Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
partigods
(-et, -): Udtryk fra landevejstransporten, hvor det betegner en godsmængde over 2.500 kg, til forskel fra mindre partier, der betegnes stykgods.
I skibstransport er stykgods udtryk for alle ladninger, der består af forskellige typer ladning: maskiner, kasser, sække, tromler, etc. til forskel fra massegodsladniner = bulkladninger, der er af en ensartet varetype for hele ladningen eller en mege stor del deraf, fx et helt lastrums indhold.
partiel cargo ofminimum 2500 kg.
[SØT p.21]  Kilder