Ordbog

Resultat : 4 ord startende med x
Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
X
1. Signalflag X, firkantet hvidt flag med et blåt kors.
Betydning som etbogstavssignal: Afbryd Deres forehavende og giv agt på mine signaler.
Stop carrying out your intensions and watch for my signals.
Som morsekode: streg - prik - prik - streg.  Kilder
X-BOW
(-en, -e): " Først og fremmest springer den noget usædvanlige stævn i øjnene. Designet er døbt X-BOW, og bevirker en væsentlig reduktion af støj og vibrationer, når skibet skærer sig gennem vandet... De to PSV'er ... får samme type X-BOW skrog, og leveres henholdsvis oktober 2006..."
x-bow.
[SØF50-52/2005 p.15 sp.3]
" Bovens konstruktion, hvor bulben nærmest er bygget ind i skroget - gør at skibet opfører sig mere stabilt i søen under specielle arbejdsopgaver, hævder konstruktørerne. Når skibet sejler ind i en bølge, kommer en større del af forskibet under vand i forhold til mere konventionelle offshoreskibe, hvilket resulterer i lavere accelerations- og decelerationsniveauer."
[SØF39/2006 p.13 sp.3]  Kilder
X-bånd
(-et, -): Radiobølgefrekvenser mellem 8000 og 12500 MHz.
X-band.
[NAV4 p.47, NAV4ny p.59]  Kilder
XTE
Engelsk forkortelse for cross track error. Den vinkelrette afstand fra en given kurslinie, som man havde tænkt sig skibet skulle følge.
[BÅD 3/1993]  Kilder