Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
ramme
(vb): I udtryk som fx:
ramme pæle eller banke pæle i, dvs. et skib arbejder så hårdt i søen, at stævnen af og til under en nedadgående bevægelse rammer en opadstigende sø i et slags frontalt sammenstød.
[H&S2000 p.41, HIS3 p.2424]
"Pounding - Act of coming down heavily upon sea waves, as bows of a light vessel in a head or cross sea; distinguished from plunging in that vessel's bottom strikes the sea with a resounding thud felt throughout the hull."
[ENK]
ramme an. "Er at slaae med en Rammere paa Enden af en svær Kile. Skibbyggeren kalder det at ramme an, naar der slaaes paa de svære Kiler, som ligge under Hælen paa et Skib, der skal løbe af Stabelen, saavelsom paa dem, der ligge for Enden af Hælstøtten og de agterste Pudestøtter." [FUN]
ramme op. "Herved forstaer Skibbyggeren at slaae - ramme - Kilerne = Ramkilerne, der ligge under Slæderne paa et Skib, som skal løbe af Stabelen, saameget ind, at Kjølen løfter sig fri fra Stabelblokkene." [FUN]  Kilder