Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
asfalt
(-en, -): Mrkebrun, halvfast stof bestende af hjmolekylre kulbrinter. Forekommer naturligt sammen med olie el. udvindes ved destillation af olie. Smeltepunkt ca. 93° C.
asphalt.  Kilder