Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
auscultant
(-en, -er): Lærling på Søkadetakademiet, når eleven er avanceret til konstruktionslæren.
[9369p41]  Kilder