Ordbog

Resultat : 311 ord startende med i
Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
I
Signalflag I, firkantet flag med gul baggrund og en sort centreret prik med ... Se artiklen
I-stød
(-et, -): Samlingen mellem to rette pladekanter, der er svejst sammen, så ... Se artiklen
IACS
Fork. for International Association of Classification Societies ... Se artiklen
IALA
Fork. for International Association of Lighthouse Authorities ... Se artiklen
IAMSAR
Fork. for International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Ma ... Se artiklen
IAPH
Fork. for International Association of Ports and Harbours. ... Se artiklen
IBC-koden
De internationale regler under IMO for transport af bulkladninger på skibe. ... Se artiklen
ICES
Engelsk forkortelse for -. ICES underområde IIIa, syd ... Se artiklen
ICHCA
Engelsk forkortelse for International Cargo Handling Co-ordination Ass ... Se artiklen
ICS
Engelsk forkortelse for International Chamber of Shipping. ... Se artiklen
ICSW
Engelsk forkortelse for International Committee on Seafarers' Welfare ... Se artiklen
idvande
(-t, -) ivande: Strøm, der langs en kyst løber i modsat retning af strømmen ... Se artiklen
IFSMA
Engelsk forkortelse for International Federation of Ship Masters' Asso ... Se artiklen
IGC-koden
De internationale regler under IMO for transport til søs af gasarter. Engelsk ... Se artiklen
IHO
Fork. for International Hydrographic Organization, tidlige ... Se artiklen
ihændehaverkonnossement
(-et, -er): Konnossement, der kan overdrages frit til andre personer uden at ... Se artiklen
ikke-samtidig
(adj): Om stedlinjer, der ikke er observeret på samme tidspunkt. ... Se artiklen
ikke-vigepligt
(-en, -er): Om skib, der ved kollisionsfare ifølge søvejsreglerne skal holde ... Se artiklen
ilandbringe
(vb): Transportere fra skib til land.
land from ship.
[HanVelf.1990]  Kilder
ilandpumpe
(vb): Pumpe i land fra skib.
discharge ashore.
[EST]  Kilder
Stikord Beskrivelse
ilandsætte
(vb): take off a ship.
[HanVelf.1990]  Kilder
ildrørskedel
(-kedlen, kedler): Dampkedel, hvis brændingskammer består af mangetynde rør, ... Se artiklen
iling
(-en, -er): Vindpust, der i stille vejr pludselig kommer styrgende og ... Se artiklen
illuminationscirkellinje
(-n, -r): Den cirkellinje, der kan trækkes på jordkloden på grænsen mellem ... Se artiklen
ILO
Engelsk forkortelse for International Labour Organization. ... Se artiklen
ilradiotelegram
(-met, -mer): Radiotelgram, der har fortrinsret frem for almindelige ... Se artiklen
ilsignal
(-et, -er): "Det radiotelefoniske ilsignal bestod af ordet PAN PAN. Det ... Se artiklen
Ilulissat-erklæringen
Hensigtserklæring vedtaget af de fem nationer, der grænser op til Det ... Se artiklen
ilumax
Fork. for skibstype, der er bygget til en maksimumsstørrelse, der tillader ... Se artiklen
IMB
Engelsk forkortelse for International Maritime Bureau, der ... Se artiklen
IMCO
Engelsk forkortelse for International Maritime Consultative organizati ... Se artiklen
IMDG-koden
De internationale regler under IMO for transport af farligt gods til søs. ... Se artiklen
immersionslinje
(-n, -r): "... skibets deplacement beregnes op til en linie, immersionslinien, ... Se artiklen
IMMOA
Engelsk forkortelse for The International Mercantile Marine Officers' Ass ... Se artiklen
IMO
Fork. for International Maritime Organisation. IMO, der fr ... Se artiklen
IMO skibsidentifikationsnummer
IMO-Nummer. Unikt nummer tildelt ethvert skib fra fødslen. Nummeret ændres ... Se artiklen
IMO-7 last
Ladning, der er klassificeret i IMO Dangerous Goods Code class 7, radioaktivt ... Se artiklen
IMO-II-skib
(-et, -e): "Der er tale om IMO-II-skibe med 20 tanke, så det giver ... Se artiklen
IMO2-kemikalietankskib
(-et, -e): Kemikalieskib, der kan fragte farligt gods klassificeret i IMO ... Se artiklen
IMPA
Fork. for International Maritime Pilots' Organisation. Den ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
impulshyppighed
(-en, -er): Det antal impulser, som et radionavigationsinstrument udsender per ... Se artiklen
impulslængde
(-n, -r): Længden af hver impuls, som et radionavigationsinstrument udsender. ... Se artiklen
impulsperiode
(-n, -r): Det tidsrum, der forløber fra første del af en impuls eller ... Se artiklen
IMS
Engelsk forkortelse for måleregel for fritidsfartøjer. "Fordelen ved IMS ... Se artiklen
incinerator
(-en, -er): Affaldsbrænder.incinerator.[HiTo2006- ... Se artiklen
Incoterms
Engelsk forkortelse for International Commercial Terms. De ... Se artiklen
ind-og-ud-system
(-et, -er): Pladeanbringelsesystem ved nittede skrog. En plade ligger uden på ... Se artiklen
indbefragte
(vb): Tage et skib på charter.
charter.
[SØF36/1991]  Kilder
indbinde
(vb): Indbinde en jomfru.bend the dead eyes to the shrouds ... Se artiklen
indbjærgning
(-en, -er): "… forsøg i gang med nye former for indbjærgningsudstyr." Hj ... Se artiklen
indblæsningstemperatur
(-en, -er): For køleskibe: temperaturen på den luft, der blæses ind i ... Se artiklen
indbrække
(vb): Indbrække et sejl. Dvs. hale ind på de læ skøder på sejlene eller ... Se artiklen
indbunden
(adj.): I udtryk som fx: indbunden blok. Blok omgivet af en strop til ... Se artiklen
indchartre
(vb): Leje af skib til flytning af en godsmængde eller personer. "Indcharte ... Se artiklen
indchartret
(adj): Skib, som reder lejer på tidsbegrænset kontrakt og indsætter i sine ... Se artiklen
inddelingsfaktor
(-en, -er): "Inddelingsfaktoren afhænger af skibets længde og varierer efter ... Se artiklen
inddelingslastelinje
(-n, -r): " .1 .1 »Inddelingslastelinje« er en vandlinje, der lægges til ... Se artiklen
inddokke
(vb): "Skal et skib inddokkes, fyldes dokken med vand." Herefter åbnes ... Se artiklen
indeblæse
(vb): Ligge indeblæst.
keep back by head wind.
[ORL p.25]  Kilder
indefrossen
(adj): Om skib: ude af stand til at fortsætte sin fart på grund af is. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
indeks
(-en/-et, -er): Indeks på en skala, også anv. om alhidaden på en sekstant. ... Se artiklen
indeksfejl
(-en, -): Fejl på en sekstant eller andet instrument. På sekstanten består ... Se artiklen
indekskorrektion
(-en, -er): Den rettelse, der skal anvendes ved aflæsningen af en sekstant for ... Se artiklen
indekslinje
(-n, -r): Den rette linje fra en sekstants centrum til noniens nulpunkt. ... Se artiklen
indeksplan
(-et, -er): En sekstants plan gennem nulpunkt og indekslinje.index ... Se artiklen
indemnitetserklæring
(-en, -er): Skadesløshedsdokument afgivet af en afskiber for at friholde ... Se artiklen
indenbords
(adv): Til forskel fra uden for skibets skrog. inboard // within-board.
 Kilder
Indenlandsk Sømandsmission
"Indenlandsk Sømandsmission er som organisation stiftet den 28. april 1905 i ... Se artiklen
indenrigsbåd
(-en, -e): 1. Rutebådsforbindelse for passagerer og gods mell ... Se artiklen
indenrigsfart
(-en, -er): Fart, der ikke er international fart. coasting trade / ... Se artiklen
inderagterstævn
(-en, -e): Del af den indre opbygning i et træskibs agterstævn. in ... Se artiklen
inderbund
(-en, -e): I skibe med dobbeltbund den indre klædning. I mange skibe lig med ... Se artiklen
inderfald
(-et, -): Inderste fald på underlæsejl.
inner fall.
[TUS]  Kilder
inderforstævn
(-en, -e): Den indre del af et træskibs forstævn. stemson. ... Se artiklen
indergerd
(-en, -er): I bomme, der styres med to gerder fra bomnok til dæks, den gerd, ... Se artiklen
inderhavn
(-en, -e): En havns basiner og områder, der er tættest på land og fjernest ... Se artiklen
inderhud
(-en, -): 1. Ved diagonalbyggede både er det det indre skrogl ... Se artiklen
inderklædning
(-en, -er) indenklædning: Dss. foring. "Den Plankeklædning, som er befæstet ... Se artiklen
inderlask
(-en, -e): "Naar tvende Træer skulle laskes sammen og disse have en opstaaende ... Se artiklen
inderlig
(-et, -): "Kaldes det af Læseilenes Liig, som vender ind mod Masten eller ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
inderred
(-en, -e): Den inderste af to ankringsrede for skibe. Den inderste red er bedre ... Se artiklen
inderskøde
(-t, -r): Skødet fastgjort i inderste skødbarm på læsejl.inner ... Se artiklen
inderstævn
(-en, -e): Forstævnens inderstævn. Tømmer anbragt som forstærkning på ... Se artiklen
indervaterbord
(-et, -e): "Skandækket naar fra Klædningens Yderside til Spanternes ... Se artiklen
indervuling
(-en, -er): Den inderste surring omkring bovspryd og ned om gallionen. Den ... Se artiklen
indfald
(-et, -): Indfald af støtholter eller af skibets side. "Indsnævringen elle ... Se artiklen
indfaldende
(adj): Indfaldene er betegnelsen for de partier af skibet, der opefter er ... Se artiklen
indfaldsvinkel
(-kelen, -kler): Rorvinkel. "Ønsker man at dreje med mindst muligt farttab, ... Se artiklen
indflage
(vb): Indkøbe et udenlandsk skib og overføre det til registrering i dansk ... Se artiklen
indfuge
(vb): "det er at foreene toe Planker eller Tømmere med hinaden, ved at lade ... Se artiklen
indfugning
(-en, -er): "foreeningen af toe Planker eller Tømmere med hianden." ... Se artiklen
indgangsargument
(-et, -er): Den værdi, som man foretager indgang i en tabel eller almanak med ... Se artiklen
indgangsport
Indgangsport i tredækkere. "I Tredækkerne, der ligger høit paa Vandet, er en ... Se artiklen
indgående
(adj): Retning. Udtrykket forbindes især med et skibs kurs i forhold til den ... Se artiklen
indhaler
(-en, -e): 1. I løbende rigning et tov, der bruges til at hal ... Se artiklen
Indhalertalje
(-n, -r): Talje til at hale et sejl ind med.inhauler tackle ... Se artiklen
indhente
(vb): Om et skib, der på samme eller næsten samme kurs sejler hurtigere end ... Se artiklen
indhive
(vb): Hive ind på fx en trosse.pull.[SKTo p.70] ... Se artiklen
indholt
(-et, -er): Dss. spant.
frame.
[DHI2 p.31]  Kilder
indhugsrang
(-en, -e): Plankerang i klædningen, hvor plankebredden mod enderne gøres ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
indianerrøv
(-en, --): Midagsret. "... kunne ikke beherske min nysgerrighed omkring, hv ... Se artiklen
indiansk båd
En kano af bark eller udhulet træ. canoe.[HAR] En ... Se artiklen
indikator
(-en, -e): Betegnelse på forskellige viserinstrumenter, der viser data fra det ... Se artiklen
indiktion
(-en, -er): En periodeenhed på 15 år, der i senantikken og middelalderen ... Se artiklen
indisning
(-en, -er): Processen hvorved et skib gennem hugning af våger i isen kan ... Se artiklen
indkjæve
(vb): Skølpe. "To stykker tømmer samles med en skølp." score ... Se artiklen
indklarere
(vb): Gennemføre en toldbehandling af skib og ladning ved ankomst til havn. ... Se artiklen
indklareringsudgift
(-en, -er): Den betaling, der erlægges til myndigheder for at få et skib ... Se artiklen
indknevlet
(adj.): Sætte en ters for.
togglede.
[Benzon]  Kilder
indknibning
(-en, -er): Træskibsskroget indadvendende øvre skibssider, der giver største ... Se artiklen
indknæve
(vb): Beknibe et tov med en stjert eller strop. to put any rope in ... Se artiklen
indkæve
(-n, -r): "det er at giøre en Vertical Udskiæring i Enden af et Tømmer, ... Se artiklen
indlade
(vb): 1. Indlade sig i træfning. engage the fight ... Se artiklen
indladning
(-en, -er): Processen, hvorved ladning indtages i et skibs lastrum. ... Se artiklen
indlaste
(vb): Dss. indlade.
load // take in.
[LAB p.91]  Kilder
indløb
(-et, -): Indløbet til en bugt. the offing.[HAR] ... Se artiklen
indløbe
(vb): Indløbe i en havn. steer or enter into a harbour // touch, ... Se artiklen
indløbsområde
(-t, -r): Farvandsområde ved et vandløbs udløb i havet, som skibene bruger ... Se artiklen
indløbssluse
(-n, -r): entrance lock.
[Benzon]  Kilder
indpalme
(vb): Hale ind på fx et tov ved håndkraft.
haul in a rope.
[Röding]  Kilder
Stikord Beskrivelse
indre
(adj. - adv.): I udtryk som: indre farvand.inland water ... Se artiklen
indsatsfartøj
(-et, -er): Hurtige motorbåde, eventuelt gummibåde, der af især orlogsskibe ... Se artiklen
indsejling
(-en, -er): Sejlløbet, der leder til en havn eller andet indre farvand. ... Se artiklen
indsejlingsfyr
(-et, -): leading light.
[Benzon]  Kilder
indsejlingsrende
(-n,-r): Gravet løb, der giver adgang til en havn.approach channe ... Se artiklen
indsejlingsretning
(-en, -er): Retningne i et sejlløb fra søen og mod havn. approac ... Se artiklen
indskibe
(vb): Dss. indlade, indtage ladning i skibet. load // put on board ... Se artiklen
indskibning
(-en, -er): Gl. for indtagelse af ladning.embarkation // shipping ... Se artiklen
indskibningshavn
(-en, -e): Havn, hvor skibet indtager ladning eller passagerer.por ... Se artiklen
indskrænket fart
Fartsområde for sejlads fastlagt på grundlag af regler for fx ... Se artiklen
indskud
(-det, -): I udtryk som: indskudsplade, indskudt kølsvinsplade. ... Se artiklen
indskudskølsvin
(-et, -): "Indskudskølsvin består af plader, der anbragt lodret og langskibs ... Se artiklen
indskudsplade
(-n, -r): intermediate plate // intercostal plate.
[HfM1940]  Kilder
indskære
(vb) indskiære. Isætte tovværk i en taljes blokke. reeve. [Röding, Benzon]  Kilder
indsplidse
(vb) gl.: Dss. splejse.
splice.
[KLIP15]  Kilder
indstik
(-ket, -): Den føring af en tovværkskordel ved en splejsning, hvor tampen ... Se artiklen
indstiksrang
(-en, -e): I træskibsbygning en planke i yderklædningen, der indsættes ... Se artiklen
indstillingskraft, indstillingsevne
(-kraften, -kræfter): "En af de vigtigste Betingelser for Brugbarheden af et ... Se artiklen
indstrande
(vb): "Den 6te d.m. indstrandede engelsk brigskib." be stranded // ... Se artiklen
indstranding
(en, -er): "Forulykkede ved Skibenes Sønderslagning - 85. Forulykkede ved e ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
indstropning
(-en, -er): "Indstropning anvendes paa Blokke eller Kovse og paalægges som ... Se artiklen
indstroppe
(vb): "kaldes naar en Blok bliver belagt med et Toug rundt omkring, hvormed den ... Se artiklen
indsætte
(vb): I udtryk som fx: indsætte master, tage en mast om bord med kra ... Se artiklen
indsø
(-en, -er): Sø uden direkte forbindelse til havet. Indsøer kan afvandes ... Se artiklen
indtage
(vb): 1. Indtage en ladning. Indtage en vægt. l ... Se artiklen
indtappe
(vb): Tappe to stykker tømmer sammen. "Det er med en Tap at samle toe Tømmere ... Se artiklen
indtrykning
(-en, -er): Dss. en bule.
the plate has been set in.
[EL, EST]  Kilder
indtømmer
(-tømmeret, -tømmer): Fællesbenævnelse for den del af et træskibs skrog, ... Se artiklen
Inergen
(-en, -er): Luftart anvendt i brandslukningsanlæg. Se A ... Se artiklen
inerte
(vb): Fra engelsk. Forandre eller udskifte. "... lastrum, som kan inertes, så ... Se artiklen
inertgas
(-sen, -ser): "Ved inertgas forstås en luftart, der indeholder så ringe ... Se artiklen
inertgasblæser
(-en, -e): Blæser, der i et lukket rørsystem kan transportere inertgas rundt. ... Se artiklen
inertgasdækning
(-en, -er): "… inertgasdækning - iltfattig atmosfære - af de øvrige 11 ... Se artiklen
inerti
(-en, -er): "The resistance of a body to being set in motion or, if it ... Se artiklen
inertialsystem
(-et, -er): Navigationssystem, der benytter inertifænomenet til at bestemme ... Se artiklen
inertimoment
(-et, -er): The resistance of a body to being rotated; equal to the su ... Se artiklen
inertinavigation
(-en, -): Inertinavigation benyttes kun sjældent af erhvervsskibe. Anlæg, der ... Se artiklen
inertipåvirkning
(-en, -er): Dss. inertivirkning. Den kraftpåvirkning, der kommer på et ... Se artiklen
ingeniørgang
(-en, -e): Langskibs beskytte, overdækket gang hvorigennem man kan komme fra ... Se artiklen
Inglefield's anker
Patentanker med ret spinkle arme og omdrejningspunkt mellem arme og læg ret ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
Inglefields anker
Ankertype, også kaldet Inglefields hage. Inglefield's anchor ... Se artiklen
inhibitor
(-en, -er): Stof, der modvirker eller standser en kemisk proces.in ... Se artiklen
inklination
(-en, -er): Vinklen mellem to planer eller deres poler; sædvanligvis benyttet ... Se artiklen
inklinometer
(-metret, -metre): Dss. klinometer: instrument, der viser en hældning eller ... Se artiklen
inkvirering
(-en, -er): Inkvirering betyder den for en kontrols udøvelse nødvendige ... Se artiklen
INMARSAT
Engelsk forkortelse for International Mobile Maritime Satellite Organi ... Se artiklen
innage
(-n, -r): Pejling fra tankens bund til væskens overflade. En pejling, der ... Se artiklen
INOGON-fyr
(-et, -e): Meget smalt strålebredde, der ved præcis midterposition viser en ... Se artiklen
inrigger
(-en, -e): Rofartøj til klubsejlads, hvor en roer betjener en åre. Danske ... Se artiklen
inshoretrafikområde
(-ken, -ker): Sejladsen langs med en kyst eller i indre farvande. Anvendes nu ... Se artiklen
inspektionsskib
(-et, -e): Statsskib, der udøver inspektionsvirksomhed over for almen ... Se artiklen
instabilitet
(-en, -er): Om luftmassers forandringsmønster, fx som instabilitetslavtryk. ... Se artiklen
Instruks
(-en, -er): I udtryk som Instruks for Radiostationer. ins ... Se artiklen
instrumentfejl
(-en, -): Fejl på et instruments funktion.instrument error ... Se artiklen
instrumentplan
(-et, -er): Fx en sekstants plan er et plan vinkelret på spejlene og parallelt ... Se artiklen
integralcontainer
(-en, -e): "En anden tendens, der kendetegner markedet, er den næsten ... Se artiklen
intensitet
(-en, -er): Om radarskærmens lysstyrke i billedet.brilliance ... Se artiklen
intensitetsimpuls
(-en, -er): Den impuls, der i en radar afgiver spænding til oplysningen på ... Se artiklen
intensitetsveksel
(-vekslen, veksler): Radarteknisk udtryk for ændringen i radarbilledets ... Se artiklen
interceptorstyring
(-en, -er): Styremekanisme monteret på især højhastighedsfartøjer med ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
interferens
(-en, -er): Sammenblanding af to eller flere svingninger, der resulterer i en ... Se artiklen
interferensundertrykkelse
(-n, -r): Elektronisk anordning i et instrument for at formindske ... Se artiklen
interimschef
(-en, -er): "Er han [chefen] nødt til at afgaa fra Skibet for Sygdom og ... Se artiklen
interkardinalstreg
(-en, -er): "... deraf med 8 Streger, nemlig de fire Kardinalstreger og de fire ... Se artiklen
interkostal
(adj.): Udtryk fx anvendt i forbindelse med kølopbygning: "indskudte sideb ... Se artiklen
international
(adj.): I udtryk som: international fart. Fart mellem dansk og udenlandsk havn ... Se artiklen
International Havforskningsråd, Det
Institution. Havforskningsinstituttet blev grundlagt i 1899 i Stockholm. ... Se artiklen
Internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv til søs
Internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv til søs = SOLA ... Se artiklen
interpellationsret
(-ten, -ter): Indsigelse og påmindelse. Retten til at stille spørgsmål i ... Se artiklen
interpolation
(-en, -er): Udfinde værdier mellem to fastlagte værdier ved at udregne en ... Se artiklen
interpolationstabel
(-tabellen, -tabeller): Tabel, hvoraf der kan udfindes mellemværdier. ... Se artiklen
interscanfunktion
(-en, -er): På radarbillede indsættelse af særlige linjer, der er ... Se artiklen
Intertanko
Engelsk forkortelse for International Association of Independent Tanke ... Se artiklen
intertropisk
(adj.): Klimatologisk udtryk som fx i intertropiske bælte.intertr ... Se artiklen
intracoastal
(adj): Engelsk: inden for kysten, som fx i intracoastal trafik.int ... Se artiklen
inversion
(-en, -er): Atmosfæreforhold, hvor temperaturen stiger eller aftager med ... Se artiklen
ionosfæren
(sb): Atmosfærelag ca. 80 km over jorden. I ionosfæren forekommer nordlyset ... Se artiklen
IOPC
Fork. for International Oil Pollution Compensation Fund, d ... Se artiklen
IOR
Engelsk forkortelse for International Offshore Rule. Måle ... Se artiklen
IPPC
Engelsk forkortelse for Integrated Pollution Prevention and Control ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
irlænders orkan
Omskrivning for vindstille. Ca. 1880. Irishman's hurricane - right ... Se artiklen
Irmingerstrømmen
Irmingerstrømmen udgår fra Golfstrømmen eller den Nordatlantiske Strøm, ... Se artiklen
irvisk
(-en, -): Nattelys som ses på rånokkerne. Et gammeldags udtryk for st. ... Se artiklen
irøre
(vb): I udtrykket: Irøre ankertovet: "Gjøre Tampen af Ankertouget fast i ... Se artiklen
is
(-en, -): I udtryk som fx: "Elven slaaer op."the ice be ... Se artiklen
isafgift
(-en, -er): Afgift pålagt alle skibe, der anløber danske havne om vinteren ... Se artiklen
isallobar
(-en, -er): Linjer gennem steder med lige store trykforandringer i et bestemt ... Se artiklen
isbarriere
(-n, -r): Iskant af sammenpressede flager. ice bar // jammed brash ... Se artiklen
isbeskyttelse
(-n, -r): Til beskyttelse mod isens skuren mod et træskibs klædning kan ... Se artiklen
isbjerg
(-et, -e): Flydende ismasse af en vis størrelse. Ismassen skal være stor nok ... Se artiklen
isblink
(-et, -): Lysende skær i en vis afstand fra beskueren visende en samling is. ... Se artiklen
isbryder
(-en, -e): 1. Skib særligt indrettet til at sejle i isfyldt farva ... Se artiklen
isbryderassistance
(-n, -r): Hjælpefunktionen udøvet af isbryderne, når de bryder en rende, som ... Se artiklen
isbryderstævn
(-en, -e): Særligt formet og kraftig stævn, hvis nederste del er mere skråt ... Se artiklen
Isbrydningsrådet
Statens styrende organ for isbryderne og isbrydningen i de danske farvande.[ ... Se artiklen
isbrydningstjeneste
(-n, -r): Organiseret service med isbryderhjælp til skibsfarten under ... Se artiklen
isbælte
(-t, -r): Langt område med drivis.
ice belt.
[BalSice, HIS3 p.3111]  Kilder
isbåd
(-en, -e): Fartøj, der tidligere bleb benyttet som passager- og ladningsfærge ... Se artiklen
isbådsflotille
(-n, -r): Samling af flere isbåde.
ice boat flotilla.
[H&S50 p.78]  Kilder
isbådsfolk
(-et, -): Mandskabet, der bemandede isbådene. Laugene i Korsør og Nyborg, ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
isbådstransport
(-en, -er): Transporten af passagerer og ladning især i vore fjorde, bælter ... Se artiklen
isbånd
(-et, -): Transportbånd, der i fiskefartøjer fremfører is fra fryselasten ... Se artiklen
ISC
Fork. for Integrated Ship Control. "Hvilket står for ... Se artiklen
isdække
(-t, -r): Den is, der dækker et farvands overflade.ice cover ... Se artiklen
isdækket
(adj): Om farvand, der er dækket af isdannelser.
ice covered.
[EST]  Kilder
isdøgn
(-et, -): Døgn, hvor maksimumstemperaturen er mindre end 0.ice da ... Se artiklen
ise
(vb): I udtryk som: ise ud af havn. make a channel thro ... Se artiklen
isefjordsbåd
(-en, -e): Bådtype anvendt og bygget på Isefjorden.isefjord boat ... Se artiklen
isenters
(-en, -er) også: Issenters: Et kraftigt merlespir. "En langagtig og spids ... Se artiklen
ISF
Engelsk forkortelse for International Shipping Federation. ... Se artiklen
isfelt
(-et, -er): Område med drivis med en diamter større end synsvidden. ... Se artiklen
isfjord
(-en, -e): Fjord med kælvende bræ.
ice fiord.
[HIS3 p.3111]  Kilder
isfjæld
(-et, -e) isfjeld: Isbjerg eller isø.island or field of ice ... Se artiklen
isflade
(-n, -r): En område af is med plan overflade.
ice floe.
[NAV4ny p.113]  Kilder
isflage
(-n, -r): Enkelt stykke havis, der driver. great flake of ice ... Se artiklen
isfod
(-foden, -fødder): Inderste stykke af fastisen nærmest land fastfrosset til ... Se artiklen
isforhold
(-et, -): Oversigt over et områdes isforekomster.ice conditions ... Se artiklen
isforstærkning
(-en, -er): Særligt kraftige skrogplader og tættere placeret spanter, der ... Se artiklen
isfri
(adj): Om farvand, der ikke har forekomster af is.
ice free.
[ISSY]  Kilder
isgang
(-en, -e): 1. I tøperioder, hvor fastis smelter, så isflader ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
isgrænse
(-n, -r): Gennemsnitlige beliggenhed af iskant i en given måned eller periode. ... Se artiklen
ishavsskib
(-et, -e): Skib, der er særligt forstærket i vandlinjen, mindre spanteafstand ... Se artiklen
Isherwoodsystem
(-et, --): Spantesystem i tankskibe, hvor tværskibs pladespanter - we ... Se artiklen
ishest
(-en, -e): Konstruktion anlagt foran bropiller eller havnenanlæg for at ... Se artiklen
ishindring
(-en, -er): Sammenskruet eller sammenpresset is, der forhindrer skibsfarten i ... Se artiklen
ishud
(-en, -er): Plankebelægning udenbords på træskib i bovparti og langs ... Se artiklen
ishus
(-et, -e): Lagerhus, isoleret, anvendt til opbevaring af vinteris i norske og ... Se artiklen
isjagt
(-en, -er): Fartøj, der under bunden er forsynet med jernskinner, der virker ... Se artiklen
ISK
Fork. for integreret skibskontrol.integrated ship control ... Se artiklen
iskant
(-en, -er): Grænsen mellem åbent hav og havis, drivende eller fast. ... Se artiklen
iskasse
(-n, -r): Forgængeren for køleskab. Iskassen kan være af træ, isoleret og ... Se artiklen
isklausul
(-en, -er): Klausul i et certeparti for brug i tilfælde af lastehavn eller ... Se artiklen
isklump
(-en, -er): An accumulation of spongy white ice lumps, a few cm across ... Se artiklen
iskniv
(-en, -e): Lodret monteret ståltap, der rager ned foran for roret og kan ... Se artiklen
isknold
(-en, -e): Isstykker presset oven på hinanden.hummock ... Se artiklen
iskolle
(-n, -r): Isskolle, isskosse. Mindre i vandet flydende isstykke.fl ... Se artiklen
iskorn
(-et, -): Runde isdannelser, der falder ned som en slags hagl. Forskellig fr ... Se artiklen
iskort
(-et, -): Kort udsendt periodisk af meteorologiske institutter og iskontorer. ... Se artiklen
iskortlægning
(-en, -er): "Iskortlægning. Danmarks Meteorologiske Instituts Center for Ocean ... Se artiklen
iskrystal
(-let, -ler): Fine nåle eller skiver af is flydende i vandet. ice ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
iskære
(vb): Iskære et tov i en blok.
reeve a rope.
[HAR, TUS]  Kilder
islag
(-et, -): Underafkølet nedbør, der ved berøring af en kold overflade fryser ... Se artiklen
islætgarn
(-et, -): "Naar den ene Halvdel af Rendegarnene er løftet, den anden Halvdel ... Se artiklen
ISM
Engelsk forkortelse for International Safety Management, h ... Se artiklen
ISM-manual
(-en, -er): De nedskrevne regler, der ifølge den internationale kode for ... Se artiklen
ismark
(-en, -er): Sammenhængende isområde. Dss. isfelt.ice field // ic ... Se artiklen
ismelding
(-en, -er): Radioudsendt oversigt over et områdes isforekomster.i ... Se artiklen
isning
(-en, -er): "En nat var det minus 4 grader og isning på vandet." Dvs. nyis ... Se artiklen
isnomenclatur
(-en, -er): Beskrivelse, definitioner og navne på de forskellige former for ... Se artiklen
isnål
(-en, -e): Iskrystaller, der kan dannes i stabilt vejr.frazil ... Se artiklen
isobar
(-en, -er): Linjer trukket gennem punkter med samme lufttryk. isob ... Se artiklen
isodynam
(-en, -er): "Linier gennem steder gennem steder med samme horisontalintensitet ... Se artiklen
isofase
(-n, -r): Fyrkarakter, hvor lysperioder og mørkeperioder er lige lange. ... Se artiklen
isogon
(-en, -er): Linjer gennem steder med samme misvisning.isogonic lin ... Se artiklen
isohypsekort
(-et, -): Kort, der viser en bestemt trykværdis fordeling i højden. Isohypser ... Se artiklen
isokaren
(adj.): I udtryk som: isokaren stabilitetskurve, GZ-kurve. ... Se artiklen
isoklin
(adj.): I udtryk som: isoklin stabilitetskurve.- ... Se artiklen
isoleret
(adj.): I udtryk som: isoleret fareafmærkning. Farvandsafmærkning, ... Se artiklen
isoterm
(-en, -er): Linjer gennem punkter med samme temperatur. isotherm ... Se artiklen
ispartikel
(-kelen, -kler): Meget små isdannelser, iskorn.ice particle ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
ispatrulje
(-n, -r): "Ispatrouilletjeneste."
service of ice patrol.
[SOLAS29 p.67]  Kilder
isplade
(-n, -r): Plan, flydende isforekomst med størrelse fra nogle kvadratmeter til ... Se artiklen
ispres
(-set, -): Pres på skib fra sammenpresset is. Isen kan under påvirkning af ... Se artiklen
ISPS
Fork. for International Ship and Port Security Code. En ko ... Se artiklen
isrand
(-en, -e): Kanten af den faste kystis eller kanten af et større ... Se artiklen
isreccofly
(-et, -): Overvågningsfly, der afsøger et havafsnit for isforekomster. ... Se artiklen
isrekonogscering
(-en, -er): Den overvågning for opdagelse af isforekomster, der foretages ved ... Se artiklen
isrevle
(-n, -r): Smalt drivisområde, oftest indtil en km bredt og drevet brot fra en ... Se artiklen
issenters
(-en, -er): Se under isenters.
[DMO]  Kilder
isshelf
(-en, -?): Isdannelse med jævn overflade opstået ved årlige dannelser af ... Se artiklen
issignalstation
(-en, -er): I ældre tider signalstationer på kysten, der med visuelle ... Se artiklen
isskive
(-n, -r): Isflage af mindre omfang.
ice cake // ice floe bit.
[BalSice]  Kilder
isskorpe
(-n, -r): Område med fastere, sammenfrosne isstykker langs en jævnere ... Se artiklen
isskosse
(-n, -r): 1. Isflage mindre end 10 m (somme har 20 m) i diamte ... Se artiklen
isskruning
(-en, -er): Dss. skrueis.
pack ice.
[HIS3 p.3111]  Kilder
isslag
(-et, -): Regn med temperaturer under frysepunktet, og som derfor bliver til ... Se artiklen
isspant
(-et, -er): Forstærkningsspant indsat i skibe i vandlinjen i stævnområdet. ... Se artiklen
isspærring
(-en, -er): Isforekomst, som ikke tillader et skib at passere.ice ... Se artiklen
isstump
(-en, -er): Isstykke mindre end 2 m i diameter. small ice cake // ... Se artiklen
issymbol
(-et, -er): Tegninger, ikoner anvendt på iskort.
ice symbol.
[ISSY]  Kilder
Stikord Beskrivelse
istikke
(vb.): Mane en line eller et tov gennem et øje eller en blok.pass ... Se artiklen
istjeneste
Statens Istjeneste er grundlagt på love fra 1922 og 1925. Den første ... Se artiklen
istunge
(-n, -r): Udbugtning af ismarker.
ice tongue.
[HIS3-3111]  Kilder
iståge
(-en, -er): Meget små iskrystaller, der svæver i atmosfærens nederste del og ... Se artiklen
isvarsling
(-en, -er): "Af statskassen ydes der bidrag til en international ... Se artiklen
isvinter
(-teren, -tre): Ved isvinter forstås en vinter, hvor isbryderne har været ... Se artiklen
isø
(-en, -er): En del af en ismark (ice shelf), der er gået i drift. ... Se artiklen
ITF
Engelsk forkortelse for International Transport Workers' Federation ... Se artiklen
IWL
Engelsk forkortelse for Institute Warranties Limits.
[BEF p.46]  Kilder
IWRC
Engelsk forkortelse for Independent Wire Rope Core, dvs. w ... Se artiklen
IYRU
Engelsk forkortelse for International Yacht Racing Union - ... Se artiklen