Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
nummerflag
(-et, -): Flag med et havnekendingsbogstav samt et skibsnummer. Systemet var en forløber for kendingssignalerne efter de internationale signalbøger, og det blev benyttet fra 1827 og frem til 1867, hvor skibsregistreringsloven og skibsmålingsloven fastsatte tildeling af kendingsbogstaver bestående af fire bogstaver vist med de til konsonantrækken designede flag. Nummerflagene var et suverænt system for Danmark og Hertugdømmerne.
En hel artikel kan læses om forholdene i H&S årbog 1962 pp. 150-166.

De tildelte bogstaver var for skibe hjemhørende i henholdsvis:
A. København, Dragør. Helsingør og Bornholm.
B. Assens.
C. Fredericia
D. Nakskov
E. Bandholm og Maribo
F. Svendborg
G. Nyborg
H. Fåborg
I. Rudkøbing
K. Ålborg
L. Århus
M. Randers
N. Horsens
O. Ringkøbing
P. Ribe og Fanø
Q. Flensborg
R. Apenrade / Åbenrå
S. Eckernførde
T. Sønderborg
W. Glückstadt
X. Neustadt
Y. Kiel
Z. Ottensen med Blankenese og Wedel
Uden bogstav. Altona

Flagene var firkantede, kvadratiske, og der var ingen regler for, om bogstav og tal skulle stå på en linje eller to, og ej heller for farver eller kanter på flaget.
Det var kun en del af handelsflåden, der fik numre tildelt. Skibe i indenrigsfart havde det sjældent, og for skibe i udenrigsfart var det typisk de største, men med nogen spredning, da det var frivilligt for redere og skippere, om de ville benytte muligheden ved over for passerende skibe at tilkendegive hvem de var. Ideen var så, at det observerende skib ved næste havneanløb skulle overgive observationen til stedlig konsul eller anden myndighed, der ville sørge for at melde observationen tilbage til hjemstedet.
En meddelelse til offentligheden findes i Fortegnelse over de med Kjendingsflag forsynede danske Skibe, udg. 1829 ca. Bogen findes på Museet for Søfart. distinguishing number-flag.
[H&S62 p.150, H&S69 p.50]
 Kilder