Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
porttov
(-et, -e): På den indvendige nederste del af kanonportlugen sidder i hver side en ring, hvori et porttov fastgøres. Det benyttet til at sikre lugen, når den er lukket. Der sidder også to ringe udvendigt på lugen, der åbner udad, og i disse ringe sættes et mantel, der føres gennem skibssiden og ind i skibet, hvor en talje fastgøres i mantelenden og bruges til at fastgøre lugen i åben tilstand.
port rope.
[Röding]
"... og på hver side skytslanterner mellem stykkerne (kanonerne), og porttovene vel smurte når portene skal falde eller ophales og overalt rent dæk."
[MHT1/1995 p.8]  Kilder