Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
rederiflag
(-et, -): Kontorflag. Reklameflag for et rederi. Rederiflag og rederiskorstensmærker for rederier kan registreres i Skibsregistret og derved opnå en vis grad af beskyttelse mod kopiering.
company flag.
[ABC, H&S69 p.49]
"Ved Lov No. 358 af 26. August 1941 om Tillæg til Lov om Skibes Registrering af 1. April 1892 med Ændringer af 4. Maj 1927 bestemtes det, at danske Skibes Skorstensmærker og Kontorflag skulde registreres, og yderligere maatte et navn, som allerede eet Skib bar, ikke gives til andre Skibe. Dette sidste medførte dog ikke, at Skibe, som ved Bekendtgørelsens Ikrafttræden havde samme Navne, var tvunget til at ændre disse, men Loven gjaldt for ny Navngivning."
[CARL p.253]  Kilder