Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
opdriftslinje
(-n, -r): Opdriftens centrums angrebslinje.
vertical line through the centre of buoyancy.
[SKT81 p.120]  Kilder