Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
pumpesod, pumpesud
(-en, -er): Dss. pumpebrønden. "En Trækasse, der imellem Dækkene og nede i Lasten omgive Pompen." [DMO]
pump-well.
[Benzon, DMO]
"Pumpesod. Pumpesoden er rundt omkring Sporet til Stormasten, hvilket er det laveste sted i Skibet, hvor Vandet søger til igjennem Spye- og Lemmergatterne. Omkring Pumpesoden er et firkantet Indelukke for at ikke Ballasten eller Fadeværket i Lasten skal belemre eller beskadige Pumperne. For at forhindre Sand og anden Ureenlighed fra at trænge til Pumperne, sættes endet disse i en Pumpekurv, eller der lægges en Kobberplade nede i Pumpesoden, der er gjennemboret med smaae Huller."
[SCHN]
 Kilder