Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
purging
(eng.): Udtryk i forbindelse med tankskibes lasttankrensning.
"Under ballastrejser tilsættes inertgas, idet systemet purging anvendes.
Ved purging forstås en proces, hvorved koncentrationen af carbonhybrider i en tank reduceres ved kontinuert at blæse inertgas ind for oven i tanken og ud for neden igennem de såkaldte purging pipes." [BBS8 p.204]
purging pipes.
[BBS p.109, SØF24/1992]  Kilder