Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
armbrøst
(-en, -e): Dss. flitsbuen. Instrument til måling af solhøjder opfundet af Edmund Gunter 1623. På en bue, graddelt fra 0 opad og nedad, sidder to sigtesprækker; sollyset falder gennem den øverste ned på horisontsigtet anbragt på centerenden af en radiusstav, der udgår fra midten af buen.
Observatøren ser gennem det nedre buesigte via solpletten ud på horisonten.
Målingen aflæses som summen af de to buestykker.
Andre inddelinger, der muliggjorde direkte aflæsning af bredden, såfremt deklinationen forud var indstillet på horisontsigtet, fandtes også.
cross-bow.
[TAN2 p.57] nævner instrumentet som omtalt i John Seller 1669.
I Cotters A History of the Navigator's Sextant, 1983, p.84 er Gunter's egen publicering omtalt + illus.
I J. B. Hewson A History of the Practice of Navigation, 1951, 2.Ed. 1983, p.80 nævnes the mariner's bow opfundet af Thomas Godfrey (Amerikaner), men der er tale om en forbedring. I denne kilde nævnes opr. kilde for Gunter's cross-bow som Edward Weavers Description and use of the Sector, London 1624. Kilden angiver ikke om Gunter's navn er nævnt her.
Det er sandsynligt, at Gunter arbejdede på grundlag af Edward Wright's Certain Errors in Navigation, 1610, hvor et tilsvarende instrument kaldet Wright's sea-quadrant blev nævnt.  Kilder