Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
primage
(-n, -r): "En Rest af Kaplakken og Speditionsgebyrerne findes i den Primage, som paa visse Ruter tillægges Nettofragten og undertiden giver Anledning til Forveksling med Konferencerabatten."
Primage blev tidligere udbetalt som kaplak til skibets fører og måske besætning, men opfattes nu af rederen som returkommission og bestikkelse.
primage.
[RUT p.108]  Kilder