Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
overlaste
(vb) overlade: Indtage mere ladning i et skib, end dets bygning el. certifikater tillader.
overload.
[KOF, Röding, Saint]
overlastet skib.
overloaded ship // very deeply loaded ship.
[Saint]
skibet er overlastet.
the ship is hull down.
[Saint, TUX]
"... vi var færdige med at laste ved 14-tiden med i alt 1875 tons, og det er overlastet, men vi kan få lov at laste, hvad vi vil, når vi skal til Danmark." (1943)
[Rasmussen 1991 p.124]
"Han skal paase, at Skibet ikke overlastes, at Ladningen behørig stuves, og at til dens Betryggelse Skibet er forsynet med nødvendig Garnering, Underlag, Skotter, Støtter osv., samt at Lugerne forsvarligt lukkes og skalkes." [SOLOV p.13]
 Kilder