Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
proviantmester
(-mesteren, -mestre): "Den 4. Oktober 1864 mønstrede jeg med Briggen ODIN som Ungmand og Proviantmester med 12 Rdl. om Maaneden. Jeg skulde ligge i Kahytten, paase Provianten og i det hele taget være nyttig."
provision steward.
[SØL p.20]  Kilder