Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
arbejdspladsvurdering
(-en, -er): "Et system med nye fyldestgørende arbejdspladsvurderinger (APV) var under opbygning... Om bord blev udkast til skriftlige APV'er udarbejdet af overstyrmanden. APV-en blev derefter drøftet med besætningen og overstyrmanden tilrettede APV-en i overensstemmelse med denne drøftelse. Til sidst blev APV-en taget op i sikkerhedsgruppen og godkendt."
work place risk assessment.
[SFS Opkl.rapport 16/1 2009 p.18, JM]

BEK nr. 784 af 1995-09-22 om stoffer og materialer, der anvendes om bord i skibe trådte i kraft 1995-11-01 og indeholdt krav om leverandørbrugsanvisninger og arbejdspladsbrugsanvisninger.
Formularer til udfyldning om bord blev sammen med baggrundsmateriale med sikkerhedsoplysninger blev udarbejdet Søfartens Arbejdsmiljøråd, trykt i samlebind og udsendt til skibene i 1999.
Manualerne er i begyndelsen af 2000-årene afløst af programmer.  Kilder