Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
arbejdspladsbrugsanvisning
(-en, -er): BEK nr. 784 af 1995-09-22 om stoffer og materialer, der anvendes om bord i skibe trådte i kraft 1995-11-01 og indeholdt krav om leverandørbrugsanvisninger og arbejdspladsbrugsanvisninger.
I løbet af (1996) og 1997 udarbejdede Søfartens Arbejdsmiljøråd, Søfartsstyrelsen og Danmarks Rederiforening formkravene til brugsanvisningerne udfra materialernes og stofferens datasikkerhedsblade fra leverandører, lovgivning m.v.. Værket blev i 1997 i trykte samlebind med formularer til udfyldning af arbejdspladsbrugsanvisninger om bord udsendt til danske skibe.
work place instruction.
[JM]
Manualerne er i begyndelsen af 2000-årene afløst af programmer.  Kilder