Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
nødhavn
(-en, -e): Tilflugtshavn, som vælges undervejs på en rejse, fordi der er opstået en farlig situation, der betyder, at skibet ikke kan nå frem til sin planlagte destination.
"Omkostninger, som er forbundne med at søge Nødhavn for at frelse Skib og Ladning, saasom naar Skibet er blevet usødygtigt paa Rejsen, eller dennes Fortsættelse paa Grund af udbrudt Krig eller pludselig Isgang vilde udsætte baade Skib og Ladning for øjensynlig Fare".
[SOLOV p.55]
"Tæt på EU-deadlinen 5. februar formodes politikerne i næste uge at vedtage udpegningen af de danske nødhavne."
[SØF5/2004 p.5 sp.1]
"Det norske Kystverket har offentliggjort en liste over 69 nødhavne og 62 strandsætningssteder langs den norske kyst."
[SØF41-42/2003 p.7 sp.1]
Se også nødområder.
emergency port // harbour of refuge.
[North Sea Pilot 1997 p.XIII]

Kunstig havn bygget på vanskelig kyst for at kunne yde læ til nødstedte skibe.
refuge harbour // port of refuge.
Nødhavnsanløb, søge ind til en nødhavn.
bear up for a port of refuge.
[FOR p.35, KortA, SKT81 p.405, SML p.19, EL, NP100, YAR p.13, DMO]  Kilder