Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
argonite
(-n, -r): "Inergen og Argonite er blandinger af inaktive atmosfæriske luftarter bestående af f.eks. for Inergens vedkommende af 52 % nitrogen, 40 % argon, 8 % CO2 og for Argonites vedkommende af 50 % Argon og 50 % nitrogen. De anses for relativt ufarlige at anvende som brandslukningsmiddel i lukkede rum, idet personer kan opholde i rummet kortvarigt uden storrisiko. Disse gasblandinger virker ved at fortrænge iltindholdet i rummet til et lavt niveau - ca. 10-12 % - hvor forbrændingen stopper."
Argonite.
[SFS, Brand i skibe, 29/05 2009, p.30]  Kilder