Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
pril
(-len, -ler): Grøft eller rende i vadehavsområdet, tørlagt ved lavvande. Signaturen herfor vises i søkort.
pril (Danish / Dutch).
[T.f.RednVæsen5/1994, Turist74 p.8, ODS]
E. fra nt. priel, holl. priel.  Kilder