Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
pram
(-men, -me): Fladbundet og åbent fartøj oftest uden eget fremdrivningsmaskineri, men kan have sejl eller maskine. Bruges i mange lande og med forskellig form til kortere transporter fx mellem skib og land, ad floder m.v.
"Et fladgaaende stærkt bygget Fartøi, der bruges ved adskillige Leiligheder. Ex. til at losse eller lade et Skib, føre Ballast og desl."
[DMO]
"Ved dette Navn forstaaes i Almindelighed en Bygning, der ikke stikker dybt i Vandet, er flad under Bunden, linieret paa Siderne, uden Dæk og enten fiirkantet eller spids i Enderne. "
[FUN]
barge // lighter // craft // pram.
[HAR, KOF, Röding, Saint]
pram.
pram.
[HAR]
pram til at losse skibene med.
barge.
[Saint] stykpram.
a sort of hulk.
[Röding]
lægge på pram: Under kølhaling, når skibet ved bradbænken var hevet over på en af siderne, sagde man, det var lagt på pram.
[ABC, DHI2 p.35 + 45]
[FUN] nævner som undertyper efter funktion følgende pramme:
Ankerkranpram, skurpram, spilpram, sprøjtepram, stykpram og takkelagepram.

pramstævn - en opløbende stævn, der ender i et lille fladt spejl. En sådan pram ofte anvendt som arbejdsfartøj, malerbåd, trossebåd etc. kaldes ofte for "Moses".
dinghy stern. [BENZON nr.20]
 Kilder