Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
presenning
(-en, -er) gl. persenning: Syet sejldugsdække, der bruges til at dække trælugedæksler med, til slæng og forskellige hætter over nathuse etc. for vejrbeskyttelse.
Sejldugsmaterialet kan være tjæret.
tarpaulin // fabric.
[HAR, KOF, Saint]
hvid presenning.
pawling.
[HAR]
"Der skulle lægges træluger på alle mellemdækkene og på hoveddækkets 6 luger med 3 presenninger over hver, og kiler skulle stikkes i hele lugekarmen rundt, som tømreren så gik efter og slog i."
[SØF47/2004 p.11 sp.3]
E. fra germ. presenning, persennig; fra fr. préceinte; fra lat. præcinctus, af præcingere = omgive. Gl stavemåde på eng.: tarpawling, tarpaulling og andre varianter. Ordet kendes fra 1605. Og er defineret som tjæret sejldug.
Lugepresenning: "Der skal forefindes mindst to solide, og fuldstændig vandtætte Presenninger i god Stand for hver udsat Luge paa Fribordsdæk og på Overbygningsdæk."
tarpaulin.
[IKL p.75, ABC, LAB p.95, SØK p.54, MarE p.1, Roro11 p.22]  Kilder