Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
peterbom
(-men, -me): Bom, der under læns sejlads spiler forsejlets nederste kant ud. Bommen er fastgjort i et hængselled i diametralplanet lige agten for forsejlsstaget. Den frie ende er fastgjort til forsejlets skødbarm. Bommen svinger frit til modsat side ved vendinger. Tidligere almindelig på sejlbåde, nu mest på modelbåde.
Bom under et stagsejl. Kort fokkebom, hvis inderende er fastgjort i et dæksbeslag og yderenden i skødbarmen.
"Men vi brød os ikke om at have det selvskødende stagsejl på en peterbom, for det betyder en masse vægt og vindmodstand foran på båden."
"… er rigget til med masthead-rig og Peterbom til stagsejlet." [BÅD3/1989]
"… fjernede vi peterbommen, sejlpresenningen og perterbomsdirken." [VerV2]
Peter // Peter boom.
[BÅD9/1992, BÅD11/1994 p.16 sp.1]  Kilder