Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
pumpe
(-n, -r): Redskab, der efter forskelllige principper kan anvendes til at flytte væsker i både lodret og vandret plan.
pump.
[HAR, KOF, LAB p.47, SKT81 p.249]
boring i en pumpe.
bore of a pump.
[HAR]

Pumper er nævnt i litteratur af bl.a. Vogel som værende på hansaens skibe efter 1450. En inventarliste fra engelske GRACEDIEU nævner to pumper. I Danmark er i 1543 en oplysning om skib, der i havsnød i Storebælt får pumpen uklar.
[Journalsager 48/1967 brev af 23/11]

1.
Hovedpumpe. "Tilsvarende indretninger kendes fra Vasa der foruden selve hovedpumpen lidt agterligt i skibets centerlinje også havde en kimmingspumpe i hver side."
[MK28 p.48]
Hovedpumpen også kaldet kongepumpen i sejlskibstiden kan oversættes til: common pump.
[Saint]
[Röding] har en flerspaltet forklaring på pumper, typer og udstyr dertil.
Se også Downtonske pumpe og Broadfootske pumpe.
[LUS p.81f]

"Under 24 Marts 1779 har Hans Kgl. Majestæt allernaadigst anbefalet forrige Admiralitets og Commissariats Collegio at sørge for at de saa kaldede Pompes Royales, men især de Engelske Bentinske Kjæde Pomper der begge Dele bruges paa de Franske Krigs Skibe og tilskrives besynderlige Fordele fremfor de hos os brugelige, efter foregaaende behørig Undersøgning bleve taget i Brug, i det mindste ved de nye Skibe..." (1783-03-24).
[Giødesen: Henrik Gerner, 1888, p.71]

centrifugalpumpe.
centrifugal pump consists of two principal elements, a rotor and a circular-shaped casing. The rotor consists of an impeller fitted with vanes and a shaft to which the impeller is attached. The entire shaft and impeller rotate in the circular-shaped casing. Water enters the casing near the center of the rotating shaft and moves outward along the vanes by centrifugal force. There is a discharge pipe on the circumference of the casing through which the water escapes.
[SOT p.219]
gallionspumpe. "En Pompe, almindelig af Kobber, der staaer i Gallionen og ved Rør pomper Søvand op til Spuling."
head-pump.
[HAR, DMO]
kokspumpe.
bar-pump.
[Röding]
kædepumpe. "Et Slags Pomper, der foruden de almindeligebruges paa de større Krigsskibe. Den staaer paa underste Batteri. Constructionen er en lang Kjede, forsynet med Klapper i passende Afstand; Kjeden vandrer om to Hjul, eet nede og eet oppe, og vindes rundt omdisse ved Svingler."
chain pump.
[HAR, DMO, KOF, Röding]
lastepumpe. "En Pompe, der ved Rør kan sættes i Forbindelse med Vandfadene, og bruges til at pompe fersk Vand op af Lasten." + "Kan og være en lille Træ- eller Kobberpompe, der sættes ned igjennem Spundset paa et Fad, for at udpompe Brændeviin, Edikke og desl."
fresh water pump // cask pump // barrel pump.
[DMO]
pompe-royale eller kongepumpe. "Konge-Pompe eller Slagpompe. De almindeligst brugte Pomper hvoraf haves 2 a 4; de stilles fra øverste Dæk verticalt ned i Skibet, almindelig ved Stormasten. Den bestaaer af et rundt udhulet Stykke Træ; omtrent paa Midten er Emmerten befæstet ved, at den stødes fast i Pompens indvendige Rør; dette er som odtest fra der, hvor Emmerten staaer, og saa høit op, som Skoen vandrer, beklædt med et Metalrør, hvilket kaldes Støvlen. Igjennem Emmerten, ogsaa kaldet Hjertet, er et Hul med en Sperklap, der aabner sig opad. Emmerten er en Metalcylinder; i denne passer Skoen, der er en Træ- eller Metalcylinder med Læder-Klapper, der aabne sig opad, hvortil ere befæstede Metalplader; til Skoen er Pompestangen befæstet, som er en Jernstang, i hvis øverste Ende er et Hul, hvori den befæstets til Nikken. Øverst paa Pompetræet er en Jernopstander, hvori Pompenikken vandrer paa en Bolt, noget fra Enden; i dens yderste Ende befæstes den til Pompestangen med en Bolt. Ved at bevæger Pompenikkens anden Ende op og ned, udpompes Vandet igjennem et Hul i Pompetræet, ovenfor, der hvor Skoen kommer paa sit Høieste. I dette Hul er en Tud af Træ, Seildug eller Læder, som Vandet løber ud af ved Pompningen."
pompe royale.
[KOF, DMO]
pumpe læns.
free the ship // pump out dry.
[Saint]
simpel pumpe.
common pump.
[KOF]
slagpumpe. "I meget fladbundede Skibe, hvor Vandet ved Skibets Krængning ikke kan komme til de almindelige Pomper, haves Pomper paa Siderne, som kaldes Slagpomper."
bilge pump // pump with a brake and cheeks.
[Röding, DMO]
slagpumpe.
hand-pump.
[HAR]
spulepumpe. "En Pompe, der kan flyttes, hvor man vil bruge den, og forsynes med Vand ved en Seildugsslange, der hænges udenbords, og naaer ned i Søen."
engine-pump.
[HAR, DMO]
steegpumpe.
hand-pump.
[Röding]
stormpumpe.
chain pump.
[Röding]
trækpumpe.
aspiring pump.
[Röding]
venetiansk pumpe.
Venetian pump.
[Röding]

Pumpens dele
pumpetræet.
the wooden tube.
[KOF]
støvlen.
the chamber.
[KOF]
stangen.
the pump spear.
[KOF]
skoen.
the upper box.
[KOF]
nikken.
the brake.
[KOF]
marmeringen eller slangen.
the pump hose.
[KOF]
hullet til mameringen.
the hole in the side of the pump.
[KOF]
emmerten.
the lower pump box.
[KOF]
gaffelen.
the fulcrum or cheeks of a common pump.
[KOF]
pumpeplade, små metalplader, der sættes på pumpeboltenes huller i træet, så boltene ikke gnaver sig ind i træet.
iron plate for bolts.
[KOF]

"pump bucket. This term is sometimes used synonymously with the plunger. More correctly, it is the cylindrical piston in vertical single acting pumps where the water is lifted from the bottom to the top of the cylinder. The term bucket should be used only when both top and bottom sides of the piston come into operation in the performance of the pump. Where one side of the piston only comes into operation, the term plunger should be used."
[SOT p.219]
2.
Kimingspumpe. Pumpe anbragt i skibsiden i forhold til centerlinjen. Se citat under betydning 1.
pump.

Udtryk med pumpe
pumpen er læns.
the pump sucks.
[HAR]
pumpen er uklar.
the pump is foul // pump is chaked.
[KOF, Saint]
pumpen har vand, dvs. pumpen har fat i vandet og suger det op.
the pump fetches the water.
[KOF]
pumpen skører, dvs. pumpen er revnet eller har en læk, så sugeevnen er mistet.
the pump blows.
[KOF]
pumpen slipper vandet, når der er læns og for lidt vand til fylde sugekammeret.
the pump looses the water.
[KOF]
pumpen trækker.
the pump is fetched.
[Röding]
spæ pumpen.
fetch the pump.
[Saint]
uklar pumpe.
choaked pump // foul pump.
[HAR, Röding]
 Kilder