Ordbog

Resultat : 701 ord startende med t
Fritekst søgning :

Kilder
Stikord Beskrivelse
T
Signalflag T, firkantet flag, lodret delt i tre bælter med farverne rød, hvid ... Se artiklen
T-MAX-ror
(-et, -): " Derfor bliver nybygningen udstyret med to såkaldte T-MAX-ror, et ... Se artiklen
T-ruten
T-route. "Derfor har politiet præsenteret skibsfører ... Se artiklen
T2-tanker
(-en, -e): Tankskibstype fremstillet i USA under WW2. Flere typer blev bygget, ... Se artiklen
tabe
(vb): I udtryk som fx: tabe grund, dvs. besejle et farvand, hvor der ... Se artiklen
tabelsamling
(-en, -er): Se nautisk tabelsamling.
collection of tables.  Kilder
tabernakel
(-let, -ler): Masterodsbeslag for master, der kan lægges ned. I træskibe ofte ... Se artiklen
tabsfordeling
(-en, -er): Beregning af dækningen af tab på de forskellige involverede ... Se artiklen
tack
(ved): Vende gennem vinden. Skifte af forsejl fra en hals til en anden under ... Se artiklen
taffelisbjerg
(-et, -e): Også taffelisfjeld. Fladt isfjeld med vandrette striber af ... Se artiklen
tag
(-et, -): Åretag.
stroke of oars.
[HAR, Saint]  Kilder
tagbue
(-n, -r): Redningsflådens overdel og overdelens oppustelige støtterør. ... Se artiklen
tage
(vb): I udtryk som: tage bommene ud af spillet.unrig th ... Se artiklen
tage et anker op
Opfiske et anker fra bunden.
pick up an anchor.  Kilder
tagåre
(-n, -r): Den taktbestemmende åre i en båd. Tagåren er placeret på agterste ... Se artiklen
taifun
(-en, -er): En orkan i sydøstasien.
typhoon.
[B-V-2, KUSK 8.8]  Kilder
taifunwire
(-n, -r): tov og wire sammensat til en meget stærk trosse, der anvendes under ... Se artiklen
tainting
(eng.): Fordærvelse, lugtskader på en ladning, ofte køleladning som fx ... Se artiklen
tak
(-ken, -ke) tagge: 1. Knage, tap eller håndtag. rorkna ... Se artiklen
takkel
(-kelen, -kler): Ordet takkel benyttes med flere betydninger i ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
takkelage
(-n, -r): Den stående og løbende rigning. Den stående rigning er alle de ... Se artiklen
takkelagehus
(-et, -e): Magasinbygning på et værft for sejlskibe. I takkelagehuset blev ... Se artiklen
takkelagepram
(-men, -me): Lastepram af en vis størrelse, som benyttes til at fremføre ... Se artiklen
takkelagereglement
(-et, -er): Takkelagereglementet blev udfærdiget af en myndighed i marinen til ... Se artiklen
takkelagetegning
(-en, -er): "Viser alt stående gods samt normalt tillige sejl." r ... Se artiklen
takkelblok
(-ken, -ke): " Så riggede de takkelwiren til og gjorde fast med en strop ... Se artiklen
takkelbræt
(-brættet, -brædder): Model af et skibs takkelage brugt til at afprøve og ... Se artiklen
takkelgarn
(-et, -): whipping twine.  Kilder
takkelgarn
(-et, -): 3/4-løbet garn, sværere end sejlgarn. whipping twine / ... Se artiklen
takkelhage
(-n, -r): Dss. takkelkrog.
rigging hook.
[SKT70 p.32]  Kilder
takkeljolle
(-n, -r): Et tov, der er skåret gennem en blok på toppen af masten. ... Se artiklen
takkelloft
(-et, -er): Værksted på et værft, hvor rigningen bliver forfærdiget, dvs. ... Se artiklen
takkelløber
(-en, -e): Løbertovet i en talje.
tackle runner.
[TUX]  Kilder
takkelmester
(-steren, -stre): Formand eller chef for et værftstakkelageafdeling. ... Se artiklen
takkelskinne
(-n, -r): "En flad Jernskinne, der som oftest benyttes til enkelte Dele af den ... Se artiklen
takle
(vb): 1. Isætte master, stænger og ræer samt udstyre skibe ... Se artiklen
takler
(-en, -e): Dss. takkelmester.
rigger.
[Röding]  Kilder
takling
(-en, -er):1. Dss. rigningen. act and manner of ... Se artiklen
taklingsslag
(-et, -): whipping turn.
[Benzon]  Kilder
takstbog
(-bogen, -bøger): Lodsernes tarif opført i en af lodsvæsenet udgivet bog. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
taktik
(-ken, -ker): I kapsejlads beregning af placering på mest fordelagtig måde ... Se artiklen
taktisk
(adj): I udtryk som: taktisk diameter.tactical diametre ... Se artiklen
talerør
(-et, -): Hul rørledning mellem to steder om bord imellem hvilke der er behov ... Se artiklen
talg
(-en, -): Animalsk fedtstof i fast form. Talg bruges til at smøre rigningens ... Se artiklen
talje
(-n, -r) tallie (gl.): 1. Redskab bestående af to blokke og e ... Se artiklen
talje
(vb): At talje ind på en kæde betyder vha. taljer at hale en svær kæde ind. ... Se artiklen
taljeblok
(-ken, -ke): Blok, der indgår i en talje.
tackle-block.
[HAR]  Kilder
taljehage
(-n, -r): Krog i enden af en taljeblok.
tackle-hook.
[HAR, DMO]  Kilder
taljehal
(-et, -): "Under tursejlads er det tilstrækkeligt kun at have et manuelt ... Se artiklen
taljeløber
(-en, -e): Løberen i en talje. Det tov, der er ført gennem taljeblokkenes ... Se artiklen
taljereb
(-et, -): Reb, der er skåret gennem et vanttovs to jomfruer. Taljerebet er ... Se artiklen
taljerebsknob
(-et, -): Pas på en noget usikker ækvivalens mellem engelske og danske navne ... Se artiklen
taljerebsmatte
(-n, -r): "En Matte, der naies udenpaa Tallierebene, for at bevare dem mod ... Se artiklen
taljerebsstik
(-ket, -): Dss. nakkestik.
Blackwall hitch.
[PSØM p.22]  Kilder
taljesystem
(-et, -er): Sammensætning af flere taljer til en enkelt byrdes behandling. ... Se artiklen
tallboy
(eng.): Høj smal fok, der sættes mellem en spiler og masten for at fange den ... Se artiklen
tallerkenbord
(-et, -e): "Tallerkenbord udføres overalt, højtanke inklusive, af påsvejste ... Se artiklen
tallerkenis
(-en, -): Nydannet is i stykker med afrundede kanter pga. sammenstød med ... Se artiklen
tally
(-en, -er): Tælling af enheder, der fx lastes i et skib.tally ... Se artiklen
tallyafdeling
(-en, -er): En del af normalt et stevedore- eller tilsvarende firma, der tager ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
tallybog
(-bogen, -bøger): Notesbog, hvori det optalte antale ladningselementer ... Se artiklen
tallyfirma
(-et, -er): Firma, der har som speciale at stille mandskab til tallyholdning, ... Se artiklen
tallyliste
(-n, -r): Dss. tallybog.
tally-list.
[LAB125]  Kilder
tallymand, taljemand
(-manden, -mænd): Person, der foretager tallyholdningen. tallyman ... Se artiklen
tallyseddel
(-sedlen, -sedler): Dss. tallyliste.
tally-note.
[LAB p.15]  Kilder
talstander
(-en, -e): Signalflag for cifrene 0 til 9.
number pendant.
[ABC]  Kilder
taluritsplejs
(-en, -e): Det generiske navn er preslås. Taluritsplejs kaldes også tal ... Se artiklen
tamp
(-en, -e): 1. Enden på et tov.cable end ... Se artiklen
tampe
(vb): Stuve ladning sammen eller presse den sammen. "Efter nogle dages ophol ... Se artiklen
tamperdag
(-en, -e): Fastedage og bodsdage, der faldt fire gange årligt til marts i ugen ... Se artiklen
tampning
(-en, -er): Dss. katning i tampen af et tov. Især kaldet tampning, når ... Se artiklen
tampøje
(-t, -r): Øjet på et stag.
eye of a stay.
[Saint]  Kilder
tand
(-tanden, tænder): I udtryk som: tand på en hagebolt. ... Se artiklen
tandbane
(-n, -r): Drev på david.
rack.
[ABC]  Kilder
tandemankring
(-en, -er): "… kan man ankre med to ankre i forlængelse af hinanden på ... Se artiklen
tandemløft
(-et, -): "… to side-kraner op til 140 tons ved t."tandem hoist ... Se artiklen
tang
(-en, -): Planter, der gror i havet; alger - se søgræs og kelp. ... Se artiklen
tangbed
" Tangbeed, Tangval. Sådan kalder man det sand og slam, som havet skyller op ... Se artiklen
tange
(-n, -r): Smalt landområde, der skyder sig ud i havet eller smalt landområde, ... Se artiklen
tank
(-en, -e): Aflukke, der er vandtæt adskilt fra resten af skibet og hvori der ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
tankarrangement
(-et, -er): Fordelingen og de øvrige forhold ved et antal tanke, såsom ... Se artiklen
tankatmosfære
(-n, -r): Indholdet af de forskellige luftarter i en tank: ilt, kultveilte, ... Se artiklen
tankbund
(-en, -e): Bunde af en tank er ofte også skibsbunden.tank bottom ... Se artiklen
tankcerteparti
(-et, -er): Befragtningsaftale mellem skib og ladningsejer om transport af en ... Se artiklen
tankcertifikat
(-et, -er): Certifikat udstedt af en kontrollerende bemyndiget person. ... Se artiklen
tankcompartment
(-et, -er): Engelsk for tankafdeling.
tank-compartment.[SKT81 p.331]  Kilder
tankcontainer
(-en, -e): Containertype udført som en tank.
tank-container.
[ABC]  Kilder
tankdæksel
(-slet, -sler): Låg over en nedgangsåbning til en tank. tank cov ... Se artiklen
tankejektor
(-en, -er): Tankrensningsredskab eller tanktømningsredskab virkende ved ... Se artiklen
Tanker Management
(eng.): "Tanker Management and Self Assessment (TMSA) er under indføring i ... Se artiklen
tankhøjde
(-n, -r): Lodret indvendigt mål på en tank.height of a tank ... Se artiklen
tankkontrolsystem
(-et, -er): "... selve tankkontrolsystemet skal klassificeres og opnå Type ... Se artiklen
tankladning
(-en, -er): Flydende ladning transporteret i en tank.
tank-cargo.[LAB p.44]  Kilder
tanklejder
(-en, -e): Lejder opsat på skottet i en tank.
tank ladder.
[LAB p.52]  Kilder
tankluge
(-n, -r): tank hatch. "Pumpemanden pejlede de enke ... Se artiklen
tankmålingsudstyr
(-et, -): "... to russiske selskaber fra X, der har udviklet en komplet ... Se artiklen
tankpram
(-men, -me): "... der blev foretaget pejlinger såvel af egne tanke samt af ... Se artiklen
tankrensning
(-en, -er): Afrensning af rester fra en losset ladning i et tankskibs ... Se artiklen
tankrensningsapparat
(-et, -er): Tankrensningsspuleapparat, tankrensningsmaskine. Redskab, der ... Se artiklen
tankrensningsvand
(-et, -): Det til rensning anvendte vand, der samles i tankens bund, hvorfra ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
tanksejler
(-en, -e): Besætningemedlem på tankskib.
tanker seaman.
[H&S53 p.9]  Kilder
tanksektion
(-en, -er): Del af et tankskibs lastrum.
tank-section.
[SKT81 p.305]  Kilder
tanksideknæ
(-et, -): Knæ mellem skibssiden og dækket i en tank. Knæet kan være ... Se artiklen
tanksideplade
(-n, -r): Plade, der danner en bundtanks side. Den er fastgjort til ... Se artiklen
tankskib
(-et, -e): I renæssancen fragtede mange skibe hvalolie, tran og tilsvarende i ... Se artiklen
tankskibsrederi
(-et, -er):
tankship-owners.
[LAB p.71]  Kilder
tankskyllevand
(-et, -): Det ved takrensningen anvendte og efter processen forurenede vand. ... Se artiklen
tankspuling
(-en, -er): Dss. tankrensning.
tank-cleaning.  Kilder
tanktabel
(-len, -ler):
tank-table.
[LAB p.54, SKT81 p.314]  Kilder
tanktillæg
(-get, -): Tillæg til hyren, der ydes på grund af de mere restriktive ... Se artiklen
tanktop
(-pen, -pe): Toppen af en tank. Er der tale om en bundtank, er toppen dss. ... Se artiklen
tankvaskemaskine
(-n, -r): Dss. tankrensningsapparat.
[MEDB]  Kilder
tap
(-pen, -pe): 1. Tappen på bommen.goose-neck ... Se artiklen
targabøjle
(-n, -r): Kraftig bøjle, der på motorbåde er anbragt på to lodrette og ofte ... Se artiklen
tarsisskib
(-et, -e): Oldtidsskib fra Tarsis. Tarsisskibe er nævnt i Bibelen, GT, 1. ... Se artiklen
tartane
(-n, -r): Middelhavsfartøj med en mast, der er latinerrigget og sædvanligvis ... Se artiklen
taske
(-n, -r): Del af et spil. "Spilbommen drejes ved en slags pumpebalance, der ... Se artiklen
tatte
(-n, -r): Dss. kordel.
strand.
[Röding]  Kilder
Taurus
Stjernebilledet Tyren på den N-lige halvkugle i Dyrekredsen med bl.a. stjernen ... Se artiklen
tavl og tov til en halstavl
(-): Udtrykket er gammeldags - ca. 1660 - og betyder "takkel og tovværk til en ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
tavshedsperiode
(-n, -r): Tidsrum, hvor kun nødmeldinger må sendes på radiotelegrafi og ... Se artiklen
TBS dæksbelægning
(-en, -er): Polyurethanbelægning indeholdende et granulat, der gør den ... Se artiklen
TBT
Engelsk forkortelse for udtryk for tinholdige antifoulingmaling, tinholdige ... Se artiklen
TC-rate
(-n, -r): Forkortelse for timecharterrate. "TC-raterne på historisk højt n ... Se artiklen
TCPA
Fork. for time to closest point of approach. Anvendes i ra ... Se artiklen
TDW
Engelsk forkortelse for Tons Dead Weight. Måles i enten t ... Se artiklen
teakdæk
(-ket, -): Dæk belagt med teaktræsplanker.
teak-deck.
[ABC]  Kilder
teaktræ
(-et, -): Brun træart, der i sollys bliver gråt. Indeholder naturlige olier ... Se artiklen
tegning
(-en, -er) Tegning eller plan af et skib. draught // drawing // pl ... Se artiklen
tegnlanterne
(-n, -r): Gl. udtryk.
ordinary lantern.
[HAR]  Kilder
teknikofficer
(-en, -er): Teknikofficerer har haft flere definitioner: Specialofficerer i ... Se artiklen
telefoni
(-en, -er): telephony.
[Instr.RadioT p.4]  Kilder
telefonlivline
(-n, -r): Telefonforbindelse mellem overflade og dykker.lifeline t ... Se artiklen
telegraf, maskintelegraf
(-en, -er): "På kommandobroen opstilles en mekanisk svartelegraf med dobbelte ... Se artiklen
telegraferingshastighed
(-en, -er): Hastigheden for antal tegn, der per minut kan morses med en ... Se artiklen
telegrafhus
(-et, -e): "Højde af Telegrafhuset fra Overkant Bjælke til Overkant Bjælke ... Se artiklen
telegrafi
(-en, -er): Radiotransmissionssystem, hvor der udsendes koder generelt efter ... Se artiklen
telegrafist
(-en, -er): Radiotelegrafist. Person, der kan betjene et radiotelegrafianlæg. ... Se artiklen
telegrafkabeltønde
(-n, -r): Bøje, der afmærker et undersøisk kabel. cable buoy ... Se artiklen
telegrafrum
(-met, -): "Telegrafrum for Telegrafstation, Rummet i hvidmalet ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
telegrafstation
(-en, -er): Radiosenderanlæg installeret om bord på et skib. De første in ... Se artiklen
telegrafsøjle
(-n, -r): Stativet eller pælen, der øverst har maskintelegrafen anbragt. ... Se artiklen
telegrafvager
(-en, -e): Bøje, der afmærker et undersøisk kabel.cable buoy ... Se artiklen
teleskopskorsten
(-en, -e):
-.  Kilder
teleskopskorsten
(-en, -e): Op- og nedfirbar skorsten på tidlige dampskibe med ... Se artiklen
teleskopstjerne
(-n, -r): Teleskopiske stjerner kan kun ses med en kikkert. Gl. udtryk. ... Se artiklen
temperaturbog
(-bogen, bøger): Kontrolbog i et køleskib. I bogen anføres de målte ... Se artiklen
temperaturindikator
(-en, -er): Viserinstrument, der gennem et temperaturmålingssystem står i ... Se artiklen
temperaturkompenseret
(adj): Egenskab ved et kronometer, så det uanset om temperaturene r høj eller ... Se artiklen
temperaturzone
(-n, -r): "De fire lastrum opdeles i otte temperaturzoner med femten ... Se artiklen
ten
(-en, -e): Lille trisse med det garn, som der klædes med, er rullet op på, og ... Se artiklen
tender
(-en, -e): Mindre skib, der betjener større krigsskibe og kan bruges som jager ... Se artiklen
tensionfunktion
(-en, -er): Automatik på et spil, et såkaldt tensionspil, hvor en ... Se artiklen
Tent
Tent er Benedichts navn for halvøen Thanet, der sidder den nordøstlige del af ... Se artiklen
terminalbugsering
(-en, -er): Bugsering inden for havneområde i fx en gashavnsterminal og ... Se artiklen
terminalslæber
(-en, -e): "S. har nu også udpeget det værft, der skal bygge de sidste to af ... Se artiklen
termometer
(-metret, -metre): Instrument til at måle temperatur med. Forskellige måle- ... Se artiklen
terristrisk
(adj.): Benyttet i udtryk som fx: terristrisk genstand til forskel fr ... Se artiklen
territorialfarvand
(-et, -): Indre og ydre territorialfarvand. "hvis skibet er bestemt for dans ... Se artiklen
territorium
(-toriet, -torier): Område hørende til en stat.territory ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
ters
(-en, -er) terts, tærs (gl.): 1. Det største splejsespir. ... Se artiklen
terse
(vb): "For at faa Kovsen sat i en Maatte, maa denne først terses, dvs. Maatten ... Se artiklen
TEU
Engelsk forkortelse for Twenty foot Equivalent Unit, hvilk ... Se artiklen
tevagt
(-en, -er): Vagt fra klokken 1600 til klokken 1800. Kun kendt fra Søværnet. ... Se artiklen
TFI
Engelsk forkortelse for tons per foot immersion.
[EL]  Kilder
The Ancient Mariner
Poetisk figur. Titel på Samuel Taylor Coleridges (1772-1834) nok mest berømte ... Se artiklen
Thomson's dybdemåler
Dybdemåler opkaldt efter den engelske konstruktør Sir William Thomson. ... Se artiklen
Thornycraft's spaderor
Ror, der består af to spaderor, der sidder med et på hver side af skruen og ... Se artiklen
thruster
(-en, -e): "Skibet blev holdt til kajen med thrusterne og trosserne blev ... Se artiklen
thurinerhæk
(-ken, -ke): Dss. klipperhæk. "Oprindeligt var hækken et lodret hjertefor ... Se artiklen
thurinerskonnert
(-en, -er): Skonnert bygget på et af Thurøs skibsværfter. "Hans gamle mo ... Se artiklen
tickler
Engelsk udtryk for sladresnor: En kort tråd eller tøjstump sat i riggen som ... Se artiklen
tid
(-en, -er): Forløbet af tidsenheder. Brugt i forskellige udtryk som: ebb ... Se artiklen
tidevand
(-et, -): Den forudbestemmelige fald og stigning i vandstanden pga. månens og ... Se artiklen
tidevandsbassin
(-et, -er): Havnebassin, hvor tidevandet har indflydelse - til modsætning af ... Se artiklen
tidevandsbølge
(-n, -r): Bølgeform, der skyldes påvirkning fra tidevandet på et farvand. ... Se artiklen
tidevandsforskel
(-len, -le): En tidevandsforskel kan være forskellen mellem højvande og ... Se artiklen
tidevandsområde
(-t, -r): "... mens Tryg har den alvorlige del med bjærgningen af Y, der efter ... Se artiklen
tidevandsperiode
(-n, -r): Tiden mellem to på hinanden følgende højvande eller lavvande. ... Se artiklen
tidevandsrende
(-n, -r): Sejlløb, der kan befares ved bestemt tidevandsniveau, der har ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
tidevandsrevne
(-n, -r): Revne mellem den landfaste is og havisen.tide crack ... Se artiklen
tidevandsstrømkort
(-et, -): "Tidal current charts are published by NOS for various local ... Se artiklen
tidevandsstrømsvektor
(-en, -er): tidal current vector. [DDL1 p.158, FOH p.4 ... Se artiklen
tidevandstabel
(-tabellen, -tabeller): Oversigt trykt eller elektronisk for en positions ... Se artiklen
tidsbefragtning
(-en, -er): Leje af skib på tidsbasis (til forskel fra rejsebefragtning). ... Se artiklen
tidscerteparti
(-et, -er): Certeparti sluttet for et tidsrum til forskel fra for en rejse. ... Se artiklen
tidscharter
(-en, -e): Dss. tidsbefragtning - se ovenstående.time charter ... Se artiklen
tidsdifferens
(-en, -er): Tidsforskel. Benyttes i navigationssystemer med radiosignaler ... Se artiklen
tidsfordriv
Om fritidssysler og underholdning om bord: [XIV, Stk. 1.] "Alle, som Tærnin ... Se artiklen
tidsforløb
(-et, -): Et antal sekunder, minutter eller timer mellem to hændelser. ... Se artiklen
tidsfølge
(-n, -r): Den rækkefølge, som hændelser eller observation m.v. sker i. ... Se artiklen
tidsinterval
(-let, -ler): Mellemrummets længde mellem to begivenheder.time in ... Se artiklen
tidskugle
(-n, -r): Signalkugle, der i visse havne blev brugt til at signalere sand ... Se artiklen
tidsminut
(-tet, -ter): Tidsenhed på 60 sekunder.
minute.
[NAV1 p.133]  Kilder
tidsmål
(-et, -): Betegnelsen for de enheder - sekunder, minutter og timer - som tid ... Se artiklen
tidspunkt
(-et, -er): Klokkeslet. En aktuel tid udtrykt i timer, minutter og sekunder. ... Se artiklen
tidssekund
(-et, -er): Mindste enhed, som tid måles i.second of time ... Se artiklen
tidssignal
(-et, -er): Fra radionens fremkomst oftest et radiofonisk signal udsendt på ... Se artiklen
tidssignalkugle
(-n, -r): Dss. tidskugle - se ovenstående.
time ball.
[KortA]  Kilder
tidstab
(-et, -): Forsinkelse af fx en rejse på grund af tåge, is eller maskinhavari. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
tidsækvation
(-en, -er): Udtryk for tidsforskellen mellem den sande sol og middelsolen. ... Se artiklen
tier
(-en, -e): Vandret række eller lag af gods i fx containere. Stuve i tiere. ... Se artiklen
til
(præp): I udtryk som fx: med alle sejlene til.all sail ... Se artiklen
tilbageholdelsesnævn
(-et, -): Myndighed, der kan tilbageholde skibe i havn, hvis skibene ikke er ... Se artiklen
tilbagekalde
(vb): Tilbagekalde et signal.
annul a signal.
[Saint]  Kilder
tilbageløb
(-et, -): Tilbageløbet af en kanon.
the recoil of a gun.
[KOF]  Kilder
tilbageskyl
(-let, -): Når en bølge rammer en opadskrånende strandbred, vil den på et ... Se artiklen
tilbageslag
(-et, -): "... der bør udvises særlig forsigtighed ved sejlads i vindstyrker ... Se artiklen
tildækningskorrosion
(-en, -er): Dss. spaltekorrosion.
-.
[SKT81 p.30]
tilhugge
(vb): bevel.[HAR] tilhugge i ret vinkel ... Se artiklen
tilje
(-n, -r): Bundbræt i fartøj af jollestørrelse.
floorboard.
[VerV2]  Kilder
tilkaste
(vb): Tilkaste et tov er at fastgøre det på en klampe el. beslag. ... Se artiklen
tillaste
(vb): Laste et skib, til det er færdiglastet. "Lørdag den 25. april havde ... Se artiklen
tiller
(-en, -e): Rorpind, eller styrehåndtag.
tiller.
[ABC]  Kilder
tillidsmand
(-manden, -mænd): representative // ship's crew representative. ... Se artiklen
tilluve
(vb): Gå tættere til vinden med sejlskib.
luffing up.
[ABC]  Kilder
tillæg
(-get, -): Løntillæg: allowance // additional payment // supplement ... Se artiklen
tillægning
(-en, -er): Lægge til med et fartøj. act and manner of bringing ... Se artiklen
tilrigning
(-en, -er): Gøre sejlklar. Sætte i funktionsdygtig stand.rigging ... Se artiklen
tilsanding
(-en, -er): "… en undersøgelse af tilsandingsrisikoen ved havnen". ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
tilslags
" Kort efter vi var kommet tilslags gik kaptajnen, mester og jeg i land med ... Se artiklen
tilslikning
(-en, -er): Havnebasins opfyldning med bundmateriale.silt deposit ... Se artiklen
tilslutningstønde
(-n, -r): Bøje, der angiver, hvor et løb forenes med et andet.ju ... Se artiklen
tilstikke
(vb): Et krumtømmerstykke, der ikke helt passer til det sted, hvor det er ... Se artiklen
tilstødende
(adj): I udtryk som:tilstødende farvand.adjacent water ... Se artiklen
tilsyneladende
(adj): I udtryk som fx: tilsyneladende vind. Den retning som en vindf ... Se artiklen
tilsynsbog
(-bogen, bøger): Officiel skibsbog, hvori Skibstilsyn, senere ... Se artiklen
tilsætte
(vb): 1. At tilsætte et sejl er at sætte det på plads, så ... Se artiklen
tiltage
(vb): Om vinden, der stiger i styrke. freshen.[Sai ... Se artiklen
tiltakle
(vb): Ekvipere. "Tiltakle et Skib." rig a ship.[Rödin ... Se artiklen
tiltræde
(vb): Tiltræde tjeneste.
service commencement.
[SML94 p.122, SØR p.14]  Kilder
tiltrækningskraft
(-kraften, -kræfter): attractive force.
[FOH p.42, NAV1 p.176, NAV3 p.124]  Kilder
tiltørningstime
(-n, -r): Løntillæg, der gives for at tørne til uden for normal arbejdstid. ... Se artiklen
time
(-n, -r): Tidsenhed, en firetyvendedel af et døgn. Opdeles i 60 minutter. 1/24 ... Se artiklen
time charter
(eng.): Forkortes T/C. Udlejning af skib med mandskab i en bestemt periode, ... Se artiklen
timecirkel
(-klen, -kler): Dss. deklinationscirkler, halve storcirkler mellem himlens ... Se artiklen
timeglas
(-set, -): 1. Sandur, der kan løbe ud på en time. ... Se artiklen
timehjul
(-et, -): Hjul i urværk, der styrer timeviserens gang.
hour wheel.  Kilder
timesheet
(-et, -s; benyttes gerne med engelsk bøjning): Timeseddel, der udfyldes for ... Se artiklen
timesignal
(-et, -er): Signal, der afgives til en bestemt time, eller hver time med lys, ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
timevinkel
(-vinklen, -vinkler): Den sfæriske vinkel mellem en valgt meridian og ... Se artiklen
timeviser
(-en, -e): Urviser, der viser timeantallet. Den korte viser på et ur. ... Se artiklen
Timmuien
Timmuien er Benedichts navn for Tynemouth, der er mundingen af Tynefloden i ... Se artiklen
tinang
(-en, -er): Javanesisk fartøj, rofartøj med en mast og et latinerlignende ... Se artiklen
tippe rundt
(vb): Dss. kæntre.
capsize.
[TfRedn.5/1989]  Kilder
tirsdag
(-en, -e): Ugens anden dag. Viet til guden Mars, i Norden til Tyr. ... Se artiklen
titel
(titlen, titler): Alle besætningemedlemmer på et skib har en titel, der ... Se artiklen
tixotrop
(adj.): I udtryk som: tixotrop bulkladning. " Særlig farlige er de s ... Se artiklen
tjalk
(-en, -e): Fartøjstype af hollandsk oprindelse med en mast, fladbundet, ... Se artiklen
tjeneste
(-n, -r): service. gøre tjeneste. se ... Se artiklen
tjenesteaftale
(-n, -r): Ansættelsesdokument.
contract of service.
[EL, SML94 p.14]  Kilder
tjære
(-n, -): Destillat fra tømmer. Brugtes som imprægneringsmateriale på ... Se artiklen
tjære
(vb): Processen med at påsmøre tjære. tar // pitch. ... Se artiklen
tjærekandeblok
(-ken, -ke):
shoe-block.
[HAR, Saint]  Kilder
tjærekost
(-en, -e): Pensel på langs skaft; bruges til påsmøre tjære med. ... Se artiklen
tjærepapir
(-et, -): Bruges som tagpap og kan bruges som tætningsmiddel mellem ... Se artiklen
tjærepøs
(-en, -e): Tjærebøtte.
tar bucket.
[Röding, Saint]  Kilder
tjæret
(adj): tarred // black.[KOF, Saint] tjæret tov ... Se artiklen
tjæretønde
(-n, -r): tar-barrel.
[HAR, ABC]  Kilder
tjæreøse
(-n, -r): Tjæreske.
tar ladle.
[Röding]  Kilder
Stikord Beskrivelse
tobensmast
(-en, -er): Dss. bipodmast.
bipod mast.
[ABC]  Kilder
tobogstavssignal
(-et, -er): Signalkode fra signalbogen skrevet med to bogstaver.tw ... Se artiklen
todækker
(-en, -e): Skib med to dæk. Linjeskib med to hele lukkede dæk med to ... Se artiklen
toft
(-en, -er) tofte: 1. De bænke i en båd, hvorpå mandskabet s ... Se artiklen
toftevæger
(-en, -e): Langskibs forstærkning mellem to spanter i et fartøj. Toftens ... Se artiklen
togglers
(eng.) tokler, toggles: Toggler for vantskrue. Gaffelbeslag, forlængerled, med ... Se artiklen
togt
(-et, -r): I orlogsflåden nogenlunde svarende til handelsskibenes rejser. ... Se artiklen
toilet
(-tet, -ter): Toiletforholdene på skibe gennem tiderne har været meget ... Se artiklen
toiletforhold
(-et, -): [XXXIV, Stk. 1.] "De Gemeene skulle advares, at ingen maae understaae ... Se artiklen
tokanalmodtager
(-en, -e): Radiomodtager, der kan modtage på to radiokanaler. bic ... Se artiklen
tol
(-en, -ler): Åretold. Pind, der anbringes på essingen som anstød for åren ... Se artiklen
told
(-en, -e): 1. Toldepind. thole // thoal ... Se artiklen
toldafgift
(-en, -er): customs duties.
[TS]  Kilder
toldagent
(-en, -er): customs agent // customs broker.
[TS]  Kilder
toldbetjent
(-en, -e): toldbetjent i et skib.
tides-man.
[HAR]  Kilder
toldbod
(-en, -er): Toldkontor.
custom-house.
[HAR, KortA]  Kilder
tolddeklaration
(-en, -er): Dss. toldanmeldelse.customs entry.[TS, ... Se artiklen
toldebom
(-men, -me) tollebom, tolbom: Øverste rang på sidebordene i en robåd, liste ... Se artiklen
toldflag
(-et, --): Flag, der identificerer et toldmyndighedsfartøj. I Danmark har ... Se artiklen
toldfrilager
(-lageret, -lagre): bonded warehouse.
[TS]  Kilder
Stikord Beskrivelse
toldgods
(-et, -): bonded stores.
[EL]  Kilder
toldintrade
(-n, -r, oftest i pl.): Statsintægt, specielt om toldindtægter. " Slottet ... Se artiklen
toldkrydser
(-en, -e): Inspektionskib fra toldvæsenet.revenue cutter ... Se artiklen
toldlukke
(-t, -r): Et af toldvæsenet plomberet lastrum eller lokale, hvori der kan ... Se artiklen
Toldmuseet
Toldmuseet åbnede i toldvæsenets nybyggede lokaler på kajen syd for Søndre ... Se artiklen
toldpas
(-set, -): Udklareringsdokument, der er kaptajnen bevis for, at han har ... Se artiklen
toldrorsbetjent
(-en, -e): Stillingsbetegnelse, der sammen med Toldrorkarl, blev afskaffet 1919 ... Se artiklen
toldseddel
(-sedlen, -sedler): Toldvæsenets kvittering for, at skibets gods og udrustning ... Se artiklen
toldskab
(-et, -e): "... så var der savet et fint lille hul, hvor en arm lige kunne ... Se artiklen
toldvagt
(-en, -er): Vagtmand fra toldvæsenet, der kontrollerer hvem der kommer og går ... Se artiklen
toldvare
(-n, -r): Gods, der er underlagt toldafgifter og varer, der i almindelighed ... Se artiklen
toldvæsen
(-et, -er): Myndighed, der tager sig af kontrol og afgifter for ind- og ... Se artiklen
tolk
(-en, -e): Grund ved indsejling.-.[SØS p.17] E. O ... Se artiklen
tolkestik
(-ket, -): "Ved denne Benævnelse forstaaer Skibbyggeren de Stik eller Punkter, ... Se artiklen
tollebord
(-et, -): "En Rang, der ligesom et Skanddæk løber paa begge Sider af et Roe- ... Se artiklen
tollegang
(-en, -e): 1. plankerække i yderklædningen på en båd, hvo ... Se artiklen
tomandskammer
(-meret, -re): Kahyt for to personer.double cabin // double berth ... Se artiklen
tomme
(-n, -r): Længdemål. I relation til metrisk mål har de gamle mål vekslet ... Se artiklen
tommelfingermetode
(-n, -r): Dvs. gisse en afstand.
rule of thumb method.
[BRE p.99]  Kilder
tommeltal
(-let, -): Tallet, der står på tommelfingeren, når der bruges fingre til en ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
ton
(-et, -s): Vægtenhed. Metrisk ton = 1.000 kg.metric t ... Se artiklen
tone
(vb): I udtryk som: en tone med fløjte.a blast ... Se artiklen
tonegnistsender
(-en, -e): Radiotelegrafsender, der blev almindelig omkring Første ... Se artiklen
tonnage
(-n, -r): 1. Udtryk for forskellige mål til at udtrykke et sk ... Se artiklen
tonnageberegning
(-en, -er): Ved skibs bygning bliver tonnagens størrelse udregnet af værft og ... Se artiklen
tonnagebrønd
(-en, -e): Åbing uden permanente lukkemidler på et skibs vejrdæk, når det ... Se artiklen
tonnagecertifikat
(-et, -er): Det officielle navn forcertifikatet er Internationalt Målebrev. ... Se artiklen
tonnagefornyelse
(-n, -r): Andet ord for udskiftning af et rederis skibe med nyere modeller. ... Se artiklen
tonnageklasse
(-n, -r): Inddeling af skibene efter størrelse og type i forskellige klasser. ... Se artiklen
tonnagekoefficient
(-en, -er): Tonnagekoefficienten defineres som værende lig med: ... Se artiklen
tonnageluge
(-n, -r): Luge på shelterdækket på vejrdækket. Med lugen åben er skibet » ... Se artiklen
tonnageløn
(-nen, --): Gageberegning for visse stillinger om bord efter skibets ... Se artiklen
tonnagemærke
(-t, -r): Dss. lastelinjemærke på siden af skibet.tonnage mark ... Se artiklen
tonnageomlægning
(-en, -er): "... omend linjen har lidt noget under de tonnageomlægninger, som ... Se artiklen
tonnageophobning
(-en, -er): "Der er fortsat problemer med tonnageophobninb i mange havne, bl.a. ... Se artiklen
tonnageskat
(-ten, -ter): Skat på skibe beregnet ud fra deres tonnage." Nye beregninger ... Se artiklen
tonnageåbning
(-en, -er): Åbning i et dæk over et rum i skibet, som på grund af ... Se artiklen
top
(-pen, -pe): Om øverste del af forskellige ting om bord, fx mastetop. ... Se artiklen
top fitting
(eng.): Beslag i toppen af en container anvendt til at løfte og surre eller ... Se artiklen
topbardun
(-en, -er): Bardun fra en mastetop og førense agterud og ned til dæk. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
topbetegnelse
(-n, -r): Topbetegnelsen er den konstruktion, der fra et sømærkes flydelegeme ... Se artiklen
topflag
(-et, -): Flag, der sættes i mastetoppen, fx kommandoflag for admiraler. ... Se artiklen
topgast, topsgast
(-en, -er): Besætningsmedlem, der fast betjener sejlene i toppen af en af ... Se artiklen
topgie
(-n, -r): Talje fastgjort i toppen af en bom, mast eller rå til brug ved løft ... Se artiklen
topjolle
(-n, -r): Stjerteblok med tovløber, der anvendes til forefaldende arbejder, ... Se artiklen
topkastel
(-let, -ler): Mastekurv eller udbyggede mæres, hvorfra soldater kunne bekæmpe ... Se artiklen
topkølsvin
(-et, -): Kølsvin beliggende over kølsvinet.top keelson ... Se artiklen
toplent
(-en, -er): Reb, der går fra en rånok skråt op til mastens eller stangens ... Se artiklen
toplentstik
(-ket, -): "Tampen tages med to Rundtørn om en sværere Ende paa den ... Se artiklen
toplys
(-et, -): Navigationslys. Hvidt lys, der vises fra ret for til 112,5 gr. på ... Se artiklen
topmast
(-en, -er): Dss. topstang. Det stykke af en mast i flere længder, der sidder ... Se artiklen
topmærke
(-t, -r): Kendetegn, der sidder øverst på en farvandsafmærkning: bøje, ... Se artiklen
topningsblok
(-ken, -ke): Blok i en talje eller jolle, der anvendes til at toppe en rå ... Se artiklen
toppe
(vb): 1. Løfte, rejse, hive op. I udtryk som: toppe en ... Se artiklen
topreb
(-et, -): Svært tov, der er lagt omkring en mastetop og hvori en kraftig talje ... Se artiklen
topsejl
(-et, -): Det råsejl, som enmastede skibe fører på deres stormast. Sejl, der ... Se artiklen
topsejlsskonnert
(-en, -er): 1. Topsejlsskonnert. To- til firmastet sejlskib m ... Se artiklen
topsejlsstage
(-n, -r): Et spir, der er med til at holde et topsejl i dets position. ... Se artiklen
topsejlsstang
(-stangen, -stænger): Den stang, der sidder lodret og fastgjort til masten; i ... Se artiklen
topsidetank
(-en, -e): Tank, der er anbragt i sibets side og opppe under hoveddækket. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
topstag
(-et, -): "Et Stag, som paa nogle Skonnerter gaaer fra Toppen af Stormasten til ... Se artiklen
topstik
(-ket, -): Topstik og dobbelt topstik.top knot // double top knot ... Se artiklen
topstykke
(-t, -r): Topstykket af en mast.
upper piece of the spindle.
[Saint]  Kilder
topwingtank
(-en, -e): Tank placeret i siden af et skib lige under hoveddækket. Tanken har ... Se artiklen
tordenafleder, tordenleder
(-en, -e): Gl. ord for lynafleder. "Ligeledes er efter Gerners Ordre leveret ... Se artiklen
torebetmærssejlskuling
(-en, -er): a stiff topgallant breeze.
[TAFM p.188 + 241, DaSøSø p.221]  Kilder
TORM D/S A/S
"Dampskibsselskabet TORM A/S blev startet i 1889 af kaptajn D. Torm og kaptajn ... Se artiklen
tornado
(-en, -er): 1. Kraftig skypumpe i forb. med tordenbyger over ( ... Se artiklen
torpedo
(-en, -er): Undersøisk mine, der ligger fast til ankers eller er ... Se artiklen
torpedobåd
(-en, -e): Let og hurtigsejlende damper bevæbnet med torpedoer. t ... Se artiklen
torpedonet
(-tet, -): Net, der kan strækkes ud langs siden af et skib med det formål at ... Se artiklen
torpedoror
(-et, -): Roret, et Propacror fra Wärtsilä, er et semi-balanceret horn-ror, ... Se artiklen
torpedoskib
(-et, -e): "Det førte oprindelig Navn af Torpedoskib, dels fordi det havde ... Se artiklen
Torremolinoskonventionen
Konvention underskrevet i Torremolinos og omhandlende fiskeskibes sikkerhed. ... Se artiklen
torsdag
(-en, -e): Ugens fjerde dag. Viet til guden Jupiter, i Norden til Tor. ... Se artiklen
tosmakke
(-n, -r): Smakke med to master. ... Se artiklen
tot
(-ten, -ter): 1. Dss. kordel i et tov.a strand i ... Se artiklen
totalforlis
(-et, -): Om skib, der ikke kan reddes, men synker eller strander eller på ... Se artiklen
totalformørkelse
(-n, -r): Om måneformørkelser og solformørkelser, når himmellegemet er ... Se artiklen
totalfragt
(-en, -er): Fragt beregnet inklusive alle omkostninger eller fragt beregnet for ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
totalintensitet
(-en, -er): "Ved jordmagnetfeltets totalintensitet eller styrke i et givet ... Se artiklen
tothalet
(adj): Om tovværk, når det er halet stramt op mellem to fastgørelsespunkter. ... Se artiklen
totne
(vb): "Skibet skulle bl.a. bremses med to fortrosser, som sad på et spil. ... Se artiklen
totne, totte
(vb): Stramme, hale tot. tauten.[BÅD3/1992+3/1994 ... Se artiklen
totter
(?): Dansk udtryk. Dss. dugt. Af fx tre dugter slås en kordel til tovværk. I ... Se artiklen
tov
(-et, -e) toug: Reb. Se også under tovværk. Benævnelsen for hampespundet ... Se artiklen
tovagt
(-en, -er): Vagt, der gås med to gange 6 timer per døgn. two-wat ... Se artiklen
TOVALOP
Engelsk forkortelse for Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning L ... Se artiklen
tovbolt
(-en, -er): Kort tovende på en til to meters længde med et taljerebsknob i ... Se artiklen
tovbriks
(-en, -e) Tougbrix (gl.): Ristværk i kabelrummet, som tovværket kvejles op ... Se artiklen
tovbugt
(-en, -er): En hel omgang, 360 °, af et ankertov, der er skudt op på ... Se artiklen
tovbøje
(-n, -r): Mindre bøje, der fastgøres til et ankertov, så dette er lettere at ... Se artiklen
tovbåd
(-en, -e): Uofficielt navn for slæbebåd dannet af det engelske ord tugb ... Se artiklen
tovklods
(-en, -er): Fyrretræspuder med trænagler, der sættes tværs over ... Se artiklen
tovkovs
(-en -e) gl. tougkous: 1. stor kovs. Fra det danske navn i bro ... Se artiklen
tovløjert
(-en, -er): Løjert af tovværk i stedet for af træ eller metal.g ... Se artiklen
tovpære
(-n, -r): Konisk taluritbeslag til montering på tampen af en wire, og ... Se artiklen
tovstivhed
(-en, -er): Friktionsmodstand og bøjningsmodstand mod at forandre form og ... Se artiklen
tovstrop
(-pen, -pe): strap // grummet.
[HAR, SKT81 p.268]  Kilder
tovvisker
(-en, -e): Visker til at rense en kanon med. Når kanonen er trukket ind på ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
tovværk
(-et, -): Alle tov, trosser, liner etc. der indgår i takkelagen. Se også ... Se artiklen
tovværksbugt
(-en, -er): Tilstrækkelig bugt af tov på dækket.range of the ca ... Se artiklen
tovværksmål
(-et, -): Trossemål. En slags skydelære af træ, der er indrettet og har ... Se artiklen
tovværksstopper
(-en, -e): Kort stykke smækkert tov flettet af flere kordeler. Stopperen har ... Se artiklen
towmaster
(-en, -e): Køretøjer til flytning af ladvogne o.a. rullende materiel. ... Se artiklen
trabakketakling
(-en, -er): Bådsrigning med luggersejl.
-.
[TUS p.131, TUX]  Kilder
track
(-et, -?): Tracking: Funktionen på grundlag af en række pejlinger og afstande ... Se artiklen
trackplotter, tracker
(-en, -e): Elektronisk instrument, der ud fra input fra forskellige ... Se artiklen
tractor tug, traktor tug
Slæbebåd, der er specielt bygget til at skubbe slæbet med fast anbringelse ... Se artiklen
trade
(eng.): Engelsk for handel. »… en del produktlaster på traden AG-Japan l ... Se artiklen
tradertype
(-n, -r): Benævnelse anvendt på bulkskibe af størrelsen 20-40.000 t.dv. " ... Se artiklen
trafik
(-ken, -ker): traffic. ensrettet trafik ved rad ... Se artiklen
trafikhavn
(-en, -e): "Trafikhavnen er fragtskibenes og andre erhvervsfartøjers ... Se artiklen
trafikkontrol
(-len, -ler): Forekommer i meget befærdede farvande og i ruter, hvor ... Se artiklen
trafikliste
(-n, -r): Oversigt over de skibe, som en radiostation har meddelelser til. ... Se artiklen
trafikovervågning
(-en, -er): Se trafikkontrol ovenstående.traffic monitoring ... Se artiklen
trafikregulering
(-en, -er): Skibstrafikken er generelt fri inden for søvejsreglernes regler, ... Se artiklen
trafikretning
(-en, -er): De hovedretninger, som skibsfarten sejler i, som fx langs Hollands ... Se artiklen
trafikrute
(-n, -r): Skibsfartens ruter over havene er i de mest trafikerede områder ... Se artiklen
trafikseparering, trafikseparation
(-en, -er): Trafikseparering etbleres i stærkt befærdede farvande som fx de ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
trafiksepareringsrundkørsel
(-kørslen, -kørsler): Der er visse steder med trafikseparering oprettet ... Se artiklen
trafiksignal
(-et, -er): Visuelt signal ved en havn el. sejlløb, der regulerer ... Se artiklen
trafikskillelinje
(-n, -r): Skillelinje mellem to baner med modsatrettet trafik i et ... Se artiklen
trailerdæk
(-ket, -): Dæk på et roro-skib, hvortil der er direktet tilkørsel og ... Se artiklen
trailerskib
(-et, -e): Skib indrettet til at kunne modtage ladning i form af selvkørende ... Se artiklen
trailingdredger
(-en, -e): "X var oprindelig en selvsejlende spandkædemaskine, men er nu også ... Se artiklen
traktor
(-): Benyttet i forbindelse med et specielt slæbebådsfremdrivningssystem, ... Se artiklen
traktor-type
(-n, -r): »… bugserbåde af traktor-typen til turen gennem Svendborgsund.« ... Se artiklen
tralle
(-n, -r): Søopmålingsapparat, der ved hjælp af en nedsænket vandret ... Se artiklen
tralværk
(-et, -): Ristværk af træ.
trelliswork grating.
[SøensFolk]  Kilder
tramp
(-en, -er): Udtryk for et trampskib. "Modsætningen til Ruteskibet er Trampen, ... Se artiklen
trampbåd
(-en, -e): Skib, der sejler i fri fart og tager en ladning, hvor det passer ind ... Se artiklen
trampemaskine
(-n, -r): "Trampemaskinen er den ældste Form for en Muddermaskine; saadanne ... Se artiklen
trampepige
(-n, -r): "Til at trampe Havren sammen i Lasten, for at den ikke skulde ... Se artiklen
trampfart
(-en ,-er): Sejlads med fragtskibe, hvor ruten fastlægges efter sluttede ... Se artiklen
trampskibsreder
(-en, -e): Skibsreder, hvis flåde består af skibe i trampfart.tr ... Se artiklen
tran
(-et, -): whale oil // train oil.[SKT70 p.181] ... Se artiklen
transcontainer
(-en, -e): " Alle containere, der er konstrueret til international brug, går ... Se artiklen
transduktor
(-en, -er): "... da et arbejdshold på produkttankeren skulle udskifte en ... Se artiklen
transient
(adj): Forbigående, ikke-vedvarende. I udtryk som fx: Transient magnetisme. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
transit
Kaldenavn for satellitsystem til navigationsformål.transit ... Se artiklen
transitgods
(-et, -): Gods, der transporteres en del af vejen, før det lægges op i en ... Se artiklen
transitlodsning
(-en, -er): Lodsning gennem de danske farvande uden at anløbe en dansk havn. ... Se artiklen
transitrute
(-n, -r): Rute gennem de danske farvande uden at ruten berører en dansk havn. ... Se artiklen
transitsystem
(-et, -er): Satellitnavigationssystem.
Transit system.
[TAN3 p.85]  Kilder
transitvindue
(-t, -r): Tilladt periode for besejling af et bestemt farvand. Benyttet for ... Se artiklen
transomplade
(-n, -r): Dss. knækbundstok. transom plate.[KEN p.82, S ... Se artiklen
transponder
(-en, -e): Radiomodtager og -sender eller radarmodtager og -sender ... Se artiklen
transportbro
(-en, -er): Termen anvendes i søkort for bro med bevægelig platform under den ... Se artiklen
transportflåde
(-n, -r): "Transportflådens materiel blev tilvejebragt ved rekvisition af ... Se artiklen
transportkontrakt
(-en, -er): Kontrakt mellem afskiber og bortfragter for flytning af et eller ... Se artiklen
transportskib
(-et, -e): Normalt er termen anvendt om troppetransportskib el. skib beregnet ... Se artiklen
transportør
(-en, -er): 1. Instrument til udsættelse af pejlinger og kurser ... Se artiklen
transversal
(-en, -er): Webbjælke.
web beam.
[FMK p.45]  Kilder
trapez
(-en, -er): I kapsejladser navnet på den placering af en gast, hvor denne er ... Se artiklen
trapezjolle
(-n, -r): Kapsejladsjolle, lg. 4,86 m, br. 1,70 m, vægt 95 kg, sejlareal 14,50 ... Se artiklen
trappaga
(?): Skibstype fra Indiske Ocean før vor tidsregning. Tomastede med spidse ... Se artiklen
trappe
(-n, -r): Adgang fra et dæk til et andet.
ladder.
[HAR, Röding]  Kilder
travade
(-n, -r): Et hårdt arbejde med skibet eller dets sejl under dårligt vejr. ... Se artiklen
travalje
(-n, -r): Rofartøj, også kaldet travaljechalup. Den alment brugte arbejdsbåd ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
travaljeroer
(-en, -e): rower of the long boat.
[Saint]  Kilder
travaljeslup
(-pen, -pe): longboat.
[Saint]  Kilder
travat
(-en, -er): Også staves som dravat.violent short squall of wind ... Se artiklen
trave
(vb): Sammenpresse løs ladning som uld eller bomuld i lastrummet. Det kan ... Se artiklen
travel crane
(eng.): Kran, der håndterer containere og kan skræve over en container og ... Se artiklen
trawler
(-en, -e): Fiskefartøj, der fanger fisk ved hjælp af net, der slæbes i ... Se artiklen
trawlskovl
(-en, -e): "Under udsætning af redskaberne gik linerne til den ene trawlskovl ... Se artiklen
tre-ø-type skib
Dampskibstype fra omkring 1880-1920 bygget med forhøjet bak, brohus og hytte ... Se artiklen
trebogstavssignal
(-et, -er): Signal, der sættes efter signalbogens koder, hvor de vigtigste ... Se artiklen
tredje hånd
"Tredie Haand. En talje med en stjert, der anvendes til forefaldende arbejde. ... Se artiklen
tredjelandslinje
(-n, -r): Linjerederi som driver linietrafik og ikke selv hører til i et af de ... Se artiklen
tredækker
(-en, -e): Skib med tre gennemgående dæk. Anvendt om fartøjerne i oldtiden, ... Se artiklen
trefod
(-foden, -fødder): Trebenet buk, der anbringes over ildstedet, og hvorpå ... Se artiklen
tregangsmaskine
(-n, -r): Dampmaskine, hvori dampen udnyttes tre gange i tre cylindre, inden ... Se artiklen
trekantsblok
(-ken, -ke): Blok med to bloksiver på linje i samme plan og med et trekantet ... Se artiklen
trekantskvadrant
(-en, -er): Navigationsinstrument til vinkelmåling. Kvadranten er egentlig en ... Se artiklen
trekantsrute
(-n, -r): Farten mellem Europa og Afrika med handelsvarer og derfra med slaver ... Se artiklen
trekantstabel
(-len, -ler): Tabel, hvori er opført vinkler og / eller sider i retvinklede ... Se artiklen
tremaster
(-en, -e): Skib med tre master.
three-masted ship.
[TUX]  Kilder
trense, trendse, trænse
(vb) trænse og trendse er gl.: 1. Beklæde en tovende. Trense et to ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
trensning, trænsning
(-en, -er) trænsning gl.: 1. Udfyldning af fouten i tykke tro ... Se artiklen
treskivet blok
(treskivede blokke): Blok med tre blokskiver anvendt i svære gier. ... Se artiklen
treskåren talje
(treskårne talje / taljer): Talje med en enskivet og en toskivet blok. ... Se artiklen
treslået
(adj): Treslået tovværk. Trosseslået.
three-stranded rope.
[ABC]  Kilder
tresmakkejolle
(-n, -r): Smakkejolle med tre master rigget med sprydsejl. " 19 Fods Tresmakke ... Se artiklen
triangel
(-glen, -gler): Gammeldags for trekant og anvendt i ældre navigationsbøger ... Se artiklen
triangometrisk station
Afmærket punkt i landskabet anvendt af geodæter under opmålinger til ... Se artiklen
triangulator
(-en -er): System af trekanter, der er forbundet ved en af siderne og danner et ... Se artiklen
tricing line
(eng.): Kan være et affiringstov, halsophaler eller en klyverfrihaler line. ... Se artiklen
trier
(-en, -e): Fartøjstype fra antikken med åregange i tre højder i hver side. ... Se artiklen
triggerenhed
(-en, -er): Elektronisk enhed i mange instrumenter, hvor den bevirker ... Se artiklen
trillefløjte
(-n, -r): Fløjte anvendt af styrmanden for tilkaldelse af fløjtetørnen på ... Se artiklen
triller
(-en, -e): muligvis også som: trille: Landløs grund af ringe udstrækning, en ... Se artiklen
trim
(-met, -): 1. Dybgangen for og agter i forhold til hinanden. E ... Se artiklen
trimaran
(-en, -er): Fartøjstype med et skrog bestående af tre parallelle dele ... Se artiklen
trimberegner
(-en, -e): Apparat eller instrument der ad mekanisk vej eller elektronisk vej ... Se artiklen
trimdiagram
(-met, -mer): Tegning, der viser hvorledes vægten af skib og ladning har ... Se artiklen
trimflap
(-pen, -per): Vandrette plader, der anbringes på agterstævnen udvendig ... Se artiklen
trimkorrektion
(-en, -er): Ændring af vægtfordelingen i et skib for at opnå en bestemt ... Se artiklen
trimline
(-n, -r): Tynd line i et sejls agterdel hvormed sejlets stilling eller anden ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
trimluge, trimmeluge
(-n, -r): Mandehul, der anbringes på mellemdæk mellem lugekarm og sideskot. ... Se artiklen
trimme
(vb): Udjævne, gøre i behørig stand, ordne. 1. Placere la ... Se artiklen
trimmelys
(-et, -): "Der var også fuldt af væggetøj, så hver aften inden vi gik til ... Se artiklen
trimmer
(-en, -e): Havnearbejder, der sørger for lastens forsvarlige fordeling. ... Se artiklen
trimning
(-en, -er): Flytning af ladning eller ballast om bord i et skib for at opnå en ... Se artiklen
trimtabel
(-len, -ler): Tabel udfærdiget fra værftet visende et skibs forskellige trim ... Se artiklen
trimtank
(-en, -e): I u-både en tank, der kan fyldes med vand for at stabilisere ... Se artiklen
trin
(-et, -): Trin til lejder og trappe.
step.
[HAR, MÅL28]  Kilder
trindel
(-en, -er): Grund som en skive og fladtoppet.
-.
[SØS p.17]  Kilder
Trinitatis
(-en, -er): Kristen begivenhed, der falder første søndag efter pinse. ... Se artiklen
Trinity House
(Eng.) Institution (TH), der med hovedsæde i London administrerer fyrvæsen og ... Se artiklen
trinketsejl, trinquetsejl
(-et, -) Trinquetseil (gl.): Trekantet sejl, der føres som forsejl. " ... Se artiklen
trinquetrå
(råen, ræer): Latinerrå. lateen yard // fore-yard in a lateen v ... Se artiklen
tripcharter
(-en, -e): Dss. rejsebefragtning, udlejning af skib for en enkelt rejse. " ... Se artiklen
trippelse
(-n, -r): Polermiddel. "... alt udført i blankt messing, hvortil der krævedes ... Se artiklen
trirem
(-en, -er): Rofartøj fra klassisk tid med treradet åreføring. tri ... Se artiklen
trisail
(eng.): Dss. trysail.
trysail.
[POS p.121]  Kilder
trisse
(vb) tridse: Hejse ved hjælp af trisser og taljer, gl. Særligt om ... Se artiklen
trisseblinderå
(-råen, -ræer): sprit-sail top-sail yard.[Saint] ... Se artiklen
Triton
(prop.): Navn på en af havguderne i den græske mytologi. Han er søn af ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
trochoidal
(adj): Trochoidal bølge er en naturlig bølge, hvor en vandpartikel i bølgen ... Se artiklen
trolle
(vb): Fiskeri med liner med kroge, der sidder på korte sideliner på ... Se artiklen
tromlesekstant
(-en, -er): Sekstant hvor indsstillingsmekanismen, der flytter det bevægelige ... Se artiklen
trommelstok
(-ken, -ke) trommestok: Lille flagstang i mastetoppen. pole of the ... Se artiklen
trommeter
(-en, -er): Musikant om bord, trommeslager.
drummer.
[CHR4F p.26]  Kilder
trompet
(-en, -er): Forkortelse af et tov ved at lægge det i en bugt og beknibe de to ... Se artiklen
tropeferskvandslastelinje
(-n, -r): Den dybeste nedlastning et skib må have i tropisk ferskvand. ... Se artiklen
tropefribord
(-et, -): Afstanden fra tropiske lastelinje til hoveddækket midtskibs. ... Se artiklen
tropelastelinje
(-n, -r): "Trope-Lastelinien angives ved Overkanten af en Linie, mærket T." ... Se artiklen
tropisk
(adj): I udtryk som fx: tropisk år: tropical year: the per ... Se artiklen
tropopause
(.n, -r): Grænselag 10-12 km over jorden mellem tropopausen og stratosfæren. ... Se artiklen
troposfære
(-n, -r): Atmosfærens nederste 10-12 km.troposphere. ... Se artiklen
troppetransportskib
(-et, -e): Dss. troppeskib. Se også transportskib. transport // tro ... Se artiklen
trosse
(-n, -r): I ældre sprogbrug dss. tov i dag. Nutidig betegner det svært ... Se artiklen
trossebåd
(-en, -e): "… to mand i en nøddeskal af en trossebåd skal frigøre den ... Se artiklen
trossedæk
(-ket, -): Specielt dæk eler del af et dæk, hvorfra trosser manøvreres på ... Se artiklen
trossefører
"Brug af trosseførere er obligatorisk for alle skibe uanset tonnage." ... Se artiklen
trosseføring
(-en, -er): "... så havnen kan udføre skibsrelaterede hjælpetjenester som ... Se artiklen
trosseluge
(-n, -r): "Trosseluger med vandtæt Jerndæksel anbringes saavel agter- som ... Se artiklen
trossemand
(-manden, -mænd): Person, der i en havn hjælper skibene med at få ført ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
trossemål
(-et, -): Dss. tovværksmål. Eller periferimå ... Se artiklen
trosserulle
(-n, -r): Tromle, der kan drejes omkring sit center og anbragt på en støtte i ... Se artiklen
trosseslået
(adj): Tov med tre sammenslåede kordeler, højreslået. Om tovværk, der kun ... Se artiklen
trosseøje
(-t, -r): "Under indhivning af en fortøjningstrosse satte trosseøjet sig ... Se artiklen
Trotmans anker
Mooringsanker anv. til mere permanent udlægning (platformsanker). Stokanker ... Se artiklen
true motion
(eng.): Om radarbilledets orientering og bevægelse, når det afspejler ... Se artiklen
trug
(-et, -): "En ekstrem bølge er meget stejl, med et dybt trug inden ... Se artiklen
truglinje
(-n, -r): -
trough line.
[NauM p.25 + 94]  Kilder
trunk
(-en, -e): Opbygning på dækket rundt om en lugeåbning til et lastrum. » ... Se artiklen
trunkdæk
(-ket, -): Hoveddækket på et trunkdæksskib er smallere end selv ... Se artiklen
trunkdæksskib
(-et, -e): Trunkskib. Handelsskibstype til transport af bulkladninger. Typen er ... Se artiklen
trunkskib
(-et, -e): Dss. trunkdækskib. Se ovenstående.trunck deck vessel ... Se artiklen
tryk
(-ket, -): - The force exerted on a given surface per unit area, ... Se artiklen
trykaksel
(-akslen, -aksler): "Trykakslen smedes af bedste Siemens-Martin stål. Den ... Se artiklen
trykker
(-en, -e): Trykkeren under kranbjælken er et knæ, der bærer kranbjælken. ... Se artiklen
trykleje
(-t, -r): Lejet, der optager trykket fra propellerkraften, så denne kraft ikke ... Se artiklen
trykmine
(-n, -r): Mine, der detonerer ved forskel i trykket omkring minen. Trykbølger ... Se artiklen
trykprøve
(-n, -r): På skibe trykprøves tanke og kedler for tæthed, og luger til ... Se artiklen
tryktank
(-en, -e):Tank, der er gastæt og kan anvendes til luftformige ladninger. I ... Se artiklen
træbro
(-en, -er): Anlægsbro af træ.
wooden pier.
[KOB]  Kilder
Stikord Beskrivelse
træde
(vb): Træde med forenden. Træde med hælen, dvs. skibet har trim agterover ... Se artiklen
trædetov
(-et, -e): Dss. fodpert. Tov udspændt vandret under en rå. Mandskabet står ... Se artiklen
trædækslast
(-en, -er): Ladning af tømmer på dækket oven på lugerne og ved siden af ... Se artiklen
træflod
(-et, -): På undervandsredskaber.
-.
[DDL p.54]  Kilder
træhud
(-en, -er): Forhudning med et lag tømmer, der lægges uden på skroget med et ... Se artiklen
trækarm
(-en, -e): Karm fremstillet af træ omkring åbningen i dækket ned til et ... Se artiklen
trækfløjte
(-n, -r): Skibstype.
track-schyt.
[HAR]  Kilder
trækfærge
(-n, -r): "... mens øen også betjenes af X's to trækfærger Y og Z, der fra ... Se artiklen
trække
(vb): draw.[Saint] I udtryk som: objek ... Se artiklen
trækofilnagle
(-n, -r):Kofilnagle af træ.
taggel // belaying pin.
[Saint]  Kilder
trækseddel
(-sedlen, -sedler): Anvisning på udbetaling af sømands hyre til anden adresse ... Se artiklen
trækskøjte
(-n, -r): Mindre hollandske fartøjer, der trækkes langs kanalerne af ... Se artiklen
træksplejsning
(-en, -er): ?
drawing splice.
[Saint]  Kilder
trækstang
(-stangen, -stænger): I et nikkespil den jernstang, der forbinder ... Se artiklen
trækstok
(-ken, -ke): Fleksibel og smidig tynd trælineal, der kan anvendes til at tegne ... Se artiklen
træktov
(-et, -e): 1. Reb, der spændes ud mellem sceptre eller spir ... Se artiklen
trækvej
(-en, -e): Sti langs en kanal, hvorpå heste elelr personer kan gå, når de ... Se artiklen
træladning
(-en, -er): Ladning bestående af tømmer i forskellige udskæringer elelr rå ... Se artiklen
trælastelinje
(-n, -r): Lastelinje hvortil et skib må nedlastes med tømmer.tim ... Se artiklen
trælastelinjemærke
(-t, -r): Lastelinjer, der sidder lidt højere oppe på skibssiden end de ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
trælle
(vb): I udtryk som: trælle et skib, forhale et skib med liner, der e ... Se artiklen
træluge
(-n, -r): wooden hatch cover. "Der skulle lægges ... Se artiklen
trænagle
(-n, -r): - trennels / treenails.[MM2/1992 p.169] ... Se artiklen
trændse, trænse
(vb) gl.: Se trense. [HAR, DMO]  Kilder
træskib
(-et, -e): Skib fremstillet af træ for køl, spanter og klædning. Man taler ... Se artiklen
Træskibs Sammenslutningen
Landsforening, stiftet 25/3 1972 som Træskibsejernes Sammenslutning og senere ... Se artiklen
træsko
(-en, -): Træklods, der danner lukke for hullet i dækket, hvorigennem ... Se artiklen
træskoluge
(-n, -r): I træskibe. Luge over ankertrossens nedføringshul til underliggende ... Se artiklen
trådafgift, trådgebyr
(-en, -er): Gebyr i forbindelse med ekspedition af et telegram der sendes hele ... Se artiklen
tsunami
(-en, -er): Flodbølge forårsaget af et undervandsjordskælv eller et ... Se artiklen
tudehorn
(-et, -): Til at give signal under tåge iflg. søvejsreglerne skal skibe være ... Se artiklen
tue
(-n, -r): Grund af mindre udstrækning end en knold.
-.
[SØS p.17]  Kilder
tuggerwire
(-n, -r): Slæbewire med øje og måske kovs i begge ender. "Gummibåden var ... Se artiklen
tumble home
(eng.): tumble home. "Udfra en grundmodel af skroget, e ... Se artiklen
tunge
(-n, -r): 1. Tungen på en mast, der er samlet af flere stykke ... Se artiklen
tungtlastet
(adj): Om skib lastet ned til eller næsten til sine lastelinjemærker. ... Se artiklen
tunnel
(-en, -er): 1. Undergang under vandområde.tunnel ... Se artiklen
tur
(-en, -e): Dss. rejse.trip // tour // voyage.[Sain ... Se artiklen
turboladet
(adj): Maskindel på dieselmaskineri, hvorigennem udstødsluften føres. ... Se artiklen
turbulens
(-en, -er): Kraftige uordnede bevægelser af luftmasserne i ustabil luft. Ses ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
turbåd
(-en, -e): Fritidsfartøj, som er velegnet til at bebo og sejle i i længere ... Se artiklen
turinerhæk, thuri
(-ken, -ke): Agterstævnsparti bygget efter skikken på Thurø. "Agterskibet ... Se artiklen
turret
(-en, -er): "Turreten. Forbindelsen mellem skibet og produktionsbrønden sker ... Se artiklen
turretdamper
(-en, -e): "... er det af Turretdæktypen." turret-deck ship ... Se artiklen
turretdæk
(-ket, -): Det dæk på en turretdamper, der har givet typen navn. Se nærmere ... Se artiklen
turretdækker
(-en, -e): Dss. turretdæksskib.
turret-deck ship.
[DDV p.241]  Kilder
turretdæksskib, turretdækskib
(-et, -e): Turretskib. Handelsskibstype til transport af bulkladninger. Typen ... Se artiklen
turretskib
(-et, -e): Skib bygget til korntransport med stor smal lugekarm. Se nærmere om ... Se artiklen
tusindben
(-et, -): Flette platting eller matte. nip.[Saint] ... Se artiklen
tusindbensbændsel
(-et, -er): Bændsel, der sammenfæstner to reb, hvor bændslet lægges som ... Se artiklen
tusindbensplatting
(-en, -er): Garnfletning af bløde garn, der beklædes med på den stående ... Se artiklen
tusmørke
(-t, -er): Perioden fra solen er gået ned til den er et vist antal grader ... Se artiklen
tusmørkekompas
(-set, -ser): Kompas anvendt i luftfart og virkende med en polarisering af ... Se artiklen
tvangsbefragtet
(adj): Lovgivningsmagtens indgriben i det frie rederierhverv under krig og ... Se artiklen
tvangslods
(-en, -er): Tvangslods forekommer i farvand, søer, kanaler, floder, hvor ... Se artiklen
tvangslodsning
(-en, -er): Se ovenstående under tvangslods.compulsory pilotage ... Se artiklen
tvangsrejse
(-n, -r): Et skibs rejse, der er beordret af en myndighed, og som skibet ikke ... Se artiklen
tvangsrute
(-n, -r): Skibsrute, som alle eller bestemte skibe er forpligtet til at passere ... Se artiklen
tvebak
(-ken, -ker): Brød, der indeholder mel og er blevet bagt mere end én gang - ... Se artiklen
tveskendæks
Tveskens Dæks (gl.). Se under Tviskendæks.
between-decks.
[KOF]  Kilder
Stikord Beskrivelse
tvetulle
(-n, -r): Tomastet fore-and-aft skonnert, hvor de to master er lige høje ... Se artiklen
tvillingskib
(-et, -e): Ældre udtryk for et katamaranfartøj. "Det engelske Tvillingskib ... Se artiklen
tvingebolt
(-en, -e): Bolt med vinger, så den kan drejes med håndkraft. win ... Se artiklen
tvingebom
(-men, -me): Bom, der er forsynet med håndtag eller håndliner, så den kan ... Se artiklen
tviskendæk
(-ket, -) Tveskens Dæks (gl.): Gammelt ord for mellemdæk. betwee ... Se artiklen
tvist
(-en, -er): Vrid i sejl. " Storsejlet skal have tvist i toppen i let vind." ... Se artiklen
tværbjælke
(-n, -r): cross-beam // cross-piece.
[HAR, Röding]  Kilder
tværbølge
(-n, -r): Bølge, der kommer på tværs af andre bølgers retning, og som ... Se artiklen
tværdriver
(-en, -e): Skib, der i bidevindsejlads har stor afdrift.- ... Se artiklen
tværfortøjning
(-en, -er): Fortøjning, der sættes ind tværs ud fra skibet ind på kajen. ... Se artiklen
tværgående
(adj): Vigemanøvre for tværgående skibe.transverse. ... Se artiklen
tværmærkefyr
(-et, -e): Fyr, der kan være opstillet ved drejepunkter, hvor kursændringer ... Se artiklen
tværpropel
(-len, -ler): Skibsskrue anbragt vandret og vinkelret på diametralplanet i ... Se artiklen
tværs
(adj): Retningen af et lodret plan vinkelret på skibets diametralplan. "En ... Se artiklen
tværsaling
Se under langsaling. crosstrees ... Se artiklen
tværsent
(-et, -er): Indsat plankeforstøtning af spanterne. Tværsenterne er placeret ... Se artiklen
tværskibs
(adj): 1. Retningen vinkelret på diametralplanet. athw ... Se artiklen
tværsvind, tværvind
(-en, -e): Vind kommende fra en retning tværs på skibets diametrallinje. ... Se artiklen
tværtræ
(-et, -): " Stager med tværtræ og balloner på grunden".crossbar ... Se artiklen
tweendeck-skib
(-et, -e): Fragtskib, hvis lastrum er udstyret med mellemdæk. twe ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
tweendecker
(eng.): "På den vis får X umiddelbart tilgang af seks til otte tweendeckers i ... Se artiklen
twistlock
(-en, -s): Konisk beslag, drejelås, der anvendes til fastgørelse af en ... Se artiklen
tyfon
(-en, -er): gl. tejfun. 1. Orkan i Indiske Ocean og Stillehav ... Se artiklen
tyfontrosse
(-n, -r): Trosse af fin wire med hampegarn spundet uden om stålkernen i ... Se artiklen
tylft
(-en, -er): Gammelt tidsmål og det samme som 12 uger søs.- ... Se artiklen
tyndis
(-en, -): Ishinde dannet af sjapis el. grødis, der er sammenfrosset på en ... Se artiklen
tyngde
(-n, -r): Centre of gravity: The point of application of the resul ... Se artiklen
tyngdepunkt
(-et, -er): Centeret for det samlede vægtsystems tyngde. Man kan foretage ... Se artiklen
tyngsel
(-selen, -sler): Dss. deplacement. " Bragenæs indleder med at bestemme skib ... Se artiklen
tyrkerknob
(-et, -) (tyrkisk knob): Ring flettet af line omkring gelænder el. andet sted ... Se artiklen
tyrkisk galej
(-en, -er): Skibstype, galej, som anvendt i Middelhavet.Turkish ga ... Se artiklen
tyske regel
Måleregel, der relateres til en måling af skibe som Tyskland indførte. Den ... Se artiklen
tyskendæk
(-ket, -): Mellemdæk. Ordet stammer fra tyske Zwischendeck.tweend ... Se artiklen
tyskertræk
(-ket, -): Træk fra agterdækket på slæbebåd.
-.  Kilder
tyvelygte
(-n, -r): En lanterne, hvor man kan blænde totalt af for lyset efter behov. ... Se artiklen
Tyzachs anker
Se under anker, Tyzack anker. Tyzac ... Se artiklen
Tyzack's anker
Patentanker med 4 arme, to små og to store. Også set som stavet Tyxack. ... Se artiklen
tælle
(vb): I udtryk som: tælle et skib, smøre skibets bund med smeltet t ... Se artiklen
tællelod
(-det, -der): Lod med talg i enden bennyttet til dybdelodninger med optaget ... Se artiklen
tælleprop
(-pen, -per):
shot plug.
[HAR, Saint]  Kilder
Stikord Beskrivelse
tændstik
(-ken, -ker): Slang for markøren i en radar, når denne viser den relative ... Se artiklen
tænkt sol
fictitious mean sun: an imaginary body introduced to define mean sola ... Se artiklen
tærezinck
(-en, -): Klodser af zinck, der på stålskibe sættes på undervandsskroget ... Se artiklen
tærskel
(-elen, -ler): Grund tværs over et sejlløb. Dss. barre.barrier ... Se artiklen
tærskelfaktor
(-en, -er): Faktor, der indsættes i formlen for beregning af lanterners lys. ... Se artiklen
tæt
(adj): 1. Tæt om et skibs evne til at holde vandet ude. ... Se artiklen
tæt-på-hændelse
(-n, -r): "Opklaringsenheden har på baggrund af ulykken ... iværksat en ... Se artiklen
tætjolle
(-n, -r): "Så fik vi jo bygget de to nye garnjoller hos Jørgensen i ... Se artiklen
tætrebet
(adj.): Klosrebet. Rebet mest muligt.[TUX] "Vejret var dog endnu meget u ... Se artiklen
tøjanker
Anker ført på stb. side ved fokkerøstet på store sejlskibe og benyttet til ... Se artiklen
tøjanker
(-keret, -kre): Se også under anker. ... Se artiklen
tøjløjtnant
(-en, -er): Løjtnant, der er udkommanderet til at gøre tjeneste i forbindelse ... Se artiklen
tøjmester
(-en, -e): head officer of an arsenal.
[SUN p.109]  Kilder
tøjning
(-en, -er): Dss. deformering.
strain.
[SKT81 p.448]  Kilder
tøjtov
(-et, -e): Ankertrossen for et tøjanker.
small bower cable.
[Saint]  Kilder
tømmer
(-et, -): Tømmer vokset til skibsbygning. Tømmer savet til planker eller på ... Se artiklen
tømmerflåde
(-n, -r): Flåde bygget af sammensnørede ubearbejdede tømmerstykker eller ... Se artiklen
tømmerluge
(-n, -r): "… et fladt agterspejl…, benyttet til anbringelse af en bekvem ... Se artiklen
tømmermand
(-manden, -mænd): Håndværker, der arbejder i tømmer, ofte også ... Se artiklen
tømmermandspassat
(-en, -er): Et andet ord for stillebæltet omkring ækvator. "Det kaldes det ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
tømmermandsstik, tømmerstik
(-ket, -): Stikket bindes omkring en rå et sejl el. lignende som begyndelse ... Se artiklen
tømmerport
(-en, -e): Porte i agterspejlet - eventuelt også forstævnen - af et træskib ... Se artiklen
tømmershop
(-pen, -?): Rum i et dækshus eller under bakken, hvor tømmermanden har sit ... Se artiklen
tømmerspærring
(-en, -er): log boom.
[KortA]  Kilder
tømmerstik
(-ket, -): Dss. tømmermandsstik - se dette. timber hitch ... Se artiklen
tømrerværksted
(-et, -er): "Tømrerværksted indrettes i forreste spilhus med høvlebænk, ... Se artiklen
tønde
(-n, -r): 1. Afmærkningsbøje. Sømærke af form som tønde. ... Se artiklen
tøndebøje
(-n, -r): Eller tøndevager. Sømærke med flydelegeme af form som en tønde. ... Se artiklen
tøndekrog
(-en. -e): Krog, der er formet, så den kan gribe omkring en vandretliggende ... Se artiklen
tøndepenge
(-): Skibsafgift for brug af farvandsafmærkning.
buoyage dues.
[TUX]  Kilder
tønderakke
(-n, -r): Beslag af form som en kort tønde rundt om masten og hvortil råen er ... Se artiklen
tøndesling
(-et, -): Strop af kæde, der øverst har en anhugningskrog til lossekrogen. ... Se artiklen
tøndestik
(-ket, -): barrel hitch.
[PSØM p.23]  Kilder
tør
(adj): I udtryk som: ligge tør om skibe, der står på bunden under ... Se artiklen
tørbulk
(-en, -?): Ladning, der er uemballeret og tør som fx korn, malm, jordarter. ... Se artiklen
tørdok
(-ken, -ke): Udgravet bassin med dokport og pumper, så skibe kan sejle ind i ... Se artiklen
tørhavn
(-en, -e): Havn, der ligger tør ved lavvande. Tidevandshavn uden dokporte. ... Se artiklen
tørkompas
(-set, -ser): "De nyere Tørkompasser er oprindelig konstruerede af Lord ... Se artiklen
tørlast
(-en, -er): Ladning, der kan stuves som stykgods, frugt, containere, korn etc., ... Se artiklen
tørlastskib
(-et, -e): "Tørlastskibene sejler med alt gods, som skal transporteres i ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
tørlosning
(-en, -er): "Tørlosningssystemet sætter skibet i stand til at losse op til ... Se artiklen
tørlossegrab
(-ben, -be): "Udsigten til at hente kontrakter hjem på evnen til at kunne ... Se artiklen
tørn
(-en, -, uofficielt i pl. tørner): 1. Omdrejning, rundslag, ... Se artiklen
tørne
(vb): 1. Dreje. keep // hold.[Saint] ... Se artiklen
tørnebeding
(-en, -er): "En Beding, som staaer i nogen Afstand agtenfor Skibet paa en ... Se artiklen
tørnehjul
(-et, -): "På trykakslen anbringes et tørnehjul, der drives af en lodret ... Se artiklen
tørnetalje
(-n, -r): guy tackle.[Saint] tørnetov. ... Se artiklen
tørnetov
(-et, -e) Tørne-Toug: Støttetovværk, der monteres på svære ting, for at de ... Se artiklen
tørnholt
(-et, -er): Tømmer, der lægges under et skib under afløbet for lidt efter ... Se artiklen
tørrelse
(-n, -r): Også kaldet siccativ på dansk. Tørrelsesmiddel, der blev blandet i ... Se artiklen
tørsætning
(-en, -er): Om skib, der befinder sig et sted, hvor tidevandet muliggør, at ... Se artiklen
tørtank
(-en, -e): Tank, der er bygget med det formål at være tørlagt. Det kan være ... Se artiklen
(tåen, tæer): Vandret arm på et dæksknæ, der forbinder dæksbjælke og ... Se artiklen
tåge
(-n, -r): Luftmasse med så stort fugtighedsindhold, at fugtigheden fortætter ... Se artiklen
tågebanke
(-n, -r): Tåge, der dækker et mindre område, så skibene periodevis befinder ... Se artiklen
tågebøje
(-n, -r): "Det var taaget, saa vi maatte følge hinandens Taagebøje, og ... Se artiklen
tågesignal
(-et, -er): Lydsignal udsendt i usigtbart vejr som en hjælp ved navigeringen. ... Se artiklen
tågeslukningsanlæg
(-et, -): "... på anden måde f.eks. ved installation af tågeslukningsanlæg ... Se artiklen
tågestrålerør
(-et, -): Forsats på en brandslange. Redskabet muliggør, at vandet kan ... Se artiklen
tårnskib
(-et, -e): Skibstype, orlogsskib, der fremkom i sidste del af 1800-tallet. ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
tåtov
(-et, -e): Surring, der lægges omkring toppene af spir, der skal danne en buk. ... Se artiklen