Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
piezokeramisk
(adj): "Piezoelektrisk effekt er en egenskab ved kvartskrystaller og ved visse keramiske stoffer, der bevirker, at hvis et sådant materiale anbringes mellem to metalplader, som tilføres en vekselspænding, vil materialets tykkelse ændre sig i takt med den påtrykte vekselspændings frekvens, hvorved der opstår mekaniske svingninger med samme frekvens som vekselspændingens."
piezoceramic.
[NAV4ny p.19]  Kilder