Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
plotteinterval
(-let, -ler): Tidsforløbet mellem to på hinanden følgende plotninger af samme objekt.
plotting interval.
[NAV4 p.88, NAV4ny]  Kilder