Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Pistors cirkel
Navigationsinstrument anvendt til vinkelmåling. Pistors Cirkel eller prismecirklen anvendes på samme måde som sekstanten. Den består af en metalring, der ved radier er forbundet med en centralplade. Oven på rammeplanet er påsat en alidade med to over for hinanden liggende nonier, og alidaden fører det store spejl på instrumentets midte med sig ved drejning. På en af radierne er det prisme, der fungerer som en sekstants horisontspejl fastgjort. Prismet opfanger lysstrålen fra alidadespejlet og observatøren sigter gennem en kikkert fastgjort på metalringen sigtende mod prismet. I prismet kan således ses både den reflekterede lysstråle fra alidadespejlet og den direkte sigtestråle gennem kikkerten mod kimingen.
En fordel ved prismecirklen er muligheden for måling af større vinkler end med en sædvanlig sekstant, hvilket især ved horisontal vinkelmåling kan være praktisk.
Pistor's circle.
[NAV6 p.175]
E. Ole Rømer opfandt grundmodellen, der blev udviklet af La Borda i Frankrig omkring 1775. Bordas cirkel er forskellig fra Pistors.
Carl Philipp Heinrich Pistor, 1778-1847, var en tysk instrumentmager, der i begyndelsen af 1800-tallet drev firma sammen med Martins i Berlin, hvor de bl.a. byggede meridiankredse.  Kilder