Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
proviantforvalter, proviantsforvalter
(-en, -e): I sejlskibstiden den civile ansatte, der forestod regnskabet med provianten.
purser.
[KOF]
steward i handelsskibe, paymaster i orlogsskibe.
[Saint]
proviantforvalter.
purser.
[HAR, H&S 43 p.100]
Se også purser.
 Kilder