Ordbog

Resultat : 716 ord startende med r
Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
R
Signalflag R, firkantet rødt flag med gult kors. Ingen betydning som etbogs ... Se artiklen
rabat, rabatjern
(-et, -): En slags stumpt stemmejern, der under kalfatring bruges til at drive ... Se artiklen
racon
Engelsk forkortelse sammentrukket af radar og beacon ... Se artiklen
raconbøje
(-n, -r): "Med hensyn til raconbøjerne, er det muligt at gå ind i skemaer, ... Se artiklen
raconekko
(-et, -er): Det signal, der modtages om bord på en radarskærm, efter det fra ... Se artiklen
raconlane
(-n, -r): "Ideen går ud på at etablere en sammenhængende raconlane mellem to ... Se artiklen
raconsignal
(-et, -er): Signal udsendt af en raconbøjes sender, når denne er aktiveret af ... Se artiklen
rad
(-en, -er): 1. Bundgarnspæle: "Bundgarnene bestaar af et 'hov ... Se artiklen
radar
(-en, -er): Elektronisk instrument, der med reflekterede radiostråler på en ... Se artiklen
radarafstand
(-en, -e): Den afstand fra det observerende skib, som et objekt på ... Se artiklen
radarantenne
(-n, -r): Roterende antenne, der både sender og modtager radarens signaler og ... Se artiklen
radarapparat
(-et, -er): Radarens dele som samlet hele: radarantenne, radarsender, ... Se artiklen
radarbølge
(-n, -r): Frekvensen som det af radaren afgivne signal udsendes med. Radaran ... Se artiklen
radardetektering
(-en, -er): "Muligheden for manglende radardetektering af X".radar ... Se artiklen
radardome
(-n, -r): Kuppelformet eller lagkageformet hætte over en radarantenne. ... Se artiklen
radarfyr
(-et, -): Dss. RACON. "Formålet med radarfyr er at tilvejebringe ... Se artiklen
radarimpuls
(-en, -er): Det enkelte afsendte radarsignal fra en sender. Impulsens længde ... Se artiklen
radarkiming
(-en, -er): Radarbølger forplanter sig som lysbølger og er derfor underkastet ... Se artiklen
radarkimingsafstand
(-en, -e): Radarkimingens afstand kan findes ved formlen 2,2 x kvadratroden af ... Se artiklen
radarkollision
(-en, -er): Kollisioner, hvor brug eller misbrug af radaroplysninger var ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
radarkontakt
(-en, -er): Radarkontakt er fremkomsten af et radarekko på egen radarskærm ... Se artiklen
radarmast
(-en, -er): Den mast, som et skibs radarantenne kan være placeret i toppen af. ... Se artiklen
radarnavigering
(-en, -er): De navigeringsprocedurer eller navigeringsmetoder som omfatter ... Se artiklen
radarovervågningssystem
(-et, -er): Et gerne fra officiel side og oftest landbaseret radaranlæg, ... Se artiklen
radarpejling
(-en, -er): Pejling af ekko på en radarskærm. Radarens skærm er udstyret med ... Se artiklen
radarplotning
(-en, -er): Notering af flere på hinanden følgende observationer af afstand ... Se artiklen
radarprincip
(-pet, -per): "Radarprincippet er baseret på, at elektromagnetiske ... Se artiklen
radarreflektor
(-en, -er): Metalgenstand med oftest octahedral facon med tre på hinanden ... Se artiklen
radarresponder
(-en, -e): "Som noget nyt har man udstyret begge FRB-både med aktive ... Se artiklen
radarsignatur
(-en, -er): Engelsk forkortelse for Parent Hull Form. ... Se artiklen
radarskygge
(-n, -r): Manglende del af et radarbillede, fordi radarstrålerne rammer en ... Se artiklen
radarskærm
(-en, -e): Den katodestrålerørsskærm, tidligere, eller skærm opbygget som ... Se artiklen
radarstation
(-en, -er): Betegner normalt en landbaseret station, hvorfra en radar fungerer ... Se artiklen
radarsvarefyr
(-et, -): Dss. Racon.
Racon.
[DFL p.21, NAV4 p.135]  Kilder
radarsyn
(-et, -): Undersøgelse og certifikatudstedelse for en radar og dens funktion. ... Se artiklen
radarsynsvidde
(-n, -r): Radarsynsvidden er den afstand som en radar kan se et objekt i. Den ... Se artiklen
radartransponder
(-en, -e): Radiosender, transportabel, beregnet til ved søulykker automatisk ... Se artiklen
radbrækket
(adj): Betegnelse for et træskib, der på grund af ælde eller dårlig ... Se artiklen
radden
(sb): "Radden af et Skib, kaldes undertiiden det tilbageblevne af et Skib der ... Se artiklen
radialdavid
(-en, -er): Dss. svingdavid. Den simple davidform med en svingbar arm, hvor ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
radio
(-en, -er): Her er kun noteret forskellige udtryk relateret til søfart, men ... Se artiklen
Radio Medical
Lægeservice, som skibene per radio kan henvende sig til i døgndrift for at ... Se artiklen
radioanlæg
(-get, -): radio receiving and transmitting installation. [N ... Se artiklen
radiobrev
(-et, -e): Radiokommunikation mellem skib og land el. v.v. overført efter en ... Se artiklen
radiodagbog
(-bogen, -bøger): Se også dagbog. "Radiodagbog, ... Se artiklen
radioekspedient
(-en, -er): Person med certifikat som radiotelefonist.radio operat ... Se artiklen
radiofyr
(-et, -): Radiostation, der udsender signaler, der kan modtages af en ... Se artiklen
radiofyrliste, liste over radiosignaler
(-n, -r): Den første officielle liste for radiosignaler udgivet af det ... Se artiklen
radiojournal
(-en, -er): Dss. radiodagbog.
radio logbook.
[NAV1 p.249]  Kilder
radiokompas
(-set, -ser): "Ethvert Passagerskib paa 5.000 Registertons Brutto og derover ... Se artiklen
radiomast
(-en, -er): Antennemast for landbaseret eller skibsbaseret radiostation. ... Se artiklen
radiomeldetjeneste
(-en, -er): Meldetjeneste, oftest obligatorisk, hvor skibe ved passage af ... Se artiklen
radiomodtager
(-en, -e): radio receiver.
[BRE p.93, NAV1 p.163]  Kilder
radionavigation
(-en, -): Navigationsmetoder, hvori radioudsendelser ingår, eksemplevis Decca, ... Se artiklen
radioofficer
(-en, -er): I handelsskibe dss. telegrafist.radio operator // radi ... Se artiklen
radiopejler
(-en, -e): Radiomodtager, der kan angive retningen til en udsendende ... Se artiklen
radiopejling
(-en, -er): Pejling af radiofyr, der udsender identificerbare bølger, og hvis ... Se artiklen
radioreglement
(-et, -er): Internationalt vedtagne regler elelr nationale regler, der ... Se artiklen
radiorum
(-met, -): "Radiorummet skal anbringes så højt som praktisk muligt i skibet ... Se artiklen
radiosender
(-en, -e): radio transmitter. [NAV3 p.25] Specielt om d ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
radiosikkerhedscertifikat
(-et, -er): For handelsskibe udstedes et Cargo Ship Safety Radio Certi ... Se artiklen
radiostedsbestemmelse
(-n, -r): Stedsbestemmelse ved hjælp af et radionavigationssystem som ... Se artiklen
radiosyn
(-et, -): Periodiske eller initiale syn eller syn foretaget efter forandringer ... Se artiklen
radiotavshed
(-en, -er): Forbud mod udsendelse af radiosignaler fra skibe. Radiotavshed ... Se artiklen
radiotelefoni
(-en, -): Telefoni via radio, trådløs telefoni.radio telephony ... Se artiklen
radiotelefonianlæg
(-lægget, -læg): Radiotelefonianlægget skal bestå af en sender og en ... Se artiklen
radiotelegrafi
(-en, -): Kommunikationsmetode, hvor signaler afsendes via radianlæg. ... Se artiklen
radiotelegrafianlæg
(-lægget, -læg): Radiotelegrafianlægget skal bestå af: 1. en hove ... Se artiklen
Radiotelegrafistforeningen af 1917
"Radiotelegrafistforeningen af 1917. 1917 - 6. Oktober - 1942. Den 6. Okt ... Se artiklen
radiotelegram
(-met, -mer): Telegram fremsendt via trådløst radiosignal i morsekode, der ... Se artiklen
radiotelex
(-en, -er): "Radiotelexen er ved at være en saga blot til søs. MF/HF ... Se artiklen
radiotillæg
(-get, -): Tillæg til grundhyren for en officer, der ved siden af sit ... Se artiklen
radiotågesignal
(-et, -er): Tågesignal udsendt fra en radiotågesignalstation per radio i ... Se artiklen
radiour, radiostationsur
(-et, --): Ur, hvis urskive er påmalet røde og blå eller grønne sektorer ... Se artiklen
radiovagt
(-en, -er): Radiooperatørens vagt.
radio watch.
[ABC]  Kilder
radiovinkelfyr
(-et, -): Retningsbestemt radiofyr. Radiofyr, der udsender sine signaler i en ... Se artiklen
raffineret olieprodukt
"Produkterne, der sejles med, rangerer fra de mest tunge råolietyper, over de ... Se artiklen
raft
(-en, -er): Flåde af sammensurrede træer eller tømmerstokke. ra ... Se artiklen
rage
(vb): I udtryk som: rage i drift. "Rage i Drift, at drive for Ankeret ... Se artiklen
ragning
(-en, -er): Ragning på grund. Dss. være gået på grund. running ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
raider
(eng.) Handelsskib eller andet skib, der forklædt som handelsskib og kraftigt ... Se artiklen
raket
(-ten ,-ter): Langstrakt, cylindrisk beholder hvori en krudtladning ved ... Se artiklen
raketapparat
(-et, -er): Under Cartes raketapparat er o ... Se artiklen
raketfaldskærmsblus
(-et, -): Nødsignal, der tidligere var af opbygning som en nytårsraket, men i ... Se artiklen
raketline
(-n, -r): "Raketlinen blev yderligere suppleret med et tykt nylontov og lagt i ... Se artiklen
raketredningsapparat
(-et, -er): Raketapparat, der benyttes af redningsvæsenet og fra kysten ... Se artiklen
raketredningsstation, raketstation
(-en, -er): Redningsstation på kysten. Redningsstation udstyret med ... Se artiklen
raketskib
(-et, -e): "ATALANTA var oprindelig en handelsskonnert, der i 1814 var blevet ... Se artiklen
rakke
(-n, -r): "En maskine, hvormed råen er holdt fast til masten, og som tillige ... Se artiklen
rakke
(vb): 1. Befæste en rå til masten ved hjælp af rakker. ... Se artiklen
rakkeklampe
(-n, -r): Klamper af træ, der på tømmerræer sættes vandret mod råen ... Se artiklen
rakkeklode
(-n, -r): Se rakkeklåde.  Kilder
rakkeklåde
(-n, -r) gl. rakkeklode: Rund trækugle med hul igennem. Kuglen trækkes på ... Se artiklen
rakkeline
(-n, -r): -
parrel rope // parrel pendant.
[Saint]  Kilder
rakkenedhaler
(-en, -e): downhaul of the parrel.
[Röding]  Kilder
rakkeskinkel
(-skinklen, -skinkler): "Det Stykke af Stor- og Fokkeraaens Rakketrosse, som ... Se artiklen
rakkeslæde
(-n, -r): Afstandsstykke mellem en rakkes enkelte rundtgående liner med ... Se artiklen
rakkespil
(let, -): "En Machine til at sætte Stænge-Vanter stive med, og bestaaer af ... Se artiklen
rakketalje
(-n, -r): "Rakke-Tallier, kaldes Tallier der fra Under Ræerne farer langs ned ... Se artiklen
rakketov
(-t, -e): Dss. rakketrosse.
parrel-rope // truss.
[Röding]
 Kilder
Stikord Beskrivelse
rakketrosse
(-n, -r): Tov, der er trukket gennem klåderne og slæderne i en rakke og tages ... Se artiklen
rakketønde
(-n, -r): Tøndeformet cylinder, der som en rakke farer på masten og holder ... Se artiklen
rakstævnet
(adj): "I årets løb er modtaget tegninger til halvdæksbåden „Peter" af ... Se artiklen
ralpumper
(-en, -e): Specialskib udrustet, så det kan suge ral og grus fra havbunden op ... Se artiklen
ram
(-men, -mer): Vædderskib. Se SM4 - steamram, ny type krigsskibe 1860-. "Th ... Se artiklen
ramark
(Engelsk udtryk): Radarsignal fra bøjer, der udsender radarimpulser, og som ... Se artiklen
rambuk
(-ken, -ke) rammel gl.: 1. Rambukken brugtes på værfter til at bank ... Se artiklen
ramkile
(-n, -r): Også kaldet hælkile. Kiler ca. 4 fod lange, som skibets hæl ... Se artiklen
ramme
(vb): I udtryk som fx: ramme pæle eller banke pæle i, dvs. et skib ... Se artiklen
ramme, sengeramme
(-n, -r): Sengeramme, der i orlogsflåden især, kunne samles og opsættes samt ... Se artiklen
rammeantenne
(-n, -r): Antenne der i et lodret plan består af et cirkulært, rhombeformet ... Se artiklen
rammer
(-en, -e) gl. også rammere i sgl. "En Rammer er et fiirkantet Stykke Egetræ ... Se artiklen
rampe
(-n, -r): Adgangsbane, der kan være hængslet i sin underende og ved rejsning ... Se artiklen
ramponere
(vb): Ramponere et skib = beskadige et (fjendtligt) skib. disable ... Se artiklen
ramsaltet
(adj): Kraftigt saltet.
hard salted.
[H&S 1950 p.77]  Kilder
ramslag
(-et, -): "Brugt ramslag på egen ponton egnet til slæb over kortere distancer ... Se artiklen
ramslæde
(-n, -r): Træklods, der er nedfalset i en på jukker anbragt trærende. På ... Se artiklen
rançon
(-en, -er): Proviantration for en dag.
daily allowance.
[KOF, Saint]  Kilder
rançonfad, ransonfad
(-et, -e): Træfad, rundt med større diameter i bund end i top. Lukket med ... Se artiklen
rançonholt
(-et, -er): Tømmer i træskibets skrog. toptimber of the fashion ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
rand
(-en, -e): Kant. Brugt i udtryk som lade løbe mærssejl på rand, dss. sejle ... Se artiklen
randhav
(-et, -e): Et hav, der er delvis indesluttet i land, men har adgang til ... Se artiklen
randjord
(-en, -): "Eksempelvis var dækket på de første kvaser blot lavet af høvlede ... Se artiklen
randmatte
(-n, -r): Matter anbragt på forkanten af mærset for at hindre skamfiling af ... Se artiklen
randplanke
(-n, -r): "Omkring opstående dele såsom dækshuse, luger og lignende ... Se artiklen
randvand
(-et, -e): "Vandlag, der ligger over, under eller omgiver et oliefelt eller ... Se artiklen
rang
(-en, -): 1. Indplacering af krigsskibe efter størrelse. Hve ... Se artiklen
rangere
(vb): Indordne i rangfølge eller nummerorden.
rank.
[MHT4 1992]  Kilder
rangoon-ventilator
(-en, -er): Riskanal til luftventilation i rislast. Trækanal til ventilation. ... Se artiklen
rangskib
(-et, -e): Dss. linjeskib.
ship of the line.
[SkibeiSøen p.25 + 40]  Kilder
rank
(adj): Et skibs stabilitet, når metacenterhøjden er lav, tyngdepunktet ligger ... Se artiklen
rankefod
(-foden, -fødder):Gruppe af småkrebs: langhalse og rurer. De klækkes som ... Se artiklen
Rankines våde overflade
Rankines forøgede våde overflade: Er en forøgelsesfaktor der anvendes på et ... Se artiklen
ransonfad
(-et, -e): Dss. rançonfad, se ovenstående.
[FUN]  Kilder
ransonfad
(-et, -e) ranzonfad: Drikkevandstønde, der stod på dækket af sejlskibene. ... Se artiklen
ransonholt
(-et, -er): Dss. rançonholt, se ovenstående.
[FUN]  Kilder
ransonholt
(-et, -er) ransonbjælke, ranzonholt, rantzonbjælke: Agterspejlets sideramme, ... Se artiklen
ranzon
(-en, -er): Løsepenge, der betales til fjenden for at få udleveret fanger ... Se artiklen
rappert
(-en, -er) rapert: Bevægeligt kanonfundament på et skib. gun car ... Se artiklen
rasere
(vb): Dss. nedtakle.
unrig.
[DDV p.204]  Kilder
Stikord Beskrivelse
Rasmus
Slang om havet, når det er oprørt under storm. "Rasmus er vred" = svær ... Se artiklen
rat
(-tet, -): Styrehjul, ved hvis aktivering rorgængeren ved at dreje det, som et ... Se artiklen
rataksel
(-en, -er): Akslen som skibets styrerat sidder fast på.wheel axle ... Se artiklen
rate
(-n, -r): Fragtrate.rate. Fast rate. ... Se artiklen
ratfod
(-foden, -fødder): "Drejes Roret alene ved Haandkraft, gaar Styreledningen, ... Se artiklen
rathus
(-et, -e): Dss. brohus. I de første huse til rorgængeren var der ikke meget ... Se artiklen
rating
(-en, -er): Klassificering af både ved kapsejlads.
rating.
[S&M]  Kilder
ration
(-en, -er): Kostforplejningsmængde i en given periode for et givent antal ... Se artiklen
rationsfad
(-et, -e): Se ransonfad.
[VerV1 p.125]  Kilder
ratknage
(-n, -r): Håndtagsrundstok på ydersiden af rattets omfangscirkelliste. ... Se artiklen
ratline
(-n, -r): Linen, der ligger rundt om rataksens rulle, ratstammen, og hvorfra ... Se artiklen
ratmærke
(-t, -r): Godkendelsesmærke for skibsudstyr, der har passeret CE-godkendelse i ... Se artiklen
ratpiedestal
(-en, -er): Ratpiedestal med plads til det hele. [Forberedt til indbygning af ... Se artiklen
ratstamme
(-n, -r): Ratstammen er den vandrette cylinder, som rattet via en aksel drejer. ... Se artiklen
ratstol
(-en, -e): Stol til rorgænger.
chair.
[HAR]  Kilder
rattap
(-pen, -pe): Dss. rataksel.
spindle of the wheel.
[HAR]  Kilder
ratviser
(-en, -e): Viser, der indikerer rorets stilling i forhold til midtskibs. ... Se artiklen
ravndug
(-en, -e): Også ravendug. Stærkt, meget tæt og fast vævet lærred, som dog ... Se artiklen
RCC
Engelsk forkortelse for Rescue Coordination Centre. Flyvev ... Se artiklen
RDF
Engelsk forkortelse for radio direction finder.
[ARPA]  Kilder
Stikord Beskrivelse
RDT
Engelsk forkortelse for Rotation Directive Transmission.
[FiSøNy p.527]  Kilder
reacher
(-en, -e): På fritidsfartøjer en genua - et sejl, der sættes under ... Se artiklen
reb
(-et, -): 1. Reb i et sejl, formindskelse af et sejls areal ve ... Se artiklen
rebbolt
(-en, -e): "Alle Sejl kan rebes ved Rebbaand, der sidder i flere vandrette ... Se artiklen
rebbånd
(-et, -): 1. Korte liner, der er fæstnet gennem et sejls rebhull ... Se artiklen
rebe
(vb): Om sejl, når man ved at folde noget af det sammen mindsker vindtrykket ... Se artiklen
rebeapparat
(-et, -er): Beslag med tandhjul ved bomenden mod svanehalsen til at rulle ... Se artiklen
rebebånd, rebningsbånd
(-et, -): Se rebbånd ovenstående.
reef.
[DDV p.144, FMK p.114]  Kilder
reberbane
(-n, -r): En lang bygning med frit indre i en længde af 300 til 400 meter, ... Se artiklen
rebhul
(-let, -ler): De huller, der er syet i sejlet i rækker tværs over, og ... Se artiklen
rebjolle
(-n, -r): Talje, der anvendes til at hale et stykke af det stående lig på et ... Se artiklen
rebknyttelse
(-n, -r): "Rebknyttelser kan være anbragt i sejlet til et, to eller tre reb, ... Se artiklen
rebkovs
(-en, -e): Kovse på ligene af et sejl hvorigennem reb, stikbovter, kan ... Se artiklen
rebløjert
(-en, -er): Der sidder en løjert i liget i hver ende af et råsejls ... Se artiklen
rebning
(-en, -er): Formindskelse af et sejls flade ved at sammenfolde en del af ... Se artiklen
rebsejsing
(-en, -er) gl. Seising: Sejsinger, der på de større sejl sidder i rebhullerne ... Se artiklen
rebskinkel
(-skinklen, -skinkler): Også kaldet rebtaljeskinkel. Tov, der fra en løjert i ... Se artiklen
rebslager
(-en, -e): Håndværker, der fremstiller tovværk.ropemaker // rop ... Se artiklen
rebslagerbane
(-n, -r): Se reberbane ovenstående.
rope-walk.
[Röding]  Kilder
rebslagning
(-en, -er): laying of ropes and cables.
[Saint]  Kilder
Stikord Beskrivelse
rebstreg
(-en, -er): Forstærkning af et sejl ved en sejldugsstrimmel syet tværs over ... Se artiklen
rebtalje
(-n, -r): Talje, der bruges til at strække et sejls hjørne ud til rånokken ... Se artiklen
Rebækror
Roret blev fundet på vrag fra middelalderen. Se nærmere om fundet i: [H&S44 p.111]  Kilder
recess
(-en, -er): Recess for trykleje. Reces i skanseklædning for faldereb. ... Se artiklen
reciproskop
(-et, -er): Instrument, der skulle forbedre øjets mulighed for at se objekter ... Se artiklen
recognoserfartøj
(-et, -er) Recognoceer-Fartøi gl.:
advice-boat.
[HAR]  Kilder
rectakonnossement
(-et, -er): "Er konnossementet udstedt direkte til modtagere og ikke indeholder ... Se artiklen
rectascensionscirkellinje
(-n, -r): "Rectascensionscirkellinier elelr Timecirkellinier er halve ... Se artiklen
red
(-en, -er) Rhed, Reed, Rede (gl.): Område foran en havn og gerne med nogen ... Se artiklen
Red Ensign
(eng.): Det engelske flag for handelsskibe. Se også R ... Se artiklen
rede
(vb): I udtrykket: rede efter på en ende, dvs. klare tovet op opgå knob, ... Se artiklen
reder
(-en, -e): 1. Skibsreder. Person, der driver skibsfart med egn ... Se artiklen
rederansvar
(-et, -): Rederens ansvar over for indgåede aftaler, havarier, ulykker, skade ... Se artiklen
rederi
(-et, -er): Firma, der som hovedbeskæftigelse har ejerskab og / eller drift af ... Se artiklen
rederiansat
(adj): Medarbejder i et rederi.
company employed.
[SML p.14]  Kilder
rederidrift
(-en, -er): Udførelsen af arbejdet med at beskæftige, vedligeholde, købe og ... Se artiklen
Rederiet A.E. Sørensen
"Rederiet A.E. Sørensen grundlagde i 1918 sin rederivirksomhed i Svendborg med ... Se artiklen
Rederiet Ove Skou
"Rederiet Ove Skou blev grundlagt den 1. april 1929, hvilken dato skibsreder ... Se artiklen
Rederiet Valdemar Nielsen
"Rederiet Valdemar Nielsen er oprettet i 1929 med stenfiskeri, uddybning, ... Se artiklen
rederiflag
(-et, -): Kontorflag. Reklameflag for et rederi. Rederiflag og ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
Rederiforeningen af 1895
Brancheorganisation for rederier, der driver mindre skibe, stiftet 1. januar ... Se artiklen
Rederiforeningen af 1941
"Paa et Møde forleden blev der dannet en Sammenslutning af Redere for mindre ... Se artiklen
Rederiforeningen for mindre skibe
Arbejdsgiverorganisation og brancheorganisation for rederier, der driver skibe ... Se artiklen
rederikommanditselskab
(-et, -er): Selskabsform mellem en eller flere komplementarer, der hæfter ... Se artiklen
rederikontor
(-et, -er): Rederiselskabs kontor, hvorfra driften af skibene foregår. ... Se artiklen
rederkammer
(-kammeret, -kamre): "På brodækket er skibets to største passagerkamre - de ... Se artiklen
redningsaktion
(-en, -er): Redning af personer: rescue operation. Red ... Se artiklen
redningsapparat
(-et, -er): Under Cartes raketapparat er o ... Se artiklen
redningsarbejde
(-t, -r): Arbejde i forbindelse med redning af personer og værdier til søs. ... Se artiklen
redningsblus
(-set, -): Pyroteknisk nødsignal. Nødsignal med en antændelig ladning, der ... Se artiklen
redningsbælte
(-et, -er): "Redningsbælterne er Veste af dobbelt Sejldug, der ved Stikninger ... Se artiklen
redningsbøje
(-n,-r): Dss. redningskrans.
lifebuoy.
[FKT p.78, SEH p.177]  Kilder
redningsbåd
(-en, -e): Stærkt og sødygtigt fartøj, der kan ros el. er motordrevet og som ... Se artiklen
redningsbådsmanøvre
(-n, -r): Øvelse, hvor skibets besætning opøves i brug af redningsbåden, ... Se artiklen
redningsbådssender
(-en, -e): Transportabel nødradio, der kan tages med i en redningsbåd og ... Se artiklen
redningsbådsstation
(-en, -er): Samlingssted på skibet, hvor passagerer og besætning skal samles, ... Se artiklen
redningsdragt
(-en, -er): Overlevelsesdragt til brug for søfarende i nødsituationer, hvor ... Se artiklen
redningsdykkerklokke
(-n, -r): Aflukket trykbeholder med anordning for nedsænkning i havet fra ... Se artiklen
redningsfartøj
(-et, -er): Redningsbåd, der er beregnet til at redde menneskeliv og som ... Se artiklen
redningsflåde
(-n, -r): Gummiflåde eller flåde af andet materiale beregnet som ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
redningsflådecertifikat
(-et, -er): Bevis på en redningsflådes kvalitet, eftersyn eller anden form ... Se artiklen
redningsforsøg
(-et, -): Forsøg på redning, der endnu ikke er lykkedes eller som er ... Se artiklen
redningskapsel
(-selen, -sler): Lukket beholder eller kapsel stor nok til at indeholde en ... Se artiklen
redningsklokke
(-n, -r): Redningsdykkerklokke med to rum, hvor mandskab kan opholde sig i det ... Se artiklen
redningskrans
(-en, -e): Dss. bjærgemærs. En krans af materiale, der kan flyde og holde en ... Se artiklen
redningsline
(-n, -r): Line fastgjort i bugter rundt langs ydersiden af en redningsbåd, så ... Se artiklen
redningsliste
(-n, -r): "Rednings Lister, kaldes de Lister der anbringes paa Fortynningen af ... Se artiklen
redningsmand
(-manden, -mænd): "I alt involverer Farvandsvæsenet 200 redningsmænd, ... Se artiklen
redningsmaskine
(-n, -r): Gl. for redningskrans.
lifebuoy.
[HAR]  Kilder
redningsmateriel
(-et, -): Omfatter de forskellige redningsobjekter som redningsbåd, flåde, ... Se artiklen
redningsmiddel
(-delet, -ler): Redningsbåd, redningsflåde.life saving appliance ... Se artiklen
redningsmorter
(-en, -er): Lineudskydningskanon, der kan operere fra en kyst til et skib. ... Se artiklen
redningsnet
(-tet, -): Se Dacon Scoop. straight ... Se artiklen
redningsoperation
(-en, -er): Indsats for redning af menneskeliv eller skib med redningsskib, fly ... Se artiklen
redningsorganisation
(-en, -er): Den landbaserede organisation, der tager sig af ... Se artiklen
redningspil
(-en, -e): et linekastningsgevær. line-throwing apparatus ... Se artiklen
redningspontonflåde
(-n, -r): "I 1872 konstruerede den danske branddirektør J.P. Matthiesen en ... Se artiklen
redningsring
(-en, -e): Flydbar gummiring fastgjort til en redningsline, der kan udkastes ... Se artiklen
redningssignal
(-et, -er): Signaler, der kan a) anvendes af skibe for at signalere t ... Se artiklen
redningssignaltavle
(-n, -r): Tavle, der viser de anvendelige redningssignaler som røde håndblus, ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
redningsskib
(-et, -e): Normalt betegnelsen for de større skibe, som administreres af ... Se artiklen
redningsskøjte
(-n, -r): Mindre sejlskib, der kan udføre redningsoperationer fra landbaseret ... Se artiklen
redningsslynge
(-n, -r): Bæregjord, der kan placeres omkring en skibbruden, overbordfalden ... Se artiklen
redningsstation
(-en, -er): Sted på kyst eller i havn, hvorfra kan udsendes redningsfartøj ... Se artiklen
redningsstol
(-en, -e): Redningsbælte der er fastgjort med en tre- eller firparts hanefod ... Se artiklen
redningstjeneste
(-n,-r): Dss. redningsservice og redningsorganisation.life-saving ... Se artiklen
redningsvest
(-en, -e): Plader eller kasseformede opdriftsmidler som fx flamingoplade ... Se artiklen
Redningsvæsenet
I 1850 til 1852 opførte staten 21 redningsstationer langs Jyllands Vestkyst, ... Se artiklen
redskab
(-et, -er): Dss. rigning. rigging.[KOF, Saint] l ... Se artiklen
reducere
(vb): Formindske, fx fart el. klokke.
reduce.
[NAV6 p.215]  Kilder
Redwood
Målemetode til olies viskositet. Reddwoodtallet for en olie blev tidligere ... Se artiklen
reefer
(-en, -er): Engelsk for køleskib. Ordet bruges i mere uformelt sprog samt ... Se artiklen
reefer plug
(-en, -s): Elektrisk stikkontakt til tilslutning af kølecontainere i et skib. ... Se artiklen
reeferfart
(-en, -er): "Rederiet har siden halvtredserne været specialister i reeferfart ... Se artiklen
reeferlastrum
(-met, -): Lastrum, der er isoleret og forsynet med køle- eller ... Se artiklen
reeferskib
(-et, -e): Skibstype, der er indrettet til at føre køleladning og ... Se artiklen
reeferstik
(-ket, -): Dss. reeferplug.
reefer plug.
[SØF50/1990]  Kilder
referenceelektrode
(-n, -r): Elektrode, isoleret fra skibsbunden, der automatisk regulerer en ... Se artiklen
Reffuehallit
Reffuehallit er Benedichts navn for grunden Revshalen øst for København i ... Se artiklen
refleksbånd
(-et, -): Reflekterende selvklæbende tape, der påsættes redningsveste, ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
refleksion
(-en, -er): Tilbagekastning. Diffus reflektion og falsk reflektion. ... Se artiklen
reflektionscirkel
(-klen, -kler): Højdemålingsinstrument. -.[MarK2 ... Se artiklen
reflektor
(-en, -er): Reflektorer, der kan tilbagekaste lys eller radarbølger anvendes i ... Se artiklen
reflektorantenne
(-n, -r): Antenne, der kan opfange reflekterede signaler. reflecto ... Se artiklen
reflektorkompas
(-set, -ser): Kompas, der i bunden har en glasplade, så en rorgænger fra ... Se artiklen
refraktion
(-en, -er): Afbøjning. Fejl i en målt højde af et himmellegeme pga. lysets ... Se artiklen
regelværk
(-et, -er): Oversigt over artiklen om regelværkers struktur. Artiklen er ikke ... Se artiklen
regere
(vb): Dss. manøvrere med et skib, have det under kommando, få det til at ... Se artiklen
regering
(-en, -er): I udtryk som: sejlenes regering.management ... Se artiklen
regionallodsning
(-en, -er): " Farvandsvæsenet forudser i sit oplæg, at der vil kunne opstå ... Se artiklen
register
(-et, -e): 1. bog til notering af forsk. observationer. Fx Re ... Se artiklen
registerskib
(-et, -e): 1. Skib, der var beskæftiget i den spanske sølvflåde ... Se artiklen
registerton
(-et, -s): Rummål på 2,83 m3 = 100 engelske kubikfeet = 91,59 dansk ... Se artiklen
registertonnage
(-n, -r): Et mål for skibet rumindhold udtrykt i registerton, se ovenstående. ... Se artiklen
registrering
(-en, -er): Anmeldelse til et skibsregister. I registeret opbevares oplysninger ... Se artiklen
registreringsafstand
(-en, -e): Maksimum afstand på hvilken en radar kan måle et ekko. ... Se artiklen
registreringsblad
(-et, -e): Den side i registeret, hvor skibets enkeltheder er anført. ... Se artiklen
registreringsbog
(-bogen, bøger): Bog hvori der førtes regnskab over afdødes ejendele. ... Se artiklen
registreringsbogstav
(-et, -er): Ved et skibs registrering tildeles det (efter 1867) fire ... Se artiklen
registreringsbureau
(-et, -er): Myndighedskontor oprettet ved Lov af 13.3.1867, hvor registreringen ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
registreringscertifikat
(-et, -er): A document which provides evidence of title to ownership, and ... Se artiklen
registreringspapir
(-et, -er): Dss. registreringscertifikat. registration certificate ... Se artiklen
reglement
(-et, -er): "Reglementet i et Skib, kaldes en Fortægnelse paa alt hvad der ... Se artiklen
regleringskommission
(-en, -er): Kommission under admiralitetet, der i perioder var sammenlagt med ... Se artiklen
regn
(-en, -): Nedbør, der falder som vanddråber fra en sky. rain. Pr ... Se artiklen
regnbue
(-n, -r): Lysfænomen dannet af solens stråler ved brydning i atmosfærens ... Se artiklen
regnhullet
Dss. Det vindstille Bælte.
The Doldrums.
[Benzon]  Kilder
regnsejl
(-et, -): Sejldug syet sammen til større flader, der kan opspændes over ... Se artiklen
regnstøv
(-et, -): Søvand, der af vinden i små dråber drives gennem luften. ... Se artiklen
regntykning
(-en, -er): Kraftigt regnvejr med en styrke eller en støvregn, der har ... Se artiklen
regntåge
(-n, -r): Regnvejr, der har nedsat sigtbarheden.
rainy mist.
[NauM p.68]  Kilder
reguleringssløjfe
(-n, -r): Funktion i et autopilotanlæg, der sørger for, at kursudsving bliver ... Se artiklen
Regulus
Stjernen Alfa Leonis i stjernbilledet Leo, Løven, på den n-lige halvkugle. ... Se artiklen
rejse
(-n, -r): Bevægelse fra et sted til et andet. voyage // passage ... Se artiklen
rejse
(vb): I udtryk som: bovsprydet rejser.bowsprit steeves ... Se artiklen
rejsebefragtning
(-en, -er): trip charter // round charter // run charter.  Kilder
rejsebefragtning
(-en, -er): voyage charter.[BEF p.11 + 13, EL] Se ... Se artiklen
rejsecerteparti
(-et, -er): Certeparti afsluttet for en enkelt rejse.[BEF p.13] "Et tank ... Se artiklen
rejsecharter
(-en, -e): Dss. rejsecerteparti.
voyage charter-party.
[SØT p.44]  Kilder
rejseforhyring
(-en, -er): Mønstring af mandskab til et skib for en enkelt rejse. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
rejseforløb
(-et, -): [XXXVI, STk. 1] "Om Differentz udi Coursen og Gisningen. Saafre ... Se artiklen
rejseforsikring
(-en, -er): Forsikring for et skib udtaget til en enkelt rejse. Hvilket kan ... Se artiklen
rejsefragt
(-en, -er): Fragtbeløb, der forfalder for en enkelt rejse eller per rejse. ... Se artiklen
rejseoverslag
(-et, -): Budgetmæssigt overslag over omkostninger og indtægter ved en rejse. ... Se artiklen
rejsepenge
(-, -ne): Penge, diæt, forskud, ydet en sømand, der rejser i rederiets ... Se artiklen
rejseplanlægning
(-en, -er): Navigatørens forberedelse til en rejse, hvor det kontrolleres, om ... Se artiklen
rejserapport
(-en, -er): Rapport, der udfærdiges om bord og hjemsendes til rederiet efter ... Se artiklen
rejsesvind
(-et, -): Svind i ladningen undervejs. Svind kan skyldes indtørring eller det ... Se artiklen
rejsning
(-en, -er): 1. Om masterne og det opstående. Takkelage. Maste ... Se artiklen
rejsningslinje
(-n, -r): "Den Linie paa Skibets Tegning, som angiver dette Spring." ... Se artiklen
rekrystallisering
(-en, -er): Dss. udglødning. Behandling af stål anvendt til skibsbygning for ... Se artiklen
rektakonnossement
(-et, -er): Dss. rectakonnossement.
[BEF p.54]  Kilder
rektascension
(-en, -er) Rectasention gl.: "Lige Ascension. Herved forstås buen af ækvator ... Se artiklen
relativ
(adj.): I udtryk som: relativ bevægelse, i forbindelse med radarnavi ... Se artiklen
relet
Eng. for genudlejning. Om skib el. ladning som befragteren genudlejer i eget ... Se artiklen
Rem
Rem er Benedichts navn for Rømø i Vadehavet.
[BEN p.268]  Kilder
remanens
(-en, -er): Om jern, der vanskeligt lader sig magnetisere, men til gengæld ... Se artiklen
remmenål
(-en, -e): En kobbernål på omtrent 12 tommers længde, som man stikker gennem ... Se artiklen
remmestik
(-ket, -): Stik brugt til at sammenbinde to gjorde eller remme.har ... Se artiklen
ren
(adj) reen: I udtryk som: ren kyst, kystfarvand, hvor der er sejlbart ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
rende
(-n, -r): 1. Dss. sejlløb. Dybeste del af farvand. fairway ... Se artiklen
rende
(vb): I udtryk som: Rende op i vinden.
run up into the wind.
[SBL p.83]  Kilder
rendegarn
(-et, -): Rendegarn i sejldug er et ældre udtryk for kædegarnet eller ... Se artiklen
rendesten
(-en, -e): Vandrenden nederst i skibet, hvori vandet kan samle sig og derfra ... Se artiklen
rendestensgarnering
(-en, -er): Planker dækkende over rendestene langs skibssiden i lastrum og i ... Se artiklen
rendestenssdæksel
(-et, -er): Dæksel over rendesten. I lastrum er rendestenen ofte dækket med ... Se artiklen
rendestensvand
(-et, -): Det snavsede vand, der samler sig i skibets bund langs skibssiderne ... Se artiklen
rendestensvinkel
(-en, -er): Vinkeljern, der er nittet eller svejset til dækket og med vinklen ... Se artiklen
rendezvous
(fr): Beordret samlingssted for en flåde.
rendezvous.
[Röding]  Kilder
rending
(-en, -er): 1. En slangning af smækkert tovværk mellem svæ ... Se artiklen
rendingstov
(-et, -e) Rendingsline: Tov eller line, der anvendes i forbindelse med rending ... Se artiklen
rengøre
(vb): Rengøre bunden af et skib, mens det i ebbetiden ligger tørt. ... Se artiklen
rengøring
(-en, -er): Renholdelse, nedvaskning og spuling. [XXXIII, Stk. 1] "Og efter ... Se artiklen
rense
(vb): Brugt i udtryk som fx: rense bunden. "Vi gik derfra til Nieuchw ... Se artiklen
rensevand
(-et, -): Vand, der har været benyttet til tankrensning (offshoreindustrien). ... Se artiklen
rensningsgrad
(-en, -er): Grad af rensning iht. dansk standard DS2019 benævnes med ... Se artiklen
reparation
(-en, -er): reapir.[Saint] give et skib en hove ... Se artiklen
reparationsværft
(-et, -er): "... den trend, der i de seneste år er vokset frem omkring alle ... Se artiklen
repeaterkompas
(-set, -ser): Slavekompas, der følger visningen på et hovedkompas. ... Se artiklen
repetere
(vb): Repetere signaler. "Ved at heise Repeteerflag tilkjendegives, at man h ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
repeterflag
(-et, -): "Et Flag, som heises paa det Skib, som Signalet gives til, for at ... Se artiklen
repeterfregat
(-ten, -ter): Fregat, der placeres i en afstand fra kommandoskibet, så det kan ... Se artiklen
repetiteur
(-en, -er): Dss. en repeterfregat - eller andet skib i samme rolle - se ... Se artiklen
repetitør
(-en, -er): Dss. ovenstående repetiteur.
repeater.
[TUS p.382]  Kilder
resalutere
(vb): Besvare en salut.
return the salute.
[Röding]  Kilder
rescue basket
(eng.): "Transfer af personel fra offshore-installation til skib og omvendt ... Se artiklen
rescueboat
(eng.): Hurtig redningsbåd til at opsamle overbordfaldne personer med. ... Se artiklen
reserveanker
spare anchor.
Se også under pligtanker.
[DST, IMK, Röding, TMO]  Kilder
reservebæreevne
(-n, -r): Den vægt et skib ved en given dybgang kan bære før en ... Se artiklen
reservedeplacement
(-et, -er): Det deplacement, der endnu kan udnyttes, før en ikke vnadtæt del ... Se artiklen
reservelods
(-en, -er): Ekstra lods, der ikke er fast ansat ved et lodseri.ext ... Se artiklen
reserveopdrift
(-en, -er): "Et skibs synker først, når reserveopdriften er opbrugt af vand, ... Se artiklen
reservepropeller
(-en, -e): Ekstra fremdrivningsskrue, der tidligere medførtes om bord stuves ... Se artiklen
reservepumpe
(-n, -r): Ekstra pumpe.
stand by pump.
[EL]  Kilder
reservestyreanlæg
(-get, -): Ekstra styreanlæg, der oftest er placeret i eller ved ... Se artiklen
resonansfrekvens
(-en, -er): "Rystelserne vil i så fald blive særlig voldsomme, når deres ... Se artiklen
resonanskavitet
(-en, -er): Hulrum i magnetronen i et radaranlæg.resonance cavity ... Se artiklen
restaurantsafdeling
(-en, -er): Restaurationsafdeling. Den afdeling i et skib, der tager sig af ... Se artiklen
restaurationspersonale
(-t, -r): catering staff.
[EST]  Kilder
reststabilitet
(-en, -er): Den tilbageværende stabilitet, når et skib har været ude for et ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
ret
I udtryk som fx: ret agterud.straight aft. ... Se artiklen
retardation
(-en, -er): Kronometerets tab på 24 timer.
retardation.
[DMO]  Kilder
retentionsevne
(-n, -r): Evne til at kunne bevare en en gang opnået magnetstyrke i et ... Se artiklen
retgird
(-en, -er): Afstanden fra vandlinjen udvendigt til kølens underkant og til ... Se artiklen
retgird
(-en, -er) fra eng.: Mål, der indgår i måleregel. Afstanden mellem ... Se artiklen
retiradeorden
(-en, -er): Krigsskibes formation under tilbagetrækning, der ofte var i en ... Se artiklen
retlinet
(adj): Dækkets retlinie.rectilinear // straight.[ ... Se artiklen
retlinjemahl
(-en, -er): "Saaledes kaldes de Mahle, der tages indenbords i en Skibsbygning ... Se artiklen
retning
(-en, -er): Retninger kan udtrykkes absolut eller relativt. Absolut retning ... Se artiklen
retningsantenne
(-n, -r): Antenne, der er drejelig, og enten roterende eller kan fast ... Se artiklen
retningsfinder
(-en, -e): Radiopejler. "AALBORGHUS er forsynet med traadløs Telegraf og ... Se artiklen
retningsfyr
(-et, -e): Fyr, der viser lys i et meget smalt vinkelområde. direct ... Se artiklen
retningskarakteristik
(-ken, -ker): Udtryk for antennens evne til at registrere signaler i forhold ... Se artiklen
retrograd bevægelse
(-n, -r): Om indre planeters tilsyneladende bevæglese baglæns set fra jorden. ... Se artiklen
retrorefleksivt
(adj): Om materiale brugt til afmærkning af redningsmateriel for lettere ... Se artiklen
retslået
(adj): Om tovværk. Højreslået = trosseslået.righthanded rope ... Se artiklen
retstævnet
(adj): Stævnens forløb over vandlinien er ret = lige, men ikke nødvendigvis ... Se artiklen
rette
(vb): I udtryk som: rette bestikket efter opnåede observationer. ... Se artiklen
rettelse
(-n, -r): Rettelseværdi, der skal anvendes på udregning af observationer af ... Se artiklen
rettelsesbog
(-bogen, -bøger): Bog, hvori rettelser til søkort indføres og mærkes af, ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
retterbræt
(-brættet, -brædder): "Et Brædt af 4 til 8 Fods Længde og omtrent 6 Tommer ... Se artiklen
rettømmer
(-et, -): Lige tømmer.straight timber.[HAR, DMO] ... Se artiklen
retvisende
(adj): Retning angivet efter jorden gradnet i forhold til nord/sydpol. I udtryk ... Se artiklen
retøkse
(-n, -r): Dss. bil. Anvendes ved tilhugning af tømmer til lige sider i ... Se artiklen
rev
(-et, -): 1. Landfast sand- el. stengrund, oftest bredest ved ... Se artiklen
revanchere
(vb): "Løftet i brevet til Admiralitetet om at revanchere sig var ikke noget ... Se artiklen
reveffekt
(-en, -er): Samme effekt som ved et naturligt ref forekommer også ved ... Se artiklen
reveille
(-n, -r): "Slaae Reveille." to beat a reveille on the drum, as at ... Se artiklen
reverber
(-en, -e): Roteringsanordning til fyrlamper.rotating reflector lam ... Se artiklen
reveren
(-en, -er): Gammelt ord for en å eller strøm. "Pladsen ud til reveren (åen) ... Se artiklen
revers
(-en, -er): Tolddokument udstedt af en toldkontrollant om bord, hvori er ... Se artiklen
reverset
"Vi sejlede til en plads på Thamesfloden, hvor vi lossede oliekagerne, og ... Se artiklen
revhaj
(-en ,-er): Sorttippet revhaj. Lat. Carcharhinus melanopterus. ... Se artiklen
revier
(-et, -er): Flodmunding.estuary.[NAV7 p.340, Søen ... Se artiklen
revle
(-n, -r): Mindre sandbanke, oftest parallelt med kysten. "Svær sø på ... Se artiklen
revlehaj
(-en, -er): Lat. Carcharhinus plumbeus.
sandbar shark.
[Kattegatcenter]  Kilder
revlekam
(-men, -me): En revles overkant længdevis. "Med oprørt hav viser ... Se artiklen
revolvere
(vb): Rotere. Om fyr, der udsender roterende lyskegle. "Ved Calais vises 1 Fyr, ... Se artiklen
rhombelinie
(-n, -r): Den direkte kurs mellem to punkter.
rhumbline.
[VinderManual]  Kilder
ri
(-en, -er): En lang bøjelig stang, der bruges som målestage ved skibsbygning. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
ri
(vb): Grundbetydning sy. "Rie sammen eller til. Naar tvende Touge fare jævn ... Se artiklen
rib
(eng.): Engelsk forkortelse for rigid inflatable boat. En ... Se artiklen
ribbe
(-n, -r): Dæksribbe, der er mindre dimensionerede bjælker end ... Se artiklen
ribbebygget
(adj): Om kajak: "... ribbebygget på bøjede spanter, svøb."rib- ... Se artiklen
Riberuig
Riberuig er Benedichts navn for Ribevig inden for Kvaase Fjord på Norges ... Se artiklen
ridder
(-en, -e): Rytter på en pert.
stirrup of a horse.
[Saint]  Kilder
ridder
(-en, -e): Riddere til perter, dvs. de lodretgående tov eller wirer, der ... Se artiklen
ride
(vb): I udtryk som: 1. ride en storm af.ride ... Se artiklen
ride for et anker
Dss. ligge til ankers. "Skibet stamper ved stærk vind og høj sø for sit ... Se artiklen
rider
(-en, -e): "Rider. Er et Bændsel der bliver lagt mellem tvende Øine eller ... Se artiklen
rig
(-gen, -ge): Udtryk der dækker alt i forbindelse med opstående master, stag, ... Se artiklen
Rige
Rige er Benedichts navn for Rye, en tidligere havneby ved Englands sydkyst i ... Se artiklen
Rigel
Stjerne i stjernebilledet Orion, Beta Orionis. Størrelse 0,34m.Ri ... Se artiklen
Rigel Kentaurus
Stjernen Alfa Centaurii, Toliman, Vinrankeskuddet, Rigel Kent, Kentaurens Fod. ... Se artiklen
rigge
(vb): Gøre klar, montere. I udtryk som: rigge pumpen.r ... Se artiklen
rigger
(-en, -e): Sømand, der har kendskab til et sejlskibs stående og løbende ... Se artiklen
rigkæde
(-n, -r): "Der er også kabelarhjul til håndtering af ankerkæde og ... Se artiklen
rigning
(-en, -er): Sætte rigning: "Det gode Veir benyttedes blandt andet til ... Se artiklen
rigningsskrue
(-n, -r): En slags skruetvinge, hvori man kan placere to wirer, der skal ... Se artiklen
rigningstegning
(-en, -er): Tegning udført på et værft visende et skibs rigning med stående ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
rigningswire
(-n, -r): Wiretype egnet til anvendelse i riggen. Som stående rig skal wiren ... Se artiklen
rigsadmiral
(-en, -er): Titel anvendt i renæssancen for den øverstbefalende admiral i ... Se artiklen
rigsviceadmiral
(-en, -er): Deputy Admiral of the Fleet.
[JUEL p.20]  Kilder
rii
(?): Dss. senter. Lister eller brædder, der under et skibs træbygning ... Se artiklen
rim
(-men, -): Iiskrystaller dannet ved frysning af underafkølede vanddråber i ... Se artiklen
rimfrost
(-en, -): Afsætning af is dannet ved sublimering af vanddamp på overfladen af ... Se artiklen
rimtåge
(-n, -r): Underafkølet luft med vanddråber, som ved temperaturer under ... Se artiklen
ring
(-en, -e): 1. ring.[Saint] anker ... Se artiklen
ringbolt
(-en, -e): Bolt eller forskruning, der i den ydre ende har en ring, der fx kan ... Se artiklen
ringdæk
(-ket, -): Smalt dæk, der løber langs essingen i en i øvrigt dæksløs båd. ... Se artiklen
ringformet
(adj): Ringformet formørkelse.annular.[EL] E. ... Se artiklen
ringklys
(-set, -): Dss. panamaklys. Klys der er formet som et øje og lukket hele vejen ... Se artiklen
ringmagnet
(-en, -er): Ringformet permanent magnet, der er den sædvanlige magnetform til ... Se artiklen
ringpensel
(-selen, -sler): Pensel med hårene sat i en cirkelform.ring brush ... Se artiklen
ringtail
(eng.): Læsejl sat agten for mesanmasten. a small triangular sail ... Se artiklen
rinkinke
(vb): "Siges om to skibe, når de under en storm ligger langs hinanden eller er ... Se artiklen
rippe
(vb): Om ankeret, når det ikke holder, men slæbes med, sidder fast et ... Se artiklen
ris
(-en, -): Riskanal, dss. Rangoonventil. Åbning gennem rislaster for ... Se artiklen
risikoområde
(-t, -r): "Søfarende på skibe registreret i Dansk Internationalt ... Se artiklen
risikotillæg
(-get, -): Tillæg, der udbetales oven i den faste hyre, når skibet sejler i ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
risikozone
(-en, -r): Område, hvor der er særlig fare for personskade eller anden skade. ... Se artiklen
risk assessment
(eng.): "En risk assessment iht. ISM-systemet om arbejde med arbejdsbåden var ... Se artiklen
risprik
(-ken, -ker):
beacon with a broom.
[H&S46 p.97, SEStill., Benzon]  Kilder
rist
(-en, -e): Tremmeværk.
grid // grate // grating.
[LAB p.98]  Kilder
ristværk
(-et, -er) røstværk (gl.): Smalle lister af træ el. metal sat sammen i et ... Se artiklen
rive
(vb): I udtryk som fx:rive ankeret af bunden.jerk the a ... Se artiklen
river
(-en, -e): Voldsom storm. "Saa gav den en voldsom River af Nordvest, der ... Se artiklen
ro
(vb): Bevægelse med årer, der udstikkes vinkelret på fartøjets side og ... Se artiklen
ro-pax
(-en, -er): Engelsk forkortelse for roll-on roll-off - passenger ship ... Se artiklen
ro/ro-lastrum
(-met, -): Et ikke-inddelt rum, der strækker sig over en væsentlig del af ... Se artiklen
ro/ro-skib
(-et, -e): System for lastning og losning hvor ladningen kan køres til og fra ... Se artiklen
robarkasse
(-n, -r): "Og sømandssangen gav genlyd fra Fregatten Jyllands robarkasse, da ... Se artiklen
robbefanger
(-en, -e): Dss. sælfanger og ofte også hvalfanger.seal hunter ... Se artiklen
robbefangst
(-en, -er): Dss. sælfangst.
seal hunting.
[H&S47 p.128, H&S55 p.160]  Kilder
robænk
(-en, -e): Kaldtes hos antikkens grækere for toichoi, selmata ... Se artiklen
robåd
(-en, -e): Se også rofartøj.
row-boat.
[HAR, SØV p.27]  Kilder
rod
(-roden, rødder): I udtryk som: "Det fremgår ikke, om skibene er overtaget ... Se artiklen
rodende
(-n, -r): Rodende på en stang. Nederste ende af master, stænger og spir. ... Se artiklen
Rodgers smalbladede patentanker
Anker med træstok, senere patenteret i 1854 med bevægelig jernstok, dvs. ... Se artiklen
rodrig
(-gen, -ge): Metalstænger, der anvendes i stedet for vant og stag på ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
rodstykke
(-t, -r): Foden på en sammenlasket mast.
but of the spindle.
[Saint]  Kilder
rodwire
(-n, -r): "Rod-wiren eller tråden, som den kaldes, koldformes til en kugle for ... Se artiklen
roer
(-en, -e): rower.[Saint] agterste roer. ... Se artiklen
rofartøj
(-et, -er): "Fartøier kaldes dobbeltbænkede eller enkeltbænkede, eftersom 2 ... Se artiklen
roflotille
(-n, -r): "Alle Morteer-, Bombe- og Kanonchalupper samt Bombejoller." ... Se artiklen
Rohdes signalsystem
Flagsignaleringssystem fremkommet i midten af 1800-tallet. "Kapitajn Rohde, ... Se artiklen
rohold
(-et, -): Det antal rogaster, der er nødvendige for at bemande et rofartøj. ... Se artiklen
rokke
(vb): Rokke en kapsejler fra side til side i vindstille.
-.
[KAP p.114]  Kilder
rokommando
(-en, -er): Rokommandoer, der anvendes til at få en robåd manøvreret er i ... Se artiklen
rokrigsskib
(-et, -e): Et krigsfartøj af meget begrænset størrelse fremdrevet ved ... Se artiklen
roll on
roll on/roll off: Betegnelse for lastningssystem, hvor ladningen køres om bord ... Se artiklen
rollelæser, rullelæser
(-en, -e): På orlogsskibe, der før 1850 læste placering og instrukser op for ... Se artiklen
ROLO
Eng. forkortelse for roll on/off - - lift on/off. Kombin ... Se artiklen
rondere
(vb): Vagtsmandens gennemgang af en rute om bord, der fører ham rundt i alle ... Se artiklen
roning
(-en, -er): Processen, hvor en person med en åre bevæger dennes blad gennem ... Se artiklen
ropatrulje
(-n, -r): Patrulje af orlogsmarinefolk, der sejler på patrulje i en robåd. ... Se artiklen
roport
(-en, -e): Små porte i skibssiden, der kan åbnes og tillade en åre at blive ... Se artiklen
ror
(-et, -): Skibet styreredskab, der siden vikingetidens slutning har siddet i ... Se artiklen
roraksel
(-en, -er): Dss. rorstamme, den lodrette stamme, hvorom rorbladet drejer. ... Se artiklen
rorareal
(-et, -er): Rorbladets areal. manoeuvre characteristic ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
rorarm
(-en, -e): Stålvinkler, der sidder vandret ud fra rorstammen og tjener til ... Se artiklen
rorbegrænsning
(-en, -er): Stopklodser eller stopkontakter påsat ror, rorkvadrant eller ... Se artiklen
rorbevægelse
(-n, -r): Rorets udsving fra midtskib til ca. 35 grader til hver side, hvis der ... Se artiklen
rorbroge, rorbrog
(-n, -r): Sejldugsdække, der syes eller sømmes fast rundt om rorstammen ... Se artiklen
rorbrønd
(-en, -e): Gennemføring i skibet til rorstammen. Dss. rorkiste. rudder t ... Se artiklen
rorbænk
(-en, -e): Sæde agter i en båd, hvorfra bådens ror betjenes.thw ... Se artiklen
RORC -regel
RORC er den engelske forkortelse for Royal Ocean Racing Club stiftet 1924 efter ... Se artiklen
rorflade
(-n, -r): Den lodrette, drejelige plade som udgør et rors hovedpart, og som er ... Se artiklen
rorgat
(-tet, -ter): Dss. rorhul. "Skibets længde er afsat fra agterkant af agters ... Se artiklen
rorgænger
(-en, -e): Den person, der betjener roret. Oftest en matros. Da man benyttede ... Se artiklen
rorhage
(-n, -r): Dss. rortap.pintle.[HAR, KOF, Saint] ro ... Se artiklen
rorhanger
(-en, -e): Dss. rorskinkel og springline.
rudder pendamt.
[Benzon]  Kilder
rorhovede
(-t, -r): Øverste ende af rorstammen. "Rorhovedet skal være så solidt, a ... Se artiklen
rorindikator
(-en, -er): instrument, der viser rorets vinkel i forhold til diametralplanet. ... Se artiklen
rorkalibrering
(-en, -er): Regulering, indstilling, af rorbevægelserne i et selvstyreanlæg, ... Se artiklen
rorkiste
(-n, -r): Skot, der afskiller rorstammen i dens indvendige vandring i skibet, ... Se artiklen
rorkobling
(-en, -er): Samlingen mellem rorstamme og ror. Samlingen kan være vandret ... Se artiklen
rorkommando
(-en, -er): De kommandoord, der benyttes af styrmand eller lods til en ... Se artiklen
rorkop
(-pen, -per): Den øverste ende af roret. På orlogsskibe af træ rakte ... Se artiklen
rorkvadrant
(-en, -er): "Vi skulle sætte ekstra taljer på rorkvadrantens kædetræk på ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
rorkvadrant
(-en, -er): Kvart cirkelbue med radier ind til rorstammen og på ydersiden ... Se artiklen
rorkæde
(-n, -r): To korte kædestumper fastgjort på et jernbeslag med øje på ... Se artiklen
rorledning
(-en, -er): Kæder, liner, trækstænger, der i ældre dampskibe førte fra ... Se artiklen
rorløftetalje
(-n, -r): Talje, som kan hugges i en øjebolt på overkanten af roret og bruges ... Se artiklen
rorløkke
(-n, -r) Roerlykke: Jernbeslag fastgjort på agterstævnen med deres agterste ... Se artiklen
rormahl, rormal
(-en, -er): Skabelon, der angiver de steder på rorfladen, hvor rortappene skal ... Se artiklen
rorordre
(-n, -r): Ordre fra vagthavende til rorgænger.
helm order.
[ABC]  Kilder
rorpande
(-n, -r): "En Jernplade, befæstet til Skibets Agterstævn, noget nedenfor den ... Se artiklen
rorpind
(-en, -e): Vandret rundholt, hvis agterende sidder fast i rorstammens overdel, ... Se artiklen
rorpindforlænger
(-en, -e): "En rorpindforlænger er uundværlig, når jollen skal afbalanceres ... Se artiklen
rorpositionsindikator
(-en, -er): Viserinstrument på broen, der er slave af rorets stiling i forhold ... Se artiklen
rorpost
(-en, -er): Dss. roraksen eller rorstammen.main piece of a rudder ... Se artiklen
rorsjagt
(-n, -r): Bådtype, der er nævnt under Christian IVs flåde under rigsadmiral ... Se artiklen
rorsjolle
(-n, -r): Bådtype, der roes og har agterror.
rowing boat.
[DHI2 p.15]  Kilder
rorskabelon
(-en, -er): Dss. rormahl, se ovenstående.
rudder mould.
[Röding]  Kilder
rorskarl
(-en, -e): Person, der roer. rower.
[Röding]  Kilder
rorskinkel
(-skinklen, -skinkler): De to skinkler, der er fastgjort i rorkæderne på ... Se artiklen
rorskinne
(-n, -r): Jernbeslag, der er den faste ende af rorløkkerne. De løber langs ... Se artiklen
rorsmand
(-manden, -mænd): Dss. rorgænger.
helmsman.
[KAP p.31, SEH p.283]  Kilder
rorstamme
(-n, -r): Den lodrette aksel, der øverst går ind i skibet, og som på sin ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
rorstævn
(-en, -e): Den del af agterstævnen, som rorarrangementet fastgøres til. "C ... Se artiklen
rortalje
(-n, -r): Styretalje, der i dårligt vejr kan sættes på rorpinden for bedre ... Se artiklen
rortap
(-pen, -pe): Dss. rorhage. De metaltappe på roret, der passer ned i ... Se artiklen
rortelegraf
(-en, -er): Telgraf for kommandoer mellem kommandobro og rorgænger i de skibe, ... Se artiklen
rortiller
(-en, -er): Rorpind, der i moderne skibe er en elektrisk kontakt med tre ... Se artiklen
rortjeneste
(-n, -r): Den periode, som en rorgænger står til rors.trick at t ... Se artiklen
rortold
(-en, -e): "… opkrævedes af alle udenbys skibe, der løb ind til bro og ... Se artiklen
rortov
(-et, -e): Tovet, der på et sideror på et vikingeskib holder roret fast mod ... Se artiklen
rortryk
(-ket, -): Det vandtryk, som virker på rorbladet, når det drejes væk fra sin ... Se artiklen
rortørn
(-en, -e): Den periode, som en person står til rors, inden afløsning af ... Se artiklen
rorvange
(-n, -r): Cirkelbue med centrum i rorkoppen. Den har en radius, så den passer ... Se artiklen
rorvinkel
(-en, -er): Rorbladets vinkel i forhold til skibets diametralplan. ... Se artiklen
rorviser
(-en, -e): Dss. rorkontrol. En noget gammeldags indretning er noteret ... Se artiklen
rorvorte
(-n, -r): "Rorvorten holder rorets fastgøringspunkt til skroget lidt ude fra ... Se artiklen
roryoke
(-t, -r?): Tværskibs vandret arm, der sættes på rorstammens top og rager ud ... Se artiklen
rose
(-n, -r): Forkortelse for kompasrose. ... Se artiklen
rosenkrydsning
(-en, -er): Surring, hvor surringstovene lægges i kryds eller slanges ind og ... Se artiklen
roskib
(-et, -e): Betegnelse for store rofartøjer som brugt i oldtid og vikingetid, ... Se artiklen
rosport
I Danmark var den første roklub "Elektrik" stiftet i Altona i 1850. Den næste ... Se artiklen
rostrum
(latin): vædderstævn, der på antikkens skibe var et kampvåben til at bore ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
rotationskompas
(-set, -ser): Dss. gyrokompas. "Gyroskop Kompasset, ogsaa kaldet Rotationsko ... Se artiklen
rotator
(-en, -er): I sammensætninger fx som logrotator.log rotator ... Se artiklen
rotold
(-n, -r): Dss. åretold.
tholepin.
[SBL p.129, SES p.118]  Kilder
rotorskib
(-en, -er): Skibstype, der fremdrives med en rotormaskine, der elektrisk ... Se artiklen
rotte
(-n, -r): Rotterne forlader den synkende skude: Først hos Shakespeare, Tem ... Se artiklen
Rotterdamlap
(-pen, -per): "Naar et Seil har faaet et lille Hul eller er tyndt slidt, og der ... Se artiklen
rotteskærm
(-en, -e): En cirkulær metalskærm med et lille hul i midten af samme diameter ... Se artiklen
rotteudryddelsescertifikat
(-et, -er): Certifikat udstedt af det firma, der har foretaget ... Se artiklen
round robin
(eng.): "Første sejlads var en såkaldt round robin, hvor alle både mødte ... Se artiklen
routier
(-en, -s?): Dss. lodshåndbog. Ældste bog med landtoninger (fr.) fra 1483. Den ... Se artiklen
ROV
Engelsk forkortelse for remote operated vehicle. Undervand ... Se artiklen
rover
(-et, -er): Dss. flodmunding. "Prosangskibet liggende i roveret (reviret = ... Se artiklen
rovs
(-en, -er): Forskyde sig på et skib på dæk eller i lastrum pga. søgang og ... Se artiklen
rovse
(vb): Bevæge sig ukontrolabelt.come loose // break loose.
[S&M]  Kilder
roøvelse
(-n, -r): Træning ved årerne i en båd.rowing practice // rowing ... Se artiklen
RSO
Engelsk forkortelse for Recognized Security Organization. ... Se artiklen
RSW-tank
"I. har lastekapacitet til i alt 2.300 kbm., der er fordelt mellem 11 RSW-tanke ... Se artiklen
rubbe
(vb): Rubbe en syning. Gnide med et falseben langs en søm i en sejldugssyning. ... Se artiklen
Rubbeknud
Rubbeknud er Benedichts navn for Rubjærg Knude på kysten syd for Lønstrup i ... Se artiklen
rubber
(-en, -e): En gnidepind, en flad ben- eller træspartel med runde kanter, der ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
rude
(-n, -r): 1. Dss. rue, mesanruen = rå.yard ... Se artiklen
rude Kanoner
(nom.): Tætne ladte kanoners munding med tælle for at forhindre vand i at ... Se artiklen
rudekvadrant
(-en, -er) gl. rudequadrant: En tegning på et plan. Tegningen består af et ... Se artiklen
rudetabel
(-len, -ler): Trekanttabel beregnet på en rudekvadrant.traverse t ... Se artiklen
rue
(-n, -r) gl. for rå, se denne. yard.[Saint] ... Se artiklen
ruehugger
(-en, -e): Håndværker, der tildanner ræerne.carpenter cutting t ... Se artiklen
ruf
(-fet, -) ruffe (gl.): Dækshus. Overbygning over beboelsesrum el. andre rum ... Se artiklen
ruftag
(-et, -e): deckhouse roof.  Kilder
rugbrød
(-et, -): 1. kædestopper. Folkelig betegnelse for en ankerk ... Se artiklen
rugdreng
(-en, -e): "Når en dreng var 8 år gammel, sund og førlig, og faderen stod i ... Se artiklen
rulle
(-n, -r): 1. Som i ankerrulle, brandrulle, bådrulle, mønstri ... Se artiklen
rulle
(vb): Skibets sideværts bevægelser i søen. Dss. slingre. roll // ... Se artiklen
rullebane
(n-, -r): Som i sammensætningen rullebanedavid.roller conveyor ... Se artiklen
rullebedding
(-en, -er): Bedding, hvorpå skibene transporteres på ruller fra vandet til ... Se artiklen
rullebog
(-bogen, bøger): -
muster book // complete book.
[H&S79 p.77, Saint]  Kilder
rullebom
(-men, -me): "… er kort fortalt en rullefok bygget ind i en bom. Storsejlet ... Se artiklen
rullebord
(-et, -e): Dss. transportbånd.conveyor belt. [ABC ... Se artiklen
rullebro
(-en, -er):
drawbridge.
[KortA]  Kilder
rullebænk
(-en, -e): En slags buk med rulle på tværoverliggeren. Den anvendtes, når ... Se artiklen
rulledæmpningsanlæg
(-et, -):
-.
[B-II-1-41, SKT189]  Kilder
Stikord Beskrivelse
rulledæmpningstank
(-en, -e): stabilizer of the passive tank type.
[EL]  Kilder
rullefok
(-ken, -ke): "… er et komplet rulle/rebe fokanlæg, som har den fordel ud ... Se artiklen
rulleforsejl
(-et, -): Trekantet forsejl, der kan sættes og bjærges ved at rulle det rundt ... Se artiklen
rulleforstag
(-et, -): Forstaget, hvorpå er monteret et forsejl, der sættes og bjærges ... Se artiklen
rullegenua
(-en, -er): Forsejl af typen genua, der kan sættes og bjærges ved at vikle ... Se artiklen
rullegilde
(-t, -r): Fest i forbindelse med søsætning. launching party ... Se artiklen
rulleklapbro
(-en, -er): "Knippelsbro er bygget som en dobbelt scherzerbro - dvs. en ... Se artiklen
rulleklys
(-set, -): "En breasttrosse fra bagbords fortøjningsspil var sat gennem et ... Se artiklen
rulleluge
(-n, -r): Luge over lastrum, hvor lugen fjernes ved at rulle til siden eller ... Se artiklen
rulleperiode
(-n, -r): Tidsrummet fra skibet ligger med maksimum slagside til den ene side, ... Se artiklen
rulleport
(-en, -e): "Inde bag de plane skibssider og rulleporte findes blandt andet ... Se artiklen
rulleprøve
(-n, -r): -
roll test.
[SKT81 p.157, SKTO p.140]  Kilder
rullereb
(-et, -): Rebning af sejl ved at sejlet rulles omkring bom eller stag. ... Se artiklen
rullerecorder
(-en, -e): Instrument, der måler et skibs rulninger i vinkeludslag og ... Se artiklen
rullesejl
(-et, -): Sejl, der kan rebes ved at det rulles omkring sit stag, bom eller ... Se artiklen
rulleskærstok
(-ken, -ke): Skærstok, kan flyttes i lugeåbningen ved at blive løftet lidt ... Se artiklen
rullestag
(-et, -): Stag, der kan rotere, så et forsejl kan bjærges ved at blive rullet ... Se artiklen
rullestagsejl
(-et, -): "X jib reefing and furling system are the ultimate headsail ... Se artiklen
rullesten
(-en, -e): Sten med diameter fra 16 til 256 mm. shingle ... Se artiklen
rullestik
(-ket, -): Også kaldet magnusstik og magnerstik, hvilket egentlig er forkert, ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
rullesæde
(-t, -r): Sæde, tofte i en robåd. Sædet er anbragt på en slæde eller ... Se artiklen
rulletonnage
(-n, -r): Skibe, der har indbyggede vognbaner, så jernbanevogen eller trailers ... Se artiklen
rulletopsejl
(-et, -): Topsejl, der kan bjærges ved at rulle det rundt om rå eller stag. ... Se artiklen
rulletov
(-et, -e): Tov, der anvendes til at rulle tunge fade fra vandkanten og op i ... Se artiklen
rulletrafik
(-ken, -): Begreb, der dækker den fragt, der er selvrullende eller af ... Se artiklen
rullevending
(-en, -er): "Stagvendingerne skal ske som rullevendinger. Du krænger først ... Se artiklen
rulning
(-en, -er): Den sideværts bevægelse, som et skib har på grund af søens ... Se artiklen
rulningsakse
(-n, -r): Langskibs akse gennem skibet, hvorom skibet bevæger sig sideværts. ... Se artiklen
rulningsforsøg
(-et, -): Afprøvning af et skibs rulningsmønster gennemført ved en test, ... Se artiklen
rulningshastighed
(-en, -er): Den fart, hvormed skibets rulninger foregår. Hastigheden måles ... Se artiklen
rulningsperiode
(-n, -r): Dss. rulningshastighed.rolling speed.[LA ... Se artiklen
rulningsring
(-en, -e): Justeringsanordning for modvirken af skibets rulninger i et ... Se artiklen
rum
(-met, -): Om forskellige aflukker i et skib: siderum ved kuglekister ... Se artiklen
rum
(adj): 1. Om vinden, når dens retning på skibet er sådan, a ... Se artiklen
rumbølge
(-n, -r): Fx en ionosfærebølge.atmospheric radio wave // sky-wav ... Se artiklen
rumbølgetabel
(-len, -ler): Tabel, hvorfra rettelser af fejl i radiobølger anvendt i Omega ... Se artiklen
rumfang
moulded rumfang.moulded volume // moulded space.[S ... Se artiklen
rumfangstabel
(-len, -ler): Tabel, hvor man kan se rumfang i et skibs tank i forhold til ... Se artiklen
rumgods
(-et, -): Betegnelsen på ladningstyper, hvis stuverumsvægtfylde er så lille, ... Se artiklen
rumlængdefaktor
(-en, -er): "Rumlængdefaktoren. Den største tilladte Længde af et vandtæt ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
rumme
(vb): Om vinden, når den drejer agterover i forhold til skibets kurs. 'der ... Se artiklen
rumpe
(-n, -r): Landfast grund formet som en blødt rundet afslutning på bredere ... Se artiklen
rumskøds
(adj): Sejle rumskøds, sejle rumt. Sejlads med vinden ind så agterligt, at ... Se artiklen
rumtonnage
(-n, -r): Udtryk for et skibs rumindhold efter forsk. beregningsmetoder. Se ... Se artiklen
run
(eng.): Mønstre på run eller runsejlads. Dvs. ansættelse for en bestemt ... Se artiklen
rundbrænder
(-en, -e): Brænder i petroleumslanterner.
Argand burner.
[FMK p.64]  Kilder
runde
(vb): Runde et mærke.
round a mark.
[KAP p.19]  Kilder
rundebåd
(-en, -e) Rund-Baad (gl.): Vagtbåd med vagtmandskab, der runderer i fx en ... Se artiklen
runden
(nom.): "Runden, kaldes den Officier der om Natten roer omkring imellem alle ... Se artiklen
rundere
(vb):Den sejlads mellem opankrede skibe, som runden foretager om natten. ... Se artiklen
rundering
(-en, -er): Kontrol på skibets forskellige dæk, gange, og rum under en vagt ... Se artiklen
rundgattet
(adj): Rundgattet skib. Skibe med rundet agterparti til forskel fra platgattede ... Se artiklen
rundholt
(-et, -er): Benævnelse for alle tømmerstokke, hvis tilvirkning er mere eller ... Se artiklen
rundholtsgalje
(-n, -r): "To Gallier paa øverste Dæk, een foran Stormasten og en agtenfor ... Se artiklen
rundholtstegning
(-en, -er): "Viser master og ræer, og hvorledes disse er stykket sammen." ... Se artiklen
rundrejse
(-n, -r): Rejse til søs, der slutter samme sted, som den begyndte. ... Se artiklen
rundslag
(-et, -): Knob.
clove hitch.
[Saint]  Kilder
rundsling
(-et, -): Strop, der er udført som en endeløs tov-, wire- eller kædering. ... Se artiklen
rundstrålende
(adj): Rundstrålende radiofyr. Radiofyr,d er sender signalet ud hele ... Se artiklen
rundsøm
(-men, -me): Dobblet rundsøm.
round seam.
[ABC, PSØM p.72]  Kilder
Stikord Beskrivelse
rundtørn
(-en, -er): Rundtørning (gl.). Tage et tov en gang rundt sin egen part eller ... Se artiklen
Rungs Universal Bathometer
"Bathometret, der tidligere anvendtes meget i den danske Flaade, er ligeledes ... Se artiklen
runner
(-en, -e): Skibshandlers svend, der besøger skibene.
runner.  Kilder
runsejlads
(-en, -er): Mønstring af besætning for sejlads i et antal dage, gerne for en ... Se artiklen
russe ind, ruse ind
(vb): ruse ind som et varp. Hale på en trosse. "Siges om et Toug, der løbe ... Se artiklen
rust
(-en, -): = jernsyge, fx: "Skibets Bolte ere fortærede af Rust." ... Se artiklen
rustbankning
(-en, -er): Med hammer og skrabere og eventuelt luftværktøj at fjerne ... Se artiklen
ruste
(vb): Udstyre krigsskib med kanoner og andre våben. ship the ordn ... Se artiklen
rutefart
(-en, -er): rutebådrutefart. "Økonomerne Definition af Rutefart er: Skibs ... Se artiklen
rutevejledning
(-en, -er): vejledning fra et landbaseret meteorologisk institut til et skib ... Se artiklen
Ruthwens patent
Fremdrivningsmetode med skovlhjul under skibsbunden, der i en slags ... Se artiklen
RYA
Engelsk forkortelse for Royal Yachting Association. RYA blev stiftet 1875. ... Se artiklen
ryg
(-gen, -ge): Hævet og langstrakt område af havbunden. Toppen af og det skarpt ... Se artiklen
rygbræt, rygstød
(-brættet, -brædder): 1. Afstivningsbræt, der skal anvendes ... Se artiklen
ryge
(vb): Ryge et skib - se røge. "Paa Banjerne og hvor det ellers behøves ryg ... Se artiklen
rygerum
(-met, -): smoking room. "Rygeloven påvirker også in ... Se artiklen
rygning
(-en, -er): "Vi havde siden vi havde været i Alexandria, været plaget af ... Se artiklen
rytter
(-en, -e): Ridder eller rytter på en pert.
stirrup of a horse.
[Saint]  Kilder
række
(-n, -r): Række til kofilnagler. Vandret liste med huller i, hvori kofilnagler ... Se artiklen
rækkesenter
(-en, -e): the uppermost bow-ribband.
[Benzon]  Kilder
Stikord Beskrivelse
ræling
(-en, -er) Reiling, Reyling gl.: I træskibe den vandrette planke, der sættes ... Se artiklen
rælingsanker
Dss. reserveanker som fx pligtanker. spare anchor. ... Se artiklen
rælingsanker
(-ankeret, -ankre): "Herved forstaaes de tvene Sværankere, nemlig Pligtankeret ... Se artiklen
rælingsliste
(-n, -r): Øverste liste langs lønningen over skanseklædningen. På tegni ... Se artiklen
rælingslog
(-gen, -ge): Patentlog, der kan fastgøres på rælingen agter. De tidligste ... Se artiklen
rælingsstøtte
(-n, -r): Lodrette støtter derforbinder dæk og ræling.crotches ... Se artiklen
ræv
(-en, -e): Simpelt vinkelmålingsinstrument i træ opsat på skibets agterende ... Se artiklen
Røde Kors-brev
Særlig blanket, som gav personer i et krigsførende land mulighed for at ... Se artiklen
rødhaj
(-en, -er): Småplettet rødhaj. Lat. Scyliorhinus canicula. Lever i danske ... Se artiklen
røding
(-en, -er): Betydning ikke undersøgt endnu.
toppin.
[Saint]  Kilder
røgdykkerudstyr
(-et, -): Udstyret omfatter både branddragt og andet personligt værneudstyr, ... Se artiklen
røge
(vb): Dss. fumigere. Rense, desinficere et skib ved at afbrænde forskellig ... Se artiklen
røggasrenser
(-en, -e): "Det bliver - med klar reference til miljøaspektet - X, der skal ... Se artiklen
røghat
(-ten, -te): 1. Andet navn, slangnavn, for boventopsejl på en ... Se artiklen
røgsejl
(-et, -): "Et lille Seil, underslaaet paa en Raa og opheist til Luvart af ... Se artiklen
røgvand
(-et, -): Sprøjt fra søer, der slår op om eller over skibet. Ordet bruges om ... Se artiklen
røjl
(-en, -er): (røjel / royal): Råsejl, der sidder over bramsejlene på ... Se artiklen
røjlrigget
(adj.): Rigget med røjlstang. På en skonnertbrig: "NEPTUNUS var røjlrigget ... Se artiklen
røjlskonnert
(-en, -er): Skonnert, der fører fokkemast med råsejlene mærs-, bram- og ... Se artiklen
rømme
(vb): Forlade sit skib uden at afmønstre og uden myndighedernes og rederiets ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
rømmenål
(-en, -e): Lang metalnål, der kan gå gennem en kanons fænghul og ned i ... Se artiklen
røn
(-net, -ner): Stenet rev eller klipperev. Holm eller stor plade med sten, der ... Se artiklen
rørarrangement
(-et, -er): Tegning der udføres på skibstegnestuen over et skibs ... Se artiklen
rørblæser
(-en, -e): Stillingsbetegnelse for besætningsmedlem, der i dampmaskiner ... Se artiklen
røre
(vb): I udtryk som: røre et anker.make the puddening o ... Se artiklen
røring
(-en, -er): "Kaldes Ankerringens Beklædning med en Tougfletning, der tjener ... Se artiklen
rørkrog
(-en, -e): Krog til at gribe fat i rørender, når disse skal håndteres. ... Se artiklen
rørledning
(-en, -er): Rørledning på havbunden. underwater pipeline ... Se artiklen
rørledningspram
(-men, -me): "... hvor X lokalt skal forestå bygningen af en rørledningspram, ... Se artiklen
rørlæggerskib
(-et, -e): Specialskib, der er udrustet med grej til at håndtere olie- og ... Se artiklen
rørmesan
(-en, -er): Mesanmast af et jernrør el. flere, der tjener til udstødsrør for ... Se artiklen
røsnen
(subst. bestemt form): "Noget egentligt Dæk fandtes ikke; kun over den ... Se artiklen
røst
(-et, -er): Udbygning udvendigt på skibssiden ud for masterne og hvorpå ... Se artiklen
røstanker
Dss. reserveanker. Ankre der var anbragt i røstet kaldtes sheet ancho ... Se artiklen
røstjern
(-et, -): Metalbeslag på skibssiden ud for masterne i hver side og hvortil ... Se artiklen
røstjernskinne
(-n, -r): Jernskinner, der sidder lodret på jøstet, og som nederste jomfru ... Se artiklen
røstkæde
(-n, -r) røstkietting: 1. "Kjettinger, der befæste Jomfruerne til R ... Se artiklen
røstline
(-n, -r): Stopperline eller -tov, der anvendes til at sikre ankeret med, når ... Se artiklen
røstskinne
(-n, -r) røstskeene (gl.): "Ere Jernskinner, der med 2 Bolte befæste det ... Se artiklen
(råen, ræer) rue: Horisontale stænger, der anbragt på en mast anvendes til ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
råber
(-en, -e): Taletompret, tragtformet metalredskab, der kan forstærke lyde, så ... Se artiklen
råbånd
(-et, -): "Korte reb af tykkelse omtrent som vævlingerne. De benyttes til at ... Se artiklen
råbåndshul
(-let, -ler): Hul langs råliget i et råsejl til fastgøring af råbånd, som ... Se artiklen
råbåndsknob
(-et, -): Knob formet af to halvstik. reef knot // proper sailor's ... Se artiklen
råhage
(-n, -r): Dss. branddræg. Fire-armet dræg med modhage ... Se artiklen
råhud
(-en, -er): Garvede huder, der anvendes som klædningsmaterialepå steder, hvor ... Se artiklen
råkæde
(-n, -r): Kæder, der holder en rå på plads. Specielt kæder der holdt ... Se artiklen
rålænge
(-n, -r): Strop, der bruges til at hejse visse ræer i.yard sling ... Se artiklen
råmåtte
(-n, -r): Svær skamfilingsnåtte.
paunch.
[Benzon]  Kilder
rånok
(-ken, -ker): Yderste ende af en rå.
yard-arm.
[Saint]  Kilder
råolie
(-n, -r): Jordolie, uraffineret.crude oil. "Det va ... Se artiklen
råolietanker
(-en, -e): Tankskib, der er indrettet og udstyret og godkendt til transport af ... Se artiklen
råring
(-en, -e): Ringe, der ifølge [Röding], tidligere blev brugt til at fastgøre ... Se artiklen
råsejl
(-et, -): Sejl, der er sat fra en rå, som sejlet er fastgjort til. ... Se artiklen
råsejler
(-en, -e): Betegnelse for et skib, der fremdrives ved sejl, der alle eller et ... Se artiklen
råtopsejl
(-et, -): Råsejl på skonnert samme sted som mærssejl føres. Også bru ... Se artiklen