Ordbog

Resultat : 454 ord startende med o
Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
O
Signalflag O, firkantet flag, diagonalt delt fra toppen af inderliget; den ... Se artiklen
OBC
Eng. fork. for Ocean Bottom Cable. "De 65 meter lange ... Se artiklen
objekt
(-et, -er): Genstand som skib, kirketårn, bøje, fyr, som anvendes i ... Se artiklen
oblik
(adj.): Dss. skrå, gammeldags udtryk, brugt i udtryk som: obliqve Senter ... Se artiklen
OBO-carrier
Engelsk forkortelse for skibstypen oil bulk ore carrier. ... Se artiklen
observation
(-en, -er): Iagttagelse af objekter som himmellegemer, fyr, skibe og andre ... Se artiklen
observationsfejl
(-en, -): Utilsigtede fejl i en observation, som fx pejling på grund af skævt ... Se artiklen
observationsofficer
(-en, -er): Forældet udtryk fra marineskibe, hvor det ikke var en ... Se artiklen
observationspunkt
(-et, -er): Målepunkt i naturen for geodætiske eller hydrografiske målinger ... Se artiklen
observationstidspunkt
(-et, -er): Klokkeslættet for en observation.observation time ... Se artiklen
observationsur
(-et, -e): Nøjagtigt gående ur, i dag normalt et stopur, der medbringes til ... Se artiklen
observationsusikkerhed
(-en, -er): Udtryk for usikkerhed i en observation på grund af usigtbart vejr, ... Se artiklen
observationsøjeblik
(-ket, -ke): Det nøjagtige tidspunkt, hvor en observation er målt og ... Se artiklen
observere
(vb): observere ret agterud.see right aft. ... Se artiklen
ocean
(-et, -er): Hav af større udstrækning, verdenshav. Normalt kun om ... Se artiklen
oceanpassage
(-n, -r): Sejlads fra en side af et ocean til den modsatte. "... en god rute ... Se artiklen
oceansejlads
(-en, -er): Passage af et ocean med skib. ocean sailing // trans-o ... Se artiklen
oceanskib
(-et, -e): Skib, der er sødygtigt for rejser over oceanerne.ocean ... Se artiklen
oceanstrøm
(-men, -me): Havstrøm, der flyder i et ocean.ocean current ... Se artiklen
OCIMF
Engelsk forkortelse for Oil Companies International Marine Forum ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
octroy
(-en, -er): Gl. stavemåde for oktroj. Se nedenfor. charter // sta ... Se artiklen
odde
(-n, -r): Landtange eller landtunge.foreland // point. ... Se artiklen
Odense Stålskibsværft
Odense Stålskibsværft A/S, senere også kaldet Lindøværftet, blev grundlagt ... Se artiklen
oertzror
(-et, -): Balanceror, tysk fabrikat, tidligt produkt af typen.Oert ... Se artiklen
Oest
Oest er Benedichts navn for Oste-Banken ved Elbens munding i Tyske Bugt.
[BEN p.265]  Kilder
off-hireomkostning
(-en, -er): Omkostninger, der er charteren uvedkommende. Omkostninger, der ... Se artiklen
off-hirereparation
(-en, -er): Reparation på skib, der betyder, at sejladsen for befragter ikke ... Se artiklen
offcharter
Engelsk udtryk for en periode i en fragtaftale, hvor skibet pga. skade el. ... Se artiklen
offeranode
(-n, -r): Katodisk beskyttelse. Anode oftest af zink el. aluminium, der ... Se artiklen
offhire
Engelsk udtryk for den tid et skib ikke er til rådighed for fragtindtjeneing, ... Se artiklen
officer
(-en, -er): Befalingsmand. Grads- og rangordnet medarbejdergruppe, der er ... Se artiklen
officerskammer
(-kammeret, -kamre): Personligt opholdsrum og soverum for en officer. ... Se artiklen
officerslukaf
(-et, -er): Officerskammer. Officerers private opholds- og soverum. ... Se artiklen
officersmesse
(-n, -r): Spiselokalet for skibets officerer.
officers' mess.
[TUX]  Kilder
offshore
(eng.): Betegnelse for aktiviteter, der foregår i havet eller på havbunden ... Se artiklen
offshoreanlæg
(-get, -): Industrianlæg til brug for udvindelse af havbundens og ... Se artiklen
offshoredragt
(-en, -er): "X har lanceret en ny offshoredragt med to funktioner i een. Dels ... Se artiklen
offshoredykker
(-en, -e): Dykker med ceritifkat til dykning ved havanlæg.offshor ... Se artiklen
offshoreinstallation
(-en, -er): Forskellige konstruktioner i havet og på havbunden i forbindelse ... Se artiklen
offshorekran
(-en, -er): Kran med stor løfteevne anbragt på et forsyningsskib eller ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
offshoremedic
(-en, -er): Sundhedsmedarbejder på et offshoreanlæg med en uddannelse omtrent ... Se artiklen
offshoreterminal
(-en, -er): Havneadministration med bygninge og faciliteter for kommunikation ... Se artiklen
OK-jolle
(-n, -r): Enmandsjolle designet af Knud Olsen omkr. 1960. Lg. 4,00, br. 1,42 m. ... Se artiklen
okklusion
(-en, -er): Meteorologisk udtryk for sammensmeltningen af en indhentende ... Se artiklen
okklusionsfront
(-en, -er): front i forbindelse med en okklusion. Se ovenstående. ... Se artiklen
oksehoved
(-et, -er): Måleenhed for flydende varer som vin og vand samt fad af en ... Se artiklen
okseøje
(-øjet, -øjne): 1. Opklaring i skyerne, så et lille område ... Se artiklen
oktant
(-en, -er) gl. octant: Vinkelmålingsinstrument. Navnet kan betegne ... Se artiklen
oktantdeviation
(-en, -er): En deviation med otte nulpunkter, der kan dannes i kompasser med ... Se artiklen
oktanterne
(vb): To himmellegemer siges at være oktanter, når deres indbyrdes ... Se artiklen
oktober
Årets 10. måned med 31 dage. Månedens gamle navn var sædemåned. ... Se artiklen
oktroj
(-en, -er): Koncession eller kontrakt mellem regering og privatperson eller ... Se artiklen
OL-bane
(-n, -r): Baneform ved kapsejladser under de olympiske leges regler. Der er ... Se artiklen
Olderdam
Olderdam eller Olderdom er Benedichts navn for øen Ile d'Orléon, der ligger ... Se artiklen
olie
(-n, -r): Flydende kemikalie af en kulstofforbindelse, kulbrinter. Olie til ... Se artiklen
olieaffald
(-et, -): oil refuse.
[ØST]  Kilder
olieansvarsforsikring
(-en, -er): oil liability insurance.
[ADM p.175]  Kilder
oliebeholder
(-en, -e): Til drivankre for langsom udstrømning, der skal dæmpe brydende ... Se artiklen
oliebekæmpelsesudstyr
(-et, -): Redskaber og maskineri til at kunne begrænse og oprense olieudslip i ... Se artiklen
olieboreplatform
(-en, -e): oil platform.
[ABC]  Kilder
Stikord Beskrivelse
olieboretårn
(-et, -e): oil derrick // oil platform.
[OO, 5011]  Kilder
oliebrændstof
(-fet, -fer): Til fremdrivning af skibe benyttes flere forskellige oliesorter. ... Se artiklen
oliebrønd
(-en, -e): Olieinstallation på havbunden, hvorfra olie pumpes, trykkes eller ... Se artiklen
oliedamp
(-en, -e): oil vapour.
[LAB p.79]
 Kilder
oliefelt
(-et, -er): oil field..
 Kilder
olieflaske
(-n, -r): Dæmpningsbeholder i visse gyrokompasser.
oil bottle.
[NAV2 p.83]
 Kilder
olieforbrug
(-et, -): oil consumption.
[ABC p.88, EST]
 Kilder
olieforurening
(-en, -er): Tilstedeværelsen af olie på områder, hvor det ikke er ønsket. ... Se artiklen
oliefrakke
(-n, -r): Regnfrakke fremstillet af lærred behandlet med en vandafvisende ... Se artiklen
oliehavn
(-en, -e): oil terminal.
[KbhH1/1990]
 Kilder
olieholdig
(adj.): oily // oily water.[OLI p.1 + 9, ØST] olieho ... Se artiklen
oliejournal
(-en, -er): Logbog, som skal føres i alle tankskibe med en BT på 150 og ... Se artiklen
oliekaj
(-en, -er): Dss. oliepier. Kaj udstyret med faciliteter til at betjene skibe, ... Se artiklen
olieklasse
(-n, -r): Godkendt efter et klassifikationsselskabs regler for transport af ... Se artiklen
olieladning
(-en, -er): oil cargo.
[OLI p.9]
 Kilder
olieledning
(-en, -er): oil pipeline.
[KortA, OO, 5011, D/E]
 Kilder
oliemaling
(-en, -er): Malingstype, hvor opløsningsmaterialet er olieholdigt. ... Se artiklen
oliemonitor
(-en, -er): oil discharge monitor.
[OLI p.19]
 Kilder
oliepose
(-n, -r): Sejldugspose fyldt med olie og hængt udenbords. Gennem et lille hul ... Se artiklen
olieprøvehenter
(-en, -e): Redskab bestående af en mindre glasbeholder anbragt i en ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
olierest
(-en, -er): oil residues.
[OLI p.13, SKT81 p.107]
 Kilder
olierørledning
(-en, -er): oil pipeline.
[OO p.66]
 Kilder
olieseparator
(-en, -er): Maskine, der ved centrifugering eller anden metode kan adskille en ... Se artiklen
olieskimming
(-en, -er): En slag støvsugning af olie fra en forurening på havoverfladen. ... Se artiklen
olieslam
(-met, -): oil sludge // sludge.
[ØST]
 Kilder
olieslop
(-pen, -): Olierest forurenet i forbindelse med oliens brug. "…ikke mulig ... Se artiklen
olietankskib
(-et, -e): Skib, hvis lastrum er olietætte, så olien kan føres som massegods ... Se artiklen
olietillæg
(-get, -): Tillæg til et fragtbeløb eller passagerbillet på grund af ... Se artiklen
olietransport
(-en, -er): oil transportation.
[LAB p.68]
 Kilder
olietøj
olietøj (-et, -): Regntæt tøj, oprindeligt lærredstøj gennemtrukket med ... Se artiklen
olieudslip
(-pet, -): Utilsigtet udpumpning af olie til naturen. slick of oil ... Se artiklen
olievandseparationsanlæg
(-get, -): Instrument, der kan angive en skilleflade mellem olie og vand i en ... Se artiklen
Ollandt
Ollandt er Benedichts navn for den svensk ø Øland i Østersøen ud for Kalmar.
[BEN p.266]  Kilder
ollerop
Generelt anvendt ord for gammelt tovværk. Der kendes til sædvane med at ... Se artiklen
ollerup, ollerups
(sb.): Populær betegnelse for engelske old ropes. "Ofte skete be ... Se artiklen
ombord
Tidligere fejlagtig stavemåde for om bord - se under bord ... Se artiklen
omborddragning
(-en, -er): En form for kollision at dømme efter oversættelsen, idet ordet ... Se artiklen
ombordkaldesignal
(-et, -er): Signal afgivet med fløjte, horn, flag for at tilkalde ... Se artiklen
ombordkonnossement
(-et, -er): Konnossement udstedt efter varen er anbragt om bord. "Remburser ... Se artiklen
ombordstigning
(-en, -er): Bevægelse fra land til skib af personer.embark ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
ombordtage
(vb): Føre fra land over skibssiden om bord i skibet. Oftest om ... Se artiklen
ombordværende
(adj): Personer, der befinder sig på et skib.those on board // oc ... Se artiklen
ombrase
(vb): Dss. brase ræerne for vind ind fra modsatte side af den oprindelige. ... Se artiklen
ombygge
(vb): convert / convert into / rebuild.
[est]  Kilder
omdrejning
(-en, -er): revolution / rotation. Jordens omdrejning ... Se artiklen
omdrejningstal
(-let, -): Maskinens omdrejningstal er bestemmende for hastigheden, som skibet ... Se artiklen
omega
Engelsk kunstigt navn for et verdensdækkende radionavigationssystem, der blev ... Se artiklen
omegamodtager
(-en, -e): Radiomodtager, der kan omdanne OMEGA-signaler til stedlinjer eller ... Se artiklen
omegasignal
(-et, -er): Radiosignal udsendt af Omega-systemets stationer. Der var otte ... Se artiklen
omegasystem
Dss. OMEGA, se denne.
OMEGA system.  Kilder
omflage
(vb): "I forbindelse med en storstilet flag-reorganisering af den totale flåde ... Se artiklen
omgivet
(vb): Omgivet af land.
land locked.
[HAR]  Kilder
omhoug
(adv): Stænger og rær er omhoug, når de er anbragt i deres ... Se artiklen
omhylningskugle
(-n, -r): Eller svømmekugle. I kuglegyrokompasset er det nordsøgende ... Se artiklen
omkomme
(vb): Omkomme eller drukne.
perish.
[HAR]  Kilder
omladning
(-en, -er): Skiftning af ladning fra et skib til et andet. Oftest benyttet, ... Se artiklen
omlæg
(-et, -): Omsnøringen omkring en jomfru.
binding.
[Benzon]  Kilder
omløbe
(vb): Vinden løber om, dvs. den skifter retning. the wind shifts ... Se artiklen
omløbstid
(-en, -er): Omløbstider benyttes i forbindelse med himmellegemers ... Se artiklen
omrumpe
(vb) rumpe (gl.): Dreje omkring paa rumpen, svinge, dreje en kran horisontalt. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
område
(-t, -r): 1. Dødt område (i radio).fade area ... Se artiklen
omsejle
(vb): Sejle rundt om. sail round.[Saint] om ... Se artiklen
omskibe
(vb): Omlade. tranship.
[Benzon]  Kilder
omskifter
(-en, -e): Betjeningsknap eller -håndtag på instrument eller maskine. ... Se artiklen
omskiftning
(-en, -er): Omskiftning af gangretning eller maskine.change ahead ... Se artiklen
omslå
(vb): Omslå et tov.
tussel a rope.
[HAR]  Kilder
omslået tov
(adj. + sb: tovet, tove): Gl. omslagen toug. Tovværk fremstillet af kordeler, ... Se artiklen
omstuve
(vb): Genstuvning af en gang stuvet ladning, enten pga. dårlig stuvning el. ... Se artiklen
omstyring
(-en, -er): Vending af en maskine eller motors driftsretning fra at gå frem ... Se artiklen
omsvajning
(-en, -er): Omdrejning af et skib i det horisontale plan. Ændre kursen 360 ... Se artiklen
omsy
(vb): Omsy nådderne på et gammelt sejl.
pricking a sail.
[HAR]  Kilder
omtakle
(vb.): Se under ... Se artiklen
omtrentlig
(adj): Omtrentlige plads er en positionsbestemmelse med en usikkerhed større ... Se artiklen
ondulere
(vb): "... evne til at ondolere (vertikal styrbar i bølgebevægelse)…" ... Se artiklen
One Ton Cup
Engelsk udtryk for kapsejlads foretaget med både fra 1898, men overgik fra ... Se artiklen
one-design
(eng.): Typebetegnelse for en kapsejladsbåd.
one-design.
[POS p.134]  Kilder
onker, onker barkskib
Oprindeligt tilnavn til visse barkskibe og barkentiner, der sejlede i ... Se artiklen
onsdag
(-en, -e): Ugens tredje dag. Navnet forbundet med guden Merkur, nordisk gud ... Se artiklen
op
(præp. adv.): I udtryk som: op med roret, dvs. at lægge roret i bor ... Se artiklen
opankret
(adj.): anchored. ligge opankret (for to an ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
opankring
(-en, -er): Processen, hvor et skib kaster sit anker.anchoring ... Se artiklen
opbrase
(vb): Brase op. brace in // haul in the weather braces ... Se artiklen
opbrasning
(-en, -er): Positioneringen af ræer under bidevindsejlads, således at de ... Se artiklen
opbringe
(vb): Føre et kapret skib som prise til egen havn. Foranledige et skib ... Se artiklen
opbygning
(-en, -er): Opbygninger, erections, er konstruktioner anbragt på ... Se artiklen
opbygningsbjælke
(-n, -r): Definerende benævnelse på en bjælkebrugt i en opbygning på et ... Se artiklen
opbøje
(vb): Proces, hvor man med flydelegemer som tønder fastgjort til den ... Se artiklen
opdage
(vb): discover.[HAR] opdage en læk. ... Se artiklen
opdagelse
(vb): Udtrykket landets opdagelse bruges om kystens tilsynekomst fra søe ... Se artiklen
opdreje
(vb): Om et opankret skib, der drejer med vind eller strøm for ankeret. ... Se artiklen
opdrift
(-en, -er): Evnen til at holde sig på overfalden af vand, dvs. en massefylde ... Se artiklen
opdriftreduktion
(-en, -er): Formindskelse af opdriften i et skib, fordi et område i skibet er ... Se artiklen
opdriftscenter
(-teret, -tre): Centrum for opdriften i et skib eller en del af et skib. ... Se artiklen
opdriftsevne
(-n, -r): Et flydende legemes evne til at holde sig flydende i en væske. ... Se artiklen
opdriftsgivende
(adj): " overbygninger … kan medregnes som opdriftsgivende." buo ... Se artiklen
opdriftskile
(-n, -r): Kileformet opdriftområde af et skib.buoyancy wedge ... Se artiklen
opdriftskum
(-met, -) "… at en yngling ikke flyder forsvarligt med de påbudte 400 liter ... Se artiklen
opdriftskurve
(-n, -r): buoyancy curve.
[SKT81 p.59]  Kilder
opdriftslinje
(-n, -r): Opdriftens centrums angrebslinje. vertical line through ... Se artiklen
opdriftsmiddel
(-delet, -dler): Legemer, beholdere eller tilsvarende lukkede genstande eller ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
opdriftsoverskud
(-det, -): buoyancy reserve.
[SKT81 p.60]  Kilder
opdriftsring
(-en, -e): "Knivens placering i lomme på øverste opdriftsring i en anden type ... Se artiklen
opdriftsrum
(-met, -): Lukket område i et fartøj. Aflukket skal være vandtæt og uden ... Se artiklen
opduge
(vb): Opduge sejl. I den tyske betydning defineret som aftakling for at bringe ... Se artiklen
opduve
(vb): Om sejlskib i fart, der falder af for vinden og sejler med vinden. ... Se artiklen
open ship
(eng.): Skibstype. Bulkskib med dobbelte sider og smalle ballasttanke mellem de ... Se artiklen
operation
(-en, -er): Kommerciel drift af fx skibe. " D/S Norden har pt 14 tankskibe i ... Se artiklen
operatør
(-en, -er): Person eller firma, der forestår den kommercielle drift af et ... Se artiklen
opfange
(vb): Dss. fastgøre om fx processen med at fiske og katte et anker, eller fx ... Se artiklen
opfire
(vb): Dss. affire, slække ud på et tov.veer // ease away // ease ... Se artiklen
opfriskende
(adj): Opfriskende kuling.
increasing gale.  Kilder
opfylde
(vb): Opfylde en konvention.comply with the convention ... Se artiklen
opfyldningsområde
(-t, -r): Havområde, der fyldes op med sten og jord etc. for at kunne benytte ... Se artiklen
opfyring
(-en, -er): Opvarme kedel eller maskine.
firing.
[HfMask1940]  Kilder
opgang
(-en, -e): 1. opgang til Kanalen Den opadgående del af en ban ... Se artiklen
opgangsluge
(-n, -r):
scuttle of the hatchway.
[HAR]  Kilder
opgive
(vb): 1. I udtryk som: opgive et sejl - løsne skøder o ... Se artiklen
opgørelse
(-n, -r): Opgørelse af havari, beregne de samlede omkostninger ved et havari ... Se artiklen
opgå
(vb): 1. Løsne sig, frigøre sig, slække på fx et tov. Kast ... Se artiklen
ophal, ophaler
(-en, -e): tracing line.[Saint, TUX] besan ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
ophale
(vb): Hale op ved hjælp af tov el. talje. haul up. ... Se artiklen
ophalerbedding
(-en, -er) (-beding): En skrå skinnestrækning fra tørt land til ud i vandet ... Se artiklen
ophalertov
(-et, -e): Tovende i den løbende rigning, der bruges til at hale noget op med, ... Se artiklen
ophalervogn
(-en, -e):
slipway carriage.
[POL30/12 1989]  Kilder
ophalerwire
(-n, -r): Wire til at hale vognen på en bedding op med.slipway ca ... Se artiklen
ophejse
(vb): Dss. hejse op ved hjælp af tov eller talje.hoist up // pull ... Se artiklen
ophivning
(-en, -er): Ophivning af ladning fra lastrum.
hoisting.
[SKT70 p.324]  Kilder
ophobe
(vb): Ophobning af skibe på red. congestion of shipping ... Se artiklen
ophold
(-et, -) samt (vb): I udtryk som: Ophold af et skibs rejse, "foraarsa ... Se artiklen
ophugge
(vb): I udtryk som: ophugge et skib.break a ship up ... Se artiklen
ophugning
(-en, -er): Adskille et skib i sine bestanddele, så materialer som stål, ... Se artiklen
ophugningsstøtte
(-n, -r): Finansiel offentlig hjælp til fiskefartøjers ophugning for at ... Se artiklen
ophugningsværft
(-et, -er): Værft, der adskiller et udtjent skib i sine dele efter materiale ... Se artiklen
ophæng
(-et, -): suspension // mounting. kardansk ophængning ... Se artiklen
ophænge
(vb): ophænge køjerne.sling the hammocks. ... Se artiklen
ophøjede pol
Himmelpolen over horisonten.
upper pole.
[NAV1 p.132]  Kilder
opjaget
(vb p.p. / adj.): I udtryk som: opjaget skib, et indhentet skib. ... Se artiklen
opkippe
(vb): Bringe et stokanker fra sin lodrette position under kranbjælken til at ... Se artiklen
Opklaringsenheden
Selvstændig afdeling i Søfartsstyrelsen. "Opklaringsenheden undersøger ... Se artiklen
opklodsning
(-en, -er): Træskibsbygning. Også gl. kaldet det døde træ el. dødtræet. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
opklodsningstræ
(-et, -): Træ, der er naturligt vokset i passende form til at kunne bruges til ... Se artiklen
opklæde
(vb): "Skibet er kun opklædt til underste Batteri. Dette var almindeligt i de ... Se artiklen
opknævle, opknæbele
(vb): Defineret med to betydninger i [Röding]. 1. Ophænge ... Se artiklen
opkorte
(vb): Formindske antallet af fortøjninger.reduce the number of mo ... Se artiklen
opkorterkrog
(-en, -e): Almindelig krog med øje eller sjækkelfæste. Anvendes til ... Se artiklen
opkortning
"Skibet tog grunden, da fortøjningerne sprang, umiddelabrt efter at ... Se artiklen
opkortningsknob
(-et, -): cat's paw knot // twist knot.
[KUSK p.16]  Kilder
opkrimpe
(vb): Om vinden, når den drejer mod solenr gangretning. the wind ... Se artiklen
oplagsbevis
(-et, -er): Kvittering for gods modtaget på et oplagringsvarehus. ... Se artiklen
oplagssted
(-et, -er): Lagerplads, især i sejlskibstiden en orlogsflådes oplagsplads. ... Se artiklen
oplagt
(adj): Om skib, der er taget ud af drift for vinteren eller af økonomiske ... Se artiklen
oplanger
(-en, -e): Dss. oplænger. Bundstok eller zittersens forlængelse i spantet i ... Se artiklen
oplavere
(vb): Sejle op ad en flod mod kilden ved at krydse for sejl. sail ... Se artiklen
oplodde
(vb): Oplodde dybderne rundt om et skib.sound / heave the lead ... Se artiklen
oplosse
(vb): Oplosse fra fx mellemdæk.unload from the tween deck ... Se artiklen
opluve
(vb): Luve op, "siges naar et Skib enten ligger opbrast, eller ligger Bie og ... Se artiklen
oplæg, oplægning
(-en, -er): Skib er oplagt, når det ikke er i drift. "I oktober 1971 havde ... Se artiklen
oplægge
(vb): Tage ud af drift. Om sejlskibe i ældre tid ofte om vinteren, men også ... Se artiklen
oplænger
(-en, -e): Forlængelsen af et spant i træskibe. Tømmer i et spant. I ... Se artiklen
opløber
(-en, -e): 1. På en inderforstævn sammensat af flere stykker ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
opløbskurs
(-en, -er): Kurs fuldt det sidste stykke før en ankring hen mod ankerpladsen. ... Se artiklen
opløsning
(-en, -er): Opløsningsevne. Et skærmbilleds evne til at afbilde genstande ... Se artiklen
opmåle
(vb): Opmåle et område for at kunne tegne et kort. Eller opmåle i et kort ... Se artiklen
opmålingsarbejde
(-t, -r): Arbejde med at måle op til kort. Eller arbejdet med at opmåle i et ... Se artiklen
opmålingsskib
(-et, -e): Skib beskæftiget med opmålingsarbejde for at få data til kort ... Se artiklen
opofrelse
(-n, -r): Overbordkastbing eller på anden vis afgive ladning eller udstyr for ... Se artiklen
oppalme
(vb): Klatre op i rigningen ad vantet ved hjælp af hænderne = hånd over ... Se artiklen
oppasser
(-en, -e): oppasser, officerernes tjener i et krigsskib. ... Se artiklen
opperkaptajn
(-en, -er): "farer for opperkaptajn på admiralskibene." Sejle med rang under ... Se artiklen
oppermester
(-teren, -tre): Overmester. Udtryk for stilling på skibe i 1600-tallet. ... Se artiklen
opplydse
(vb): Opplukke. Pille gammelt tovværk fra hinanden for at anvende det til ... Se artiklen
opposition
(-en, -er): "To Himmellegemer, hvis Længde i Ekliptika er ens, siges at være ... Se artiklen
oppuste
(vb): inflate. Oppustelig flåde. ... Se artiklen
opramning
(-en, -er): Løfte agterskibet med ramkiler ved et træskibs afløb, der altid ... Se artiklen
oprigge
(vb): Oprigge et kornskot.rig up a grain bulkhead // grain shiftin ... Se artiklen
oprindelsescertifikat
(-et, -er): certificate of origin.
[TS]  Kilder
opringer
(-en, -e): Stillingsbetegnelse for en maskinrumsansat på et dampskib. "Hera ... Se artiklen
opsang
(-en, -e): Sang, der afsynges ved hårdt arbejde, hvor søfolkene skal agere ... Se artiklen
opsejle
(vb): I udtryk som: opsejle et skib, dvs. at indhente det. ... Se artiklen
opsejling
(-en, -er): Dss. indtjening eller fortjeneste ved rederidrift. "Opsejlingen. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
opsejse
(vb): Lægge bændsler af skibmandsgarn på to tove, der skal stå fast. ... Se artiklen
opsejsing
(-en, -er): Bændsel, der er lagt omkring to tove, der sammenholdes i fx et ... Se artiklen
opsige
(vb): Sige sin stilling op.
give notice.
[SML94 p.14 + 21]  Kilder
opskinnet
(adj): "Opskinnet, siges om Tømmer der af Solens heede har faaet Rævner og ... Se artiklen
opskrække
(vb): Af skrække el. skrænse. Fire ud på et tov. skrække på kabelarr ... Se artiklen
opskud
(-det, -): Fartøjs fremdrift efter maskine el. sejl er hørt op med at virke ... Se artiklen
opskyde
(vb): Opkvajle fx tovværk. Lægge tovværk i bugter. coil. ... Se artiklen
opskylshøjde
(-n, -r): Den afstand på en strand, hvor bølgerne kan efterlade genstande, ... Se artiklen
opskære
(vb): Opskære et tov = kvajle det op, fx om den løbende rig efter en ... Se artiklen
opslå
(vb): Opslå et tov bruges om udslidt tovværk, der afrigges og ophugges ... Se artiklen
opstalt
(-en, -er): Tegning af skibet set fra siden. Projektionen på diametralplanet ... Se artiklen
opstander
(-en, -e): Støtter for fx røkværk eller stræktove. stanchion ... Se artiklen
opstartsprocedure
(-n, -r): Ibrugtagning af et instrument, når det første gang skal indstilles, ... Se artiklen
opstigende
(adj): Fx om himmellegemer, der står op.rising. ... Se artiklen
opstikke
(vb): 1. Bruges om halsene på undersejlene, så sejlet kan h ... Se artiklen
opstående
(adj): Mest brugt om 'det opstående', hvorved menes de indretninger, der er ... Se artiklen
opsurre
(vb): Surre fast.
lash // secure.
[D/E, Röding]  Kilder
opsvabre
(vb): "Opsvabre efter måltiderne."
swab.
[SUN p.33]  Kilder
opsvaje
(vb): Om opankret skib, der drejer efter vinden eller strømmen. Se ... Se artiklen
opsynge
(vb): Funktionen ved afsyngningen af en opsang eller shanty. sing ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
opsætte
(vb): I udtryk som fx: opsætte en rå.hoist a yard ... Se artiklen
optage
(vb): I udtryk som: optage en kyst.survey the coast ... Se artiklen
optalje
(vb): "Ophejse en genstand med en talje."
bowse.
[Röding]  Kilder
option
(-en, -er): Ved skibsbygningskontrakter ofte en klausul om, at rederen på et ... Se artiklen
optjeningstidspunkt
(-et, -er): Om optjening af fridøgn, overtidstimer, sejltid etc. ... Se artiklen
optoppe
(vb): Dss. toppe, hejse op om fx en rå.top a yard // peek up a ya ... Se artiklen
optræk
(-ket, -): I udtryk som fx: optræk til uvejr.approachi ... Se artiklen
optrække
(vb): 1. optrække et ur.wind.[N ... Se artiklen
optørne
(vb): Dss. dreje el. tørne.
swing.
[Röding]  Kilder
opvinde
(vb): Hejse. "Ved det 7. glas kunne man kende, det var den svenske flåde. L ... Se artiklen
orden
(-en, -er): I udtryk som: naturlig orden.direct order / ... Se artiklen
ordenstegn
(-et, -): Dekoration tildelt for særlig tjeneste eller fødsel eller efter ... Se artiklen
order de batallie
"Den Orden, hvorudi alle Skibene seyler ved Vinden i hverandres Kiølvand, paa ... Se artiklen
order de march
"Order de March paa een af Vindlinierne, seylende ved Vinden over den anden ... Se artiklen
order de march i tre kolonner
"Order de March i Tre Colonner, da er Floden deelt i tre Deele og hver Deel ... Se artiklen
order de march på perpendikulæren
"Order de March paa perpendicularen af Vinden, da er alle Skibene stilled paa ... Se artiklen
ordre
(-n, -r): order // command.[HAR] ordre til at o ... Se artiklen
ordrebog
(-bogen, -bøger): Bog indrettet til at kaptajnen kan nedfælde sine ordrer og ... Se artiklen
ordrekonnossement
(-et, -er): Konnossementet for et ladningsparti kan udstedes med tilføjelsen ... Se artiklen
ore carrier
(eng.): Dss. malmskib.
ore carrier.
[SØT p.20]  Kilder
Stikord Beskrivelse
oregon pine
(eng.): Træart Pseudotsuga taxifolia. Dss. douglasgran. Bruges til mas ... Se artiklen
orientering
(-en, -er): Om den retning fx en radarskærm er orienteret med nord opad eller ... Se artiklen
originalkonnossement
(-et, -er): Konnossement underskrevet af skibsføreren på det skib, hvor ... Se artiklen
Orion
Stjernebillede på nordlige halvkugle med bl.a. stjernerne Betelgeuse og Rigel. ... Se artiklen
orkan
(-en, -er): Stormvejr af vindstyrke 12 eller mere, hvilket er 33 m/s. ... Se artiklen
orkandæksskib
(-et, -e): "Man kan gøre Brohus og Bak til en samlet Dæksopbygning. Typen ... Se artiklen
orkanvarsel
(-varslet, -varsler): Vejrmelding eller sikkerhedsudsendelse med advarsel om en ... Se artiklen
orlog
(sb): I grundbetydning: krig, der nu er gl.war.[HA ... Se artiklen
orlogsankring
(-en, -er): Ankring i et orlogsfartøj efter en bestemt procedure, hvor ... Se artiklen
orlogsbrig
(-gen, -ge): Krigsskib, armeret sejlskib med to master fra 1800-tallet. ... Se artiklen
orlogsfart
(-en, -er): Sejlads med et orlogsskib. Udmønstring på et orlogsfartøj. ... Se artiklen
orlogsfartøj
(-et, -er): Krigsskib, eller mindre orlogsflådefartøj.warship // ... Se artiklen
orlogsflag
(-et, -): Dannebrog med split og i en mørkere farve end det alm. flag. ... Se artiklen
orlogsflåde
(-n, -r): Samling af krigsskibe under kommando af en overordnet officer og ... Se artiklen
orlogsgast
(-en, -er): Marinesoldat, oftest udskrevet til tvungen tjeneste.se ... Se artiklen
orlogskaptajn
(-en, -er): Marineofficer placeret over en kaptajnløjtnant og under en ... Se artiklen
orlogskutter
(-en, -e): "De nye glasfiberenheder af MK II-klassen skal afløse de otte ... Se artiklen
orlogsmand
(-manden, -mænd): Dss. krigsskib. Benyttedes i 1800-tallet som betegnelse for ... Se artiklen
orlogsmatros
(-en, -er): Matros på et krigsskib (forældet titel).man of war s ... Se artiklen
Orlogsmuseet
Orlogssamlingernes kerne var modelsamlingen fra flåden. Man regner ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
orlogsskib
(-et, -e): Skib indrettet til krigstjeneste udstyret med angrebs- eller ... Se artiklen
orlogsskonnert
(-en, -er): "Er i Almindelighed et skarptbygget Fartøi, der har en betydelig ... Se artiklen
orlogsvimpel
(-en, -er): Vimpel med to spidser som et splitflag, men smalt som en vimpel. ... Se artiklen
Orlogsværftets Slippeapparat
Slipapparat til at udløse et fartøj, der fires af fra davider, så det ... Se artiklen
orm
(-en, -e): En bestemt ormeart, der kan gnave sig ind i skibstømmer under ... Se artiklen
ormehud
(-en, -er) (1753): Dss. kobberforhudning på et skibs undervandsskrog for at ... Se artiklen
ormline
(-n, -r): Smækker trosse der er snoet af både wire og hamp. worm l ... Se artiklen
ornamentering
(-en, -er): Udsmykning på et skib og oftest udført som træskærerarbejde og ... Se artiklen
orthodromisk
(adj.) Et skibs lige løb mod en af de fire hovedretninger N, E, S eller W. ... Se artiklen
orthografisk projektion
En kortprojektion, hvor sigtelinjerne, der tegner kortbilledet, tænkes at ... Se artiklen
oscillator
(-en, -er): Instrument eller redskab, der kan frembringe svingninger. Bruges i ... Se artiklen
ose
(-n, -r): Gl. for skypumpe. Ordet anvendt af Ludewig Ferdinand Rømer i sin bog ... Se artiklen
Osebergskibet
Vikingeskib fundet 1903 og udgravet i 1904 på en lokalitet i Oslofjorden. ... Se artiklen
Oslokonventionen
Konvention underskrevet i Oslo 1972-02-15 og trådt i kraft 1974-04-07. ... Se artiklen
osmose
(-n, -r): Udtryk for væskers vandring gennem porøse vægge og hinder. Det ... Se artiklen
ost
Gammelt udtryk for øst. Anvendt på kompasroser og i kommandoer til ... Se artiklen
ostindiefarer
(-en, -er): Skib, der sejler til Indien.East-Indiaman. ... Se artiklen
ottekantstykke
(-t, -r): Tømmer i en sammensat mast, kanttømmer.octagonal timbe ... Se artiklen
ottemandsfarer
(-en, -er): Fartøj, der kan roes med otte mand eller sejles med sejl fra en ... Se artiklen
ottetalsdiagram
(-met, -mer): Formen på antennekarakteristikken i en radiopejler. Ved visse ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
ottetalsknob
(-et, -): Dss. flamsk knob og judasknob. Overhåndsknob med bagvendt rundtørn. ... Se artiklen
ottetalsmanøvre
(-n, -r): Manøvre med sejlbåd. Manøvren har form af et ottetal. ... Se artiklen
otting
(-en, -er): Gl. mål lig 1/8 tønde eller et halvanker eller 16,424 liter, hvis ... Se artiklen
ottring
(-en, -er): Mindre norsk fartøjstype med tre par årer. Se ovenstående under ... Se artiklen
ouster
(sb): Gl. Vand, der samler sig i skibets indre, hvorfra det pumpes ud over ... Se artiklen
outrigger
(-en, -e): robåd med stabilitetsfremmende parallelskrog af mindre dimension ... Se artiklen
outriggertorpedo
(-en, -er): Gammelt udtryk for en mine, der er anbragt på en stang, der ... Se artiklen
ovalring
(-en, -e): "Ovalring til wiresling."
oblong ring.
[Harboe p.1.26]  Kilder
over bord
(præp + sb.): Fejlagtigt sammenskrevet præpositionsled. Se ... Se artiklen
overadmiralitetsret
(-ten, -ter): Højeste søret i England og tidligere også navnet på en dansk ... Se artiklen
overalt
(ekskl. + adv.): Kommandoråb i sejlskibe for at få alle mand på dæk til fx ... Se artiklen
overaltlængde
(-n, -r): Skibets største længde, men for sejlskibe uden bovsprydets længde ... Se artiklen
overbeskyttelse
(-n, -r): Galvanisk rustangreb forårsaget ved anbringelse af ... Se artiklen
overbordfald
(-et, -): "To dødsfald under havneophold inden for tre måneder får ... Se artiklen
overbordkaste
(vb):Verbum anvendt om ladning, der kastes overbord for at redde skibe, resten ... Se artiklen
overbordkastning
(-en, -er): Ofring af ladning for at redde et skib, der er i fare for at ... Se artiklen
overbordsejlet
(adj.): Om person eller gods, der af søerne er skyllet udenbords. ... Se artiklen
overbordskyllet
(adj): Om personer eller gods, der mistes utilsigtet i havet. go by ... Se artiklen
overbordventil
(-en, -er): Ventil hvorigennem ballastvand, kølevand og spildvand af ... Se artiklen
overbramfald
(-et, -): Faldet til et overbramsejl.upper topgallant halyard ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
overbramgårding
(-en, -er): Gårding på overbramsejlet.upper topgallant buntline ... Se artiklen
overbramnedhaler
(-en, -e): Nedhaler til overbramsejlets rå.upper topgallant downh ... Se artiklen
overbramsejl
(-et, -): Foreoverbramsejlfore upper topgallant sail. ... Se artiklen
overbramskøde
(-t, -r): Skødet til et overbramsejl.upper topgallant sheet ... Se artiklen
overbramtoplente
(-n, -r): Toplenten til et overbramsejl. De liner, der går fra rånokken ... Se artiklen
overbygning
(-en, -er): "En Overbygning er en overdækket Opbygning paa Fribordsdækket, ... Se artiklen
overbådsmand
(-manden, -mænd): Øverste matrosunderofficer på større krigsskibe. ... Se artiklen
overdoktor
(-en, -er): Gammeldags udtryk for ledende læge om bord på - oftest - et ... Se artiklen
overdæk, fuldstændigt
(-ket, -): Dækket over det øverste heldækkende dæk. ".. for større Skib ... Se artiklen
overdække
(-t, -r): Presenning for fx redningsbåd.canopy.[S ... Se artiklen
overekviperingsmester, ekvipagemester
(-en, -e): Stilling i orlogsflåden for en ansvarlig for udstyr i en flådebase ... Se artiklen
overenskomst
(-en, -er): Indgå en overenskomst.
make an agreement.
[EST, SML94 p.15]  Kilder
overet
(adj.) over eet: To genstande på samme pejling dækker over hinanden og er et ... Se artiklen
overetlinje
(-n, -r): Linje gennem to punkter, eventuelt forlænget .transit l ... Se artiklen
overetmærke
(-t, -r): To punkter overet udgør et mærke, der ved at forlænge ... Se artiklen
overfald
(-et, -): Den del af forstævnen, der falder forefter og foran for kølens ... Se artiklen
overfart
(-en, -er): Søtransport mellem to havne. Bruges mest om passagertrafik. ... Se artiklen
overfartsbræt
(-tet, -ter): Dss. pindekompas.
traverse board.
[H&S85-??]  Kilder
overflade
(-n, -r): I udtryk som vandoverflade.surface. Våd ... Se artiklen
overfladebølge
(-n, -r): I radioteknik: En bølge, der følger jordens krumning. I modsætning ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
overfladedrift
(-en, -er): En havstrøms bevægelse på havoverfladen og de øverste vandlag. ... Se artiklen
overfladefartøj
(-et, -er): Fartøj, der sejler på havoverfladen modsat en ubåd og en ... Se artiklen
overfladefyldbarhed
(-en, -er): "Fyldbarheden defineres som forholdet mellem tomrummet inden ... Se artiklen
overfladehavvand
(-et, -): Havets vand i de øverste lag.
surface water.
[SKT81 p.22]  Kilder
overflademåler
(-en, -e): Instrument, der med en føler eller ad elektronisk bølgeudsendelse ... Se artiklen
overfladeskib
(-et, -e): Skib, der bevæger sig på havets overflade, dvs. alle almindelige ... Se artiklen
overfladestrøm
(-men, -me): Havstrøm i havets øverste lag.surface current ... Se artiklen
overfladevind
(-en, -e): Vind, der blæser langs jordens overflade til forskel fra ... Se artiklen
overflod
(-en, -): Overflod er et udtryk for en overskydende mængde af en væske, der ... Se artiklen
overflodsrør
(-et, -): "I et tilfælde synes en brand forårsaget af, at brændselsolie, som ... Se artiklen
overfyldning
(-en, -er): Om havnebelastning, når der ankommer flere skibe, end ... Se artiklen
overfyrbøder
(-en, -e): Højest placerede fyrbøder på et skib. Arbejdsleder for ... Se artiklen
overgang
(-en, -e): Overgang mellem dæk og skibsside.gunwale. ... Se artiklen
overgangsdybde
(-n, -r): Dybdebegreb i forbindelse med bølger. Vanddybder mellem 1/25 og 1/2 ... Se artiklen
overgive
(vb): Processen, hvor den afgående vagthavende giver den tiltrædende ... Se artiklen
overhale
(vb): 1. Vedligeholde, fx en blok el. et spil. Reparere el. g ... Se artiklen
overhalertov
(-et, -e): ?
fancy-line.
[HAR]  Kilder
overhaling
(-en, -er): 1. Vedligeholdelse af et redskab med adskillelse, ... Se artiklen
overhandig
(adj.): I udtryk som fx: overhandigt vejr. "I overhandigt vejr vil de ... Se artiklen
overhang
(-et, -): Bovens og hækkens del, der hænger ud over konstruktionsvandlinjens ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
overhivning
(-en, -er): Dss. slagside.heaving down. overhiv ... Se artiklen
overhængende
(adj.): I udtryk som fx: overhængende fare.immediate d ... Se artiklen
overhøjde
(-n, -r): Højde i kapsejlads i forhold til konkurrent. "Man har overhøjde, ... Se artiklen
overhåndsknob
(-et, -): Overhåndsknob kan bindes i flere varianter: dobbelt overhånd ... Se artiklen
overhåndsløkke
(-n, -r): Knob.
overhand loop.  Kilder
overiset
(adj.): "... og Kulingen tiltog, ligesom det frøs haardt, besluttede Skipperen ... Se artiklen
overisning
(-en, -er): Udtrykket dækker søvand eller nedbør, der sætter sig fast på ... Se artiklen
overkanoner
(-en, -er): Øverste kanoner, den øverste artilleriunderofficer på et ... Se artiklen
overkirurg
(-en, -er): Øverste læge eller feltskærer på et orlogsskib.sur ... Se artiklen
overkog
(-et, -): Om dampkedler, når temperaturen bliver for høj, så vand overføres ... Se artiklen
overkomplet
(adj): Besætningesmedlem ud over det normerede antal.supernumerar ... Se artiklen
overkonstabel
(-en, -er): Laveste artilleriunderofficer.gunner.[ ... Se artiklen
overkrængning
(-en, -er): Skibets bevægelse omkring en vandret langskibs akse. ... Se artiklen
overlade
(vb): Indtage for meget ladning i et skib, så det ligger dybere end tilladt ... Se artiklen
overlang
(adv.): Gl. I udtryk som:at ro overlang.row a long stro ... Se artiklen
overlap
(-pet, -): Om to fartøjer, der set fra en position tværs for, ligger lige ... Se artiklen
overlapningsområde
(-t, -r): Befinde sig i to korts overlapningsområde.overlapping a ... Se artiklen
overlast
(-en, --) Et skib er overlastet, hvis det har indladet en ladning, der bringer ... Se artiklen
overlaste
(vb) overlade: Indtage mere ladning i et skib, end dets bygning el. ... Se artiklen
overlastning
(-en, -er): Ombordtagning af ladning i en mængde, så de aktuelle lastelinje ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
overlevelsesdragt
(-en, -er): Beskyttende beklædning, der anvendes under redningsbåds- eller ... Se artiklen
overlevelseshåndbog
(-bogen, bøger): Manual med kortfattet tekst og mange illustrationer, der ... Se artiklen
overlig
(-et, -): Rålig. Sejlets øverste kant forstærket med en tovværkslængde ... Se artiklen
overliggedag
(-en, -e): Den tid, som et skib er nødt ti at blive liggende ud over det ... Se artiklen
overliggepenge, overliggedagspenge
(-ne, --): Kompensation betalt til skibet, hvis det ikke kan blive ... Se artiklen
overliggetid
(-en, -er): "Overliggetid udgør den tid, skibet efter liggetidens udløb må ... Se artiklen
overlods
(-en, -er): Lodsformand eller leder af et antal lodser, eventuelt en ... Se artiklen
overlosset
(adj): I udtryk som: overlosset ladning for meget losset.ov ... Se artiklen
overlægge
(vb): Overlægge plader på skibssider. "Pladerne sammennittes enten ved ove ... Se artiklen
overlæsejl
(-et, -): Læsejl sat ud fra mærserå.topmast-studding sail ... Se artiklen
overlæsejlsfald
(-et, -): topmast-studding-sail halyard.  Kilder
overløb
(-et, -): Dss. det øverste dæk på et større træskib som fx et fregatskib. ... Se artiklen
overløbe
(vb): Efterse fx tovværk i rigningen for skader og skamfilinger. overlø ... Se artiklen
overløbsskude
(-n, -r): Skib, mindre størrelse, som har et skansedæk strækkende sig fra ... Se artiklen
overmastet
(adj): Udstyret med for store, høje, master til skibets størrelse. ... Se artiklen
overmatros
(-en, -er): Laveste matrosunderofficersgrad.Leading seaman // pett ... Se artiklen
overmester
(-mesteren, -mestre): Gl. benævnelse for skibslæge.chief medical ... Se artiklen
overmærsfald
(-et, -): Faldet til et overmærsesejl.upper topsail halyard ... Se artiklen
overmærslæsejl
(-et, -): Læsejlet sat på overmærseråen.upper topmast studding ... Se artiklen
overmærsnedhaler
(-en, -e): Egentlig overmærsesejlsnedhaler.upper topsail downhaul ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
overmærssejl
(-et, -): Øverste mærssejl på mærsestangen for fokkemast, stormast, ... Se artiklen
overplatte
(vb): Med sejlbåd at sejle lavere kurs end platlæns, så man har vinden ind ... Se artiklen
overrand
(-en, -e): Øverste rand af sol eller måne. Man kan for måne og sol med en ... Se artiklen
overrejse
(-n, -r): Dss. rejse.
passage.
[HAR, KOF]  Kilder
overrigge
(vb): Fartøj med for stort sejlareal i forhold til skroget, hvorved ... Se artiklen
overrisling
(-en, -er): Overrislingsanlæg anvendt til brandslukningsformål i ... Se artiklen
oversejle
(vb): Gl. for kollidere med et andet skib. run foul of one another ... Se artiklen
oversejlingskort
(-et, -): Søkort med en målestok, der er for lille til navigation på andet ... Se artiklen
oversejlmager
(-en, -e): Øverste sejlmager på et sejlførende krigsskib.master ... Se artiklen
overskib
(-et, -e): Den del af skibet, der er over vandlinjen. Det modsatte af ... Se artiklen
overskibsinspektorat
(-et, -er): Øverste skibstilsynsmyndighed omkring 1940-1950. ... Se artiklen
Overskibssynet
Overskibssynet hører under Søfartsstyrelsen, tidligere Statens Skibstilsyn, ... Se artiklen
overskyde
(vb): Isen overskyder, dvs. den ene isflage lægger sig oven på den anden. ... Se artiklen
overskyet
(adj): Himmel dækket af skyer.
cloudy / overcast.
[EST]  Kilder
overskylle
(vb): 1. Væsken dækker en fast overflade.cover ... Se artiklen
overslag
(-et, -): "Krydsetouget, hvormed Vulingen krydses, lægges med sin Midte paa ... Se artiklen
overslået
(adj.): I udtryk som: dampskibsfyr, der brænder med små kulmængder ... Se artiklen
overspil
(-let, -): Om det øverste capstanspil på et spil, hvor der er to spilkopper ... Se artiklen
overstag
(-et, -): Gå overstag, dvs. vende med et sejlskib ved at gå med forstævnen ... Se artiklen
overstuve
(vb): Dække en bulkladning med sækkegods for at forhindre den løse ladning i ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
overstyrmand
(-manden, -mænd) Ober-Styrmand gl.: Øverste styrmand. Overstyrmandstitlen på ... Se artiklen
overstænke
(vb): Overstænke ombordværende med sprøjt af vand fra årerne.n ... Se artiklen
oversvømmelse
(-n, -r): Vanddækning af ellers tørt område. overflowing // inu ... Se artiklen
overtid
(-en, -er): Arbejde på overtid ud over den aftalte faste arbejdstid. ... Se artiklen
Overtidsbetaling
(-en, -er): Betaling for arbejde leveret udover fastsat arbejdstid. ... Se artiklen
overtro
(-en, --): Overtro har haft betydning for mange søfarende; fx var visse dage i ... Se artiklen
overtømmermand
(-manden, -mænd): Øverste tømmermand på et orlogsskib. master ... Se artiklen
overtørn
(-en, -er): Tage en tørn med tovværk om en vandret spilkop begyndende på ... Se artiklen
overvand
(-et, -): Få vand over sig: ship water. vand, der ... Se artiklen
overvandsskrog
(-et, -): Skrog over vandlinjen. "upperworks. That part of a ship ... Se artiklen
overvintringshavn
(-en, -e): Havn, hor skibe kan ligge inaktive beskyttet mod vejrlig vinteren ... Se artiklen
overvågning
(-en, -er): Overvågning af trafik fx på en radar og registrering af andre ... Se artiklen
OXXO-telegram
(-met,- -mer): OXXO er et fælles kaldesignal for samtlige danske skibe. Et ... Se artiklen
ozonanlæg
ozon er en luftart, der i naturlig form i atmosfæren danner et lag i ca. 22 ... Se artiklen