Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
apteringstegning
(-en, -er): Plan visende dækkenes indretning, oftest er apteringstegningen på:
general arrangement plan.
[NAK]
Apteringstegning eller arrangementstegning visende indretningen. Apteringstegningen er
A) en sidetegning, der viser skotter, spanter, bjælker, dæk, og skibets øvrige dele synlige i et vertikals snit, og
B) en dæksplan, hvor den bagbords side viser dæk, karme, ruf og skandæk, og hvor styrbord halvdel viser bjælker, bjælkeknæ, kraveller og spanter, og
C) et middelspant, der viser klædning, spantehøjde og dimensioner for forskellige dele.
En apteringstegning skal være i samme målestok som linjetegningen.
general arrangement.
[H&S 1958 p.58]  Kilder