Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
navigation
(-en, -er): Funktionen, der udføres, når der lægges en sikker rute for et skib, samt gennemførelsen af sejladsen derefter. Kunsten består i at holde sig ajour med den nøjagtige position undervejs og reagere på opståede uoverensstemmelser eller farer. Processerne udføres ved hjælp af navigationsteknikker som pejlinger, afstandsbestemmelser, retningskontrol, måling af himmellegemer, eller med elektroniske redskaber.

Læren om at finde vej. Planlægningen af, nedfældningen af og kontrolleringen af et bevægeligt emnes vej fra et punkt til et andet. Kunsten at bestemme en position vha. forskellige metoder som pejling, mærke el. astronomiske stedlinier.

Redskaber, der anvendes i navigationen er kompas, lod, sekstant, log, pejleapparat, GPS-modtagere, radioanlæg, radar m.fl.
navigation.
[HAR]
kvantitativ navigation. quantitative navigation. "... to sail from Cape F. directly across the Bay of Biscay using the Mediterranean art of quantitative navigation."
[MM4/92p389]

papirløs navigation. Navigation med elektroniske søkort, ECDIS-navigation.
[SØF5/2008 p.12 sp.4] astronomisk navigation.
astronomical navigation.
inertinavigation.
inertial navigation.
lydbølgenavigation.
sound-wavw navigation.
radionavigation.
radio navigation.
satellitnavigation.
satellite navigation .
terrestrisk navigation.
piloting // terrestrial navigation.
visuel navigation.
visual navigation.
[BÅD4/1992 p.31, NAV1 p.1, NAV4 p.242, BOW2, IMK, NP100, OSD]
E. lat. navigere = fra navis = skib + agere = bevæge eller dirigere.  Kilder