Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
opfire
(vb): Dss. affire, slække ud på et tov.
veer // ease away // ease off.
[Röding]  Kilder