Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
ASDIC
(fork): Anti Submarine Detection and Investigation Committee. Apparat til bestemmelse af retning og afstand til neddykkede og overfladefartøjers nedsænkede del. Hoveds. u-bådsdetektor, opfundet 1918. Dss. det senere sonar.
Skrives også på eng. asdic.
[CHS9] afviser forkortelsens to sidste led, men giver ikke alternativer.
[CHS9, FILE, FMK p.201 + 216, MHVT p.96]  Kilder