Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
A4-område
(-et, -er): Havområde A4. Havområde uden for område A1, A2 og A3, defineret som sådant af en kontraherende regering. Dvs. et område, der er uden satellitdækning eller kun med begrænset satellitdækning for brug i nødkommunikation mellem skib og land.
A4 area.
[LOR283/2002, MED3/2003]  Kilder