Ordbog

Resultat : 231 ord startende med u
Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
U
Signalflag U, firkantet flag, delt vandret og lodret i fire lige store felter. ... Se artiklen
u-dok
(-ken, -ke): Flydedok, der har form af et U, dvs. med bund og to sider. ... Se artiklen
ubefaren
(adj): Uden erfaring til søs. En ubefaren sømand, er en sømand uden erfaring ... Se artiklen
ubemandet
(adj): I udtryk som fx ubemandet maskinrum, når maskineriet kan afgive alarm ... Se artiklen
ubåd
(-en, -e): Fartøj, der kan sejle neddykket under havoverfladen. Forskellige ... Se artiklen
ud
(adv, præp): Ud for.off // in way of. ... Se artiklen
udbredelsesforhold
(-et, -): propagation condition.
[NAV4 p.12, EL, USC]  Kilder
udbredelseshastighed
(-en, -er): distribution speed // radiation velocity.
[SKT81 p.433]  Kilder
udbygget
(adj): Fx i udtryk som: Udbygget styrestreg.projecting lubber line ... Se artiklen
uddannelse
(-n, -r): Uddannelser inden for søfart har traditionelt i 1900-tallet været ... Se artiklen
uddannelsesskib
(-et, -e): "X er et uddannelsesskib på 119 BT og en længde på 30 m." ... Se artiklen
uddokke
(vb): Lade et skib gå i vandet ved at nedsænke en flydedok eller ved at lade ... Se artiklen
uddybe
(vb): 1. Fjerne fast bundmateriale fra sejlløb el. havn. ... Se artiklen
uddybningsarbejde
(-t, -r): "X var for udgående fra Esbjerg i jobbet som kranskib for ... Se artiklen
uddybningsbøje
(-n, -r): Bøje udlagt for at tilkendegive, hvilket område der arbejdes i, og ... Se artiklen
uddybningsfartøj
(-et, -er): Forskellige skibstyper der med grab eller spande fjerne ... Se artiklen
uddybningsgrænse
(-n, -r): Grænser for område, hvor uddybningsarbejde foregår. d ... Se artiklen
udehavn
(-en, -e). Se under basishavn.
outport // rangeport.
[TL]  Kilder
udenbords
(adv): I udtryk som: male udenbords.paint the ship's si ... Se artiklen
udenbordsklædning
(-en, -er): Skibets vandtætte skrog uden på spanterne af tømmerplanker eller ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
udenbordstrappe
(-n, -r): Trappe anbragt ved skibssiden for at skabe adgangsvej til skibet. Ved ... Se artiklen
udenfor, uden for
(adv - præp.): Uden for havnen.offward // in the offing ... Se artiklen
udenrigsfart
(-en, -er): Sejlads uden for rigets grænser. Fartsområdet har betydning for ... Se artiklen
udfaldende
(adj): Udfaldende bov.flaring bow.[HAR] ... Se artiklen
udfaldskorvet
(-ten, -ter): Orlogsskibstype af ældre dato.
-.
[TUS p.251]  Kilder
udflagning
(-en, -er): Afmelding af et skibs registrering og overførsel til et andet ... Se artiklen
udflagningspolitik
(-ken, -ker): "F-flagene er resterne af udflagningspolitiken."- ... Se artiklen
udflugtsbåd
(-en, -e): Passagerfartøj udstyret med aptering for kortere ture. ... Se artiklen
udfoldningstegning
(-en, -er): Konstruktionstegning, som viser, hvor de nekelte plader sidder på ... Se artiklen
udfure
(veb): Dss. udskyde. "Naar Læseilene ikke bruges, ligge Spirene indhalede ... Se artiklen
udfyldning
(-en, -er): I forbindelse med et træskibs fremdrivningsskrue, der kan hæves ... Se artiklen
udfældningstank
(-en, -e): Tank, hvortil olie kan pumpes og henstå, så urenheder kan ... Se artiklen
udføre
(veb): Udbringe, udlægge. I udtryk som: udføre et varp. "Med en Baa ... Se artiklen
udgangspunkt
(-et, -er): jumping off point.
[EL]  Kilder
udgive
(vb): I udtryk som:
udgive rationer. issue provisions.
[Benzon]  Kilder
udgløde
(vb): fremstille, rense ved glødning: opvarme og derefter langsomt afkøle ... Se artiklen
udgrund
(-en, -e): Grunde uden landforbindelse frit i havet.
-.
[Skibbrud p.22]  Kilder
udgående
(adj): Udgående skib.
outward bound // leaving (ship).
[MarS - EST]  Kilder
udhal
(-et, -): Dss. udhaler. "… et justerbart udhal til storsejlets underlig." ... Se artiklen
udhale
(vb): 1. Udruste. "Skibet, som på skibsværftet i Flensborg ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
udhaler
(-en, -e): Et tov, hvormed noget bliver halet ud på sin plads. [DMO] ... Se artiklen
udhalertalje
(-n, -r): Talje, der bruges til at hale sejl ud på på bovspryd. ... Se artiklen
udhaling
(-en, -er): Udrustning. "... hver især fik en pæn udhaling." ... Se artiklen
udhavn
(-en, -e): Lille havn tæt ved søen.
outport.
[DMO]  Kilder
Udholm - Vdholm
Vdholm er Benedichts navn for Utholmen, der er den vestligste del af halvøen ... Se artiklen
udhugge
(vb): Fjerne en plade i et nittet skibs klædning. "Ved Besigtelsen fandtes ... Se artiklen
udhængende
(adj.): I udtryk som:
udhængende bov. flaring bow.
[Benzon]  Kilder
udkig, udkik
(-ken, -ker): Besætningsmedlem, der holder øje med det omgivende havs indhold ... Se artiklen
udkigstjeneste
(-n, -r): På en vagt vil en af de menige sømænd have udkigstjenesten som ... Se artiklen
udkigstønde
(-n, -r): Placeringen af en udkig i mastetoppen var almindelig i en del større ... Se artiklen
udkigsvagt
(-en, -er): lookout watch.
[ABC]  Kilder
udkigsåbning
(-en, -er): Åbning i overdækningen i en redningsflåde. Gennem ... Se artiklen
udkiksmand
(-manden, -mænd): Besætningsmedlem, der står på udkik. look-ou ... Se artiklen
udklarere
(vb): Udklarere et skib foregår på toldstedet, hvor skibets papirer ... Se artiklen
udkommando
(-en, -er): Tildeling af tjeneste.
appointment.
[VF p.274]  Kilder
udledning
(-en, -er): Udledning af olie, spildevand eller andet uønsket fra et skib. ... Se artiklen
udliggende
(adj): Udliggende klipper.
offlying rocks // outlying dangers.
[EL]  Kilder
udligger
(-en, -e): "Fartøjer, der er forsynet med Luggerrig har to Master, der staar i ... Se artiklen
udliggerbom
(-men, -me): Se også nedenstående under udlægger. "En Bom, der bruges paa ... Se artiklen
udligningskontoret for dansk Søfart
Udligningskontoret er etableret af de danske rederier til at administrere, ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
udlodse
(vb): Lodse et skib ud fra havn eller flod. conduct a ship out to ... Se artiklen
udlæg
(-get, -): Udlæg på en kran.
outreach.
[EL, SØT p.111]  Kilder
udlægger
(-en, -e): Bom eller bovspryd, som små fartøjer fører forud til at sætte ... Se artiklen
udløbe
(vb): Udløbe; gå under sejl.
get under sail.
[Röding]  Kilder
udløftning
(-en, -er): Begreb anvendt i beskrivelse af stabilitetsforhold, hvor der tales ... Se artiklen
udløserline
(-n, -r): "I 17 tilfælde havde de skibbrudne i redningsflåden problemer med ... Se artiklen
udløsningsline
(-n, -r): Dss. udløserline. Den line, hvormed en redningsflåde kan udløses, ... Se artiklen
udmønstre
(vb): Indgå hyrekontrakt ogbegynde sit arbejde om bord, begynde rejsen. ... Se artiklen
udmønstringsperiode
(-n, -r): Længden, som en søfarende er kontraktligt eller lovbestemt ... Se artiklen
udnord
(adv.): Retningsangivelse i ældre dansk, særligt benyttet i tekster fra ... Se artiklen
udpassere
(vb): Dss. udsejling, forlade en havn / ankerplads.
departure.
[RuteT]  Kilder
udpejle
(vb): Udpejle en grund vil sige at lodde dybderne på grunden. sou ... Se artiklen
udpumpe
(vb): Fra skib pumpe vand, kloakvand eller olie ud i havet. Losse væsker ... Se artiklen
udpurring
(-en, -er): Vækning. routing out // calling. "Eft ... Se artiklen
udrede
(vb): Udrede et skib. Et handelsskib udredes, når det forsynes med udsrustning ... Se artiklen
udredningsgage
(-n, -r): "1, 2 a 3 Maaneders Gage - efter Reisens Beskaffenhed - som paa ... Se artiklen
udrigger
(-en, -e): 1. Lossegrej. I forbindelse med lossegrej på mast. ... Se artiklen
udriggerkano
(-en, -er): Kano, der til en eller begge sider har monteret en udriggerarm med ... Se artiklen
udrulning
(-en, -er): En mere besværlig måde at få et skib i vandet på end ved en ... Se artiklen
udruste
(vb): fit out.[EST] Udruste et krigsskib. Forsyne ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
udrustning, udrustningsgenstand
(-en, -er / -en, -e): Et skibs redskaber, forbrugsvarer, udstyr, der er ... Se artiklen
udrustningskaj
(-en, -er): Kaj på et værft, hvor det færdigbyggede skib placeres, mens det ... Se artiklen
udrustningssikkerhedscertifikat
(-et, -er): Godkendelsescertifikat udstedt i Danmark af Søfartsstyrelsen. ... Se artiklen
udrustningssyn
(-et, -): Det myndighedssyn, der - hvis skibets udrustning godkendes - udvirker ... Se artiklen
udrustningstal
(-let, -): Forkortes E.N., der bestemmer skibets udrustning og måles i cubic ... Se artiklen
udrækker
(-en, -e): Dss. udrigger i rigning.
outrigger.
[KUSK p.23]  Kilder
udsat
(-adj): exposed. Udsat for vejr og sø.e ... Se artiklen
udsejle
(vb): Udsejle et land. Sejle så tilpas langt fra landet, at der ikke er grund ... Se artiklen
udsigtspunkt
(-et, -er): Punkter aflagt i søkortet og hvorfra der er godt udsyn afmærkes ... Se artiklen
udskeje
(vb): Ophøre med at arbejde, få frivagt. knock off.[Be ... Se artiklen
udskejning
(-en, -er): Dss ophør af arbejdstiden.end of work // knocking off ... Se artiklen
udskibe
(vb): Dss. udlosse, losse. discharge the goods.[R ... Se artiklen
udskibning
(-en, -er): Udskibning af varer.unloading // discharge ... Se artiklen
udskibningsdæk
(-ket, -): "Der vil være at træffe passende Foranstaltninger angaaende ... Se artiklen
udskibningshavn
(-en, -e): Udehavn. Havn, hvorfra varer afskibes.loading port ... Se artiklen
udskibningslejder
(-en, -e): Lejder, der er placeret på båddæk elelr nær redningsflåder og ... Se artiklen
udskibningsstation
(-en, -er): "Herudover er der lavet en særlig udskibningsstation fra dæk 2, ... Se artiklen
udskibningssted
(-et, -er): "Døren hvortil landgangen sættes under havneophold fungerer ... Se artiklen
udskibningsterminal
(-en, -er): Havneterminal for udskibning af fx containere. shippin ... Se artiklen
udskilningstid
(-en, -er): Den tid, det tager for en blandingsvæskes dele med forskellig ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
udskære
(vb): Udskære et tov vil sige at udtage det af blokkene i en talje. ... Se artiklen
udskølping
(-en, -er): Udhugget rende i et træstykke, fx i en blok, hvor et tov kan ... Se artiklen
udslettelsesattest
(-en, -er): "Er et skib erhvervet fra udlandet, skal panterettigheder, der er ... Se artiklen
udstrækning
(-en, -er): I udtryk som fx: Udstrækning af stabilitet.range of s ... Se artiklen
udstrømningshastighed
(-en, -er): rate of discharge.
[OLI p.36]  Kilder
udstrålingståge
(-n, -r): Tågeart, der dannes i nætter med stille vejr og stort ... Se artiklen
udstyrspose
(-n, -r): "Nogen har forklaret, at de forventede, at kniven lå i udstyrsposen ... Se artiklen
udstøde
(vb): I udtryk som: Støde eller sætte Mærssejlene ud." s ... Se artiklen
udstødningsrør, udstødsrør
(-et, -): Skorstensrør, eller anden form for udstødningsrør fra motorer og ... Se artiklen
udstødsturbolader
(-en, -e): "Motoren udstyres med 2 udstødsturboladere af B&W's fabrikat med ... Se artiklen
udsugningstemperatur
(-en, -er): Temperaturen i den luft, der suges ud af fx en kølelast med frugt. ... Se artiklen
udsyd
(adv.): Retningsangivelse brugt i middelalderen med betydningen mod syd eller ... Se artiklen
udsætningsanordning
(-en, -er): Mekanisme, der muliggør udsætning af en redningsbåd fra ... Se artiklen
udsætningsmateriel
(-et, -): Det udstyr, der anvendes til udsætning af redningsbåde fra skib til ... Se artiklen
udsætte
(vb): "At sætte en Matros paa en ubekiendt øe naar han har begaaet en stor ... Se artiklen
udtag
(-et, -): "… 200 tons heavy fuel pr. døgn ved fuldt udtag."- ... Se artiklen
udtakle
(vb): Takle skibene til om foråret efter vinteroplægning.rig ... Se artiklen
udtynde
(vb): Kordeler og tov ved splejs.
-.
[ABC]  Kilder
udtømning
(-en, -er): Udpumpning af olie, kloakvand eller andre for havet skadelige ... Se artiklen
udvandrerskib
(-et, -e): "Udvandrerskib, (i Fart paa fr. Verdensdele). 1ste Maskinmester skal ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
UFDS
"Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart 40 Aar. Den 15. Januar fej ... Se artiklen
uforenelig
(adj): I udtryk som fx: Uforenelige stoffer.incompatible mater ... Se artiklen
ufuldstændig
(adj): "Anvendelsen af den ufuldstændige metode er begrænset til de ... Se artiklen
uge
(-n, -r): Periode på 7 dage. Første dag har fra 1/1 1973 været mandag, nu ... Se artiklen
ugesøs
(-en, -er; også stavet ugsøs; bøjningsmønster ikke set): Afstandsmål ... Se artiklen
ugle
(-n, -r): Fange en ugle. Dvs. årebladet kommer ikke ud af vandet. Udtrykket er ... Se artiklen
uglefangning
(-en, -er): "Naar Skibet ved Vindspring eller slet Styring faaer bakke Seil, ... Se artiklen
ujævnhed
(-en, -er): Ujævnheder i en sejsing.hags-teeth.[H ... Se artiklen
uklar
(adj): Ikke i orden, sammenrodet med noget andet, fx om tovværk filtret ind i ... Se artiklen
uklassificeret
(adj): I udtryk som fx: Uklassificeret skib - et skib, der ikke er optaget i ... Se artiklen
ulastet
(adj): I udtryk som fx: Ulastet tilstand - et ulastet skib, dvs. et skib i b ... Se artiklen
ULCC
Engelsk forkortelse for ultra large crude carrier. Olietan ... Se artiklen
ULCS
Fork. for skibstypen Ultra Large Container Ship. Grænsen ... Se artiklen
ulempe
(-n, -r): "kaldes all den Skade som et Skib kan faae i Søen og betyder dette ... Se artiklen
ulempesignal
(-et, -er): Gammeldags for signal for skib, der behøver hjælp eller er ... Se artiklen
ullage
(-n, -r): Det ikke fyldte rum i en tank. Rummet over en væskeladning i en tank ... Se artiklen
ullagehul, ullageåbning
(-let, -ler): Hul i tankdækslet hvor igennem ullagen kan måles.u ... Se artiklen
ullagetabel
(-len, -ler): Ullageskala eller tabel, der viser rumfanget af en tank med ... Se artiklen
ulv
(-en, -e): Landfast grund, ofte lig en huk.-.[SØS ... Se artiklen
ulvegrube
(-n, -r): Dybe huller på havbunden, hvorfra ankre kan være vanskelige eller ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart
Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart, forkortet UFDS, er en gensidig ... Se artiklen
ummelandsfarer
(-en, -er): Person eller skib, der sejler langs Jyllands vestkyst og nord om ... Se artiklen
UNCITRAL
Engelsk forkortelse for United Nations Commission on International Tra ... Se artiklen
UNCLOS
Forkortelse for the 1982 United Nations Convention on the Law of the S ... Se artiklen
under
(præp. / adv.): I udtryk som: gå under dæk.go below ... Se artiklen
underadmiral
(-en, -er): Upræcis titel fra renæssancen på en flådekomandør. ... Se artiklen
underafkølet
(adj): Underafkølet regn. Vanddråber med temperatur under frysepunktet, ... Se artiklen
underbeskyttelse
(-n, -r): Katodisk beskyttelse af undervandsskroget mod korrosion. ... Se artiklen
underbonnet
(-en, -er): Bonnet er en forøgelse af et sejl med en bane sejl af begrænset ... Se artiklen
underbramgivtov
(-et, -e): Givtov for underbramsejl.lower topgallant-sail clew lin ... Se artiklen
underbramsejl
(-et, -): Råsejl. Underste bramsejl, når to bramsejl føres. De benævnes ... Se artiklen
underbro
(-en, -er): Ordet kan have forskellig betydning alt efter skibstypens alder. ... Se artiklen
underbådsmand
(-manden, -mænd): Bådsmandens hjælper.
boatswain's mate.
[VF p.256]  Kilder
underdoktor
(-en, -er): Skibslægens medhjælper og underordnede. surgeon's se ... Se artiklen
underdreje
(vb): I dårligt vejr, i høj sø, hvor skibets bevægelser bliver for ... Se artiklen
undergods
(-et, -): "I disse Huller, som kaldes Fisk, fastkiles Masterne, men da denne ... Se artiklen
underhale
(vb): "det er med en Baad at hale sig under et Anker Toug som et Skib ligger ... Se artiklen
underhals
(-en, -e): Underste hjørne på et sejl.
lower tack.
[HAR]  Kilder
underkanoner
(-en, -er): Kanonerens medhjælper og underordnede. quarter-gunner ... Se artiklen
underkargo
(-en, -er): Supercargoens medhjælper og underordnede. "Skibets Ladning havd ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
underland
(-et, -): "Land, seet fra Søen, viser sig i forskjellige Farver; saaledes er ... Se artiklen
underlast
(-en, -er): I skibe med mellemdæk i lastrummene er underlasten rummet under ... Se artiklen
underlig
(-et, -): Nederste kant på sejl.foot of sail.[ABC ... Se artiklen
underlæsejl
(-et, -): Dss. fokkelæsejl.
fore studding sail.
[DSF p.173, DMO]  Kilder
underlæsejlsbom
"Underlæseilsbomme ere retliniede paa Overkanten. Inderenden har en ... Se artiklen
underløb
(-et, -): Tømmerbjælke, der løber fra kølens forende og op til forstævnen, ... Se artiklen
underløb
(?): Krumt tømmer, der afslutter kølen fortil.-. ... Se artiklen
underløben
(adj): Underløben stævn er en stævn, der danner en spids vinkel med ... Se artiklen
underløjtnant
(-en, -er): Løjtnant af anden grad.
second lieutenant.
[Röding]  Kilder
undermast
(-en, -er): De faste master, der står gennem dækkene til kølen, og på hvis ... Se artiklen
undermærsgivtov
(-et, -): Givtovet på et undermærssejl.lower topsail clew line ... Se artiklen
undermærslæsejl
(-et, -): lower topsail's studding sail.
[DSF p.173]  Kilder
undermærssejl
(-et, -): lower topsail.
[DSF p.172, KUSK p.14]  Kilder
underofficer
(-en, -er): Befalingsmænd på et skib i rang mellem officererne og de menige. ... Se artiklen
underproviantskriver
(-en, -e): steward's mate.
[HAR]  Kilder
underrand
(-en, -e): Om solen og månens underkant.
lower limb.
[NAV1 p.196]  Kilder
underrum
(-met, -): Underste lastrum.
lower hold.
[Benzon, ABC, LAB p.10]  Kilder
underrå
(-råen, -ræer): Underste ræer på hver mast: fokkeråen og storråen. Navnet ... Se artiklen
underråtoplente
(-n,- r): lower yard topping lift.
[DSF p.174]  Kilder
undersejl
(-et, -): Sejl, der sidder på undermasternes ræer. course ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
undersejle
(vb): Sejle for sydligt og miste et punkt (ikke se det). - ... Se artiklen
undersejlsdug
(-en, -e): Sejldug, der er kraftigere end almindelig sejldug og anvendes til de ... Se artiklen
undersejlsgivtov
(-et, -e): lower sail's clew garnet.
[DSF p.174]  Kilder
undersejlskuling
(-en, -er): overblow.
[HAR]  Kilder
underskib
(-et, -e): Den del af skibet, der er nedsænket i vandet. quick wo ... Se artiklen
underskøde
(-t, -r): lower sheet.
[HAR, Saint]  Kilder
underslag
(-et, -): I forbindelse med et træskibs fremdrivningsskrue, der kan hæves ... Se artiklen
underslå
(vb): Underslå et sejl. Med råbåndene at fastgøre sejlet til sin rå eller ... Se artiklen
understag
(-et, -): lower stay.
[Saint]  Kilder
understikke
(vb): Understikke en bøje, dss. frigøre, løse.disconnect ... Se artiklen
understrøm
(-men, -me): Strøm under overfladen i et farvand.
under current.
[HAR]  Kilder
understyrmand
(-manden, -mænd): Sømand, der ikke er færdiguddannet navigatør, og som går ... Se artiklen
undersøisk
(adj): I udtryk som fx: Undersøisk mineralforekomst.sea bed m ... Se artiklen
undertøjmester
(-en, -e): Tøjmesterens medhjælper og underordnede funktionær. ... Se artiklen
undertømmermand
(-manden, -mænd): Tømmermandens medhjælper. carpenter's crew ... Se artiklen
undervandsarbejde
(-t, -r): submarine work.
[SØV p.12]  Kilder
undervandsarkæologi
(-en, -): underwater archaeology.
[DKS3/1989]  Kilder
undervandsbåd
(-en, -e): submarine. undervandsbådseskadre. ... Se artiklen
undervandsfartøj
(-et, -er): Arbejdsfartøj anvendt ved forskellige havanlæg, kabellægning, ... Se artiklen
undervandsform
(-en, -e): Skibets skrogform under vandlinjen. underwater hull for ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
undervandshindring
(-en, -er): Forhindring, der generer eller umuliggør overfladesejladsen. ... Se artiklen
undervandsisfod
(-foden, -fødder): Fremspringende isformation under vandoverfladen. ... Se artiklen
undervandsklokke
(-n, -r): Klokke anbragt på en bøje under vandoverfladen. Tidligere brugt som ... Se artiklen
undervandsskrog
(-et, -): Den del af skibet, der er nedsænket i vandet.submerged ... Se artiklen
undervandsskær
(-et, -): submerged rock.
[EL]  Kilder
undervant
(-et, -er): Nederste vant. Stag af tov el. wire, der understøtter masten ... Se artiklen
undsætte
(vb): Dss. redde.
rescue.
[TidsfRed.5/1989]  Kilder
undtagelsescertifikat
(-et, -er): exemption certificate.
[ADM p.45 + 74, B-I-9, SKT81 p.94]  Kilder
undvigemanøvre
(-n, -r): "De to skibe ramte under ders respektive undvigemanøvrer hinanden ... Se artiklen
ungkok
(-ken, -ke): Skibskok under uddannelse.
assistant cook.
[EST]  Kilder
ungmand, jungmand
(-manden, -mænd): Sømand med et års sejltid. Forfremmelse efter et år som ... Se artiklen
uniformsreglement
(-et, -er): Hovedparten af rederierne har et uniformsreglement for officerer. ... Se artiklen
uniformstillæg
(-get, -): Hyretillæg til officerer for udgifterne til at holde sig med ... Se artiklen
Union Flag
1. Engelske Union jack = Union flag Brugen ... Se artiklen
unit load system
(-et, -er): Transportsystem, hvor varepartierne emballeres ensartet på paller ... Se artiklen
unitisere
(vb): "En del af stykgodset kan unitiseres - man sammenbygger kolli i større ... Se artiklen
unitisering
(-en, -er): Samling af mindre ladningsenheder i større enheder, der har et ... Se artiklen
universalring
(-en, -e): Astronomisk instrument bestående af to ringe, ofte af messing. Den ... Se artiklen
uopmålt
(adj): I udtryk som fx: uopmålt område.unsounded area // uns ... Se artiklen
ur
(-et, -e): Tidsmåler. clock / watch. med eller mod ... Se artiklen
Stikord Beskrivelse
Uranus
Planet med 5 måner, ligner fysisk Jupiter. Atmosfære af metan hovedsagelig. ... Se artiklen
uren
(adj): I udtryk som fx: uren kyst, kyst med rev og grunde, der vanske ... Se artiklen
urolig
(adj): I udtryk som fx: urolig sø.rough sea ... Se artiklen
Ursa Major
Stjernebilledet Store Bjørn på N-lige halvkulge med bl.a. Dubhe. ... Se artiklen
Ursa Minor
Stjernbilledet Lille Bjørn på N-lige halvkugle med bl.a. Polaris. ... Se artiklen
usymmetrisk
(adj): I udtryk som fx: usymmetrisk jern. Skibets jerndele, der ligge ... Se artiklen
usynlig
(adj): I udtryk som fx:usynlige halvkugle. invisible hemisp ... Se artiklen
usødygtig
(adj): Siges om et skib, hvis tilstand, vedligehodlelse, udrustning og øvrige ... Se artiklen
UTC
Engelsk forkortelse for Universal Time Coordinated - UTC corresponds e ... Se artiklen
utjæret
(adj): untarred // white.[Saint] utjæret tovv ... Se artiklen
uvejr
(-et, -): Stormvejr.
bad weather.
[Röding]  Kilder