Ordbog

Resultat : 701 ord startende med p
Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
P
Signalflag P, firkantet blåt flag, med et centreret hvidt felt med halv ... Se artiklen
P&I
Engelsk forkortelse for Protection and Indemnity. Forsikri ... Se artiklen
pacifikrute
(-n, -r): Linjesejlads, hvor fragtskibe anløber en række havne for lastning ... Se artiklen
pacotille
(-n, -r): 1. Føringsgods. Den mængde varer visse besætningsmedlemm ... Se artiklen
PAD
Eng. fork. for Predicted area of Danger.
[ARPA, NAV4 p.177]  Kilder
paddehatanker
Dss. paraplyanker.  Kilder
paddel, padle
(-en, -er) padel: Kortskaftet åre med et temmeligt bredt blad i begge ende. ... Se artiklen
paddelåre
(-n, -r): Dss. padle.
paddle oar.
[DDV p.7]  Kilder
padle
(vb): Ro med en padle.
paddle.
[ABC, POS p.76]  Kilder
paduakan
(-en, -er): Fartøjstype fra Celebes med to let forovervisende master, tre ... Se artiklen
pagaj
(-en, -er): Åre med et eller to blade. Kanoer roes oftest med et-bladede ... Se artiklen
pakdåse
(-n, -r): Pakning omkring aksler som skrueakslen, for at forhindre vand i at ... Se artiklen
pakdåseskot
(-tet, -ter): Vandtæt skot i agteranden af skibet, og som skrueakslen er ført ... Se artiklen
paket
(-ten,-ter): Paketbåd. Skib i regelmæssig rutefart mellem bestemte havne ... Se artiklen
paketbåd
(-en, -e) gl. paquetbaad: Dss. paket. Fartøj, gerne sejldrevet eller ... Se artiklen
paketfart
(-en, -er): Rutefart med fragt, passagerer og eventuelt post mellem bestemte ... Se artiklen
paketflag
(-et, -): Dss. høflighedsflag iflg. kilden, men noget speciel betydning. Et ... Se artiklen
paketmast
(-en, -er): "en såkaldt paketmast med høj slank top, lige i forkanten og ... Se artiklen
pakettype
(-n, -r): Der iflg. Benzons skibsbygning var et jagtbygget fartøj. ... Se artiklen
pakhus
(-et, -e): Bygning indrettet til opbevaring af gods. warehouse // ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
pakhusforvalter
(-en, -e): Ledende medarbejder i pakhusets udnyttelse, godsets stuvning og ind- ... Se artiklen
pakis
(-en, -): Sammenpresset is, ofte presset op i uregelmæssige bunker. ... Se artiklen
pakkammer
(-kammeret, -kamre): Storesrum. Udtrykket fra sejlskibstiden.store ... Se artiklen
pakning
(-en, -er): Tætningsmiddel.
gasket.
[EL]  Kilder
pakningsgruppe
(-n, -r): Udtryk anvendt i forbindelse med farligt gods, der skal pakkes i ... Se artiklen
paknål
(-en, -e): Dss. sækkenål. Nål anv. ved sammensyning af sække el. ... Se artiklen
pal
(-en, -er) gl. Pahl: Metalstykke af form som en lille tap med akselhul i den ... Se artiklen
palbedding
(-en, -er): Støtterne for bradspillet for. De kan være de samme som ... Se artiklen
palbolt
(-en, -e) Gl. Pahlbolt: "Saaledes kaldes Boltene, der holde Pahlene til ... Se artiklen
paletramme
(-n, -r): Palle med ramme.
pallet.
[Roro p.4]  Kilder
palhjul
(-et, -): 1. Et dampspils tandhjul, hvis bevægelse reguleres ... Se artiklen
palklampe
(-n, -r): "En træklampe, der for bedre hold og sikring af spillets paler ... Se artiklen
palkrans
(-en, -e): I et nikkespil, det tanhjul, der sidder på midten af den vandrette ... Se artiklen
palle
(-n, -r): Flad og ofte kvadratisk dobbelt platform med ca. 20 cm mellem ... Se artiklen
palleelevator
(-en, -er): Elevator installeret i et skib og kan rumme en palle.p ... Se artiklen
pallegods
(-et, -): Palletiseret gods. Også kaldet enhedslast eller unitlast. ... Se artiklen
pallelift
(-en, -er): Løfteanordning til paller.
pallet lift-.
[ABC]  Kilder
palleskib
(-et, -e): Fragtskib, der er specielt indrettet til at kunne laste og stuve ... Se artiklen
palletisere
(vb): Tilpasse godspartier til paller ved at emballere i mål, vægt og ... Se artiklen
palme
(vb): Hale hånd over hånd. Oppalme. haul hand over hand ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
palming
(-en, -er): "En mast regnes 4 fod udi længden for hver palm, den ved enden udi ... Se artiklen
palmoder, palemoder
(-moderen, -mødre): På kanonrapert. cap-square of a gun carriage ... Se artiklen
palring
(-en, -e) Gl. Pahlring. "Er en støbt Jernring, der har en forskellig Figur ... Se artiklen
palstang
(stangen, -stænger): Palens skaft.
pawl shank.
[ABC]  Kilder
palstøtte
(-n, -r): Lodret tømmer, der støtter ankerspillets vandrette dele og holder ... Se artiklen
palæokrystisk is
Polaris dannet pga. strøm og vind.
palaeocrystic ice.
[HIS3-3111]  Kilder
pamperos
(-en, -er): Stærk og kold sydvestenvind, der blæser fra pampassen i Argentina ... Se artiklen
PAN
Radiotelefonisk ilsignal. Signaltegn, der indleder meddelelsen.PAN ... Se artiklen
Panama Rule
Eng. for panamakanalreglement, især i forb. med måling af skibe, da ... Se artiklen
Panamakanal
Panamakanalkanalen, længde 44 sømil, gennemskærer Panamatangen i ... Se artiklen
panamakanalcertifikat
(-et, -er): Målingscertifikat, der giver de af skibets tonnagenmål, der ... Se artiklen
panamaklys
(-et, -): Særligt klys, der er lukket på alle retninger, så slæbewiren fra ... Se artiklen
panamamålebrev
(-et, -e): Se ovenstående om Panamakanalcertifikat.Panama Tonnage ... Se artiklen
Panamax
(-en, -): Fork. for maksimumsstørrelse for skibe, der skal kunne passere ... Se artiklen
panamaxbulkcarrier
(?): Se også Panmax ovenstående. Bulkcarrier af maksimumstørrelse for ... Se artiklen
pandekage
(-n, -r): Om den opkvejlede flade spiral, som et tov danner, når der kvejles ... Se artiklen
pandekagebændsel
(-bændslet, -bændsler): En surring, der bruges, når en strop skal surres ... Se artiklen
pandekageis
(-en, -): Dss. tallerkenis.
pancake ice.
[HIS3 p.3111]  Kilder
pandæksel
(-dækslet, -dæksler): ?
fire pan.
[HAR]  Kilder
panikbelysningsanlæg
(-get, -): Nødbelysningsanlæg i sidegange og andre steder for at undgå panik ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
PANMAX
Eng. fork. for bulkcarriers med maksimum mål for passage af Panamakanalen. Ca. ... Se artiklen
panserfregat
(-ten, -ter): "1862-63 blev DANNEBROG ombygget til panserklædt korvet. Denne ... Se artiklen
panserklædning
(-en, -er): armour-clad skin // armour-clad shell-plating .
[TUS p. 111]  Kilder
panserskib
(-et, -e): Krigsskib, hvis sider og andre udsatte steder er forsynet med ... Se artiklen
pantry
(-et, -er): Køkken, især når det ikke er et særskilt rum (i småbåde). ... Se artiklen
pantrydreng
(-en, -e): Skibsdreng, ansat i restaurationsafdelingen, og hvis pligter er ... Se artiklen
papegøje
(-n, -r): Lille mast med latinersejl el. sprydsejl helt agterude i skibet. ... Se artiklen
papegøjebom
(-men, -me): Bom til papegøjesejlet.
jigger-boom.
[Benzon]  Kilder
papegøjefyr
(-et, -): Benævnelsen på vores ældste fyr på kysten. Der findes ingen ... Se artiklen
papegøjemast
(-en, -er): Agtermast i yawlriggede skibe. Den er anbragt agten for rorstammen. ... Se artiklen
papegøjerå
(-råen, -ræer): Rå, som et papegøjesejl er opsat under.jigger- ... Se artiklen
papegøjesejl
(-et, -): "kaldes et lidet Seyl, som en Mesan, der føres undertiiden af ... Se artiklen
papegøjestok
(-ken, -ke): Mindre bom, der fra agterenden stikker agterud i sejlskibe med ... Se artiklen
papyrusflåde
(-n, -r): Flåde fremstilet af sammenbundne knipper af papyrusplantens ... Se artiklen
paradedragt
(-en, -er): En søofficers, en orlogsmatros og en marinesoldats fineste ... Se artiklen
paragrafskib
(-et, -e): Fragtskibe på 499 og 999 tons, der udnyttede reglerne for bemanding ... Se artiklen
parallakse
(-n, -r): 1. Vinkelforskellen mellem to sigtelinjer fra to obs ... Se artiklen
parallaksefejl, parallaksfejl
(-en, -): "Vinkelmåling med sekstanten forudsætter endvidere, at afstandene ... Se artiklen
parallaksevinkel
(-vinklen, -vinkler): Begreb i den nautisk-astronomiske trekant. "Dens ... Se artiklen
parallelforskyde
(vb): Flytte en linje i et søkort parallelt med den oprindelige linjes retning ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
parallelindeks
(-et, -er): "Begge skibets radarer var i brug, og der blev anvendt ... Se artiklen
parallelindeksteknik
(-ken, -ker): Navigationsteknik, hvor der fx ønskes en bestemt afstand til et ... Se artiklen
parallelkajshavn
(-en, -e): Havn, hvor kajernes retning alle er parallelle. Det kan være ... Se artiklen
parallelkompas
(-set, -ser): Dss. parallelstyringskompas. Kompas, hvor der over kompasrosen er ... Se artiklen
parallelkrog
(-en, -e): Krog med øje, hvor passagen mellem stolpe og spids har parallelle ... Se artiklen
parallellineal
(-en, -er): Navigationsinstrument til brug for udsætning og aflæsning af ... Se artiklen
parallelslåning
(-en, -er): Særlig wirespindingsform. "Parallelslåning gør wiren mere ... Se artiklen
parallelstyrekompas
(-set, -ser): Bådkompas, hvor der oven på kompasglasset er anbragt et ... Se artiklen
paramountklausul
(-en, -er): Konnossementsklausul, der inkluderer Haagreglernes bestemmelse om, ... Se artiklen
paraplyanker
1. Stokløst fortøjningsanker af form som en skål el. parapl ... Se artiklen
paraplyanker
(-keret, -kre): Anker uden stok hvis fire el. flere arme kan foldes ind langs ... Se artiklen
paravane
(-n, -r): En undervandsgenstand, der kan indstille sig i en bestemt - gerne ... Se artiklen
Paris MOU
Center for port state control administrationen for det område, Europa ... Se artiklen
Pariserkonventionen
"… 1993-årsrapport, som er publiceret af Pariser-konventionen, hvis ... Se artiklen
pariserring
(-en, -e): Metal- el. messingringe, der isættes fx sejldug rundt snørehuler ... Se artiklen
pariserøje
(-t,-r): Metal el. plastring, der indsættes rundt hul i sejldug. Dss. ... Se artiklen
park
(-en, -er): Artilleriplads. Et opbevaringssted, hvor der stuves forskellige ... Se artiklen
parlamentarflag
(-et, -) Parlementairflag gl.: "Et hvidt Flag, der heises, naar man ønsker ... Se artiklen
parlamentarskib
(-et, -e): "Parlementair Skib, kaldes et Fartøy som man i Krigs-Tiider sender ... Se artiklen
parole
1. I udtryk som: være på parol, være fange på æresord og ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
part
(-en, -er): 1. I udtryk som: faste part af en ende. Fastpa ... Se artiklen
partiel
(adj): Delvis. I udtryk soM: Partiel måneformørkelse.partiel ... Se artiklen
partigods
(-et, -): Udtryk fra landevejstransporten, hvor det betegner en godsmængde ... Se artiklen
partikulær
(adj.) Gl. particulær: 1. Særlige skibe. Meget anvendt i tek ... Se artiklen
partreder
(-en, -e): Ejer, enten person el. selskab, for en del af et skib. pa ... Se artiklen
partrederi
(-et, -er): Rederiform, hvor flere deltagere tegner sig for hver en eller flere ... Se artiklen
partslast
(-en, -er): "… En partslast på 51.000 tons kul, der blev losset på godt to ... Se artiklen
partslosse
(vb): "… og partslossede ved Ensted i Aabenraa".partial unloadin ... Se artiklen
pas
(adv.): 1. I udtrykket "Skibet er ladet paa sin Pas." Der bety ... Se artiklen
paskort
(-et, -): Søkort, der ikke er aflagt i nogen bestemt projektion, men inden for ... Se artiklen
passage
(-n, -r): Et skibs forbisejling af et andet. passage foran skibets kurs ... Se artiklen
passageafstand
(-en, -e): Den mindste afstand, der er mellem to objekter i bevægelse i ... Se artiklen
passageinstrument
(-et, -er): Astronomisk instrument for bestemmelse af et himmellegemes ... Se artiklen
passager
(-en, -er): Rejsende, der betaler for sin overfart til rederiet. p ... Se artiklen
passageraptering
(-en, -er): Den del af beboelsesrummene, der i et skib er beregnet for ... Se artiklen
passagercertifikat
(-et, -er): En passagers identitetspapir, der dokumenterer vedkommendes ret til ... Se artiklen
passagerettighed
(-en, -er): Et skibs ret til at passere et farvand. Gennemsejlingsfarvande er ... Se artiklen
passagerfacilitet
(-en,-er): Den del af beboelsesrummene, der i et skib er beregnet for ... Se artiklen
passagerfart
(-en, -er): Særlig fart med pilgrimme og emigranter m.fl. grupper: ... Se artiklen
passagerfærge
(-n, -r): Færge, der hovedsageligt transporterer personer til forskel fra en ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
passagerkammer
(-kammeret, -kamre): Opholdsrum med soveplads for betalende rejsende eller ... Se artiklen
passagerrum
(-met, -): Større rum beregnet for ophold for flere passagerer. Ordet ... Se artiklen
passagersejlads
(-en, -er): Sejlads med passagerer.passenger trade // passenger ro ... Se artiklen
passagerskib
(-et, -e): Den brede definition er et skib, der er indrettet til befordring af ... Se artiklen
passagerskibslækstabilitet
(-en, -er): "…, de første fragtskibe, der er bygget med ... Se artiklen
passagesignal
(-et, -er): Signal sat ved indsejling til havnebassin eller sluse for ... Se artiklen
passagesituation
(-en, -er): "Kommunikationen mellem Xs skibsfører og overstyrmand indbefattede ... Se artiklen
passagetidspunkt
(-et, -er): Terrestrisk navigation: Det tidspunkt, hvor et objekt er tættest ... Se artiklen
passat
(-en, -er): Eller passatvind. En regelmæssig vind, der blæser fra nordøst ... Se artiklen
passatbælte
(-t, -r): Det bælte mellem ca. 30 grader eller vendekredsen og til tæt på ... Se artiklen
passatdrift
(-en, -er): Den nordlige og den sydlige passatdrift, dss. passatvindene. ... Se artiklen
passattøj
(-et, -): "... omkring 1850: sømandens udstyr består af passattøj, ... Se artiklen
passatvind
(-en, -e): Luftstrøm fra det subtropiske højtryk blæsende mod ækvator. ... Se artiklen
passe
(vb): Passe i et kort, gøre opmålinger i et kort, afsætte skibets position i ... Se artiklen
passer
(-en, -e): Passere har to navne på engelsk: 1.-Compasses a ... Se artiklen
passere
(vb): "En genstand passeres i det øjeblik, retningen til den er vinkelret på ... Se artiklen
passere
(vb): Et objekt passeres, når det er vinkelret på skibets beholdne kurs. ... Se artiklen
passerkort
(-et, -) pas(ser)kort: "læsekort, dvs. den beskrivende tekst - I modsætning ... Se artiklen
passiarflag
(-et, -): "For de skibe, som sejlede i konvoj eller admiralskab, som det i ... Se artiklen
passiv tank
(-): Rullehindrede tanke.
passive tank.
[SKT70 p.414]  Kilder
Stikord Beskrivelse
patache
(eng): A small boat used for communication between vessels in a fleet ... Se artiklen
patent
(-et, -er): Brugt i udtryk som: 1. Patentblok, hvor orde ... Se artiklen
patent
(-et, -er): "Patenter eller Røstkiæddinger, kaldes de svære Iern Kiæder der ... Se artiklen
patentanker
Stokløst anker. Udviklet fra 1820. R.F. Hawkins udtog det første? patent ... Se artiklen
patentanker
(-keret, -kre): Stokløst anker med arme, der kan vippe ca. 30 grader fra side ... Se artiklen
patentankerspil
(-let, -): Ankerspil hvor kabelarhjulet kan frigøres fra akselen, så fx en ... Se artiklen
patentblok
(-ken, -ke): "Der fandtes saagodt som ingen Patentblokke ombord, ..." ... Se artiklen
patentdræg
Dss. foldedræg. —> dræg.
[DAH p.92]  Kilder
patentdræg
(-et, -): Dræg med fire sammenklappelige arme, så dræget er let at stuve, ... Se artiklen
patentglas
(-set, -): 1. Koøje, men gl.bull's eye ... Se artiklen
patentloddeapparat
(-et, -er): Loddeapparat, der måler vanddybden ved hjælp af vandets stigende ... Se artiklen
patentlog
(-gen, -ge): Slæbelog med en rotor i vandet, en logline, eventuelt et ... Se artiklen
patentlogrettelse
(-n, -r): Den rettelse, der skal anvendes på den aflæste sejlede distance fra ... Se artiklen
patentmaling
(-en, -er): "Det foregik i Gilleleje, hvor skibet blev kalfatret, tjæret ... Se artiklen
patentreb
(-et, -): Rebningssystem, hvor bommen eller staget roterer, således at sejlet ... Se artiklen
patentsejl
(-et, -): Udtryk anvendt på ældre skibe med gaffelsejl men uden bom. ... Se artiklen
patentskive
(-n, -r): Patentskive med rulleleje. Blokskive af jern med rulle- el. ... Se artiklen
patentspil
(-let, -): Spil for løft af anker drevet med håndsving eller hydraulik. ... Se artiklen
patentstyreapparat
(-et, -er): Styreapparat, hvor rattet drejer en spindel med gevind. Gevindet er ... Se artiklen
patenttalje
(-n, -r): Kædetalje med endeløs overfald, der med udveksling trækker den ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
patruljebåd
(-en, -e) gl. patroljebaad: Mindre fartøj, der sejler på inspektionsopgaver, ... Se artiklen
patruljejager
(-en, -e): Orlogsfartøj med høj marchhastighed anvendt til vagttjeneste og ... Se artiklen
patruljetjeneste
(-n, -r): Tjeneste på et patruljefartøj med vagtsopgaver eller ... Se artiklen
patte
(-n, -r): "... idet man ikke var helt tilfreds med Skruekanonbaadene, som ... Se artiklen
pax
Forkortelse for passagerenhed på et skib. Fx 100 pax i køjer, 200 dag-pax ... Se artiklen
PBE
Forkortelse for "Person Bils Enheder". Bruges i forbindelse med ... Se artiklen
PCP
Engelsk forkortelse for Possible Collision Point. Ved brug ... Se artiklen
PCTC
Engelsk forkortelse for Pure Car Truck Carrier, der er et ... Se artiklen
Peacocks bøje
"Peacocks Bøierne ere dannede omtrent som en Baad og bære en Opbygning af ... Se artiklen
peak
(-en, -er) pik og pig er gl. stavemåder: 1. Forreste rum i skib ... Se artiklen
pedallokum
(-met, -mer): Dss. wc. Almindeligt forekommende i lastskibe i første halvdel ... Se artiklen
Peders stol
Kalenderdagsnavn. Skt. Peders Stol, også Skt. Pedersdag falder den 22. februar ... Se artiklen
Pedersbåd
"... han lagde mærke til nogle ualmindelig sødygtige og velsejlende ... Se artiklen
Pegasus
Stjernebillede på n-halvkugle med bl.a. stjernen Markab. Stjernebilledet er ... Se artiklen
pejle
(vb): 1. Retningsbestemmelse ved hjælp af en pejlskive, et kompas el ... Se artiklen
pejleantenne
(-n, -r): Antenne anvendt ved radiopejling. Antenne indrettet så det kan ... Se artiklen
pejleapparat
(-et, -er): 1. Dss. —> pejlskive.pelorus ... Se artiklen
pejlebro
(-en, -er): Særlig overbro i forbindelse med styrehus. Fra pejlebroen skal der ... Se artiklen
pejlebræt
(-tet, -ter): Tavle hvorpå pejliner af tanke og rendestene nedskrives af - ... Se artiklen
pejlebåd
(-en, -e): "Thyborøn Havn udbyder hermed en pejlebåd til salg." ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
pejlediopter
(-teret, -tre): Sigteinstrument, der sættes på kompasser el. pejlskiver. Se ... Se artiklen
pejledæk
(-ket, -): Dækket over styrehus og bestiklukaf. Ofte kaldet monkey island, ... Se artiklen
pejlekompas
(-set, -ser): Kompas, som er specielt indrettet til at tage pejlinger med. Det ... Se artiklen
pejlelineal
(-en, -er): 1. På radar en elektronisk streg på skærmen. Stregen k ... Se artiklen
pejlelod
(-det, -): Dss. som pejlestok, men i form af et lod - gerne konisk. ... Se artiklen
pejlemodtager
(-en, -e): Radioapparat til modtagelse af signaler fra radiopejlestationer. ... Se artiklen
pejlemærke
(-t, -r): Særligt genkendeligt mærke velegnet til pejling fra skib og afsat i ... Se artiklen
pejlenøjagtighed
(-en, -er): Nøjagtigheden af en pejling = nøjagtig retningsbestemmelse. ... Se artiklen
pejleobjekt
(-et, -er): Den genstand, som observatøren pejler.bearing object ... Se artiklen
pejleplatform
(-en, -e): Platform, hvorfra der er god udsigt til at kunne pejle fra over et ... Se artiklen
pejleprisme
(-t, -r): Betegnelse for et prisme monteret på et pejldiopter, der derved i ... Se artiklen
pejlepunkt
(-et, -er): Synlig genstand eller iøjnefaldende form, der kan iagttages fra et ... Se artiklen
pejleramme
(-n, -r): Dss. pejleantenne eller rammeantenne, hvor denn antenne er formet som ... Se artiklen
pejlerepeater
(-en, -e): Et ekstra kompas, i dag gerne et gyrokompas, opsat på et sådant ... Se artiklen
pejleretning
(-en, -er):
bearing direction.
[BRE p.15]  Kilder
pejlering
(-en, -e): Cirkelformigt instrument, der anbringes oven på kompasset, og som ... Se artiklen
pejlerose
(-n, -r): Pejleskive med indtegnet kompasrose med grad- eller streginddeling ... Se artiklen
pejlerør
(-et, -): Rør fra dæk eller tanktop til tankens bund. Røret er øverst ... Se artiklen
pejleskive, pejlskive
(-n, -r): Instrument, der består af en plan graddelt plade, der kan ophænges ... Se artiklen
Pejleskivesokkel
(-soklen, -sokler): Stander, hvorpå en pejlskive er anbragt for at den kan a ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
pejlestok
(-ken, -ke) alt. pejlstok: Oftest et antal ca. 20 cm lange stålled, der er ... Se artiklen
pejlestol
(-en, -e): Treben med plads til et pejlkompas på toppen. Gammeldags betegn ... Se artiklen
pejletabel
(-len, -ler): Tabel, hvori man kan finde en tanks rumindhold ved forskellige ... Se artiklen
pejling
(-en, -er): 1. Retningen af det lodrette plan gennem en gensta ... Se artiklen
pejlskala
(-en, -er): Tegnet skala for alle brændselsolietanke, smøreolietanke, ... Se artiklen
pelagisk
(adj): Adjektiv, der betyder fra havet / i forbindelse med havet. Om fiskeri ... Se artiklen
pelikankrog
(-en, -e): Krog, hvis spids kan vippe ud. Fastholdes i lukket tilstand med en ... Se artiklen
peloton
(-en, -er): Flådeafdeling. "Som Følge af den Ligyldighed, hvormed de spanske ... Se artiklen
pendulpropel
(-len, -ler): Fremdrivningsskrue, der ikke roterer, men bevæger sig fra side ... Se artiklen
pendulpropellerror
(-et, -): Pendulpropeller, fremdrivningsplader, anvendt også som ror. ... Se artiklen
pendultanker
(-en, -e): Tankskib, der sejler i pendulfart mellem olieplatformen og en havn. ... Se artiklen
penknæ
(-et, -): standard of the head.
[HAR]  Kilder
pennertblok
(-ken, -ke): Blok, som løs løber for formindskelse af kraft ved losseløber ... Se artiklen
pentekontor
(-et, -er): Ro- og sejlfartøj fra den græske antik. En eller to master kunne ... Se artiklen
pentelhage
(-n, -r): En svær krog i enden af pentelkrogstovet, som bruges ved ophivning, ... Se artiklen
pentelhagetov
(-et, -e): Et tov, som bruges ved et stokankers kipning. I tovets nederste ende ... Se artiklen
periagua
(eng.): Betegnelse for flere bådtyper spændende fra udhulede stammekanoer til ... Se artiklen
perigæum
(-et, -er): Det punkt i månens bane, hvor den er jorden nærmest kaldes for ... Se artiklen
perihelium, perehelium
(-liet, -lier): Det punkt i en planets bane, hvor det er solen nærmest og ... Se artiklen
perikel
(-klen, -kler): Dss. søulykke. "Perikler af Søen." [DMO]
peril.  Kilder
Stikord Beskrivelse
Perings anker
Samt Perings forbedrede anker. Stokankre med fast stok af træ og buede arme. ... Se artiklen
periode
(n. -r): Forløbet af en cyklus, fx for et fyr forløbet af en periodes ... Se artiklen
periodebefragtning
(-en, -er): Befragtning af et skib for et tidsrum til forskel fra en ... Se artiklen
periodisk
(adj): I udtryk som: periodisk ubemandet:periodic unman ... Se artiklen
periplus
(-en, -er / peripler): Sejladsoplysninger, lodsbog, i bogform. Ældste kendte ... Se artiklen
periskop
(-et, -er): Rørformet sigterør, der anvendes, hvor betragteren ønsker at ... Se artiklen
periskopdybde
(-n, -r): Den dybde en ubåd kan være neddykket til, hvor periskopets topende ... Se artiklen
permanent
(adj): I udtryk som fx: permanent rettelse, om rettelse, der indføre ... Se artiklen
permanentrorskommando
(-en, -er): Indstilling på et selvstyreanlæg, hvor skibet på grund af fx ... Se artiklen
permeabilitet
(-en, -er): "Ved et Rums Permeabilitet forstaaes den Procentdel af vedkommende ... Se artiklen
perpendikularspant
(-et, -er): "Perpendikulærspantet kaldes det Spant, hvis Plan staar lodret paa ... Se artiklen
perpendikulær
(adj): I udtryk som: perpendikulæren af vinden, "kaldes den Linie e ... Se artiklen
personal booklet
(eng.): "… seneste udgave af verdenssundhedsorganisationens publikation ... Se artiklen
persontransportkurv
(-en, -e): Redskab bestående af en bundramme med netbund, rope net fl ... Se artiklen
pert
(-en, -er) pært (gl.): Trædetov af wire eller reb, der er udspændt under ... Se artiklen
pertline
(-n, -r) pærtline (gl.): Mellemsvær varpetrosse. warp. ... Se artiklen
pertubation
(-en, -er): Planeternes afvigelse fra deres ellipseformede baner på grund af ... Se artiklen
pertyrkæde
(-n, -r): Kæde, hvormed ankeret gennem røringen fastgøres til kranbjælken. ... Se artiklen
pertyrline
(-n, -r): Tov eller kæde, der går gennem ankerrøringen, og som ankeret ... Se artiklen
Perustrømmen
Kold havstrøm, der fra Antarktis løber langs Sydamerikas vestkyst fra syd mod ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
pes
(latin, pedis, mask.): Skødets navn i antikkens fartøjer.
pes // pedis.  Kilder
Peter læk
(-ken, -): Kælenavn for skabelon af S-form til brug ved linjetegning af skibe. ... Se artiklen
peterbom
(-men, -me): Bom, der under læns sejlads spiler forsejlets nederste kant ud. ... Se artiklen
petersfugl
(-en, -e): Lille stormsvale. Kan være anvendt om flere arter. "Stormsvalen ... Se artiklen
PHF
Engelsk forkortelse for Parent Hull Form. "Udfra en gr ... Se artiklen
Philadelphia katekismus
Spøgefuld omskrivning af Bibelcitat, så det passer på det hårde arbejde på ... Se artiklen
pibe
(-n, -r): 1. Bådsmandspibe, kvartermesterpibe. Bruges til sig ... Se artiklen
PID-regulator
(-en, -er): Reguleringsfunktion i en autopilot. Kursfejlsignalet opdeles i tre ... Se artiklen
pier
(-en, -er) piir gl.: Kaj. Konstruktion af træ, sten el. metal udstikkende i en ... Se artiklen
pierformand
(-manden, mænd): "Raffinaderiet i Kalundborg søger pierformand, loading ... Se artiklen
pierhavn
(-en, -e): Havn, hvor kajanlægget består af pierer.pier type por ... Se artiklen
pierhoved
(-et, -er): Brohoved. Yderenden af en pier, der kan strække sig parallelt med ... Se artiklen
pierkonstruktion
(-en, -er): Kajkonstruktion, der har sin længdeakse vinkelret ud fra ... Se artiklen
piezoelektrisk effekt
(-en, -er): Se magnetostriktion. ... Se artiklen
piezokeramisk
(adj): "Piezoelektrisk effekt er en egenskab ved kvartskrystaller og ved visse ... Se artiklen
pig iron
(eng.) "Sejlbåden var en tidligere lodskutter, som var bygget omkring ... Se artiklen
piggeronne
(-n, -r): Dss. klædekølle.
serving mallet.
[ABC, S&M]  Kilder
pighaj
(-en, -er): Lat. Squalus acanthias. Mindre hajart, der lever i Nordsøen og ... Se artiklen
pik
(ken, -ke) moderne stavemåde: peak: 1. Yderenden af en gaffel ... Se artiklen
pikfald
(-et, -): Del af løbende rigning ved gaffelsejl. Tov fastgjort på en gaffels ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
pikhammer
(-hammeren, -hamre): Hammer med skarp spids brugt til fx rustbankning. ... Se artiklen
pikke
(vb): Justere gaffels stilling med pikfaldet. "Pikke eller Kaye en Raa, det ... Se artiklen
pikkeronde, pikkeronne, piggeronde
(-n, -r) ): "En Trækølle, liig en Sætkølle, kun at Kanterne ere afrundede. ... Se artiklen
pikstrækker
(-en, -e): Talje, der benyttes til at strække yderenden af et gaffelsejls ... Se artiklen
piksuer, pigsuer, pikso, piksu
(-en, -e): Spidsvinklede gaffelformede bundstokke i forstævn og agterstævn, ... Se artiklen
pilgrimsfart
(-en, -er): Den betydelige fart med muslimske pilgrimme, der sejles til ... Se artiklen
pilgrimsskib
(-et, -e): Passagerskib med oftest meget spartansk passageraptering og ... Se artiklen
pilothoist
(-en, -): Dss. lodslejder.
pilothoist.
[SØF10/1992]  Kilder
pimpsten
(-en, -e): Let porøs celledannet lavatype, der sjældent kan findes flydende ... Se artiklen
pinas
(?): Skibstype, der har mange typeformer. Hovedsageligt om renæssancen til op ... Se artiklen
pind
(-en, -e) I forbindelser som fx:
rorpind. tiller.
[Saint]  Kilder
pindebygningsprincip
(-pet, -per): "et stykke af klædningen af kvasen SVANEN af Bogense, der på ... Se artiklen
pindekompas
(-set, -ser): Også kaldet koblebræt, overfartsbræt og sejladstavle. Mindr ... Se artiklen
pine
(vb): Sejle så tæt til vinden, at båden ikke får maksimal bidevindfart. ... Se artiklen
pink, pinke, pinkskib
(-en, -er): Handelsskib. Tremastet sejlskib, letbygget, ofte latinersejl og ... Se artiklen
pinnasse
(-n, -r): Fartøjstype med en skonnertrig.
pinnace.
[Röding]  Kilder
Pinse
(-n, -r): Kirkelig fest. Pinsedag er en flytbar festdag, der falder den 50. dag ... Se artiklen
pinseben
(-et, -): Dss. brækjern. crow-bar. [Benzon] "... ... Se artiklen
piota, peota
(it. pl. piotes): Bådtype. Lille og hurtig bådtype brugt i Adriaterhavet ... Se artiklen
piragua, pirogue
(?): Fartøjstype. Oftest et langt smalt udhulet kanofartøj brugt i især ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
pirat
(-en, -er): "I denne sag blev det fastslået, at pirater er folk, der truer med ... Se artiklen
piratangreb
(-et, -): "Et skib i farvande med risiko for piratoverfald, kan have en alarm, ... Se artiklen
pirateri
(-et, -er): Betegnelsen for moderne tiders sørøveri. piracy ... Se artiklen
piratjolle
(-n, -r) (pirat): Bådtype for to mand designet af Carl Martens, lgd. 5,00 m, ... Se artiklen
pirogue
(-n, -r): 1. Kanotype brugt af folkeslag i Canada, lang og sma ... Se artiklen
Pisces
Stjernebilledet Fiskene på den n-lige halvkugle i Dyrekredsen.Pis ... Se artiklen
pispotte
(-n, -r): Pissepotte. "Sådan kaldes de to tove på mesansråen [latinerråen], ... Se artiklen
pissebakke
(-n, -r): Benævnelsen på den del forrest i et sejlførende orlogsskib, hvor ... Se artiklen
pisserende
(-n, -r): Rørledning til at lade vandet i, der i ældre træskibe var ført ud ... Se artiklen
Pisters cirkel
Vinkelmålingsinstrument af type som Bordas cirkel. Pister's circl ... Se artiklen
pistolhage
(-n, -r): Metalkrog med lukketøj for åbningen, der er udformet som en ... Se artiklen
pistolkarabinhage
(-n, -r): Dss. pistolhage, se ovenstående.
hank.
[DAH p.171]  Kilder
Pistors cirkel
Navigationsinstrument anvendt til vinkelmåling. Pistors Cirkel eller ... Se artiklen
pitchpine
(-n, -r): Træart, Pinus palustris og Pinus elliottii. Nordamerikansk sumpfy ... Se artiklen
piteraq
(-en, -er): Grønlandsk vind, der på østkysten blæser fra indlandsisen mod ... Se artiklen
pitot
(-en, -er): Tryk forårsaget af strømmende vand (eller luft). Trykket opfanges ... Se artiklen
pitotkammer
(-et, -e): Trykkammer i en pitotsrørslog.
pitot chamber.
[NAV4 p.41]  Kilder
pitotrør
(-et, -): Pitotrøret i en pitotlog er stukket ud lodret gennem skibsbunden, og ... Se artiklen
pitotåbning
(-en, -er): Pitotrørets åbning, hvor igennem det forbistrømmende vand under ... Se artiklen
pitting
(-en, -er): Engelsk ord for punktvis lavanisk korrosion i stålplader. Pitting ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
pjece
(-n, -r): Dss. kanon.
gun.
[ORL p.294]  Kilder
plade
(-n, -r): Landløs grund af ringe udstrækning og normalt jævnt affladet, ... Se artiklen
pladeanker
Patentanker med arme og flige dannet af plane el. næsten plane tynde plader, ... Se artiklen
pladebundstok
(-ken, -ke): Bundstok af pladeform til forskel fra bjælkeformen. ... Se artiklen
pladekøl
(-en, -e): Skibskøl af form som en vandret plade oven på hvilken bundstokkene ... Se artiklen
pladeramme, pladespant
(-n, -r) og (-et, -er): Dss. webspanter, laterale pladespanter. ... Se artiklen
pladeror
(-et, -): "Skibet har dobbeltpladeror konstrueret som strømlinieror." Plad ... Se artiklen
pladestævn
(-en, -e): Et skibs forende dannet af plader, der oftest er rundede, så ... Se artiklen
plads
(-en, -er): I udtryk som: affarende plads.departure // ... Se artiklen
pladsregnskab
(-et, -er): Regnskab for indtægter og udgifter i forbindelse med anløb af en ... Se artiklen
plan
(-en, -er): 1. havneplan på et søkort.plan ... Se artiklen
plane
(vb): Båd med flad el. næsten flad bund, der pga. farten løfter sig ud af ... Se artiklen
planet
(-en, -er): Himmellegemer, der bevæger sig i baner rundt om en fiksstjerne. ... Se artiklen
planetbane
(-n, -r): Det kredsløb, som en planet følger rundt om solen. I forbindelse ... Se artiklen
planetbevægelse
(-n, -r): Foregår efter tre love, som astronomen Kepler fastlagde. Se videre ... Se artiklen
planetdag
(-en, -e): Tidsforløbet for en planets omdrejning omkring jorden. Planetdage ... Se artiklen
planetdiagram
(-met, -mer): Diagram, hvor den vandrette akse er tiden og den lodrette akse er ... Se artiklen
planethøjde
(-n, -r): En planets højde over kimingen / horisonten udtrykt i gradmål. ... Se artiklen
planetobservation
(-en, -er): Måling af retning og / eller højde på en planet.pla ... Se artiklen
planetoide
(-n, -r): Dss. småplaneter. Mindre planeter, af hvilke der er flere hundrede ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
planiglob
(-en, -er): Tegning eller projektion af jord eller himmelrum på et plan. ... Se artiklen
planke
(-n, -r): Tømmerstykke med rektangulært tværsnit og en tykkelse på 1 til 4 ... Se artiklen
plankebom
(-men, -me): Bom for et sejl formet som en planke, altså mere firkantet end ... Se artiklen
plankebåd
(-en, -e): Benævnelsen plankebåd benyttes om arkæologiske fund af både fra ... Se artiklen
plankeende
(-n, -r): "Enden af en Planke i et Skibs Klædning, eller der Toe Planker ... Se artiklen
plankegang
(-en, -e): Planker, der i skibets yderklædning forløber horisontalt i ... Se artiklen
Plankekina
I 1800-tallet kaldenavn for Østersøens havne for tømmerudskibning. ... Se artiklen
plantegninng
(-en, -er): Konstruktionstegning, hvor skibet ses oppefra (nedefra), hvor en ... Se artiklen
plaske
(vb): S for sejle. Plaske hjemmevant rundt.
sail the seas.
[DDV p.7]  Kilder
plat
(adj): I udtryk som fx: holde af til plat. >bear away right ... Se artiklen
plat-for-de-gat
(Fr. frase): "Vinden var plat-for-de-gat, hvilket vil sige ret agterind, og ... Se artiklen
platblok
(-ken, -ke): Blok med blokhus, hvor siderne ikke er buede, men plane og ... Se artiklen
plateau
(-et, -er): Landområde forhøjet i forhold til omliggende land og af en vis ... Se artiklen
platessing
(-en, -er): gunwale.
[H&S83 p.82, H&S58 p.72]  Kilder
platfodsvagt
(-en, -er): Også benævnt platfod alene. Vagten mellem klokken 16 og 2 ... Se artiklen
platform
(-en, -e): 1. Fordækket med kanoner på en orlogsgalej kaldes ... Se artiklen
platformdæk
(-ket, -): Dæk, som på større orlogsskibe i træskibstiden var opsat under ... Se artiklen
platformsupplyskib
(-et, -e): "Desuden er der kontraheret platformsupplyskibe fra værft i ... Se artiklen
platgatter
(-en, -e): Båd med agterspejl, der når ned til vandet og med udvendigt ... Se artiklen
platgattet
(adj): Fartøj med flad eller næsten flad, tværgående agterende. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
plathoved
(-et, -er): Fork. for plathovedet søm el. nagle.scupper nail ... Se artiklen
platkort
(-et, -): Søkort, der ikke er aflagt efter en projektion, der tager hensyn til ... Se artiklen
platlask
(-en, -e): Almindelig lask med tværsnitform som et Z.plain scarf ... Se artiklen
platlod
(-det, -der): En kvadratisk blyplade ca. 30 x 30 cm, der formes med kanonens ... Se artiklen
platlæns
Også: plat læns = fuldstændig læns: Dss. sejle med vinden ret agterind. ... Se artiklen
platplatting
(-en, -er): Fladt sammenflettede kabelgarn af størrelse som små sejsinger. ... Se artiklen
platrand
(-en, -e): Kanten på mærset.top rim.[Benzon] ... Se artiklen
platsejlads
(-en, -er): " Platseyling, kaldes naar en Styrmand i sine Udregninger om ... Se artiklen
platspejl
(-et, -): Fladt tværgående agterspejl.
square-sterned.
[DDV p.178]  Kilder
platting
(-en, -er): Flettede kabelgarn. Flad flettet måtte af garn brugt til underlag ... Se artiklen
plattingsko
(-en, -): "Populære var også de såkaldte plattingsko, som folkene lavede af ... Se artiklen
plejlstang
(-stangen, -stænger): "Plejlstangen smedes af Siemens-Martin stål, og dens ... Se artiklen
pleyte
(-n, -r): Skibstype fra renæssancen. "For at bygge en pleyte til krigsbr ... Se artiklen
pligt
(-en, -er): 1. Lukaf eller kahyt i et åbent fartøj, gl. ... Se artiklen
pligtanker
Sejlskibe: Reserveanker anbragt uden på el. inden for stb. fokkerøst. Det lå ... Se artiklen
pligtanker
(-ankeret, -ankre): Se også under anker, pligt. ... Se artiklen
pligthugger
(-en, -e): Forreste roer, der sidder på pligttoften, og som ved ... Se artiklen
pligtmand
(-manden, -mænd): Roeren, der betjener den forreste år i en robåd. Dss. ... Se artiklen
pligtstage
(-n, -r): Loddestang til at udfinde små dybder med.-. ... Se artiklen
pligtstik
(-ket, -): "Hermed forstaaes den Maade, hvorpaa Touget stikkes i Pligtankeret, ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
pligttofte
(-n, -r): Forreste tofte i en robåd.
foremost thwart.
[ABC]  Kilder
pligttov
(-et, -e): Ankertov til pligtankeret.
spare cable.
[Saint]  Kilder
pligtåre
(-n, -r): Den forreste åre i båden, som pligthuggeren betjener.b ... Se artiklen
plimsoller
(-en, -e): Kaldenavn for usødygtigt fartøj. Urimeligt, at ordet er forbundet ... Se artiklen
plimsollmærke
(-t, -r): Plimsollmærket er uofficielt kaldenavn for fribordsmærket og ... Se artiklen
plot
(-et, -): Proces i navigation, hvor stedlinjer, observationer af andet skib ... Se artiklen
plotning
(-en, -er): Udsætning af positioner i kort, på radarskærm eller andet ... Se artiklen
plotningspligt
(-en, -er): Pligt fastlagt i søvejsreglerne om at plotte et sig nærmende skib ... Se artiklen
plotte
(vb): Udsættte observerede positioner på kort eller plottingdiagram. ... Se artiklen
plotteanlæg
(-get, -): Indretning på radarskærm, hvorpå et objekts position kan noteres ... Se artiklen
plottediagram
(-met, -mer): Formular med gengivelse af radarskærmen med afstandsringe og ... Se artiklen
plotteforsats
(-en, -er): Gennemsigtig acrylplade, der sættes over en radarskærm, og ... Se artiklen
plotteinterval
(-let, -ler): Tidsforløbet mellem to på hinanden følgende plotninger af ... Se artiklen
plovanker
—> CQR-anker.
[ODP, SD, SEJ]  Kilder
plovanker
(-keret, -kre): Bådanker uden stok, gerne af aluminiumslegering med en ... Se artiklen
ploven
Kaldenavn til et vinkelmålingsinstrument, der anvendtes i navigationen før ... Se artiklen
PLTC
Engelsk forkortelse for Port Liner Terminal Charge. En afg ... Se artiklen
pludderis
(-en, -): Små stykker is, der ikke kan bære et menneske, men som på grund af ... Se artiklen
pludrian
(-en, -): Fødevare. "Stokfisk var en bestanddel af den såkaldte ret pludrian, ... Se artiklen
Pluto
Planet. Yderste og 9. planet i solsystemet. Størrelse som Mars. Opdaget i ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
plyndergreve, plyndregreve
(-n, -r): Betegnelse for besætningsmedlem, der tog sig af de levende dyr om ... Se artiklen
plysse
(vb): Dss. plydse, pløse. Opgøre gammelt tovværk, så det kan bruges til ... Se artiklen
pløse
(vb): "Man regnede i hospitalets budget med, at rekonvalscenterne tjente noget ... Se artiklen
pokkenholt
(-en, -): Træart, der er meget hård. Fra guajaktræet. Anv. til blokskiver, ... Se artiklen
pol
(-en, -er): 1. Nordpolen og sydpolen.north pole ... Se artiklen
polakke
(-n, -r) polakkerskib gl.: Sejlskibstype fra Middelhavsregionen. Tre ... Se artiklen
polar
(adj): 1. Relaterende til geografiske poler. Se også polær. ... Se artiklen
polar road
(eng.): Fragtservice mellem Europa og fjernøsten via nordøstpassagen. Ordet ... Se artiklen
polarcirkel
(-kelen, -kler): Tænkt linje trukket på hhv. 66,333 grader nord og syd. Dss. ... Se artiklen
polardiagram
(-met, -mer): "... et såkaldt polardiagram for sin båd. Det fortæller om ... Se artiklen
polardiameter
(-teren, -tre): Jorden sdiameter fra pol til pol.polar diameter ... Se artiklen
polarfart
(-en, -er): Fragtfart med skibe i polare farvande.
polar trade.
[ABC]  Kilder
polarfastis
(-en, -): Is, der er sammenhængende med kysten. polar fast-ice ... Se artiklen
polarfront
(-en, -er): Fronten mellem de polare og de tropiske luftmasser, der strækker ... Se artiklen
polaris
(-en, -): Svær havis dannet over mere end en sæson og har en tykkelse på ... Se artiklen
Polaris
Stjernen Ursae Minoris (Cynosura). Alfastjernen i Ursa Minor = Lille Bjørn. ... Se artiklen
polarkreds
(-en, -e): Dss. polarcirkel.polar circle // arctic circle // antar ... Se artiklen
polarluft
(-en, -): Kold luft, højtryksluft i polaregen eller strømmende fra polaregne ... Se artiklen
polarnavigation
(-en, -er): Navigation nær jordens poler, hvor fx magnetkompasset ikke ... Se artiklen
polarskib
(-et, -e): Skibstype. Skib indrettet specielt til sejlads i isfyldte farvande. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
Polarstjernen
Nordstjernen. Se Polaris ovenstående.
north-star.
[Röding]  Kilder
polarzone
(-n, -r): frigid zone // Arctic Zone // Antarctic Zone.
[NAV1 p.150]  Kilder
pold
(-en, -er): Dss. pol. s.d.
[SØS p.17]  Kilder
polhøjde
(-n, -r): Den vinkelafstand, som en iagttager har til den ophøjede pol i ... Se artiklen
polinurus
(?): "Desværre har det ikke været mig muligt at rekonstruere Instrumentet ... Se artiklen
polling
(-en, -er): "… vha. automatisk indsamling af data (polling) via Inmarsat ... Se artiklen
pollinje
(-n, -r): Linje i forbindelse med ligehøjdecirklers nedlæggelse på en globus ... Se artiklen
Pollux
Beta Geminorumstjernen i stjernebilledet Gemini, Tvillingerne, på den n-lige ... Se artiklen
polmast
(-en, -er): Mast i et stykke, dss. pælemast.
pole mast.
[DMO]  Kilder
polpunkt
(-et, -er): "En ligehøjdecirkel har sin pol i det punkt på jorden, som har ... Se artiklen
polyester
(-et, -): Materiale til fremstilling af tovværk sammen med polyethylene og ... Se artiklen
polyreme
(-n, -r): Antik krigsgalej med mange roere per åregruppe. Det kunne være ... Se artiklen
pompesud
(-en, -er) gl.: Nutidig stavemåde: pumpesud. Del af pumpe.Alt om pumper er ... Se artiklen
ponton
(-en, -er): Aflukket beholder af træ eller metal, der kan flyde og anvendes ... Se artiklen
ponton
(-en, -er): Kasseformet eller tøndeformet legeme uden opbygninger, der flyder ... Se artiklen
pontonbro
(-en, -er): Også kaldet skibbro, skibsbro. "En bro, der er bygget af planker ... Se artiklen
pontonbåd
(-en, -e): Pontonredningsbåd. Både opbygget på et fundament af pontoner_ ... Se artiklen
pontondok
(-ken, -ke): Flydedok med U-form, hvor dokken er sammensat af en række ... Se artiklen
pontondæksel
(-slet, -sler): Lugedæksler i form af store ståldæksler med gummikanter ... Se artiklen
pontonluge
(-n, -r): "Lugerne er pontonluger, der på shipping engelsk betegnes l ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
pontonportalkran
(-en, -er): "X fik havaristen op at hænge i stropperne på pontonportalkranen ... Se artiklen
pool
(-en, -s): Generisk navn forgruppe af selskaber, der samarbejder om befragtning ... Se artiklen
poolaftale
(-n, -r): Aftale mellem en gruppe rederier om at samsejle og holde ensartede ... Se artiklen
poolordning
(-en, -er): Fordeling af fragtmængde mellem en pools samarbejdspartnere. ... Se artiklen
poop
(-en, -er): Agterdæk hævet over hoveddækket. poop. ... Se artiklen
poopdæk
(-ket, -): Dæk på toppen af et poophus.
poop deck.
[ABC]  Kilder
popoffka
(-en, -er): Krigsskibstype fra ca. 1875 med lav dybgående og ringe ... Se artiklen
port
(-en, -e): Åbning i skibsside ind til et dæk. port // port-lid ... Se artiklen
port captain
(eng.): Dss. havnekaptajn.
port captain.
[ADM p.192]  Kilder
port state control
(eng.): Myndighedskontrol af et skibs papirer, tilstand, certifikater for ... Se artiklen
portalkran
(-en, -er): 1. Kran, der på et skib kører med et ben på hve ... Se artiklen
Porters anker
Stokanker med bevægelig stok af træ el. jern. Armene, der er ud i et stykke, ... Se artiklen
portetov
(-et, -e): Tovstrop, der holder kanonporte med hængsler langs øverste kant ... Se artiklen
portholecontainer
(-en, -e): Kølecontainer uden eget køleanlæg. En portholecontainer, der var ... Se artiklen
porthængsel
(-gslet, -gsler): Hængslerne, hvormed kanonportene langs skibssiderne er ... Se artiklen
portklæde
(-t, -r): Sejldug, der anvendes mellem kanonportåbningens karm og kanonporten ... Se artiklen
portlagen
(-et, -er): Vadmel, der bruges til at klæde kanten af kanonportens lem eller ... Se artiklen
portlem
(-men, -me): Kanonportens lukkelem. Den er hængslet med to hængsler i ... Se artiklen
portolan
(-en, -er) portulan: Sejladshåndbog opstået i Middelhavsområdet i ... Se artiklen
portolankort
(-et, -): Dss. kompaskort eller paskort. Grafisk, geometrisk fremstilling af en ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
portolanmil
(-en, -e): Længdeenhed brugt på portolaner. Der er opgivelser af forskellige ... Se artiklen
portringebolt
(-en, -e): Bolt med et øje i yderenden. Bolten sættes fast ved kanonporten, ... Se artiklen
portsejl
(-et, -): "… såkaldte portsejl. Disse store kvadratiske stykker sejldug ... Se artiklen
portskinkel
(-skinklen, -skinkler): "Toe Touge der staaer i de smaae Ringe i Port-Lemmen og ... Se artiklen
Portsport
Portsport er Benedichts navn for den portugisiske by Oporto.
[BEN p.268]  Kilder
portstabel
(-stablen, -stabler): "Iern Bolter med en Tap til et Hængsel paa den eene Ende ... Se artiklen
portstøtte
(-n, -r): 1. Tømmerstykke, der i træskibe med små bovporte anvende ... Se artiklen
porttalje
"En lille talje, der er fastgjort under dæksbjælken, og hvis mantel farer ... Se artiklen
portters
(-en, -er): Gl. for porttærs. En ters, der er længere end en kanonports ... Se artiklen
porttov
(-et, -e): På den indvendige nederste del af kanonportlugen sidder i hver side ... Se artiklen
Portugiser-Norden
"Den nordlige Vind der saa ofte blæser langs Portugals Kyst, og som er en svag ... Se artiklen
portugisisk man of war
portugisisk man of war. Goble i oceanerne. "Samtidig observerede vi også ... Se artiklen
portugisisk takling
(-en, -er): Rigning som spidssejlsrigningen på en- eller tomastede skibe. ... Se artiklen
Portugisiske Strøm
Del af Golfstrømmen, der fra Azorerne mod Portugal efterhånden får retningen ... Se artiklen
portulan
(-en, -er): Dss. —> portolan.  Kilder
portvindue
(-t, -r): Vindue i nogle af de øverste kanonporte på de skibe, hvor ... Se artiklen
position
(-en, -er): 1. Fx et skibs plads i forhold til omverdenen udtrykt i e ... Se artiklen
positionsbestemmelse
(-n, -r): Fastlægning eller beregning af et skibs eller andet emnes plads i et ... Se artiklen
positionslys
(-et, -): Navigationslanternerne på et skib, fx. toplanterne, sidelanterne og ... Se artiklen
positionsmelding
(-en, -er): Melding afgivet af et skib per radio, lys eller på anden måde til ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
positionsoplysning
(-en, -er): Opgivelse af fx et skibs position i bredde og længde, eller dets ... Se artiklen
post
(-en, -er): 1. Arbejdssted på et skib under forskellige rull ... Se artiklen
postdampskib
(-et, -e): Dampskib, der medfører post.
mail steamship.
[OSA p.62]  Kilder
postflag
(-et, -): Kendingsflag eller nationalflag med særligt mærke tilkendegivende, ... Se artiklen
postjagt
(-en, -er): Skibstypen jagt anvendt i posttrafik.mail smack ... Se artiklen
postpanamax
(adj): Størrelsesangivelse for skib, hvis mål overstiger målene for ... Se artiklen
potlod
(-det, -der): Finstødt grafit (i uren tilstand), der anvendes til at smøre ... Se artiklen
PPC
Engelsk forkortelse for Potential Point of Collision = Mul ... Se artiklen
PPI
Engelsk forkortelse for Plan Position Indicator = Den ener ... Se artiklen
ppm-separator
(-en, -er): Apparat, oil water separator, der kan adskille ... Se artiklen
practica
(lat.): I moderne sprog ofte kaldet "fri practica" der tillades et skib, når ... Se artiklen
praje
(vb) praie (gl.): Anråbe nogen til søs. hail.[HAR, KOF ... Se artiklen
prajehold
(-et, -): På prajehold vil sige at afstanden til et andet skib el. kyst ikke ... Se artiklen
prajeråber
(-en, -e): Dss. råber. Taletragt.
hailing trumpet.
[KOF]  Kilder
praktik
(-ken, -ker) gl. pratique: Bruges i forbindelse med karantænevæsen. Fri ... Se artiklen
pram
(-men, -me): Fladbundet og åbent fartøj oftest uden eget ... Se artiklen
pramcontainer
(-en, -e): Pram bygget som en container, der kan tages op i moderskib, der ... Se artiklen
pramfortegnelse
(-n, -r): Officiel fortegnelse over pramme. Fortegnelsen indrettet som ... Se artiklen
pramfører
(-en, -e): Dss. prammand.
lighter-man.
[DMO, FUN]  Kilder
prammand
(-manden, -mænd): Besætning eller opsynsmand for pramme. lighter ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
pramme
(vb): Transportere ved hjælp af pramme. "... hvor simplere stålarbejder sk ... Se artiklen
pramtog
(-et, -): Et antal pramme på slæb efter en slæbebåd. "... og blev passer ... Se artiklen
prange
(vb): 1. Prange med sejl. Dvs. at sætte flest muligt sejl til ... Se artiklen
prangning
(-en, -er): Pranging med sejl og flag. Se også under pran ... Se artiklen
pren
(-en, -er): 1. redskab til at åbne et hul i sejl. Rundt elle ... Se artiklen
presenning
(-en, -er) gl. persenning: Syet sejldugsdække, der bruges til at dække ... Se artiklen
presenningsdug
(-en, -e): Materiale af sejldug til at sy presenninger af. canvas ... Se artiklen
presenningsliste
(-n, -r): Dss. skalkelister. Lister af træ eller metal, der lægges langs en ... Se artiklen
preslås
(-en, -e): "Preslåse bliver hyppigt kaldt for Taluritlåse, men ordet Talurit ... Se artiklen
presse
(vb): I udtryk som: presse sejl = prange sejl.crowd sai ... Se artiklen
pressionscenter
(-centret, -centre): Om de kræfter, der påvirker et sejlskib under vindens ... Se artiklen
preventer
(-en, -e): 1. Ekstra sikring af en lossebom. Preventeren skal ... Se artiklen
preventerbeslag
(-et, -): Beslag på bomnok og på dæk / skanseklædning for fastgørelse af ... Se artiklen
preventerhal
(-et, -): I fritidsfartøj den line, som preventeren hales tot med, også ... Se artiklen
preventerkæde
(-n, -r): Kædeforfang på preventerens nederste ende. Preventerkæden vil så ... Se artiklen
preventerspil
(-let, -): Mekanisk hånddrevet eller elektrisk / hydraulisk spil anvendt til ... Se artiklen
preventerstag
(-et, -): Ekstra stag, der afstiver en mast, når en sværgodsbom anvendes. ... Se artiklen
preventerwire
(-n, -r): Wire, der bruges til preventere. Wiren er en ret stiv wire. ... Se artiklen
PRF
Engelsk forkortelse for pulse repetition frequency. Udtryk ... Se artiklen
prier
(-en, -e): Rigningsdel på vikingeskib. "Tov fastgjort til sejlets underlig. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
prik
(ken, -ker): "Prikkerne ere, ligesom Vagerne, Stager af forskjellig Længde og ... Se artiklen
prikkebåd
(-en, -e): Forklaring på middelalderudtrykket givet af Olaf Olsen m.fl. i ... Se artiklen
prikkepenge
(pl.): Afgift et skib betaler i en havn for vedligeholdelsen af afmærkningen ... Se artiklen
priksektor
(-en, -er): Begreb i navigationssystemet Consol, der blev benyttet fra WW2 til ... Se artiklen
pril
(-len, -ler): Grøft eller rende i vadehavsområdet, tørlagt ved lavvande. ... Se artiklen
prim
(-en, -er): Forældet ord for forsikringspræmie. " Primen, kaldes det som maae ... Se artiklen
primage
(-n, -r): "En Rest af Kaplakken og Speditionsgebyrerne findes i den Primage, ... Se artiklen
primer
(-en, -e): Rusthindrende maling på asfaltbasis, der som første lag påsmøres ... Se artiklen
primgjelder
(pl.): "Drikkepenge til Folkene, der losse en Kornlast, som gives dem ... Se artiklen
Prins Valdemar og Prinsesse Maries Fond
"Prins Valdemar og Prinsesse Maries Fond er stiftet den 9. januar 1925 til ... Se artiklen
prise
(-n, -r) gl. Pris: Overmandet og erobret fjendtligt skib, der føres til havn ... Se artiklen
prise
(vb): 1. Kapre. At prise et skib vil sige at tage det som pris ... Se artiklen
prisedømme
(vb): "At et erobret fjendtligt Skib af vedkommende Retter tilkjendes ... Se artiklen
prisemester
(mesteren, -mestre): "Den Mand, der har erholdt Commando over et anholdt Skib, ... Se artiklen
prisepenge
(pl.): Beløbet, der opnås ved salg af et prisetaget og kapret fartøj. ... Se artiklen
prismecirkel
(-kelen, -kler): Azimuthspejl eller pejldiopter med prisme, så himmellegemrne ... Se artiklen
prismekors
(-et, -): "Prismekorset er et Instrument bestemt til at angive, naar man ... Se artiklen
prisonen
(eng.): Kaldenavn for de gamle oplagte engelske skibe, der blev anvendt som ... Se artiklen
probering
(-en, -er): "Skraastøtternes Surringer med Stræbere ind til masten. Der er ... Se artiklen
Procyon
Stjerne i stjernebilledet Den lille Hund, Canis Minor, hvor stjernen er ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
produkttanker, produkttankskib
(-en, -e): Tankskib indrettet til at kunne føre forædlede oliesorter og andre ... Se artiklen
profilplantegning
(-en, -er): sheer plan draught.
[HAR]  Kilder
profos
(-sen, -ser): Officer eller underofficer der på krigsskibe udførte straffene ... Se artiklen
profosbøje
(-n, -r): Fangejern. Bøjler, som en fanges ben kunne fastlåses i. ... Se artiklen
profossvend
(-en, -e): Beæstningsmedlem, der er underlagt skibets profos og som i ... Se artiklen
Progress D/S, A/S
"Dampskibs-Aktieselskabet Progress blev stiftet den 26. september 1904 af ... Se artiklen
projektiltorpedo
(-en, -er): Samlingsnavn anvendt for selvbevægende torpedoer ca. 1880-1900. ... Se artiklen
projektion
(-en, -er): Afbildning.projection. [NAV1 p.41] ... Se artiklen
projektlast
(-en, -er): project cargo. "Gennem gode kontakter ... Se artiklen
projektorkompas
(-set, -ser): Magnetkompas, der opstillet i et nathus på overbroen gennem et ... Se artiklen
projektør
(-en, -er): Kraftig lysende lampe med linse- og spejlsystem, der samler ... Se artiklen
promenadedæk
(-ket, -): Et dæk med et betragteligt frit areal langs skibsside og agten for ... Se artiklen
prop
(-pen, -per): plug // tompion // wad.[Röding] ... Se artiklen
propel
(-len, -ler) propeller: "Man har vænnet sig til at betragte Skibsskruen i ... Se artiklen
propelleraksel
(-akslen, -aksler): Dss. skrueaksel. "Propellerakslen har i øvrigt langt på ... Se artiklen
propellerfaktor
(-en, -er): Om lystfartøjers specifikationer: "Propellerfaktor, der er 1 for ... Se artiklen
propellod
(-det, -der): Et instrument, der sættes på et blylod og med dette sendes mod ... Se artiklen
propellog
(-gen, -ger): Patentlog af tidlig model, hvor loguret med visere sidder på ... Se artiklen
proppejern
(-et, -): "Et rundt Jern, hvis ene Ende har en langagtig firkantet Spids, ... Se artiklen
proppenagle
(-n, -r): Træprop, der sættes over en undersænket metalbolt i en ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
propulsionspære
(-n, -r): Buttet, dråbeformigt legeme, der lige bag skibsskruen sættes på ... Se artiklen
provianliste
(-n, -r): Liste over al ombordværende proviant, eller liste over proviant ... Se artiklen
proviant
(-en, -): Levnedsmidler, der føres på et skib til besætningens forplejning. ... Se artiklen
proviantbeholder
(-en, -e): Opbevaringskasse til provianten i en redningsbåd. "Alle ... Se artiklen
proviantbeholdning
(-en, -er): Skibets beholdning af fødemidler og andre forbrugsvarer, der ... Se artiklen
proviantere
(vb): Indtage proviant til skibets forbrug. provision // take in s ... Se artiklen
proviantering
(-en, -er): Processen, hvor der anksaffes, leveres og ombordtages fødemidler ... Se artiklen
proviantforvalter, proviantsforvalter
(-en, -e): I sejlskibstiden den civile ansatte, der forestod regnskabet med ... Se artiklen
proviantgård
(-en, -e): Landbaseret proviantlager, hvorfra skibene får deres proviant. ... Se artiklen
proviantkammer
(-kammeret, -kamre): Rum til opbevaring af proviant. I dag opdelt i forskellige ... Se artiklen
proviantkommissær
(-en, -er): Statsembedsmand, der i havnene sørger for indkøb og levering af ... Se artiklen
proviantmester
(-mesteren, -mestre): "Den 4. Oktober 1864 mønstrede jeg med Briggen ODIN som ... Se artiklen
proviantregnskabsfører
(-en, -e): Se under proviantforvalter.steward // purser // paymast ... Se artiklen
proviantrum
(-met, -): Opbevaringslokale til proviant, eventuelt i flere afdelinger, der ... Se artiklen
proviantskib
(-et, -e): Skib, der transporterer proviant til andre skibe, især brugt inden ... Se artiklen
proviantskriver
(-en, -e): "En Betjent, der assisterer Proviantsforvalteren i et Krigsskib." ... Se artiklen
proviantsunderskriver
(-en, -e): Besætningsmedlem, civil betjent, der står for udleveringen af ... Se artiklen
proviantuddelingskammer
(-kammeret, -kamre): steward's room.
[HAR]  Kilder
provinsflåde
(-n, -r): Skibe registreret med hjemsted - i Danmark - uden for København. ... Se artiklen
provinshavn
(-en, -e): provincial port.
[KbhH1/1990]  Kilder
Stikord Beskrivelse
PRP
Engelsk forkortelse for pulse repetition period = tidsforb ... Se artiklen
prusikknob, prussikknob
(-et, -): Knob opkaldt efter østrigeren Prusik, opfundet ca. 1931. Stikket ... Se artiklen
præcedere
(vb): Om himmellegemernes aksers bevægelser. Se under præcession herunder. ... Se artiklen
præcession
(-en, -er): Den jævne fremadskridende bevægelse af en rotationsakses pol af ... Se artiklen
præcessionsmoment
(-et, -er): Drejemomentet for en fri gyros akse. precession moment ... Se artiklen
præcessionssystem
(-et, -er): Del af et gyrokompas, hvor præcessionen af gyroelementet ... Se artiklen
prædikegøs
(-en, -er): "Orlogsmarinens gudstjenesteflag var og er i øvrigt en hvid ... Se artiklen
prædikestol
(-en, -e): Gelænder i båds forstævn. Nu især brugt om de i lystbådenes ... Se artiklen
præst, skibspræst
(-en, -er): Skibspræsten er en almindelig, ordineret præst, der på ... Se artiklen
præstehaler
Dss. ildpølser, Pyrosoma "Vi sejlede næsten hele natten uden skad ... Se artiklen
præstehul
(-let, -ler): Passage mellem proviantrum og krudtmagasin i orlogsskibe i ... Se artiklen
Prøvestenen
Havn for flydende brændstoffer ved København. Navnet opstået efter et ... Se artiklen
prøvetank
(-en, -e): Laboratorium med tankfaciliteter til at afprøve modeller af skibe ... Se artiklen
prøvetur
(-en, -e): Afleveringssejlads med nyt eller repareret skib for at rederen kan ... Se artiklen
prøvetursfart
(-en, -er): "Skibet har en prøvetursfart på 16,5 knob fuldt lastet som åben ... Se artiklen
PSA-anlæg
(-et, -): "De to skibe er begge udstyret med eget PSA-anlæg til produktion af ... Se artiklen
PSA-generator
(-en, -er): "Princippet i PSA består i at lede luft under tryk ind i en tank ... Se artiklen
PSC
Engelsk forkortelse for Port State Control. Sikkerhedssyn ... Se artiklen
PSSA
Eng. fork. for Particularly Sensitive Sea Areas. Udval ... Se artiklen
PSV
Engelsk forkortelse for Platform Supply Vessel. Skib bygge ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
pude
(-n, -r): Blødt el. billigt træ, der sættes på steder, hvor der er stort ... Se artiklen
pudekile
(-n, -r): Ved et skibs afløbning fra stabelen glider det på to fasteliggende ... Se artiklen
pudeknæ
(-et, -): "Knæ, der befæster Puderne til Siden af Skibet. Paa de mindre Skibe ... Se artiklen
pudestøtte
(-n, -r): "Støtter imod For- og Agterkanten af Puderne til Stabelbedingen. Ere ... Se artiklen
pudetræ
(-et, -er): "De sledsker paa Stabelbedingen, hvori Puderne gaae." [DMO] "Et ... Se artiklen
puld
(-en, -er): Dss. pulle. Banke, forhøjning på havbunden.
shoal.
[DSH]  Kilder
pulle
(-n, -r): Hævet område af havbunden.shoal.[North ... Se artiklen
pullert
(-en, -er): En eller to opstående søjler fast forankret i underlaget, hvis to ... Se artiklen
pulpit
(-tet, -ter): Gelænder, gerne af metal, i forenden el. agterenden af et ... Se artiklen
pulptemperatur
(-en,-er): Temperaturen i midten af et vareparti.pulp temperature ... Se artiklen
pulptermometer
(-et, -e): Til måling af temperatur i en frugtmasse. Termometer med lang spids ... Se artiklen
pulsvod, pulsvåd
(-det, -): Vod, kort, bredt, ca. 20 m langt, ca. 10 m højt og bredt. Anvendt ... Se artiklen
pulvertankskib
(-et, -e): Skib indrettet til at sejle med ladning i pulverform, og hvor ... Se artiklen
pumpe
(-n, -r): Redskab, der efter forskelllige principper kan anvendes til at flytte ... Se artiklen
pumpe
(vb): 1. Flytte væske ved hjælp af en pumpe. po ... Se artiklen
pumpebak
(-ken, -ker): Kiste ved en kædepumpes top, som pumpevandet væltes ud i og ... Se artiklen
pumpebolt
(-en, -e): Splitbolte, der sættes på nikken, når den er anbragt i gaffelen, ... Se artiklen
pumpebor
(-en, -er): Naver eller Navre.
pump-auger.
[KOF, Röding]  Kilder
pumpebøjle
(-n, -r): iron hoops of the pump.
[Röding]  Kilder
pumpedale
(-n, -r): Dss. pumpedæle og pumperende. Røret, der fører vandet fra pumpens ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
pumpeemmert
(-en, -er): Dss, pumpehjerte. "Pompen har en mindre Aabning eller Udboring i ... Se artiklen
pumpefisk
(-en, -): "Hullet i Dækene, hvorigjennem Pompetræet gaaer ned i Skibet." ... Se artiklen
pumpefod
(-foden, -fødder): Usikker mening, men ordet må nok omfatte pumpens nederste ... Se artiklen
pumpegat
(-tet, -ter): Udløbsåbning fra pumpen.hole in the side of a pump ... Se artiklen
pumpehjerte
(-et, -er): Dss. pumpeemmert. Ventilen i en pumpe.valve of a pump ... Se artiklen
pumpehjul
(-et, -): Hjul i en kædepumpe.
wheel - lower and upper.  Kilder
pumpekedel
(-kedlen, -kedler): Sugekurven ved fodens fod, hvorigennem vandet løber til ... Se artiklen
pumpeklap
(-pen, -per): pump valve // pump clapper.
[HAR, Röding]  Kilder
pumpeklæde
(-t, -r): Beklædning af tovværk, besnøring, omkring pumpe røret for at det ... Se artiklen
pumpeknæ
(-et, -): "Kaldes den Opstander, som staaer paa Overenden af Pompen, i ... Se artiklen
pumpekogger
(-et, -e): Pumpebeskyttelse, der lægges uden om pumpecylinderen. ... Se artiklen
pumpekrave
(-n, -r): Hætte af tjæret sejldug omkring en dækspumpe, hvor den går gennem ... Se artiklen
pumpekrog
(-en, -e): Krog med skaft, der bruges til at fiske emmerten op af en pumpe med. ... Se artiklen
pumpekurv
(-n, -e): Sigte eller cylinder med perforeringer, der sættes omkring ... Se artiklen
pumpelæder
(-et, -e): Tykt læder som benyttes til at klæde pumpesko og emmert med samt ... Se artiklen
pumpemand
(-manden, -mænd): Besætningsmedlem, der har sit arbejde på et tankskib, hvor ... Se artiklen
pumpemarmering
(-en, -er): "Paa Pompen ovenfor Dækket er et Hul, hvorigjennem Vandet ... Se artiklen
pumpemik
(-ken, -ker): Formodentlig fejlstavning for pumpenikke. cheek of a ... Se artiklen
pumpenellike
(-n, -r) Pompe Nilliker (gld.): Små søm, der bruges til at fastsømme ... Se artiklen
pumpenikke
(-n, -r): "Stangen, hvormed Pompen sættes i Bevægelse, den vandrer paa en ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
pumperende
(-n, -r): Vandrende, som pumpevandet falder ned i fra pumpemarmeringen, og som ... Se artiklen
pumperum
(-met, -): I tankskibe det lukkede område i skibet, hvor en eller flere pumper ... Se artiklen
pumpesko
(-en, -): "Pompesko, Pompestempel. Har Lighed med Hjertet, hvad Ventilen ... Se artiklen
pumpeskraber
(-en, -e): Skraber på langt skaft. Den kan føres ned i pumperøret for at ... Se artiklen
pumpeslag
(-et, -): En op- og nedadgående bevægelse.stroke with a pump-sta ... Se artiklen
pumpesod, pumpesud
(-en, -er): Dss. pumpebrønden. "En Trækasse, der imellem Dækkene og nede i ... Se artiklen
pumpespil
(-let, -): Spil med vandret aksel, hvor spillet bevæges med pumpende ... Se artiklen
pumpestang
(-et -): Stangen, der er fastgjort i pumpestemplet og bevæger dette op og ned. ... Se artiklen
pumpestok
(-ken, -ke): Dss. pumpestang.
pump-staff.
[Röding]  Kilder
pumpestøvle
(-n, -r): Midterste del af en pumpe, hvor pumpestemplet bevæger sig. "Pompe ... Se artiklen
pumpesvingel
(-svinglen, -svingler): pump bar.[HAR] p ... Se artiklen
pumpesød
(-det, -der) pumpesod: Dss. pumpens sugebrønd.pump well ... Se artiklen
pumpevippe
(-n, -r): brake or handle of a pump.
[Röding]  Kilder
pundtold
(-en, -): Fra ca. 1360 told på varer, der førtes ud eller ind af visse ... Se artiklen
punktbeskyttelsesanlæg
(-get, -): Brandslukningsanlæg der virker med halogen opbevaret på ... Se artiklen
punktstørrelse
(-n, -r): Om et radarekkos størrelse på skærmen.spot size ... Se artiklen
punktsvejsning
(-en, -er): Svejsemetode, hvor svejseforbindelsen mellem de to emner udføres ... Se artiklen
puntskib
(-et, -e): Oldægyptisk skibstype, hvor navnet stammer fra oprindelsen i landet ... Se artiklen
pupis
(latin, -is, femin.): Agterstævnens navn i antikkens fartøjer.
pupis.  Kilder
purging
(eng.): Udtryk i forbindelse med tankskibes lasttankrensning. "Under ballast ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
purre
(vb): Vække. rouse // call // turn out.[Benzon] ... Se artiklen
purre
(vb): 1. Vække. Udpurring af den kommende vagt eller ved dags ... Se artiklen
purreglas
(-set, -): "Qvartermesteren... Han anviste folkene deres køjepladser, holdt ... Se artiklen
purser
(eng. eller -en, -e):Tidligere proviantforvalter og på krigsskibe dss. p ... Se artiklen
pusher-transport
(-en, -er): "X har fra Y fået ordre på endnu en kulpram på 7800 t.dv. til ... Se artiklen
pushermast
(-en, -er): Den sjette mast regnet forfra i en syvmastet skonnert. ... Se artiklen
pust
(-et, -): Et pust af vind.
breath of wind.
[HAR]  Kilder
pynt
(-en, -er): Fremskydende landområde ud i havet. point // headland ... Se artiklen
pyntelhage
(-n, -r): Fiskehage. Krog med bred åbning, der anvendes til at fange en af ... Se artiklen
pyntenet
(-tet, -): Under bovsprydet sidder en stang eller et rundholt for at virke som ... Se artiklen
pyntenetstag
(-et, -): Stag, der farer fra bovsprydet og under dette til pyntenetstokken og ... Se artiklen
pyntenetstok
(-ken, -ke): Dss. pyntenetstræber. Stang af træ el. metal, der går fra ... Se artiklen
pyntenetstræber
(-en, -e): Se ovenstående under pyntenetstok.
martingale.
[HAR, FMK p.86]  Kilder
pyrometer
(-teret / -tret, -tre): Termometer, der kan tåle meget høje temperaturer. ... Se artiklen
pyttingbolt
(-en, -e): "En Jernbolt, der er klædt med Læder og naiet tværs over ... Se artiklen
pyttingsjern
(-et, -): chain-plate.
[Benzon]  Kilder
pyttingsjomfru
(-en, -r) pøtting Jomfru (gl.): Jomfruer med jernbeslag, der anvendes i ... Se artiklen
pyttingskrans
(-en, -e): chain-necklace.
[Benzon]  Kilder
pyttingskæde
(-n, -r): Kædeled, der forbinder pyttingsjernet, der sidder fast i skibssiden ... Se artiklen
pyttingsring
(-en, -e): Jernring, der omslutter masten og på ydersiden forsynet med øjer. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
pyttingsskinne
(-n, -r) gl. pyttingskeene, pøtting Skine: Jernbeslaget, der afslutter ... Se artiklen
pyttingstov
(-et, -e): Pyttingvantet enkelte tove. Korte tovender, der forbinder ... Se artiklen
pyttingvant, pyttingsvant
(-et, -er) gl. Pøtting Vant: Vantet, der omkring mærset ved mastens top går ... Se artiklen
pyttingvanthage
(-n, -r): Pyttingkrog.
futtock hook.
[HAR]  Kilder
pyttingvantskinne
(-n, -r): Se pyttingsskinne ovenstående.
futtock plate.
[HAR]  Kilder
pæhnknæ
(-et, -): Gammel stavemåde for pænknæ. Se denne nedenstående. Tømmerstykke i skægget. [DSH]  Kilder
pæl
(-en, -e): 1. Tømmer af en vis længde og gerne fastgjort lod ... Se artiklen
pælebro
(-en, -er): Træbro.
wooden bridge.
[KOB]  Kilder
pælebukkemester
(-en,-e): Håndværker, pælebygger, der foretager nedramninger af pæle i en ... Se artiklen
pælebukkepram
(-men, -me): Pram, hvorfra arbejdet med pælenedramning etc. foregår. ... Se artiklen
pælebåke
(-n, -r): Båke rejst på eller af pæle.
pile beacon.
[EL]  Kilder
pælekompas
(-set, -ser): Kompas anbragt i en hjelm eller lille nathus på toppen af en ... Se artiklen
pælemast
(-en, -er): Mast udført i et stykke, altså uden stænger.pole ma ... Se artiklen
pæleorm
(-en, -e): Muslingsart af slægten Teredo, der borer sig ind i skibstømmeret ... Se artiklen
pæleruse
(-n, -r): "Fritidsfiskere kan vælge mellem to typer af pæleruser, nemlig en ... Se artiklen
pælestik
(-ket, -): "Et af de mest anvendte faste øjer, velegnet til ... Se artiklen
pæletræk
(-ket, -): Mål for skibs slæbekraft i vand uden at det bevæger sig i vandet. ... Se artiklen
pæleværk
(-et, -): Nedrammede pæle, der danner en afgrænsning med formålet fx at ... Se artiklen
pæn
(-en, -e): Tømmere i skægget på et sejlskib. Der er ... Se artiklen
pænknæ
(-et, -): Knæ, der forbinder forstævnen med udbygningen, der kaldes skægget. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
pærehummer
(-hummeren, -hummere): "En Forstærkning eller et tykkere Sted paa en Jagtmast, ... Se artiklen
pæreskude
(-n, -r): "Småjagter, der søgte til København fra de sydfynske øer og ... Se artiklen
pødker
(-en, -e) pøker, pøkerdreng, pødiker: Gl. for skibsdreng. [Jens Sørensen ... Se artiklen
pølseliste
(-n, -r): En træliste langs overkanten af øverste hækbjælke tværs over ... Se artiklen
pøs
(-en, -e) pyts gl.: Spand. Kan have en tovende fastgjor, så den kan blive en ... Se artiklen
pøseknob
(-et, -): -.
[SES p.91]  Kilder
pøserække
(-n, -r): Oftest et vandret bræt hævet på et par strøer og med huller ... Se artiklen
pådrivning
(-en, -er): Pådrivnig er et drivende skibs kollision med et andet skib. ... Se artiklen
påhængsror
(-et, -): Ekstra lile rorflade, der påsættes et rors agterkant med nogle ... Se artiklen
påkommende
(adj): I udtryk som påkommende bredde og påkommende længde, der er ... Se artiklen
pålands
(adj): I udtryk som fx: Pålandsvind. onshore wind. ... Se artiklen
pålandsvind
(-en, -e): Vind, der blæser fra havet mod kysten.sea wind // sea ... Se artiklen
pålæg
(-get, -): Om flere forøgelser eller tillæg på skibsdele som ror, spryd, ... Se artiklen
påmønstre
(vb): Officiel og retslig kontraktunderskrivelse for tjenesteforholdet om bord. ... Se artiklen
påmønstret
(adj): Ansat på et skib. Se også ovenstående.engaged ... Se artiklen
påsejle
(vb): Kollidere med.
collide with // run into.
[SKT p.486]  Kilder
påsejling
(-en, -er): Kollision, sammenstød melem skib og anden genstand, fast, flydende ... Se artiklen
påske
(-n, -r): Påskedag er en kristenfest; det er en bevægelig helligdag, og dens ... Se artiklen
påskeøsten
(Prop.): Vind.
Eastern wind in the spring.
[DNH p.15, TS p.103]  Kilder
påsætningssted
(-et, -er): Det sted, hvor en lods kommer om bord på et skib. - ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
påtakle
(vb): Påsætte eller pålægge de dele af den stående rigning, der med et ... Se artiklen