Ordbog

Resultat : 139 ord startende med j
Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
J
1. Signalflag J, firkantet flag vandret delt i tre lige brede ... Se artiklen
J-mål
(-et, -): Inden for fritidsfartøjsmåling et vandret mål fra fokkestag til ... Se artiklen
jack-up system
(eng.): "jacks" er støtteben, som gennem skibsbunden kan sænkes ned i ... Se artiklen
jackassbark
(-en, -e): Tremastet sejlskib, hvor fokkemasten er rigget med råsejl, ... Se artiklen
jackstag
(-et, -): Stang, wire el. bøjle fastgjort på rundholt til at holde fast i el. ... Se artiklen
jage
(vb): I udtryk som: jage et skib, forfølge et skib. ch ... Se artiklen
jager
(-en, -e): 1. Yderste trekantede forsejl, der er sat på stag ... Se artiklen
jagerbardun
(-en, -er): "Ere Touge, der gaae fra Nokken paa Jagerbommen og enten igjennem ... Se artiklen
jagerbolt
(-en, -e): Bolt, der anvendes til at drive en anden i tømmeret fastsiddende ... Se artiklen
jagerbom
(-men, -me): Bovsprydets el. klyverbommens forlængelse. "Et Rundholt, der ... Se artiklen
jagerfald
(-et, -): Fald til at hejse jagersejlet op med. Jagerfaldet løber langs ... Se artiklen
jagerhals
(-en, -e): Halsen, det forreste nederste hjørne, på forsejlet jageren. ... Se artiklen
jagerkanon
(-en, -er): Kanoner anbragt, så de kan skyde ret forud. "Den forreste Kanon ... Se artiklen
jagerlejder
(-en, -e): Staget, hvorpå jagerens forlig farer.flying jib stay ... Se artiklen
jagernedhaler
(-en, -e): "I dette Toug hales Jageren ned. Det staaer fast med den ene Ende i ... Se artiklen
jagerport
(-en, -e): Kanonport til en jagerkanon. "de Porte i Bougen af et Skib hvor ... Se artiklen
jagerpyntenetstag
(-et, -): Dss. jagerstræberbardun. "Er et Toug, som ligger med et Øie om ... Se artiklen
jagerskøde
(-t, -r): De to skøder - et til hver side - på en jager. Fastgjort i sejlets ... Se artiklen
jagerstander
(-en, -e): Jagerstanderen er også udhaler for sejlet. "Er et Toug, hvis ene ... Se artiklen
jagerstok
(-ken, -ke): Dss. klyverbom.
jib-boom.
[Röding]  Kilder
Stikord Beskrivelse
jagertrosse, jagetrosse
(-n, -r): Tyndt trosseslået tov anv. ved forhalinger. "kaldes de smækreste ... Se artiklen
jagerudhaler
(-en, -e):
flying-jib outhauler.
[Benzon]  Kilder
jagt
(-en, -er): 1. Enmastet sejlførende fartøjstype, der fører ... Se artiklen
jagtgalease
(-n, -r): Galeaserigget jagtskrog. "Omkring Midten af det 19. Aarh. gives en ... Se artiklen
jagtkaptajn
(-en, -er): Monarkens kommanderende kaptajn for kongeskib el. skib, der fører ... Se artiklen
jagtport
(-en, -e): Dss. jagerport og bovport. Kanonport for forudrettede kanoner på ... Se artiklen
jagtpæl
(-en, -e): Dss. en duc d'albe. Udtrykket benyttet på Ærø.
[DANHAV p.21]  Kilder
jagtrigget
(adj): Dvs. stormast i et stykke.
yacht rigged.
[SSY p.16]  Kilder
jagtsejl
(-et, -): sloop's boom mainsail.
[Benzon]  Kilder
jagtskonnert
(-en, -er): Skibstype med skrog i jagtform, men længere og med to eller tre ... Se artiklen
jagtstævn
(-en, -e): Stævnform som dannet på skibstypen jagt. yacht stem / ... Se artiklen
Jahn, fatter
Se under Fatter Jahns Sølov under "F".  Kilder
jakobsstav
(-en, -e): 1. Vinkelmålingsinstrument brugt ved navigeringen ... Se artiklen
jakobsstige
(-n, -r): Jakobslejder, en tovværksstige med runde trætrin. Særligt benæ ... Se artiklen
jakstag
(-et, -): Dss. jackstag.
jack stay.
[DSF p.174]  Kilder
jammer
(-en, -e): "Spinlocks nyeste C-jammer i kulfibre er udviklet til at klare op ... Se artiklen
Jan Rap
Kaldenavn for matroser og andre dæksfolk i Flådens tjeneste (1850). "Begyn ... Se artiklen
jannie green sail
(eng.): Læsejl sat fra læ kranbjælke til klyverbom. Jannie Gree ... Se artiklen
januar
Årets første måned med 31 dage. Måneden hed på gammel dansk Glugmåned, ... Se artiklen
janus konfiguration
(-en, -er): Elektrisk-teknisk forbindelse eller konstruktion i en Sonar, ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
Japanstrømmen
Havstrøm. Andet navn for Kuroshiastrømmen, der har en dybblå farve. ... Se artiklen
jekt, jekta
Se bondejekt, nordlandsjekt og vengejekt.
jekt.
[POL30/12 1995]  Kilder
jern
(-et, -): 1. I udtryk som : jernbuer til telt over en b ... Se artiklen
jernballast
(-en, -er): "Naar et Skib har Jernbaglast, bestaaer denne enten af Baglastjern, ... Se artiklen
jernbanefærge
(-n, -r): Færge beregnet til ombordkørsel af jernbanevogne. rail ... Se artiklen
jernbetonskib
(-et, -e): Skibsskrog konstrueret med et jerntrådsskelet overtrukket med ... Se artiklen
jernbrand
(-en, -e): "Ilten er gået i en oxydationsproces med opvarmet jern - en ... Se artiklen
jernfast
(adj.): I skibsbygning at forstå som alle et træskibs samlinger er foretaget ... Se artiklen
jernkøl
(-en, -e): Køl fremstillet af jern. Hovedsagligt anvendt om kølen i ... Se artiklen
jernlogger
(-en, -e): "… mens jernloggeren LEO ved værftet i Hobro rigges op til ... Se artiklen
jernmønnie
(-n, -r): Malingstype. Benyttes som første lag maling på jernoverflader. På ... Se artiklen
jernskib
(-et, -e): Skibsskrog fremstillet af jern. iron ship // iron vesse ... Se artiklen
jernsyg
(adj.): "siges om et Fartøj, hvor Jernboltene er saa oprustede, at de ikke ... Se artiklen
jerntrådstov
(-et, -e): "… og 1300 m stålwire - jerntrådstov kaldet i de dage…" ... Se artiklen
jetdrev
(-et, -): Fremdrivningstype, hvor en vandjetstrøm fra motor kastes bagud og ... Se artiklen
jetfoil
(-en, -er): Hurtiggående fartøjstype fremdrevet af en vandstrøm. ... Se artiklen
jetprop
(-pen, -per): Skruetype, der gennem midten af navet udpumper udstødningen fra ... Se artiklen
jetstrøm
(-men, -me): Luftstrøm der i ca. 10 km højde driver fra vest mod øst med ... Se artiklen
jib-o-jib sail
(eng.): Læsejl på røjlstaget.
jib-o-jib sail.
[KUSK p.216]  Kilder
jiggerbramsejl
(-et, -): Ordet ikke nærmere behandlet.
-.
[FMK p.102]  Kilder
Stikord Beskrivelse
jiggermast
(-en, -er): Agterste mast på skib med fire master. jigger mast ... Se artiklen
jiggermærssejl
(-et, -): Underjiggermærssejl og overjiggermærssejl. Mærsesejlene på ... Se artiklen
jiggerrøjel
(-røjlen, -røjler): Røjlen på jiggermasten.jigger royal sail ... Se artiklen
jiggerrå
(-råen, -ræer): En rå på jiggermasten.yard of the jigger mast ... Se artiklen
JMC
Engelsk forkortelse for Joint Maritime Committee. "Til varetagelse ... Se artiklen
jockeystage
(-n, -r): Rundholt, der i fritidsfartøjer anvendes til at holde det luv ... Se artiklen
Joëssel's formel
(-len, -ler): Hvirvelmodstandsformel: R = k m Av2. "I Aaret 1873 ... Se artiklen
joggle
(vb): Skibsbygningsudstryk ved stålskibskonstruktion, hvor pladerne er anbragt ... Se artiklen
joint service
(eng.): Samsejling, hvor flere rederier deles om trafikken på en eller flere ... Se artiklen
joke
(-t, -r) forkert stavemåde for eng. yoke: Styreapparat af form so ... Se artiklen
jokline
(-n, -r): Ca. 1890. Se ovenstående om joke samt under yoke. ... Se artiklen
jolle
(-n, -r): 1. Tovværk Benævnelsen for et tov, der skær ... Se artiklen
jolleblok
(-ken, -ke): Blok, der bruges til en jolle. Blokken er enkeltskivet og har en ... Se artiklen
jollebom
(-men, -me): Bom eller stræber af form som et rundholt, der sættes ud ... Se artiklen
jollebomsbardun
(-en, -er): Tovbardun eller kædebardun, der langskibs støtter ... Se artiklen
jollebomstalje
(-n, -r): Talje, der går fra jollebommens nok og til mesansmasten. Med taljen ... Se artiklen
jollebomstoplent
(-en, -er): "Et Toug, fra Nokken af Jollebommen til Toppen af Mesans-Masten, og ... Se artiklen
jollefører
(-en, -e): "For at komme i Land maatte vi altid bruge en Jollefører - en ... Se artiklen
jollegast
(-en, -er): En af mandskabet udpeget person til tjeneste i en jolle. ... Se artiklen
jolleklasse
(-n, -r): I kapsejlads en gruppe af ensartede joller, der konkurrerer. Der er ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
jollerampe
(-n, -r): Slip eller skrånende fast bund i en havn eller på en strand, ... Se artiklen
jolleroer
(-en, -e): Rokarl på jolle.
rower of the boat.
[Saint, TUS]  Kilder
jollerute
(-n, -r): "Søopmålingen omfatter for eksempel også de såkaldte jolleruter ... Se artiklen
jollesejler
(-en, -e): Fritidssejler, der anvender jolletype som fartøj.dingh ... Se artiklen
jollestart
(-en, -er): Kapsejladsstart for jolleklasser.
dinghy start.
[KAP p.54]  Kilder
jolletalje
(-n, -r): Taljer til ophejsning af sidebådene eller agterbåden. ... Se artiklen
jolletov
(-et, -): En jolles løber, der farer over en enkelt blokskive. gi ... Se artiklen
jollevogn
(-en, -e): Transportvogn til en jolle, når den er på land. dingh ... Se artiklen
jomfru
(-en, -er): 1. Træskive med to, tre eller op til fem borede ... Se artiklen
jomfrurejse
(-n, -r): Et skibs første rejse, efter det er bygget.maiden voyag ... Se artiklen
Jones Act
(eng.): "… Jones Act, som reserverer amerikansk kystfart for amerikanske ... Se artiklen
jordakse
(-n, -r): Jordens omdrejningsakse, som kloden roterer omkring på et døgn. ... Se artiklen
jordbane
(-n, -r): Jordens bane i verdensrummet i forhold til solen. orbit ... Se artiklen
jordbær
(-et, -): Dss. korkfender. Den klassiske kugleformede fender af flettet ... Se artiklen
jordbølge
(-n, -r): Radiobølge, der udbredes langs jordoverfladen til forskel fra en ... Se artiklen
jordcenter
(-teret, -tre): Jordens centrum
centre of the earth.
[NAV1 p.293]  Kilder
jorden
1. Planet, tredje inderste, albedo ca. 0,45, fladtrykning 1/29 ... Se artiklen
jordkoordinationssystem
(-et, -er): Koordinationssystem på jordoverfladen som fx bredde- og ... Se artiklen
jordledning
(-en, -er): For radioantenner: en afledning til jorden.earthing wi ... Se artiklen
jordmagnetisme
(-n, --): Den magnetisme, der naturligt findes i jordkloden. geoma ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
jordmeridian
(-en, -er): Dss. meridianer, der er halve storcirkler, som går fra pol til pol ... Se artiklen
jordolie
(-n, -r): Mineralsk olie fra undergrunden, der er en vigtig transportladning. ... Se artiklen
jordomsejling
(-en, -er): Omsejling om hele jordkloden.circumnavigational voyage ... Se artiklen
jordradius
(-sen, -ser): Radius fra jordens centrum til overfladen. Radierne er ikke lige ... Se artiklen
jordstrøg
(-et, -): Dss. klimatiske zoner eller bælter. Jorden inddeles i fem ... Se artiklen
josefineknob
(-et, -): Karrakstik, der er bundet løst og dekorativt, symmetrisk udlagt. ... Se artiklen
Joshua Slocum
Joshua Slocum, * 20/2 1844, † 1909, sejlede som 51-årig jorden rundt ... Se artiklen
joule
(-n, -r): Enhed for arbejde i SI-systemet. Arbejde x=kraft x længde. ... Se artiklen
journal
(-en, -er): Dss. dagbog. Holde journal = ho ... Se artiklen
journalføring
(-en, -er): Den daglige indskrivning af hændelser om bord i dæksdagbog og ... Se artiklen
joystick
(-en, -s): Styringsredskab, der har form som en lille tap med et håndtag på. ... Se artiklen
JRCC
Fork. for Joint Rescue Co-ordination Centre. "Når en ... Se artiklen
JSU
Forkortelse for Jysk Sejlunion, stiftet 1908.
[S&M]  Kilder
judas
(-en, -er): Menneskelignende figur fremstillet af værk og gammelt tøj og ... Se artiklen
judasknob
(-et, -): Flamsk knob, se dette.  Kilder
judasøre
(-t, -r): To lodretstående kraftige tømmerstokke i skibets forstævn, der ... Se artiklen
juffer
(-en, -e) gl. Juffert, Juffers: Unge slanke fyrrestammer brugt til rundholter, ... Se artiklen
juk
(-ket, -ker) gl. Jukke, Jukker: 1. Åg. Ældre form af or ... Se artiklen
jukline
(-n, -r): Juketov. Gammeldags udtryk, oprindeligt fra eng. yoke. "R ... Se artiklen
juli
Årets syvende måned. Længde 31 dage. Gammeldansk navn er Ormemåned = det ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
jumbo
(-en, -er): Slangnavn for ungmanden om bord.
[SØF 47/1990]  Kilder
jumbocoaster
(-en, -e): Mindre linjebåd af ro-ro-typen.jumbo coaster ... Se artiklen
jumboize
(vb. eng.): Engelsk for forstørre - at gøre større - i forbindelse med ... Se artiklen
jumper stay compass
(eng.): Kompas, der kan hejses i et par liner op i riggen mellem master for at ... Se artiklen
junge
(-n, -r): "Wulff og S. annammede mig til Oppasser, Baadsmandens og Styrmandens ... Se artiklen
jungmand
(-manden, -mænd): Besætningsmedlem, der har sejlet på dækket fra et til to ... Se artiklen
juni
Årets sjette måned. Længde 30 dage. Gammeldansk navn er Skærsommer. ... Se artiklen
junke
(-n, -r): Kinesisk sejlfartøj.Chinese junk.[Rödi ... Se artiklen
Jupiter
Femteinderste planet, næstklareste stjerne, består mest af fast brint og ... Se artiklen
juryrig
(-gen ,-ge): Engelsk udtryk. Rig, der rejses efter skade på den ordinære ... Se artiklen
justitsflag
(-et, -): Et rødt flag, der også var signalflaget for kamp bl.a. brugt af ... Se artiklen
justitskvartermester
(-mesteren, -mestre): Justitssergeant, der udførte handlinger i forbindelse ... Se artiklen
jægerlejder
(-en, -e): Fejlskrivning for jager i Klems bog. En jæger fandtes i ... Se artiklen
jægt
(-en, -er): Fartøjstype især kendt fra Norge, benyttet fra middelalder til ... Se artiklen
jævndøgn
(-et, -): Equinox. Det tidspunkt, hvor solens centrum passerer ækvator - po ... Se artiklen
jævndøgnskolur
(-en, -er): To storcirkler, som går gennem jævndøgns- og solhvervspunkterne ... Se artiklen
jævndøgnskreds
(-en, -e): Dss. ækvator.
equator.
[H&S52 p.113]  Kilder
jævndøgnspunkt
(-et, -er): Der er et forårsjævndøgnspunkt og et efterårsjævndøgnspunkt. ... Se artiklen
jævndøgnsstorm
(-en, -e): Særligt kraftige storme, der er forekommende i perioden omkring ... Se artiklen