nudansk: virre. "På samme måde er det forståeligt, at gasten på et ... Se artiklen
hvirvel
(-en, -er): Dss. svirvel. swivel // swivel hook.
[HAR, Röding]  Kilder
hvirvelbøjle
(-n, -r): "Moringen eller Hvirvelbøjlen tjener til at holde klare Kæder for ... Se artiklen
hvirvelhage
(-n, -r): "En Hage, der er indrettet, saa den kan dreie sig rundt, saa ofte det ... Se artiklen
hvirvelheks
(-en, -e): Sjækkel med svirvel. swivel shackle.[SES p.6 ... Se artiklen
hvirvelmodstand
(-en, -e): Den del af fremdriftsmodstanden, der skyldes hvirveldannelse i ... Se artiklen
hvirvelstorm
(-en, -e): Dss. skypumper. Hvirvlende luftmasse, der er tæt sammenhængende ... Se artiklen
hvirvelstrøm
(-men, -me): Større cirkulært bevægende vandmasse, der er dannet som en ... Se artiklen
hvirvelvind
(-en, -e): Roterende, lokalt vindsystem.
whirlwind.
[KOF]  Kilder
hvælving
(-en, -e): "Et skib bygget som en fregat var spejlgattet, idet bordlægningen ... Se artiklen
hydrant
(-en, -er): Brandhane. Almindeligvis forstår man ved ordet en brandhane på en ... Se artiklen
hydraulikpumpe
(-n, -r): Pumpe indsat i et hydraulisk kredsløb.hydraulic pump ... Se artiklen
hydrauliksystem
(-et, -er): System, der med en væske kan gennemføre en proces eller funktion. ... Se artiklen
hydraulisk
(adj): 1. Hydraulisk strøm findes mellem to farvande, hvor ti ... Se artiklen
hydrofoilbåd
(-en, -e): 1. Fartøj, der under fart har skroget delvis løftet u ... Se artiklen
hydrofon
(-en, -er): Mikrofon til optagelse af lydbølger under vand. Anvendt både til ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
hydrofonkabel
(-kablet, -kabler): "… ombygningen af agterskibet til udsætning af ... Se artiklen
hydrografi
(-en, -er): Læren om vandets fysiske og kemiske egenskaber. I forskellige a ... Se artiklen
Hydrographic Department
Engelsk myndighed oprettet 1795 for udstedelse af officielle kort og ... Se artiklen
hydrometer
(-meteret, -metre): Vægtfyldemåler, massefyldemåler, densitetsmåler for ... Se artiklen
hydrostatisk
(adj): I udtryk som: 1. Hydrostatisk udløser til rednings ... Se artiklen
hygiejne
(-n, -r): Se også under toiletforhold. (1797) ... Se artiklen
hygrograf
(-en, -er): Instrument, der måler luftens relative fugtighed og angiver ... Se artiklen
hygrometer
(-teret, -tre): Fugtighedsmåler. Måler normalt den relative fugtighed udtrykt ... Se artiklen
hyldevejer
(-en, -e): shelf-piece // stringer.
[Benzon]  Kilder
hyperbelnavigation
(-en, --): Begreb inden for radionavigationsmidler. Udsendes et radiosignal ... Se artiklen
hyperbolsk
(adj.): I udtryk som: 1. hyperbolsk system: Navigationsyst ... Se artiklen
hypotermi
(-en, -er): Kuldeskade. Hypotermi opstår, når temperaturen omkring kroppens ... Se artiklen
hyre
(-n, -r): 1. søfarendes gage. Hyren kan være aftalt som lø ... Se artiklen
hyre
(vb): 1. Leje. Fx hyre et skib. hire a ship ... Se artiklen
hyreaftale
(-n, -r): Den skriftlige formular, som en sømand og en kaptajn i dag ... Se artiklen
hyreanvisning
(-en, -er): Arbejdsanvisning for søfarende. Hyreanvisning har både fundet ... Se artiklen
hyrebasse
(-n, -r): En uautoriseret formidler af hyre til en sømand mod sømandens ... Se artiklen
hyreberegning
(-en, -er): Beregning af hyre fandt i alle årene med radiotelegrafist sted hos ... Se artiklen
hyreblanket
(-ten, -ter): Fortrykt formular for hyreberegning, grundhyre, overtid, ... Se artiklen
hyreforskud
(-et, -): Hyreforskud var almindeligt forekommende i tilfælde, hvor hyren ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
hyrekontrakt
(-en, -er): Rederen skal ved ansættelsen give den søfarende skriftlig besked ... Se artiklen
hyrekrav
(-et, -): Krav på hyre til en sømand i tilfælde af manglende overholdelse af ... Se artiklen
hyremidler
( kun pl.): Den optjente hyre.wages // pay.[DS p.3 ... Se artiklen
hyreopgørelse
(-n, -r): Hyrens beregning og opstilling af hyreregnskabet for en sømand fx ... Se artiklen
hyreregnskab
(-et, -er): Regnskab over de beregnede hyrer udført per rejse eller per måned ... Se artiklen
hyretab
(-et, -): Hyretab forekommer, hvis sømanden ikke overholder sine forpligtelser ... Se artiklen
hyretilbageholdelse
(-n, -r): Tilbageholdelse sker i de tilfælde, hvor sømanden er rederiet eller ... Se artiklen
hyreudbetaling
(-en, -er): Hyreudbetaling forekommer som træk på sømandens konto, når ... Se artiklen
hyssing
(-en, -): Tynd line. Treslået tjæret hamp af tykkelse mellem merling og ... Se artiklen
hyssingstrop
(-pen, -per): Strop fremstillet af hyssing. "Til løftning af Maskingods ben ... Se artiklen
hysterese
(-n, -): I denne forbindelse om magnetisk materiales reaktion på et ... Se artiklen
hysteresekurve
(-n, -r): "I elektricitetslæren er der vist forskellige hysteresekurver for ... Se artiklen
hytte
(-n, -r): 1. Udtryk brugt om forskellige overbygninger på sk ... Se artiklen
hyttedæk
(-ket, -): Dss. poopen på maskindrevne skibe.poop // poop-deck ... Se artiklen
hyttefad
(-et, -e): Kasselignende beholder til opbevaring af levende fisk. Hyttefade ... Se artiklen
hyttegast
(-en, -er): De officerere, der bor på kahytdækket.officers of th ... Se artiklen
hyttekammer
(-kammeret, -kamre): "smaae Kammere til Officiererne paa visse Skibe paa ... Se artiklen
hæfte
(vb): "Hefte et Krumtømmer eller en Planke. Saaledes kaldes den Handling ... Se artiklen
hæftekant
(-en, -er): "Heftekant. Kaldes den Kant paa et Krumtømmer eller en Plank ... Se artiklen
hæftelinje
(-n, -r): "Heftelinie, Raalinie. Er en Retlinie; som Skibbyggeren slaaer ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
hæfteri
(-en, -er): "Hefterie, Hefte-Rie. Kan enten være en ru Rie ved hvis Hjel ... Se artiklen
hægt og tæt
(frase): "Man siger om et skib, at det er tæt og hægt, når der ikke trænger ... Se artiklen
hæk
(-ken, -ke): Agterste del af et fartøj. I orlogschalup også det agterrum, ... Se artiklen
hækanker
Fast anbragt anker agter. Sættes og bjærges gennem et agterklys. Alm. på ... Se artiklen
hækbjælke
(-n, -r): Vandret tværliggende tømmer i skibets agterstævn fastgjort til ... Se artiklen
hækbom
(-men, -me): Bom anbragt hen og ud over agterstævnen, og hvori hækfartøj kan ... Se artiklen
hækbordsskib
(-et, -e): Sejlskib med tre master. ca. 1795. square-sterned bark ... Se artiklen
hækbundstok
(-ken, -ke): "Agterstævnen er dels fastgjort til den bærende konstruktion og ... Se artiklen
hækbygget
(adj): Skib, hvis skrog er forlænget agten for agterstævnen. Udfaldende hæk. ... Se artiklen
hækbølgesystem
(-et, -er): Det bølgesystem, som skibet under sin fremdrift igangsætter i ... Se artiklen
hækbåd
(-en, -e): 1. Tremastet sejlskib, en slags barkskib med hæk o ... Se artiklen
hækfartøj
(-et, -er): Dss. hækjolle.
[FUN]  Kilder
hækflagstang
(-stang, -stænger): Flagstang anbragt helt agter i skibet og anvendt til ... Se artiklen
hækform
(-en, -e): Et skibs hækform kan fx være elliptisk, eller det kan være bygget ... Se artiklen
hækgaliot
(-ten, -ter): "Galioten var i det 18. Aarhundrede et strækt benyttet mindre ... Se artiklen
hækjolle
(-n, -r): Jolle anbragt tværs uden for agterparten af et fartøj. Jollen ... Se artiklen
hækkanon
(-en, -er): Kanon placeret, så den kan skyde agterud fra et skib. "Paa dett ... Se artiklen
hækknæ
(-et, -ene): "Horisontale Knæer, der forbinder Speylet og Hæk-Biælkerne med ... Se artiklen
hæklosseledning
(-en, -er): "I enkelte tankskibe findes fortsat en hæklosseledning. Den vil ... Se artiklen
hækparti
(-et, -er): Den del af et skib, der udgøres af agterenden med de nærmeste ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
hækport
(-en, -e): "Krav til stykgodsskibe... Adgangen til lastrummene skal desuden ... Se artiklen
hækrampe
(-n, -r): Rampe, der åbner over et skibs agterende, og hvorover køretøjer ... Se artiklen
hækrulle
(-n, -r): Bred cylinder anbragt på en vandret centerakse, der hviler i to ... Se artiklen
hækspant
(-et, -er): Middel hækspant = den midterste hækstøtte. horntimber ... Se artiklen
hækstag
(-et, -): Stag, der går fra agterste mast og agterud ned til dækket. Det ... Se artiklen
hækstøtte
(-n, -r): "Tømmer, der forløber Ransonholtet, og med dette, Oplængeren og ... Se artiklen
hækstøtte
(-n, -r): Lodrette bjælker, der i agterspejlet har spantets funktion. ... Se artiklen
hækthruster
(-en, -s): "Skibet har såvel bovthruster som hækthruster, der er på 800 kW ... Se artiklen
hæktrawler
(-en, -e): Fiskefartøj, der benytter trawl til fangst, og dette trawl sættes ... Se artiklen
hæktømmer
(-tømmeret, -tømmer): stern-timber.
[Benzon]  Kilder
hækweb
(-bet, -???): Webspant, der følger agterskibets runding og har udskæringer i ... Se artiklen
hæl
(-en, -e): Underkanten af agterenden af skibets køl. På visse typer ... Se artiklen
hælbrog
(-en, -er): "Kaldes en af Faldseisinger eller Tougværk rendt (dannet) Brog, ... Se artiklen
hælbrogsgie
(-n, -r): Afløbningsgie, se denne.  Kilder
hælde
(vb): Om en retning afvigende fra det vertikale med et antal grader. Fx ... Se artiklen
hældningsnål
(-en, -e): Instrument, der anvendes til at finde en krængningsfejl på ... Se artiklen
Hælgie
(-n, -r): Dss. hælbrogsgie. Se ovenstående.
[FUN]  Kilder
hælleje
(-t, -r): Rorakslens nederste leje på hælen.rudder-shaft bearing ... Se artiklen
hælløkke
(-n, -r): Nederste rorløkke. "Rorstævnen bærer roret, der er anbragt ... Se artiklen
hælstøtte
(-n, -r): 1. Hækstøtte ved afløbning, stævnstøtte.sk ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
hændelsesmelding
(-en, -er): Der er i danske farvande myndighedskrav om melding ved hændelser, ... Se artiklen
hændelsesmærke
(-t, -r): "Samtidig præsentation af elektroniske søkort og skibets eget ... Se artiklen
hænge
(vb): I udtryk som: hænge i en ende under haling for at give mere kr ... Se artiklen
hængebom
(-men, -me): Bom i fritidsfartøj, som bruges til fastgøring af sele for ... Se artiklen
hængedæk
(-ket, -): Mellemdæk, der kan løftes og sænkes. Specielt i bilfærger om et ... Se artiklen
hængeknæ
(-et, -): hanging knee.
[HAR]  Kilder
hængekompas
(-set, -ser): Sladrekompas. Kompas, der hænger under dækket og betragtes fra ... Se artiklen
hængekøje
(-n, -r): Sejldugslængde på ca. en mands længde med tovværksstropper i hver ... Se artiklen
hængemat
(-ten, -ter) hængematte: Dss. hængekøje. cott.[ ... Se artiklen
hængemåtte
(-n, -r): "Om morgenen klokken 4 døde en af reserverne ved navn Hans Lund og ... Se artiklen
hængescepter
(-scepteret, -sceptre): "For hængesceptre rundt luger på 2. dæk og luge på ... Se artiklen
hængeslingrebræt
(-tet, -ter): rack.
[Benzon]  Kilder
hængestrop
(-pen, -per): "Alle kapsejladsjoller har hængestropper til at stikke fødderne ... Se artiklen
hængevejr
(-et, -): For sejlskibe: Et vejr med for lidt vind til at få ordentlig fart i ... Se artiklen
hængningsknob
(-et, -): Løbeknop med flere rundtørn om løbende part. Antal rundtørn ... Se artiklen
hætte
(-n, -r): Hætte på luftrør. cowl.[SKT61 p.97] ... Se artiklen
hævestang
(-stangen, -stænger): Løftestang, vippebom.
lever.
[Röding]  Kilder
høfde
(-n, -r): beskyttelsesmole eller stensætning, der skyder vinkelret ud fra ... Se artiklen
høflighedsflag
(-et, -): Nationalitetsflag der sættes i yderste styrbords flagfald under ... Se artiklen
høgenæb
(-et, -): 1. "Gammelt Redskab brugt ved Tilpasning af Spant ti ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
høj
(adj): I udtryk som: højbordetlofty // high-sided ... Se artiklen
høj !
(udråb): Høj, ohøj!. Hoay !.
[Röding]  Kilder
højbådsmand
(-manden, -mænd): Gl. for overbådsmand i Søværnet. "Den første under ... Se artiklen
højde
(-n, -r): 1. Himmellegemers højde. Vinkelmål.a ... Se artiklen
højdeforandring
(-en, -er): Et himmellegemes bevægelse i sin dagbue fra opgang til nedgang ... Se artiklen
højdeforskel
(-len, -le): Forskellen mellem højvande og lavvande.range of tide ... Se artiklen
højdekurve
(-n, -r): Fra star Finder and Identifier. "Hver af de 9 breddeskiver er ... Se artiklen
højdemetode
(-n, -r): Beregningsmodel for stedlinjer på grundlag af observerede positioner ... Se artiklen
højdeparallakse
(-n, -r): Den vinkelforskel, der er mellem en linje fra en observatør på ... Se artiklen
højdeparallel
(-len, -ler): Højdeparalleller er lillecirkler på himmelkuglen parallelle med ... Se artiklen
højdepunkt
(-et, -er): Tidevandets højeste niveau. summit of height // high ... Se artiklen
højdesensor
(-en, -e): "Fra bundtrawlere kan der være megen hjælp at hente i et enkelt ... Se artiklen
højdevind
(-en, -e): En vind, der blæser i et højere luftlag, der ikke har kontakt med ... Se artiklen
højdevinkel
(-vinklen, -vinkler): Højdevinklen af et fyr, v, er den vinkel, der har ... Se artiklen
højdæk
(-ket, -): Dæk på større sejlskibe anbragt på støtter over hoveddækket.
[SøensF]  Kilder
højnokket
(adj): Gaffelsejl hvor gaffelnokken og dermed sejlets overlig danner en stejl ... Se artiklen
højrehåndsregel
(-gelen, -gler): For gyropræcession. "Præcession er den bevægelse, en gyro ... Se artiklen
højreskåret
(adj): I udtryk som fx: en højreskåret skrue / propeller.right h ... Se artiklen
højreslået
(adj): Om et tovværks snoningsretning. Dss. retslået og trosseslået. ... Se artiklen
højsø
(-en, -): I udtryk som fx højsølods, dvs. en lods, der vejleder på åb ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
højtank
(-en, -e): "Moderne stykgodsskibe er ofte forsynet med højtanke, der dels kan ... Se artiklen
højtryk
(-ket, -): Område i atmosfæren hvor trykket er større end i omgivende ... Se artiklen
højtrykskile
(-n, -r): "En højtrykskile er et U-formet isobarforløb i forbindelse med et ... Se artiklen
højtryksryg
(-gen, -ge): "Et U-formet isobarforløb, der strækker sig ud fra et højtryk, ... Se artiklen
højtrykståge
(-n, -r): Brandslukningsmetode, hvor slukkevand presses ud gennem et ... Se artiklen
højvande
(-t, -): Den maksimale højde, som vandoverfladen i et tidevandsfarvand kan ... Se artiklen
højvandshøjde
(-n, -r): Vandstanden ved højvande over et bestemt niveau, der kan være et af ... Se artiklen
højvandsklokkeslæt
(-tet, -): Tidspunktet for højvandets kulmination. time of high w ... Se artiklen
højvandskonstant
(-en, -er): "For en lang række mindre havne i nærheden (af en basishavn), ... Se artiklen
højvandsspejl
(-et, -e): "Da man i hele tidevandsperioden ønsker at holde vandstanden i ... Se artiklen
højvandstid
(-en, -er): Dss. højvandstiden.
time of high water.
[SEH p.254]  Kilder
høns, hellige
Hellige høns blev brugt til varsler på de romerske krigsgalejer. Spiste en ... Se artiklen
hønse
(vb): 1. Tage drikkepenge fra passagerer og besætningsmedlemm ... Se artiklen
hønsehus
(-et, -e): "en Slags aabne Kasser til at sætte Høns og andre Kreaturer udi." ... Se artiklen
hønsepenge
(-, -ne): "Efter ældgammel sømaner må enhver, der ikke har passeret her ... Se artiklen
hønserumpe
(-n, -r): Siges om et agterskib, der rager højt og spids og smalt op. ... Se artiklen
høvedsmand
(-manden, -mænd): Kommandant på et eller over flere skibe, ca. 1400. Dss. ... Se artiklen
(??): Åre-anlægstræ (på Nydambåden).
[SøensVerden12-1961/62 p.357]  Kilder
Haag-Visbyreglerne
Samling af internationale regler, der regulerer juridiske og ansvarsbehæftede ... Se artiklen
Haagreglerne
Samling af internationale regler, der regulerer juridiske og ansvarsbehæftede ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
hånd
(hånden, hænder): I udtryk som: hånd og magt. "Haand og Magt, at ... Se artiklen
håndblus
(-set, -): Pyroteknisk nødsignal med en brændtid på ca. 60 sek. og en ... Se artiklen
hånde
(vb): Hånde en ende vil sige at hale en line ind ved at lade hænderne flytte ... Se artiklen
håndflag
(-et, -): Flag på kort stang, der holdes i hånden under signalering med ... Se artiklen
håndjolle
(n, -r): En let talje eller bare en line, der farer gennem en blok og bruges ... Se artiklen
håndline
(-n, -r): Line fastgjort på en redningsbåd rundt essingen eller på en flåde ... Se artiklen
håndliste
(-n, -r): Gribeliste, gelænderliste.
jackstay.
[S&M, TUR]  Kilder
håndlod
(-det, -der): Blyvægt eller jernvægt af konisk form med et øje i toppen og ... Se artiklen
håndlog
(-gen, -ge): Fartmåler bestående af logplade, logline, logrulle og logur. Se ... Se artiklen
håndpejlekompas
(-set, -ser): "Håndpejlekompasset består af et væskekompas forsynet med ... Se artiklen
håndpert
(-en, -er): Tovværks- el. wirebøjle på råen, hvorigennem man stikker hånd ... Se artiklen
håndpumpe
(-n, -r): "Godkendelse af håndpumpe til lænsning af redningsbåde...til brug ... Se artiklen
håndradiopejler
(-en, -e): Radiopejler, der holdes i hånden og som kan aflyttes med højtaler ... Se artiklen
håndspage
(-n, -r) håndspade, håndspige: Tømmerstok, der vandret sættes i et hul på ... Se artiklen
håndspil
(-let, -): "Desuden var der et nyt Haandspil paa Bakken, der benyttedes til ... Se artiklen
håndstyring
(-en, -er): "... og derfor skiftede han hurtigt til håndstyring og påvirkede ... Se artiklen
håndtalje
(-n, -r): "en Slags smaae lette Tallier der bruges til alt forefalden Arbeyde, ... Se artiklen
håndværker
(-en, -e): Stilling på et værft og besat med uddannede blokmagere, ... Se artiklen
håndøkse
(-n, -r): Mindre økse anvendt til kapning af tovværk eller til ... Se artiklen
håndåre
(-n, -r): 1. Let åre.scull.[Ben ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
hård
(adj): I udtryk som: give hårdt ror.put the helm hard ... Se artiklen
hårdtvejrsbehandling
(-en, -er): Manøvrering af et skib under ugunstige vejrforhold. h ... Se artiklen
hårdtvejrssejl
(-et, -): Mindre sejl, der sættes i stedet for at rebe et større normalsejl. ... Se artiklen
hårdtvejrsskade
(-n, -r): Skade på person, skib eller ladning under hårdt vejrsejlads. ... Se artiklen
hårdtvindsbåd
(-en, -e): "… og en hårdtvindsbåd meget vel kan vinde i let luft".
[SEJL3/1989]  Kilder
hårdug
(-en, -e): Et bomuldsstof med et overlag af hestehår, der ikke er spundet til ... Se artiklen
hårhygrometer
(-teret, -tre): Hygrometer med måleelement af hår. Det var tidligere gerne ... Se artiklen