Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
parallelkajshavn
(-en, -e): Havn, hvor kajernes retning alle er parallelle. Det kan være fornuftigt ved havne, der skal yde beskyttelse mod vind- eller strømforhold på floder, eller i almindelighed, hvor den landværts tilgang mest praktisk forløber med parallelle pakhuse, containerpladser, vejanlæg etc.
port with parallel piers.
[HAV p.56]  Kilder