Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
naglebænk
(-en, -e): Vandret opsat planke med huller i, hvori koffilnagle kan sættes.
rack.
[HAR, DMO]
naglebænk på skansen.
rack of the quarter-deck.
[HAR]
naglebænk ved stormasten.
breastwork rack.
[HAR]
reck for belaying pins // pin rail.
[KUSK p.11 + 73, VerV2]

"Bemærk også, at naglebænken til det løbende gods er anbragt oppe i vantet over deres hoveder (på fotografiet) af hensyn til de høje dækslaster, som skibe i træfarten sejlede med."
[ID=7524 p.156]
 Kilder